maj 22, 2015

Brug af børn i krig


Den marxistiske ideologi lægger stor vægt på en tidlig statsopdragelse. Vi ser det ikke bare i de kommunistiske lande, men også i vore vestlige socialdemokratier. Det gældet at få børnene ind i flokken med de rigtige holdninger. Derfor fik vi tvungne børnehaver, såkaldte forskoler.               
I oldtidens Sparta opdrog man drengene til soldater fra femårsalderen, så vidt jeg husker. I Islam har man haft samme tanker. De underkuede kristne folkeslag skulde aflevere et vist antal børn til herrefolket som en slags skat. Disse blev strengt opdraget til brutale stormtropper, de såkaldte janisjarer, der især sattes ind mod kristne. Det gav en særlig psykisk effekt, når forældre og sønner mødtes i en grusom krig.  
I vore urolige og barske tider er der rift om børn overalt. Ligegyldigt om de udnyttes som levende skjold mod fjendes maskingeværer eller til at kaste sten eller håndtere en kalasnikov eller til at bære en selvmordsbombe. Bare et øjeblik, så er de i Paradis, og hvad skønnere kan man opnå?
Den islamiske missionær, Pierre Vogel, i Tyskland har fornylig prædiket vigtigheden af islamisk børneopdragelse og skoling, og nu taler man om noget lignende i Kosovo, som jo til størstedelen er muslimsk: (det følgende er fra den italienske blog Lisistrata)

Der hører skolegang til at føre hellig krig, især børnehaver og forskoler, hvor man kan tage de første skridt til at blive jihadist.
De skal lære den islamiske radikalisme. I Kosovo er der masser af børnehaver, skoler og kollegier som betales af terrorister igennem ikke-statslige-organisationer (ngo). Netop disse ngo'er, der blev skabt efter Balkankrigen i 90'erne og som hurtigt blev knyttet til de lokale radikale imamer. På denne måde kan strømme af penge flyde tilbage fra den internationale terrorisme til skolerne i Kosovo. Man kalkulerer, at der er kommet 35 millioner Euro fra Saudiarabien, Libyen, Libanon, de Arabiske Emirater og Qatar

Der findes også en skole med licens fra 2006 og altså anerkendt af det lokale styre gennem uddannelsesministeriet: det er "Dagens blomst" i Pristina, hvis ejer også skulde have forbindelse med terrorister i Bosnien og Iraq. Men der er godt og vel 50 ngo'er opregnet i dokumentet fra den fremmed intelligence, som citeres i avisen Koha som forbindelsesled mellem islamisk fundamentalisme og uddannelse til radikalisme i Kosovo. Med kvalification fra ngo opretholder de et retlinet udseende i forhold til de ulovlige operatione: de bringer først mad og sanitær hjælp, derpå bønner til Allah og ansporing til vold. Samarbejdet finder faktisk kun sted efter bygning af en moskè. Så følger indoktrineringen: kursus om koranen og prædikener over islams dogmer.

Som Alessandro Albino skriver i en reportage fra Pristina i brev nr. 43 "ved siden af de religiøse studier trænes man også militært i taktik for byguerriglia og brug af explosive våben". De, der efter en højere skolegang ikke fortsætter studierne i de arabiske lande, går ind i militæret og bliver sendt til fronten for at kæmpe side om side med ISIS-guerriglier. Lønnen er høj, meget over den normale i Kosovo: 300 Euro for den, der bliver i Pristina, men 30 tusinde til den, der vælger Syrien eller Iraq.   
Terrorallarm kommer stadig nærmere på Europa og Italien. Kosovo er for største delen muhammedansk og 50.000 mand skulcde være parat til at gribe til våben og kæmpe mod de vantro.

Det vil sige imod os.
http://www.ilgiornale.it/news/milano/lisis-finanzia-scuole-kosovo-attraverso-ong-1130891.html


PS:  I Vorherres Europa har man også travlt med at opdrage og ensrette børnene. Her har EU på alles vegne (- uden at spørge) besluttet, at ungerne skal lære alt om sex, fra det normale til det perverse, så de kan tage pænt imod de fremmede pædofiler? Eller til hvad? (Et formål er der jo givetvis, og det må nødvendigvis være negativt).