maj 22, 2015

Palæstinensisk had holdes i kog

FN-organisationen UNRWA (The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East)  spiller en nøglerolle i Israel/ Palestina-konflikten. UNRWA blev oprettet i 1949 og var tænkt som en midlertidig foranstaltning til gavn for arabiske flygtninge.

Men organisationen består endnu, og i stedet for at få de flygtede arabere integrerede i andre arabiske lande, dyrker UNRWA dem som martyrer.
Palæstinenserne har fået rettigheder og økonomisk bistand, som ingen anden flygtningegruppe og derfor vokser deres antal. Ingen anden flygtningegruppe har fået right of return, som ifølge araberne inkluderer tilgiftede og ikke kun flygtninge og deres fælles efterkommere.
Der er således ingen right of return for de hinduer, der måtte flygte til Indien, da Pakistan blev til et halvt år før Israels oprettelse.
»Hvornår fjernes det særlige arabiske privilegium, som gør flygtninge fra 1947-48 til permanente flygtninge, mens alle andre flygtninge fra alle andre af denne syndige jords konflikter integreres for at få et normalt liv?« spurgte professor Bent Jensen engang, og her er han inde på noget, som medier af uransagelige grunde altid undlader at fortælle os. I stedet for at arbejde for flygtningenes optagelse, tilpasning og integration i de nye værtslande, dyrker UNRWA de palæstinensiske flygtninges forurettethed, så det nedarvede had kan holdes i kog. Til stor stor skade for denne befolkningsgruppe, der bliver fastholdt i en ukonstruktiv offerposition.

Lone Nørgaard, Frederiksberg


Kilde: Information | 22.05.2015 | Side 17 | 211 ord | Artikel-id: e50b10e0 | PDF Original artikel   *************************
Lone Nørgaard
lektor, cand.mag.
Normasvej 39
2000  Frederiksberg