juni 27, 2006

Et klip fra THE FINAL JIHAD

Den afsluttende hellige krig

Et opråb fra ISLAMIC WORLD.NET

Muslimske brødre og søstre

I Allahs navn kaldes I til jihad

Denne erklæring markerer begyndelsen af en verdens-omspændende islamisk hellig krig. At sende et så alvorligt kald til det Muslimske Verdenssamfund (ummah) må skyldes virkelig alvorlige forhold. Derfor er det rigtigst at forklare anledningen tydeligt.. Netop nu er kampen mod Satan ved at blive tabt. I moderne sprogbrug vil det sige kampen mod den vestlige sekulære materialisme.

Vi må dybt i vore hjerter erkende, at indflydelse af den vestlige sekulære materialisme, er Satans indflydelse.

Vestlig sekulær materialisme

fører os bort fra vore bønner,

fører os bort fra vor islamiske kultur,

fører os bort fra vor islamiske økonomiske system,

fører os bort fra vor islamiske uddannelsessystem,

fører os bort fra vore islamiske værdier,

vender vore tanker bort fra Allah og

røver vore børn fra en islamisk fremtid.

Vestens sekulære materialisme giver os et samfund af kriminalitet, vold, stofmisbrug, alkoholisme prostitution, pornografi, homosexualitet, udbytning af mennesker og resurser og reducerer livet til en tilstand af meningsløs tomhed. Vestlig sekulær materialisme skaber ateistiske tanker i vore børn, disrespekt for forældre og ældre, håbløshed, ligegyldighed over for uddannelse, nedværdigende animalistisk livsstil, kun focuseret på den mest rå nydelse af kødets lyst. Ved du ikke, at det netop er dét Satan allermest ønsker?

Oversat fra Engelsk 15.3.2006

Jørgen D. Grønbæk, Holstebrovej 65, Skive

Spydpigens komentar: Jo tak, vi ser med bekymring, hvor kriminel og umoralsk Vesten er blevet med muhammedanernes indtog!