december 11, 2007

Åbent brev til "krænket" advokat

fra den norske pastor emeritus Olav Andreas Dovland


ADVOKAT ABID Q. RAJA ER KRENKET

Raja er krenket. Jeg er sterkt enig med deg. Krenkelser skal ikke tåles.Samtidig nekter jeg å bli truet til taushet om sannheter. Problemet er atjeg er også krenket, Raja. Jeg godtar ikke krenkelser av annen manns tro,men aksepterer heller ikke krenkelse av min tro? Du er opptatt av forholdomkring Obiorasaken* (Verdens Gang 23.11.) Det er jeg også. Så er jeg opptatt av den muslimske politistudenten i Trondheim som krenket jøder i Trondheim på det groveste - inne i synagogen. (Dagen 26.11.)

For det første, Raja. Den boken du holder for hellig, Koran, krenker meg og mitt folk daglig. Den, og hadither, krenker vårt samfunnssystem. Imamer ogmuslimer nyter likevel godt av godene våre. Ja, i den grad at vår økonomiutarmes.

Koran uttaler om meg: Jeg er en ufredsskaper, en tosk, oppsetsig,villfarende, under Allahs forbannelse, (sura 2). Jeg er vantro, hører til helvetes beboere, jeg er illgjerningsmann og ugudelig, (sura 5). Jeg er en styggedom og forvridd, før krig mot vantro, (sura 9). Allahs oppgave er å kaste skrekk inn i vantros hjerter, (8:12). Eksemplene kan mangfoldiggjøres! Islams krenkelser mot enhver ikke-muslim er snart en 1400 år gammel vedvarende krenkelse.

For det andre. Islamsk lære om Krigens Hus (dar al-harb) og Fredens Hus (daral-islam) er meget krenkende. Islam forakter den vesterlandske kultur og vårkristne tro. Dette er ikke det norske folk klar over, heller ikke den norskegeistlighet, politikere og medierepresentanter. Men du skal i alle fall fålese det. Muslimsk Råd Norge, Mellomkirkelig Råd og biskopene får kopi.

For det tredje. Paul Fregosi har skrevet en glimrende bok som heter JIHAD. Det er historien om islams krenkelser av ikke-muslimske land og folk gjennom nesten 1400 år på 3 kontinenter. (amazon.com) Paul Fregosi skriver særlig om islams anfall og kriger mot Europa. Det er historien om trakassering, vold og krig, tvangsomvendelser, erobringer, holocauster (for eks. Armenia, Assyriam.fl.), uhyrlige krenkelser av menneskets integritet og trosfrihet. Sist. Ganske nylig ble en ektemann kidnappet og drept i Iran. 4 barn mistet sin pappa, Raja. Hustru "Sara" måtte selge det hun eide og måtte låne penger av slektningene for å betale det de muslimske kidnapperne forlangte. Da de hadde fått løsepengene, drepte de likevel ektemannen. Dette er avskyelig kriminalitet. Det skjer i et muslimsk land. I et annet muslimsk land fikk mordere for kort tid siden først dødsstraff, kort etter forkortet til 20 års fengsel, så sluppet ut før en ramadan. De hadde nemlig gode referanser fra religiøse ledere. Foraktelig! Ble de dømt for syns skyld, advokat Abid Q. Raja? Dette er en farse i n'te potens! Fra Bagdad har vi nylig hørt: "Drep presten, og du dreper hele menigheten". Vi må ikke glemme islams krenkelse mot enhver ikke-muslim, som Koranen kaller vantro! Historien om den kvinnelige læreren** i Sudan som risikerer 40 piskeslag avslører islamsk barbarisme. Var det kan hende muslimske barn som ville kalle bamsen for Muhammed.? De var sikkert glad i både bamsen ogMuhammed? Ingen vestlig pedagog vil øve vold mot barnesinn! Vi tilhører ulike kulturer Raja. Vi skal og kan ikke leve sammen i det hele tatt. Barn i muslimske land lærer å hate jøder og vantro.


Olav Andreas Dovland, cand.theol.
1592 Våler, Norge


*) Obiorasagen er en politisag i Trondhjem. Obiora fra Nigeria døde under arrestation

**) hun blev - efter voldsom kritik fra Vesten - "benådet" inden det kom så vidt som til pisk eller fængsel og sendt hjem til England.

Et andet frygtelig ødelæggende kultursammenstød - i Mexiko, malet af
Jorge Gonzalez Camarena