juni 14, 2013

Tig! tak!

To organisationer fra Rumænien beder Norge om at forbyde tiggeri

Så lenge de kan livnære seg på tigging i utlandet, greier vi ikke å få dem med på programmene våre, sier Ivan Pledis.
Mitt råd til norske politikere er å forby tigging. Tigging i utlandet er det største hinderet for å integrere romfolk i det rumenske samfunnet, sier Irina Anghel fra organisasjonen ADRU Romania.

Kilde: Hodjanernes blog 11.6.2013
.+