maj 13, 2015

Dong-skandalen

Corydon bør fældes med et mistillidsvotum !

Tiden er inde for et mistillidsvotum til finansminister Bjarne Corydon i forbindelse med DONG skandalen.

I ugens løb udtrykte Folketingets øverste ledelse skarp kritik af Corydon af hans hemmeligholdelse af papirer i forbindelse med det skandaløse salg af dele af DONG.
Det virker som salget til Goldman Sachs grundlæggende blev besluttet på en mavefornemmelse hos Corydon. Han besluttede derfor, at Folketinget kun fik Goldman Sachs tilbud at se. Andre tilbud fra seriøse investorer, som danske pensionsselskaber, gav ikke Finansministeren samme gode mavefornemmelse, så de er hemmeliggjort.

Præsidiet kommer med kritikken i et brev til Kristian Thulesen Dahl (DF) på baggrund af en klage, som han har indgivet. I brevet fra præsidiet skriver de blandt andet: 
"Præsidiet finder det utilfredsstillende, hvis en almindelig mistro til folketingsmedlemmers evne eller vilje til at iagttage fortrolighed generelt fører til en uvilje i regeringen og forvaltningen mod at give medlemmerne adgang til fortrolige oplysninger."
Præsidiet understreger, at det er vigtigt, at informationer fra regeringen videregives til Folketinget.
"Det er afgørende for Folketingets og dets medlemmers muligheder for at udøve deres funktioner i det danske statsstyre, at de har mulighed for at modtage fyldestgørende oplysninger."

Jeg vil opfordre til, at et flertal i Folketinget afsætter Corydon ved at udtrykke mistillid til hans håndtering af salget. Et salg, som har kostet Danmark milliarder i tab.

Folketingskandidat for Dansk Folkeparti Falkonér Kredsen- Københavns Storkreds