februar 11, 2008

Censur genindført

Da Fællesmarkedet sluttede traktat med araberne om forbrødring mellem EU og de islamiske lande i Mellemøsten og hele Nordafrika, lovede de at fremme udbredelsen af kendskabet til arabisk sprog og kultur (d.v.s. islam) i Europa, hvad man da også har gjort.

Desuden skulle man censurere skolernes historie- og religionsbøger eller skrive nye.

Også det har man arbejdet ihærdigt på.
Der blev ligefrem udgivet en brugsanvisning i, hvordan skolerne skulle håndtere omtale af islam og koranen. Den udkom 1991 på engelsk og hedder "A Guide to Presentation of Islam in School Textbooks", men er angiveligt skrevet af yderliggående tyske muhammedanere med anbefaling og forord af den danske 68´er og nyudnævnte professor ved Københavns universitet Jørgen Schiøler Nielsen.

Bogen er opbygget, så der på den ene side står, hvad man ikke må skrive om islam, og på modsatte side står, hvad man i stedet bør skrive.

Forbudt

Man må ikke skrive, at Muhammed overfaldt og røvede karavaner, selv om det står i Koranen. Det må ikke nævnes, at han begik drab, selv om Muhammed både myrdede og voldtog og gav ordre til at dræbe i hundredvis af mennesker ved massehenrettelser af ubevæbnede jøder.

Undervisningsbøger må ikke kritisere, at han havde over 20 koner og slavekonkubiner og havde seksuel omgang med en ni-årig. Heller ikke, at muslimer omvender andre til islam, eller at kvinder i islam har færre rettigheder, selv om de jf. Koranen kun har halv arveret (sura 4.11), halv vidneret (sura 2.282), og manden må slå hustruen (sura 4.34), tilbageholde hende i hjemmet (sura 4.15) og skille sig fra hende blot ved at udtale det tre gange.

Brugsanvisningen er et enestående dokument i forskning om censur og viser, hvor langt dansk islamforskning er faldet.

Man må kun høre om de anstændige sider af islam. De brutale og barbariske avetsider skal forties.

Vor statsansatte Muhammedcensor Jørgen S. Nielsen skriver i forordet: »Vi - (pluralis majestatis? De muhammedanske forfattere?) - stoler på, at denne bog vil blive til nytte både som indføring i muslimsk undervisning og som et redskab til at udvælge, hvad der må præsenteres i skolebøger og undervisningsmateriale.«

Kilde: artikel af præsten Rolf Slot-Henriksen i JP 11.2.08


Svensk skolebog