februar 02, 2007

Idealisme

Hele dagen har vi hørt om Karen Jespersen. Nogle undrede sig over hendes usædvanlige løbebane fra VS over socialdemokratiet til partiet Venstre. En utilladelig uorden.
Hvis man ser verden ud fra snæver partipolitik.

Er det Karen Jespersen, som har ændret kurs? Eller er det partierne, hun var i, som har svigtet det, hun troede, at de stod for, og som hun kæmpede for?

Verden i dag er ikke til snak om detaljer i partipolitikken. Vi er i den værste situation, Europa har befundet sig i mange, mange hundred år. Ikke bare Danmark, men hele Europa er på vej ned i afgrunden. Udslettelse af en kultur??? Ikke umuligt. Kulturer er bukket under før. Vi læste om det i skolen, dengang historieundervisningen stadig fandtes.

I sådan en situation må man holde sammen, om man skal gøre sig mindste håb, om at afværge ulykken.

Hvad nytter det at tjene flere penge og flere endnu og endnu flere og have dit og eje dat, hvis vi mister vor frihed?

De, der har set eller mærket trældommens åg, forstår bedst, hvad frihed er værd.

Ytringsfriheden er grundlaget for demokrati og udvikling. Alle meninger skal kunne komme frem og brydes med hinanden uden forbud.

Set med mine øjne er Karen Jespersen en idealist, der kæmper for grundlæggende værdier. Sådanne mennesker behøver vi flere af!