marts 26, 2016

Dansk Kultur


Ældst kendte spilllekort, som er fundet i Skandinavien, blev fundet i Lunds Domkirke. De stammer fra reformationstiden!Da man i 1835 flyttede om på de høje korstole i Lunds Domkirke, fandt man rester af et kortspil, som var havnet der på gulvet. Nogen  har hygget sig med at spille et slag kort med sidemanden under korsangen. Det er de ældste kort, man kender fra Skandinavien, og de var lavet af spillekortsfirmaet Robert Besnière(s), som virkede i Rouen i Frankrig 1554-67. Kortene kan ses på Lunds Universitets historiske Museum. `

Men spillekort - almindelige og Tarok -  har været kendt i Europa fra slutningen af 1300-tallet. Karl den Sjette af Frankrig købte tre spil i 1392.
Tegnene varierede noget mellem hjerter, ruder, spar, kløver, stokke, bægre, mønter og lignende, sådan som man stadig kan finde dem. I flere gamle spil fandtes ingen damer.
Det skete af myndigheder af religiøse og moralske grunde uddelte visse privilegier til organisationer, som de kunde tjene penge på. Således fik Frederik den Fjerdes Vajsenhus privilegium på trykning af bibler, psalmebøger, katekismer og spillekort.