maj 19, 2015

Spred det! Bekæmp det!


Hallo kære læser!

Fandt De/du ud af, hvor dette fyndord på Spydpigen i går kommer fra? Det er meget udbredt i miljøet omkring dit barn, så du burde kende det. Det stammer fra de 45 kommunistiske langtidsmål, som enhver ægte kommunist bearbejder børn og forældre med. Det står i punkt 41, og indholdet går igen i mange pædagogiske sammenhæng.

"Ophjælp fordomme, mentale blockeringer og hæmninger hos børn 
for at undertrykke forældrenes indflydelse"

Interesserer det dig ikke? Interesserr dit barn dig ikke? Det tror jeg ikke på!
Den marxisiske læresætning har selvsagt været diskuteret lige så længe som marxismen og er blevet skærpet efterhånden som den blev godtaget langt ud over de kommunistiske partiers normale kendte indflydelse. Det er ikke i folketing og parlamenter, at kommunisterne har deres styrke. Det er i børneinstitutionerne, børnehaven, fritidshjemmet, - ja, selv i børneværelset derhjemme!

Gertrud Galster