maj 14, 2014

Lidt Dansk Kultur

Store Bededagsaften gik man tur på volden, mødte hinanden, hilste og oplevede. Så havde man noget at snakke om bagefter.


Den døvstumme maler, Hunæus, er kendt for det dejlige billede fra Store Bededagsaften på Volden, i dette tilfælde Østervold.

Arveprins Ferdinand står med sin Caroline i baggrunden til venstre i billedet og gør honnør. Digteren Christian Winther er også med. Men midt i billedet foregår der noget. En kraftig herre har netop fået


øje på noget. Hans blik fanger noget uhørt, noget til lorgnetterne eller monoklen, noget skandaløst, en nysselig lille fod, som kommer til syne, da fru. Richter løfter lidt op i kjolen, så man tilmed ser tournure-stativet!!! Jamen dog!!! Og Wilhelmine Richter er ikke sammen med sin mand, men går arm i arm med den kvindeglade grosserer F.Ph. V. Philipsen. Havde det noget på sig? Eller var det drilleri fra malerens side?


J.G.Richter købte billedet fra Hunæus's dødsbo for at gemme dette skandaløse billede, så det ikke skulde komme i andres hænder ham til spot. Men det endte alligevel et sted, hvor alle kunde kikke: Det hænger på Københavns Bymuseum.