marts 20, 2016


Dansk Kultur

I Skibby Kirke i Horns Herred er tre konger på vej ud til falkejagt på deres pragtfulde heste og med falken i hånd, en yndet fornøjelse for de velbeslåede herremænd, men hvad sker der? De møder tre skeletter, tre tidligere konger. Husk at du skal dø. Livet er herligt, men det er kort.

Malerierne er højgotiske fra midten af 1300-tallet, altså sådan omkring Valdemar Atterdag. Gud vide, hvornår vore middelalderkonger begyndte at holde falke til jagt? Paven skal have haft falkoneri i middelalderen. Har Kristian den Første måske fået det forevist, da han var nede og modtog "den gyldne Rose" og Pavens tilladelse til at oprette universitet i København? At man behøvede et sådant
kunde paven jo høre på kongens mangelfulde latinske kundskaber!

Falkoneriet på Frederiksberg kommer først til under Frederik den Tredjes dronning Sofie Amalie og sønnen Christian den Femte. Hun nævnes som dygtig til ridning og jagt. Holberg skriver, at islændingene indsamler falkeunger, opdrættet dem og får godt betalt for dem. Med tiden måtte falkonerdrengene rejse til mange fremmede lande for at overrække de kongelige gaver fra Island og Norge til jagtglade fyrster.