november 13, 2006

Slettede vigtige oplysninger

Vi husker givetvis alle sammen tsunamikatastrofen anden juledag 2004, som ramte utrolig
mange svenskere, der ferierede i Thailand.

Katastrofen afslørede manglende beredskab og delvis ligegyldighed i den svenske regering. Siden da har man forsøgt at få et overblik over, hvad der nøjagtigt skete i Stockholm de første døgn efter tsunamien, hvem der tog imod meddelelsen, og hvordan og til hvem, den blev viderebragt.

Nu viser det sig, at da katastrofekommissionen ville vide, hvilke telefonsamtaler den tidligere statsminister, Göran Perssons nærmeste mand, Lars Danielsson havde ført, så var oplysningerne om telefontrafiken allerede raderede efter blot et halvår, skønt man normalt først raderer telefonsamtaler fra regeringskanceliet efter et helt år.

Det er klart, at jeg føler mig narret, siger et rigsdagsmedlem fra Moderaterne, Gøran Lennmarker. Hvis oplysningerne om telefontrafiken var vigtig for undersøgelsen, og det kunne man måske tænke sig at de var, så skal man naturligvis ikke bortradere dem, men henvende sig til Katastrofekommissionen eller Konstitutionsudvalget. Lennmarker var formand for Konstitutionsudvalget under granskningen af den socialdemokratiske regerings håndtering af tsunamien.

At radere oplysningerne er meget alvorligt. En regering må ikke gøre sådan noget. Det er ikke regeringen, som skal afgøre, hvad der er af betydning for undersøgelsen.

Det ser ud som en regering, der vil beskytte sig selv og ikke anser, at det er vigtigt, at sandheden kommer frem.

Kerstin Lundgren fra Centerpartiet, som også deltog i undersøgelsen i Konstitutionsudvalget, har anmeldt Gøran Persson til Konstitutionsudvalget, eftersom han havde det højeste ansvar for at klarlægge, hvad der hændte.

Kilde: Dagens Nyheter og 9.10.06 Världen idag