maj 07, 2015

Valgkampen i England


Labourpartiet lokker muhammedanere med kønsadskillelse

Labourpartiet i England gør hvad de kan for at muslimerne skal føle sig hjemme. I valgkampen lokker en plakat med kønsadskillelse med en særlig "kvindeafdeling". Parlamentsmedlem Khalid Mahmood mener, at tilbudet om kønsadskillelse er nødvendigt for at de muslimske kvinder overhovedet kunde eller måtte komme.

Labourpartiet agiterer for kvinderettigheder og kvindestemmer. Man prædiker feminismus og kvinders ligestillig, men samtidihgt fremmer man kønsadskillelse! Alle grundprincipperne i det sekulære samfund bliver kastet over bord. Man forsøger ikke at integrere muslimer, men retter ind efter islams forskrifter - som viderekomne dhimmier!

Kilde: Politically Incorrect