maj 21, 2012

5. L.I.B.E.R. gik til angreb.

 

      Billeder fra svenske børnebøger i 70 erneL.I.B.E.R. gik til angreb.

I Danmark lagde arbejdsmand Svend Åge Laursen, MB i Solrød, navn til en udstilling med de   uanstændige børnebøger. Han havde egen erfaring, hvordan politikere ikke mindst fra socialdemokratiet vilde bestemme over hans fem børns (- og alle andre børns) opdragelse og uddannelse. Men hans børn skulde lære noget, og han fik startet landets største privatskole i Solrød 1975.  
I 1976 kom bogudstillingen L.I.B.E.R. Liber betyder på latin både bog og fri, men af hensyn til et svensk bogfirma var vi tvungne at sætte punktummer imellem bogstaverne, så navnet kunde tolkes som “Landeværn Imod Børns EnsRetning”. Vi vilde Ikke have censur her, men oplysning til de uvidende forældre om bøgerne og at disse bøger ikke altid lå i skoletasken, men opbevaredes som klassesæt på skolen, uden for forældrenes rækkevidde.
Laursen lejede en skurvogn, så udstillingen kunde vises i forskellige dele af landet. Massemedierne - gjorde, hvad de kunde for at nedgøre den folkelige modstand mod venstrefløjens overgreb mod børnene.  Vi kom i den absurde situation, at sjofle tekster og billeder i børnebøger - for anstændighedens skyld - ikke måtte citeres hverken i byråd eller i folketing og ikke omtales i massemedier eller vises i TV. Således forblev de så godt som ukendte for forældrene og fandtes kun for voksne på de offentlige toiletter! Det vil sige i "Familieværnets Telefonavis", som oprettedes i 1975 af Gertrud Galster, kunde hun uhindret læse op af børnebøgerne og fortælle om de røde samvittighesløse "experter" i børnehaver og skoler. To gange var der i folketinget forsøg på at få denne informationsvirksomhed stoppet.
Trods udstilling og telefonavis m.m. forblev forældregenerationen stort set uvidende om hvad der foregik. Det var skuffende, at mennesker som man forventede havde en vis moralkodex eller gjorde en indsats for børn, stort set viste sig ligeglade med, hvad landets børn opdroges til.
Nok er denne uanstændige indoktrinering af andres børn blevet meget indskrænket og afdæmpet, men udslukt er den ikke. Den har derimod skiftet indhold lidt. Nu gælder det ikke blot kommunisme alene, men en anden diktaturideologi, som i råhed og brutal  vold synes at overgå alt, vi tidligere har set.

-- og fra danske!