maj 20, 2015

Kære læser... 2


Kære læser
Læste du bare hen over artiklen fra Värmlands Folkblad? Så læs den om igen, for den indeholder den nemmeste opskrift på svenskernes underkastelse under fremmed åg. Hyresgäster kan du altid komme af med. Vil de ikke flytte, kan man genere dem så meget, at de gør det. 

En mand, X, køber et større hus, som hidtil kun har haft 10-12 beboere i reelle lejligheder. Han siger dem op og et af to: enten sælger han huset eller lejer det ud til markedes enorme overpris til det hårdt trængte Migrationsverk, som skal løse statens dilemma og finde boliger til asylansøgere, koste hvad det vil. Der er i det nævnt hus plads til 144 "flygtninge", der jo skal bo anderledes primitivt end de hidtidige 10-12 svenske lejere.

Allerede fra første dag bliver der vanskeligheder: asylsøgerne kommer fra en helt anden kultur, som ikke går i hak med den svenske. Misfornøjelsen hos svenskerne melder sig omgående. Naboer og genboer indser, at ud over dagligt besvær vil prisen for deres egne huse falde betydeligt. Mon ikke det var bedre, at de også solgte til Migrationsverket, inden det blev endnu værre? - Jo, salget begynder og tager til. Den svenske stat er IKKE på deres side. Den har internationale forpligtelser. Snart er hele landsbyen blevet til en afrikansk landsby, hvor svenskere ikke trives.

En del af svenskerne har naturligvis (med tanke på fædrelandets ve og vel og  de rare naboer kviet sig ved at sælge til Migrationsværket), men de må også tænke på deres egen families ve og vel og de penge, de kan  redde. Er de landsforrædere? når de tager imod disse fremmede fra Migrationsverket, hvis egentlig opgave - (som hverken almindelige svenskere  eller asylsøgere har forstået) - består i at overtage svenskernes hus og hjem. 

En enkelt opgave for en femte-kolonne-virksomhed under dække af humanismens barmhjertighed, udtænkt af uendelig rige finansmænd, der vil styre verden og en underkuet slavebunden befolkning.