juli 20, 2009

DF: Tysk traktat-kendelse en sejr for EU-skeptikere

Denne pressemeddelelse er et par uger gammel, men det er ikke sikkert, at alle har set den i pressen:Anna Rosbach Andersen, medlem af Europa-Parlamentet for Dansk Folkeparti, advarer unionstilhængerne mod at glæde sig for tidligt over den tyske forfatningsdomstols principielle accept af Lissabon-traktaten, for der er tale om en accept med stærke modifikationer.
”Før tilhængerne starter en fest, bør de læse alt det, der er skrevet med småt. Først og fremmest skal den tyske forbundsdag vedtage yderligere vigtig national lovgivning, før Lissabon-traktaten kan ratificeres, hvilket betyder, at en ratifikation ikke kan finde sted, førend der er skabt tilstrækkeligt lovgrundlag for forbundsdagens deltagelse i overensstemmelse med forfatningen,” siger Anna Rosbach Andersen.


”Det er helt rigtigt, at den tyske forfatningsdomstol har sagt ja, men den kræver samtidig, at det nationale tyske parlaments ret til at deltage bliver styrket. Det kan ikke tolkes som andet end en sejr til de mange skeptikere, som netop har advaret mod, at de nationale parlamenter bliver sat ud af spillet som følge af Lissabon-traktaten. Domstolens afgørelse underbygger dermed de nationale parlamenters rolle,” siger Anna Rosbach Andersen.


Forfatningsdomstolen kræver i sin kendelse direkte et nyt regelsæt, som stadfæster de to tyske parlamentskamres ret til at ”standse, afprøve og udbygge” EU-direktiver. Dermed skal der garanteres en dialog mellem Berlin og Bruxelles, hvor der før kun var tale om envejskommunikation fra EU. De danske unionstilhængere vil gøre sig selv en stor tjeneste ved i den kommende tid at sætte sig grundigt ind den tyske forfatningsdomstols kendelse, for den vil uden tvivl få stor betydning for udviklingen i EU, siger Anna Rosbach Andersen.PRESSEMEDDELELSE fra DF
Christiansborg, torsdag den 2. juli 2009Fremhævelserne i teksten er Spydpigens