juni 14, 2013

Psykiatri og psykologi trænger sig på!

De svenske TV-nyheter fortalte 9. juni om en ny uddannelse. Staten ønskede "højere kompetence" inden for psykiatrien, og derfor havde man oprettet en treårig uddannelse på højskoleniveau efter studenterexamen.
Her kunde  de studerende fordybe sig i psykiske sygdomme og psykiatrisk pleje og lære, hvordan man bedst møder en psykiatrisk patient.

I disse dage er det første kuld med denne uddannelse oppe til examen. Og dèr hørte de nu, at lønnen ved ansættelse ikke vil blive højere end for en undersygeplejerske. Det kom helt bag på dem, og der lød protester.

Enhedschefen for socialpsykiatrien i Trollhättan, Rick Flood, forsøgte at glatte ud: de unge mennesker udgjorde jo en ny gruppe, som man ikke rigtigt havde kunnet vurdere endnu, men det måtte man finde ud af med tiden....Spydpigens kommentar:
Det løber mig koldt ned ad ryggen at tænke på, at disse unge mennesker med en relativ kort uddannelse og liden livserfaring eventuelt skal kunne tage skæbnesvangre afgørelser inden for psykiatrien, når man ved, hvordan psykiatrien trænger sig på og frem, og medicinindustrien gør alt hvad de kan for at øge deres afsætning af alle mulige piller, som skal gøre os lykkelige - og afhængige!
Den menneskelige hjerne er ikke noget at lege med, og helt galt bliver det, når der går politik i det.