juni 23, 2006

En gyser af de helt store!

Det Muslimske Fatwa-Råd for Europa

forbereder en særlig lovgivning for muslimer, der skal stå over nationalstaternes love.

I den anledning bragte DR et interview af Jan Jakob Florian med forskningsassistent Tina Magaard fra Århus Universitet. Hun advarer om risikoen på længere sigt, for muslimer der vælger at følge en særlig forfatning, vil uundgåeligt komme i konflikt med den gældende lovgivning i det enkelt land.

Magaard : ”Det er en del af en udvikling, som er startet allerede for mange år siden, hvor muslimske ledere i Europa begyndte at komme med fatwaér, som de mener europæiske muslimer skal respektere. Og der skal man være klar over hvad det betyder. Det betyder jo at i tilfælde af konflikt mellem den danske grundlov eller den franske konstitution på den ene side, og den muslismske på den anden, så vil imamerne mene at muslimerne skal adlyde den islamiske konstitution.

P1: Foreløbig er det fremtidmusik, men bag ambitionerne ligger årtiers indsats. Det begyndte med at islamister og imamer begyndte at komme i kølvandet på gæstearbejderne, flygtninge og migranterne, for at vinde kontrol over dem. De satte ind med at genskabe religiøsiteten blandt indvandrene og havde i et vist omfang held til det. Derefter gik de i gang med at påtvinge muslimerne fundamentalistiske værdier og mønstre på familieplanet, forklarer Tina Magaard:

Magaard: I starten var det familielivs-fatwaér. Det var fatwaér der retfærdiggjorde vold mod kvinder, som skabte en hierarkisk, patriarkalsk familieorden, og når du skaber den familiekultur, kan du i det lange løb gøre det nemmer for unge mennesker at mene, at vold i det offenlige rum er tilladt. Og når du også skaber den ide, at du har det patriakalske system, med en mandlig muslim som leder, som børnene skal vokse op med i imamernes øjne, betyder det senere – og det er det skridt vi kommer til nu – at så siger imamerne, at skal der være autoritet ude i samfundet, skal den være mandlig og den skal være muslimsk.

P1: Med disse principper knæsat, er det i et vist omfang lykkedes at oprette mekanismer til kontrol af den muslimske indvandrerbefolkning, og i visse tilfælde med støtte fra de intetanende myndigheder, som blot var glade for at have fået samarbejdspartnere og hjælp til at holde bøllerne nede.

Magaard : Man begynder at overvåge hinanden om man ”opfører sig islamisk”, og der spiller man også på nogle psykologiske mekanismer, hvor man giver unge mænd eller fædre en form for politifunktion, som valoriserer dem. Det gør at de går op i deres funktion med en vis enthusiasme. Det fører til at du sender signalet til muslimske miljøer, at en politiautoritet og myndighed er kun gyldig så længe det er mandlige muslimer der udfører den. Det betyder at du giver en del af politiets voldmonopol fra dig, og det kan i det lange løb være temmelig farligt for staten. For i en civilstat som Danmark, der ligger magtmonopolet 100 % hos politiet.

P1: Imamerne og islamisterne opfatter samarbejdet med myndighederne som en overdragelse af magt. Nu er det dem der bestemmer, og deraf idéen om en særlig forfatning for europas muslimer, som det Europæiske Fatwa Råd har tænkt sig at udstede og derefter påtvinge også flertallet af modvillige muslimer.

Magaard: Man kan frygte at hvis sådan en konstitution bliver taget alvorligt af bare 10 % af muslimerne, så vil de søge at trække de andre ind under den med trusler og lokkemidler. Hvis det lykkes, - det ved vi jo ikke endnu – vil vi uundgåeligt komme ud i nogle juridiske konflikter. Og i og med at den lovgivning de vil give muslimerne , er en lovgivning som retfærddiggør vold i Islams navn, så kan man ikke udelukke at der kan komme væbnede konflikter i Europa om hvilken konstituionel ramme der skal gælde. For eksempel har der lige været en konference i London som hed ”Europa i Islam”. Før det snakkede man jo om ”Islam i Europa”, så talte man om en ”Europæisk Islam” . Nu taler man om ”Europa i Islam” – det vil sige at det hierarkiske forhold er blevet vendt om.

P1 morgen interview min 5:29

via

Snaphanen

Ved læsning af ovenstående bør man i baghovedet have liggende, at EU satser på, at dette år (”Multikulturåret”) bliver det afgørende år for sammensmeltningen af EU og de arabiske lande til ”EURABIA. Og at det stærke, revolutionære Muslimske Broderskap er af samme mening.

Man bør videre huske på, at hverken EU eller FN i 2006 støttede det vigtigste af alle vore livsværdier: ytringsfriheden – grundlaget for alt demokrati.

Vi har også set, at verdenssamfundet ikke interesserer sig for islams voldelige erobringer af områder i Afrika og andetsteds. De tier og samtykker.

Det betyder, at Europas befolkninger må se i øjnene, at de er uden beskyttelse fra deres politikeres side, som af angst driver selvcensur og giver efter for islam.

Muhammedanere i Europa har allerede en vis tid presset på i de enkelte lande for at få et eget retssystem for muhammedanere og på den måde få sharialoven ind ad bagdøren og dermed en særstilling som en stat i staten.

Til en vis grad anvendes sharialoven allerede her i Norden, nemlig inden for familieretten ved skilsmisse mellem muslimer.

Vi har hørt om kvinder, der er blevet dømt til stening i Nigeria. Islams expansion i Nigeria og to forskellige retssystemer i landet giver enorme spændinger og opsplitninger af befolkningen

Når vi herhjemme spørger imamer om de går ind for sharialovens straffemetoder, får man et sibyllisk svar…

Men jo – når sharialoven bliver almen lov…