november 02, 2006

Hvad gik galt med dialogen mellem kulturerne ?

Uddrag af Anna Lindh Foundations direktør Traugott Schoefthalers responsum fra 26.04.2006
What went wrong pdf .

D. 27. marts pålagde Euromediterraniens Parlamentsforsamling (EMPA) i anledning af Muhammed-krisen Anna Lindh Foundation at nedsætte en ad hoc kommitté af ”vise personer og eksperter” fra begge sider af Middellhavet for at styrke oplysning, dialog og mægling i Euromediterranien.
De ”vise personer” synes at være Schoefthaler og vort udenrigsministeriums Dansk Center For Kultur og Udviklings chef, Olaf G. Hansen, som samme dag stak hovederne sammen om grundlaget for Schoefthalers responsum Dialogue strategy, pdf .

Schoefthaler anslår en meget desillusioneret tone. Han citerer Ægyptens præsident, Mubarak: ” Dialogen mellem kulturerne klarede ikke sin første kritiske test”. Vi står ang. ikke over for en Muhammed-krise, men over for en dyb kulturel krise, der er langt mere end politisk. Det kan ikke længere skjules.Den er knyttet til følelser, had, følelser af overlegenhed og underlegenhed.Muslimerne er frustrerede over, at vi opfatter ”Krigen mod terrorisme” som ”Krig mod islam”. Endvidere over manglende demokratiske og sociale fremskridt.

Hidtil har man ikke taget Huntingtons teori om ” kulturernes sammenstød” alvorligt.. De nationalistiske kulturer fra 19. århundrede reducerer kulturens skabende kraft til et kollektivt instrument for national sammenhængskraft og identitet. Den nylige Muhammed-krise viste et stort antal yderst kortsynede erklæringer fra Europas politiske ledere, så som ”ytringsfriheden - vor vestlige værdi” . Henvisning til vestlige værdier er et af de mest katastrofale værktøjer i kommunikationen mellem Europa og andre regioner.
I stedet skal vi tage udgangspunkt i nylige internationale aftaler om, at kulturel mangfoldighed er lige så vigtig som livets mangfoldighed i naturen ( Earth Charter, UNESCOs Kulturkonvention af 20.10.2005 o.a. ). Nøgleordet er ”respekt” og ” Den anden kan have ret”.

Argumenter
Fiasko for udgangspunkt i, hvad religionerne har fælles. I stedet dialog om forskelle på basis af ligeværdighed og ikke-diskrimination.
Oplysning om religionerne.
For ofte har dialogen lagt vægt på kollektiv identitet (national, religiøs, etnisk) – snarere end på sociale gruppers identitet. Dialog mellem repræsentanter for religiøse og etniske grupper fører til kultursammenstød. Derfor institutionel diskussion og workshops.
I stedet for at søge værdier, som er fælles for alle religioner og kulturer, bør man søge værdierne i De Universelle Menneskerettigheder: Ingen diskrimination, idet alle kulturer er ligeværdige!
Aktiv tolerance : Gensidig respekt fremmes i stedet for slet og ret accept af forskellighed. Det forudsætter nye og bedre indlæringsressourcer og gensidige opdragelsesmetoder. Undervisning skal fokusere mere på organisation af indlæringsprocesser end på egentlig stofindlæring!! Indføling skal støtte erhvervelsen af multikulturel forståelse.
Væk med stereotypier som ”muslimer er mulige støtter for terrorisme” eller ”folk i Vesten er moralsk forfaldne”

Grunden til konflikt er altid , at der drages linier mellem mennesker ved hjælp af kollektive identiteter, snarere end at man respekterer menneskerettighedsprincipperne om ligeværdighed og ikke-diskrimination. Schoefthaler påberåber sig 68-er profeterne Adorno og Horkheimers studier om ego- og ethnocentricitet!!
Det drejer sig ang. om efter anvisning af eks-FN-generalsekretær de Cuellar at undgå skelnen mellem ”os” og ”dem”. Ja, man må ikke engang bruge ordet ”den anden”, fordi det åbner op for at pålægge den enkelte kollektive identiteter!!
Især europæerne lider af kynisk dobbeltmoral, når vi pålægger muslimerne værdier og identiteter! Nødvendigt er et
Fælles Kultursprog
Multikultur også i de enkelte stater er lige så vigtig som livets forskellighed i naturen
Retten til at være forskellig og bærer af multikultur er central.
Hold op med at knytte værdibedømmelse til kulturelle forskelle
Afvikl selvhenførende trossystemer. Religiøs tro, der troes at være evig, kan kun forliges ved at gøre den overensstemmende med videnskabelig sandhed, som skifter fra dag.
Meningsfrihed eller anden tro er en basal menneskeret.

Som amatør kan man naturligvis mene, at problemerne allerbedst og med fordele i alle henseender løses ved at holde uforenelige kulturer skarpt adskilt – evt med et nyt jerntæppe.


Konspirationen er ikke teori

"Nogle tror sågar, at vi (Rockefeller-familien) er del af en hemmelig intrige , der virker imod USAs bedste interesser. De karakteriserer min familie og mig som "internationalister", der konspirerer med andre verden over for at bygge en mere integreret global politisk og økonomisk struktur - -én verden, om man vil. Hvis det er beskyldningen, er jeg skyldig, og jeg er stolt over det." (David Rockefeller, Memoirs , side 405
Kilde: Dennis Cuddy, Newswithviews.com http://www.policestateplanning.com/cfr.htm