maj 21, 2015

Snikke snak

Ja, det er den sædvanlige taktik: Politikerne trækker tiden ud ved at snakke og snakke og håber vel, at vi i mellemtiden glemmer hadprædikanterne. Vi har været alt alt for large med at bære over med dit og med dat af hensyn til deres Allah.


DF kræver hurtig handling mod hadprædikanter.
Der er for langt fra ord til handling, når justitsministeren siger, at hadprædikanter skal nægtes adgang til Danmark....

TIRSDAG D. 19. MAJ 2015, KL. 19.02
JAKOB CHOR OG NIELS BRANDT PETERSEN, BERLINGSKE NYHEDSBUREAU

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14d6d5e972acbfc9