maj 26, 2012

9. Var Socialdemokratiet et værn mod kommunisme?

 I denne miniature-serie om den marxistiske indoktrinering af børnene fra 68`ernes revoluton og fremefter har jeg nævnt nogle ganske få røde navne. Der kunde nævnes mange, mange flere, som har bidraget til nedbrydningen af samfundet og politisk påvirkning af andres børn. Demokrati rummer i sig selv sin egen udslettelse, idet det skal give plads for alle meninger.


Når dette er sagt, så glem ikke, at vi som vælgere selv var/er skyld i udviklingen. De såkaldte borgerlige politikere - ikke mindst de konservatve - var tilsyneladende mere optaget af at være “pæne” mennesker end at gå til aktiv modstand mod den evigt fremadlistende kommunisme. Og mange var for naive. Se Bent Jensens bog om ”Stalinismens fascination”. Grænseløs naivitet er ikke på nogen måde knyttet til begrænset intelligens. Den trives fuldgodt hos veluddannede. Den skyldes vel en grundløs godhjertethed, der ikke kan tro ilde om sin næstes eventuelle lumskebuxeri.


Socialdemokratiet anså man langt ind i borgerlige kredse som en sikkerhed mod kommunisme. Havde arbejderbefolkningen det godt, kunde kommunisme ikke udvikles, mente man.. Men det var netop “eliten” i socialdemokratiet - akademikerne - som indførte kommunismen i sociademokratiet , ikke folket, ikke arbejderne og funktionærerne...,  men Auken familien, Niels Matthiassen, Ritt Bjerregård, Ole Espersen, partiets “trivsels-ideolog” psykolog Eggert Petersen m.fl

 Således blev socialdemokratiet ikke noget værn mod kommunismen, men befordrede netop dens ideologi. 
Uden de  kommunistvenlige socialdemokratiske ministre og en sovende opposition havde 68`erne næppe kunnet ødelægge så meget som de gjorde/gør.Hvis man så bare have lært noget af det? Havde forstået, at islams erobringsstrategi - trods alle forskelle - i høj grad minder om kommunisternes, og at de valgte borgerlige politikere sover lige så sødt og trygt i dag som dengang. 
Det gælder som før at overbevise naive danskere med propaganda - til fordel for indførelse af et diktatur. Al diktatur kendetegnes ved begrænsning og afskaffellse af individuel frihed.


Derfor må vi ikke sige dit og sige dat.


De mennesker, der slås for noget, en ideologi eller en religion, har 
en psykisk ballast, der overgår den, som mennesker har, der ikke vèd eller ikke forstår, at de har noget at kæmpe for.
Du kan give en person et våben, men har han ikke viljen til at kæmpe, så bliver det derefter. Troen på, at man kæmper for en eller anden gud (ligegyldig hvem) giver en særlig styrke, som yderligere kan øges ved et gennem propaganda oparbejdet had.


I en svensk børnebog viser en illustration,
at den femårige Lotta sover trygt under
et stort billede af hendes idol Karl Marx.

Billedet nederst t,h. taler for sig selv

Billedet nederst t.v. er en tegning fra Berlingeren, dengang Børnemagt fra Christiania under ledelse af en
"pædagog" ødelagde et marmorrelief på Frihedsstøtten i København med maling, som de havde medbragt.
"Pædagogen" blev ikke retsforfulgt!