maj 09, 2015

Læs, tænk og handl!

Trykt i Politiken 15.01.2015

Mens vi venter på det næste angreb

Af Mogens Camre

Terrorangrebet på Charlie Hebdos redaktion blev gennemført uden hindringer.
Sikkerhedsvagterne blev dræbt på sekunder, derpå redaktionen og så politifolkene, ingen
nåede at ramme terroristerne. Alle gerningsmændene var kendt af den franske
efterretningstjeneste, som ”holdt øje med dem”, men på grund af deres fortid burde de
være spærret inde eller udvist.

I Danmark bliver vi også trøstet med, at PET holder øje med de mistænkte. Indtil videre
har vi været heldige. Kurt Westergaard undslap ind i sit sikringsrum, Lors Dukajev
fumlede, så bomben gik af i hovedet på ham selv og Hedegaards potentielle drabsmand
kunne ikke håndtere sin pistol. De sidstnævnte to tilfælde er ikke PETs fortjeneste.
Sandheden er, at vi slet ikke er forberedt på de terrorangreb, vi kan forvente i fremtiden.

Efter sikringen af Christiansborg er det nok ikke muligt at køre en lastbil med
sprængstoffer ind i Kongeporten, men trænede folk med automatvåben kan uden større
vanskelighed trænge ind i Folketinget og i de danske ministerier, hvis de finder det
formålstjenligt. Jeg skal ikke beskrive hvordan - PET ved det.

Medens vi har F16 fly i Mellemøsten for at bekæmpe vore fjender, har vi et ukendt antal
potentielle terrorister gående frit rundt. Der er alt for mange til, at der virkelig kan
holdes øje med dem. Lad det endelig være sagt igen, at et flertal af muslimerne er
fredelige mennesker, men der er et uhyggeligt stort mindretal, som er direkte fjendtlige
overfor den vestlige verden. I England viser en rapport fra den uafhængige tænketank
Civitas, at 32 pct. af muslimske studerende i Storbritannien støtter drab i islams navn
(kilde: http: //wikiislam.net/wiki/Muslim_Statistics). Et omfattende studium
gennemført for Forbundsrepublikkens indenrigsministerium i 2007 viste, at lidt under 40
pct. af tyske muslimer betragter brugen af fysisk vold som reaktion på Vestens trusler
mod islam som legitim.

Det betyder ikke, at 40 pct. af Europas muslimer vil begå terrorhandlinger, men blandt
de 40 pct. er der så mange potentielle terrorister, at vi ikke har mandskab i samtlige EU’s
politikorps til at holde øje med endsige mandsopdække dem. Når vi nu har hørt nok på
de nyttige idioters advarsler mod øget overvågning, må vi stoppe godtroenheden.

Vi kan ikke fortsat huse mennesker, som forkaster vores værdigrundlag. Vi kan ikke have
imamer, som under henvisning til grundlovens religionsfrihed udtaler støtte til Islamisk
Stat, og vi kan ikke have jurastuderende kvinder med tørklæde om hovedet, som møder
op i DR tv og fortæller, at de går ind for danske værdier, samtidig med at de uimodsagt
agiterer for kvindeundertrykkelsens kultur.

Vi kan ikke have fremmede i landet, som er imod demokratiet. Statsministeren sagde i
TV, at hun ikke forstod, at de, som er imod vore værdier, ikke rejser hjem. Men det gør
de ikke. Danmark er både et lalleglad fristed for fundamentalister og en åben gavebod.

Vi må opsige konventioner, som undergraver det, de er tænkt at beskytte. 
Vi må lukke for flygtningestrømmen og vi må begynde at sende dem hjem, som støtter 
terrorismen og dem som ødelægger vore skoler, gør vore gader farlige, fylder vore fængsler 
og tømmer vore sociale kasser.

Grundloven er bygget på principper fra en tid, da Danmark var en nationalstat. I dag
nedbryder dele af grundloven nationalstaten. Hvis den nødvendige terrorlovgivning ikke
er mulig på grund af grundloven, må den laves om.

Mogens Camre

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Så sandt, så sandt. Det burde alle have forstået for lang tid siden!