februar 11, 2016

Lika?

Alle racer er ikke ens.
Hverken hesteracer, kvægracer, griseracer, hunderacer, katteracer, menneskeracer... Bønderne ved det, biologerne ved det, opdrættere ved det, vi ved det allesammen, så det er altså ingen hemmelighed.

Men som ordentlige og velopdragne mennesker, skal vi ikke bruge disse kendsgerninger til at rive hinanden det i næsen og være uforskammede. Ingen rår jo for vore forældres gøren og laden.