oktober 23, 2013

Fremtidig censur på internet?Den svenske integrationsminister Erik Ullenhag har holdt to dages international konference i Uppsala om had på internet:

Alla har ett ansvar för att ta kampen mot intolerans och hat på internet. Men världens politiker har ett särskilt stort ansvar.
Så invigde integrationsminister Erik Ullenhag (FP) en internationell konferens om näthat, som pågår i Uppsala i två dagar.

Internet har spelat en avgörande roll i kampen för demokrati och mänskliga rättigheter runt om i världen.
– Men dessvärre är det också ett instrument för de onda och deras idéer. Det finns i dag en brist på politiska initiativ mot det här, sade Erik Ullenhag under sitt invigningstal på Norrlands nation, där den internationell tvådagarskonferens enorm hatet på internet hålls.
Världens politiker måste se över lagstiftning och funder över andra åtgärder för att göra hatet minde närvarande på internet. Men lika viktigt är att ta fajten mot intolerans, menade Erik Ullenhag.
– Den största faran i ett samhälle är inte de extrema åsikterna, den största faran är när de goda krafterna tystnar för då riskerar vi att förlora dem som står och väger mitt emellan. Därför ska vi bemöta näthatet med fakta och goda argument, sade Erik Ullenhag, som drog ned rungande applåder från deltagarna.

Holländskan Suzette Bronkhorst, som är med i det internationella nätverk, INACH, som står bakom konferensen, var mycket imponerad av den svenska ministerns engagemang.
– Han verkar ju inse problemet. Det gör inte många andra politiker. Han borde bli ledare för en grupp av europeiska politiker som kan driva de här frågorna, sade hon.
Arrangörer av årets konferens är Diskrimineringsbyrån i Uppsala.Tidligere svensk forsøg på at få censur på internet

Her er et tidligere svensk forsøg på at stramme op på den i forvejen begrænsede ytringsfrihed
ved at få mere kontrol med internettet med henvisning til Sveriges mange “nynazister”.


Desuden skulle holocaustsnak åbenbart åbne for yderligere stramning af den i forvejen begrænsede ytringsfrihed. På initiativ af rigsanklagerembedet holdt Sverige i februar 2001 en 4-dages konference i Frøsundavik med dommere, anklagere og politi fra andre EU-lande og kandidatlandene Tjekkiet og Polen. Målet var at få kontrol over såkaldt ”racistisk” kommunikation på internettet og i e-mails. Mødet indledtes med en holocaustfilm som viste hvor farlig nynazismen var. Man måtte derfor have fælles EU-regler til styring af de elektroniske kommunikationsveje.
Mødedeltagerne stillede krav til EU-kommissionen, Rådet og medlemslandene om højere prioritering af kampen mod ”racisme” og ”fremmedfjendtlighed”. De forlangte i slutdokumentet, at alle oplysninger om, hvor folks e-mail gik hen og hvilke hjemmesider, de kikkede på, skulle gemmes så længe, at retsvæsenet kunne sikre sig beviser på racistiske forbrydelser. Retten til anonymitet på nettet skulle også indskrænkes.


Læserbrev fra 1. maj 2002