juni 16, 2013

I Schweiz er man mer fornuftig.


Idiotien med at give Statsborgerskab til en person, som Efterretningstjenesten overvåger, er klar. Hvorfor gjorde Venstre det?

I Schweiz er der helt andre boller på suppen. Schweiz er et samfund af frie bønder og borgere, på godt og ondt. Vil man bo i Schweiz må man skik følge. For at få statsborgerskab, skal man først godkendes af den kommune, man bor i. De schweiziske kommuner er små, og alle kender hinanden. Gennemsnittet på kommunestørrelsen er på omkring 3.000 personer. En kommune med 760 indbyggere har 40 mand i byrådet, med 3 borgmestre, og når der er vigtige sager, som for eksempel det næste års budget, betyder det direkte demokrati, at alle med valgret kan deltage i beslutningerne, og alle er naturligvis medlemmer af det frivillige brandkorps. Hvis man som udlænding gerne vil have statsborgerskab i Schweiz, skal man først ansøge sin kommune. Den vil overveje om man er integreret i det kommunale fællesskab, tilpasset den schweizisk kultur og overholder de schweizisk love. Falder det positivt ud, går sagen videre til kantonen og, med atter en succes, til det føderale niveau. Risikoen for at en mulig terrorist får statsborgerskab er forsvindende lille i Schweiz.
I Danmark får han fuld Kontanthjælp med boligydelse og børnepenge. Samt garanti for at han aldrig kan udvises, hvad han end gør af slemme ting. Selv massemord.


Morten Dreyer, Folketingskandidat for Dansk Folkeparti, tirsdag den 11. juni 2013