maj 06, 2014

Fra kærlighed til tom sex

Nu angriber man ikke bare selve de politiske partier, de statslige og kommunale politikers beslutninger, deres mere eller mindre dygtighed, retorik og naivitet, hukommelse og hæderlighed med mere. Nu er man kommet langt, langt videre i kampen om at ødelægge og destruere europeisk kultur.
Nu angriber man selve grundlaget for vort liv, for menneskehedens naturlige livsmønster. Man angriber selve skabelsesunderet, selve livet, drager det ned i ligegyldighedens
blodløse, tanketomme, ufølsomme smuds og støv. I stedet for at dyrke det skønne, naturen, livet....

- "Livets Knap" af den svenske kunstner Ivar Arosenius

Fra den schweiziske avis "Der Bund"
Ægteskabsrevolutionen
Kernefamiliebegrebet er blevet overhalet, mener Forbundsrådet . Derfor lod det gøre et skøn over en ny familieret. Den indeholder nogle radikale idèer om polygami og blodskam.
I Schweiz har en historisk ændring af levevis fundet sted: for første gang i yngre tid er flere mennesker ugifte end gifte, sådan som avisen "NZZ" (Neue Züricher Zeitung) fortalte i søndags. I slutningen af 2013 var der ifølge Forbundsrådet 3.54 millioner ugifte indbyggere, hvilket udgør 43.4 % af befolkningen. De giftes antal ligger en lille smule under dette. med knapt 3.53 millioner.
Schweizerne gifter sig i dag senere og gennemgående færre end for 15 eller 20 år siden. Og de lader sig oftere skilles. Antallet skilte er tredoblet siden 1980. Følgen heraf er, at der side om side med de traditionelle familier lever stadig flere konkubinepar med børn, "patchwork"familier eller enlige.
Denne udvikling vil Forbundsrådet nu tage stilling til. Inden årets slutning vil det fremlægge en analyse, hvordan den nye familieret lader sig tilpasse til den nye samfundsrealitet. Simon etta Sommarugas Justitsdepartement (EJPD) har netop ladet gøre en analyse af det.
Professor i Familieret i Basel, Ingeborg Schwenzers analyse indeholder ifølge "NZZ søndagsavis" nogle radikale forslag.
Polygami- og blodskamsforbud på prøve.
Således kræver Schwenzer, at ingen familieform foretrækkes frem for en anden. Ægteskab skal derfor fremover bruges om en hvilken som helst vedvarende symbolsk forbindelse, som ikke har mere basis i familieret end i andre former for samliv. Det er "livsfællesskabet" der bliver relevant for rettigheder og pligter i familien, børn, pleje eller adoption. "Livsfællesskab" definerer Schwenzer som et partnerskab, der har varet mere end tre år og i hvilket der er et fælles barn eller i det mindste en partner, der har investeret betragtelige bidrag.
Desuden foreslår Schwenzer at afskaffe de gældende ægteskabsforhindringer: homosexuelle skal fremover kunne gifte sig, og forbudet mod blodskam og polygami der stilles kritiske spørgsmål til. Det stigende antal af islamiske medborgere vil i fremtiden kræve diskussioner om polygami," hedder det ifølge Schwenzers skøn.(Desuden skal det obligatoriske civilægteskab afskaffes. Det siger, at et par først må gifte sig statsligt, førend de kan vies i kirken.)
Ligeledes er forestillingen om, at et barn kun kan have to forældre af modsat køn, forældet.

Publiceret 27.4.2014