september 05, 2015

"Mutti" - Tysklands "Lillemor" - den østtyske præstedatter,
Englen var på officielt besøg i Bern 3/9
og skridtede æresfronten af. Det kunde hun ikke, da hun i 2014 var på besøg i Schweiz, men i mellemtiden har man lempet reglerne, så det ikke længere er forbeholdt et statsoverhoved, altså en præsiden eller kgl. person.

Merkel, som nu befinder sig i en presset situation og forsøger at gemme sig under følgende ord: "Die Asylpolitik funktioniert zurzeit nicht" (Asylpolitikken fungere ikke for tiden") er pludselig kommet i tanker om, at hun egentlig fik tildelt en æresdoktortitel i Schweiz i 2009, som hun aldrig fik hentet dengang. Det er blevet en uskik i hele Europa at uddele æresdoktortitler, hvor de ikke hører hjemme, nemlig til politikere (Således bl.a. til den tidl. svenske statsminister Göran Persson (tilmed på et tidspunkt, hvor Örebro Universitet ikke var universitet endnu!).
Det er en devaluerinbg af æresdoktorprisen. Og
indirekte en fornærmelse (diskriminering) mod de videnskabsmænd, der har modtaget prisen for årelang intens forskning.


Men nu, hvor alt står på højkant i Europa, har Merkel fundet tid til at rejse til Bern for at hente prisen og for at vexle ord med en ligesindet med samme socialistiske rødder som hun selv, schweizerpolitikeren Simonetta Sommaruga, der via socialdemokratiet (ligesom vor hjemlige Ritt Bjerregård m.fl.) nåede til tops i det politiske hieraki. Hun blev i december 2014 valgt til præsident efter, at hun tydeligt havde vist, at hun vilde "modernisere" Schweiz. Hun var med på at bekæmpe kernefamilien og at landets børn som statens børn skulde opdrages totalitær-agtigt gennem institutionerne, hvor de bl.a. skulde underkastes den "moderne sex-undervisning fra børnehavealderen" (d.v.s. med alle sex-detailler, acceptable og uaccceptable).

Had http://jyllands-posten.dk/debat/blogs/mortenjensen/ECE7996388/Fredrik-Reinfeldts-dybe-had/

Fredrik Reinfeldts dybe had

04. september. 20152
Sveriges statsminister gennem otte år omtaler Sverigedemokraternes vælgere, som var de psykiatriske tilfælde.
Fra 2006 til 2014 havde Sverige en såkaldt borgerlig regering under ledelse af Moderaternes formand Fredrik Reinfeldt. Ved valget til Rigsdagen i september 2014 gik Moderaterne kraftigt tilbage fra 30 procent til 23,2 procent af stemmerne. Samtidig gik Sverigedemokraterne endnu mere frem med 7,2 procentpoint, en stor del hentet fra netop Moderaterne.
Nu har Fredrik Reinfeldt så udgivet en bog om sine 25 år i politik. Han holder sig ikke tilbage, når han skal beskrive, hvem der efter hans opfattelse stemmer på Sverigedemokraterne. Læs blot med:
Sverigedemokraterne samler ”de fleste af landets racister og stærkt fremmedfjendtlige”. Til disse skal lægges en ”stor mængde bredt misfornøjede vælgere. De er misfornøjede med deres eget liv og det område, de bor i. De mistror alle med magt, såvel politikere som repræsentanter fra medierne”. Fredrik Reinfeldt beskriver i øvrigt Sverigedemokraternes vælgere som ”afvigere”. 
Det kan tilføjes, at det ifølge en meningsmåling ikke længere kun er 12,9 procent af de svenske vælgere, der er ”afvigere”, men snarere en fjerdedel, idet den seneste måling gør Sverigedemokraterne til Sveriges største parti med 25,2 procent af stemmerne
Kunne det ske herhjemme?
Nej, det vil heldigvis være helt udelukket, at en tidligere statsminister udtaler sig så afskyeligt om f.eks. Dansk Folkepartis vælgere. Hvad vi ser her, er elitesverige for fuld udblæsning. Landet med en presse, der nådesløst forfølger ”afvigere” og hænger dem ud på forsiden, efter at selvsamme presse først har begået kriminelle handlinger. Landet med politikere, der uden at blinke gør svenskerne hjemløse i eget land. Og landet med en kulturelite så venstreorienteret, at det i en dansk sammenhæng er yderligtgående.
Sverige er et ekstremt land, ikke på grund af sine ”afvigere”, der lykkeligvis stemmer på Sverigedemokraterne i større og større tal. Næ, Sverige er ekstremt på grund af sin ryggesløse elite, der med et dybt had til eget folk sværter dem som psykiatriske tilfælde, når de tillader sig at stemme ”forkert”.

Ikke helt nyt

http://www.skanskan.se/article/20150214/OPINION/150219645/1061/-/vi-fxe5r-det-sxe4msta-av-tvxe5-vxe4rldar
Lars Joel Eriksson
“Det gick att förutse för länge sedan...”

 Det är bara en tidsfråga innan detta uttalande också gäller ett terroristdåd här i Sverige liknande det som nu utförts i Köpenhamn – eller mycket värre.
 Deklarationen ovan från SkD´s chefredaktör gäller emellertid denna gång ett annat, mycket allvarligt problem - nämligen Sveriges totalt ansvarslösa och ohållbara invandringspolitik.

 Lars Joel Eriksson skriver:
- Den stora invandringen till vårt land – kombinationen av asylsökande, anhöriginvandrare, ensamkommande barn, tiggare från Bulgarien och Rumänien och alldeles vanlig arbetskraftsinvandring – gör att vi i praktiken står vid vägs ände. Effekterna i ekonomiska termer är i dag förödande och slår mot nästan all samhällsservice/.../Ännu har jag inte sett någon som överhuvudtaget försökt förklara hur den skrämmande ekvationen skall gå att förena med ett välfärdssamhälle.

Skälet är enkelt, det går inte.

september 03, 2015

Ansvarsløse, men brovtende politikere


Sveriges forhenværende statsminister, Fredrik Reinfeldt, har på uforskammet vis angrebet mig ganske almindelige vælger i den svenske vælgerskare, fordi jeg har stemt på et parti i Sverige, som fuldt ud var lovligt opstille til valg, men som Reinfeldt tydelignok ikke forstod og derfor ikke brød sig om, men helt udemokratisk bekrigede og rakkede ned!

Jeg havde ellers et øjeblik haft tiltro til ham engang. Det var i 2004.

Året før gik det op for folk i Smålands skove, at indvandrere ikke bare var "venner, vi endnu ikke kendte". En af de første ensomt-boende landboere, der blev myrdet af en sådan "ven", boede netop her i mit sogn. Yngve var kendt som en venlig sjæl, der passede sin dont og sit beskedne landbrug og sørgede godhjertet for, at kanoturisterne ned ad Lagan-åen kunde hygge sig med bål af birkekævler i de lyse sommeraftener. Han kunde ikke i sin vildeste fantasi forestille sig, at de 3-4 fremmede mænd, der købte mælk, var ude på at undersøge mulighed for røveri. De kom igen aftenen derpå "for at købe mælk". De overfaldt ham. De krævede penge. Han havde ingen. De mishandlede ham, surrede ham fast til en stol, tapede munden til, så han langsomt kvaltes.

Andre led lignende skæbne. En kuldebølge af angst strøg gennem skovene. Folk blev oprørt. Mange havde jagtgevær. Man talte med politiet. Måtte man forsvare sig?  Nej! Ikke engang true nogen bort med bøssen!
Men sådan kunde man jo ikke ha' det. Man samlede underskrifter imod volden. Man vilde have hjælp og tryghed. Statens forpligtelse! Man bad justitsminister Bodström om hjælp, om at komme ned til Småland.... Nej, han havde ikke tid, han skulde til fodbold....

Så var det, at den mindre kendte politiker, Fredrik Reinfeldt så sin chance, sin politiske mulighed....  Han kom til skovens bekymrede beboere i "glesbygden" Hinneryd, lyttede og talte, - og håb tændtes blandt de bekymrede.
Nu indså Bodstrøm sin fejltagelse. Underskriftindsamlingen var steget til omkring 11.000 navne. Allarmerende  tal for det tyndt beboede område! Bodstrøm skyndte sig ned til Markaryd. Han havde sin lille datter med. Et ofte benyttet trick hos politikere for at skabe billig goodwill !


Det er tolv år siden, at Yngve blev myrdet. Forholdene, usikkerheden, den latente angst er ikke blevet bedre. Og nu sjofler Reinfeldt mig og alle andre vælgere, som har tilladt sig at stemme på det eneste parti i Sverige, som ser og forstår de frygtelige konsekvenser af invasionen og den uduelige politik. Den ødelægger land og rige og vil skade vore efterkommere.

Reinfeldt, Du var ikke statsministerembedet værdig, og har nu tilmed vist dig som en dårlig taber. Dit eftermæle er latterlig, skuffet fornærmethed og utidige angreb på en stor del af befolkningen, som vidste bedre.september 02, 2015

Mere suverænitetsafgivelse?

POLITIK 02.09.2015 KL. 14:27

DF: Venstre har skabt usikkerhed om dansk asylpolitik

Når V støtter fælles europæiske modtagelejre, er næste skridt en fælles EU-fordeling af flygtninge, mener DF.
Både Venstre og Socialdemokraterne klar til at støtte modtagecentrene af flygtninge. 
Blå bloks største parti, Dansk Folkeparti, tager skarpt afstand fra Venstres forslag om, at Danmark skal støtte fælles europæiske modtagelejre for flygtninge i sydeuropæiske lande
Det vil være første skridt mod at give EU retten til at fordele flygtninge i de enkelte EU-lande, mener Dansk Folkepartis integrationsordfører Martin Henriksen.
- Det skaber usikkerhed om asylpolitikken, at Venstre melder ud, som de gør. Det skaber også usikkerhed om, hvorvidt de EU-positive partier står ved deres løfte om, at EU ikke skal overtage kompetencen på det her område, siger Martin Henriksen.
På Christiansborg er både Venstre og Socialdemokraterne klar til at støtte modtagecentrene, som er blevet foreslået af Tyskland, Storbritannien og Frankrig.
Men hverken den tidligere eller nuværende regering vil indgå en fælles EU-aftale, hvor flygtninge bliver fordelt ligeligt mellem medlemslandene. Retsforbeholdet betyder også, at Danmark ikke kan gå med i en sådan aftale.
Men det kan ændre sig overraskende hurtigt, hvis danskerne ved folkeafstemningen den 3. december i år stemmer ja til at omdanne retsforbeholdet til en tilvalgsordning, mener Martin Henriksen.
Han peger på, at hvis danskerne siger ja til en tilvalgsordning, så skal flertallet på Christiansborg ikke længere spørge danskerne om lov, hvis de ombestemmer sig og vil med i en fælles europæisk fordeling af flygtninge.
Og med den seneste melding fra Venstre og presset fra andre europæiske lande for at finde en fælles EU-løsning kan det blive resultatet, mener Martin Henriksen:
- De EU-positive partier giver det indtryk, at hvis retsforbeholdet afskaffes, så vil asylpolitikken stadig være på danske hænder. Men de varmer op til noget andet her. Det er tydeligt for enhver.
Både Dansk Flygtningehjælp og en migrationsforsker påpeger, at modtagelejrene ikke give mening uden en fælles EU-fordeling af flygtninge. Og det vil også være det næste logiske skridt at tage for ja-partierne efter afstemningen, mener DF.

Julia Cæsar angribes

Tak til Julia Cæsar for mange gode kronikker på Snaphanens blog, som modarbejder de svenske massemediers utrolige diktaturagtige ènsidighed.

Det er temmelig komisk, at freelance journalist Annika Hamrud , som er på jagt efter noget uhørt uanstændigt og sjofelt at pådutte sin fagmæssigt dygtigere kollega, Julia Cæsar, - angriber hende for anonymitet. Anonymitet er nemlig noget som den svenske presse i høj grad sympatiserer med og har nytte af. I modsætning til dansk presseskik er det nemlig ganske almindeligt og presseetisk accepteret, at læserbrevsskribenter sikrer deres identitet med en anonym underskrift. De kan tilmed oplyses om denne mulighed af læserbrevsredaktøren. Og uden denne mulighed for at gemme sig lidt i mængden, vilde læserbrevsspalten nok blive noget tyndbenet, for svenskerne er generelt set temmelig bange for at udtale sig om noget som helst, hverken i massemedierne eller ved møder. Det synes at være en del af folkesjælen, som enten er fra tidernes morgen eller er blevet indmasseret under Folkhemmets styre.

Ikke mindre komisk er det, at Hamrud med et sex-billede søger hjælp i Sveriges overbrunstige sex-undervisning for småbørn fra "dagis"-alderen, som næppe har det svenske folks sympati.

september 01, 2015

Topfinansmagtens magtbrynde

Da jeg nu læste Julie Cæsars glimrende kronik på Snaphanen om den snigende angst, der kan ramme en dygtig journalist, der mener noget andet end det, hun skal mene ifølge magtens mænd, kom jeg til at tænke på Cary Allens bog "None dare call it conspiracy!", der udkom i over 5.5 millioner exemplarer på Concord Press 1971 og handler om verdens storfinans mænd ("de etablerede") og deres grænseløse mammon-magt. Her er nogle klip:

"Eftersom ”de etablerede” kontrollerer medierne, vil enhver, der afslører ”the insiders” (”de indforståede) blive udsat for en kannonade af beskyldninger fra aviser, fagblade, TV og radio. På denne måde bliver man truet med tab af almindeligt borgerligt omdømme, hvis man vover at udbrede den idè, at der er en organisation (- mente han Bilderberg?) bag alle de problemer, der for øjeblikket plager landet.”

Dette citat fra Gary Allens bog kunde være en beskrivelse af, hvordan personer, der sidder inde med kendskab og viden om visse forhold, bliver behandlet af de samme medier.

Hvem skulde denne organisation så være, der var så magtfuld, at den var i stand til at styre alle medierne, sidde på det politiske liv og samtidigt holde det hele som en dyb hemmelighed? Der skal utrolig mange penge til for at spille denne komedie, derfor må det være velhavende folk

Gary Allen beskriver den historiske udvikling tilbage til den enorme industrielle udvikling i slutningen af 1800-tallet i USA, hvor kæmpemæssige formuer blev koncentreret på ganske få hænder og familier; 
- og love desangående blev lavet og styret af de samme mænd, som beherskede formuerne.

Med så stor pengemidler bag en organisation, som disse mennesker ifølge Gary Allen har dannet, kan man påvirke hele nationen og hele udviklingen i verden. Man kan finansiere en Hitler og starte en krig, som ens egne medborgere ska betale over skatterne, medens man selv leverer våben dertil. Man kan starte tredivernes økonomiske depression og tjene enormt på den, fordi man ved, den vil komme.

Men det interessanteste er vel nok påstanden (henvisning til kildemateriale findes i rigt mål) om, at disser mænd i deres magtbegær også startede kommunisme, fordi denne styreform er den mest effektive måde at opnå magt på.

Der skal en god fantasi til for at undfange disse teorier, og man skal være komplet ryggesløs for at drive en sådan politik med de mennesker, man lever iblandt. For at bevare denne hemmelighed kan man imidlertid blot lade folk kikke på nogle billeder af en øst-vest konfrontation, som de i øvrigt selv betaler gennem skatterne, og få dem til at tro, det er sagens kerne, medens man selv sidder uden for spillet og trækker i trådene i begge lejre. 

Konfrontationen burde egentlig stå mellem ”de indforståede” og den resterende frie verdens borgere!"Der skal en god fantasi til for at undfange disse teorier", som Gary Allen skrev om.
Hvorfor ikke kaste et blik på noget, vi selv har oplevet, men som forekom os ganske usandsynligt og så bindegalt, at vor fantasi ikke rakte til: muslimer har i flere årtier sagt, hvad de vilde gøre ved os. De vilde "med deres koners tykke maver" erobre Europa. De vilde tilintetgøre
vor kultur, vor religion, vore stater, os selv, vore familier - men vi troede dem ikke - og så gjorde de det dog sådan som det åbenbart var planlagt! de tager vore lande, underkuer befolkningerne og  dræber os individ efter individ på de mest brutale måder.

Organisationen Bilderberg stiftedes i 1954 af Unilevers præsident, prins Bernhard af Holland, David Rockefeller med flere for at ordne verden under eet, skabe en ny verden med et nyt menneske. (jvf. ideologien fra World Federation of Mental Health!). Bilderbergmøderne var meget hemmelighedsfulde og intet måtte nå ud til massemedierne.


David Rockefeller udtalte i 1991 sin dybe taknemmelighed over for verdenspressen: "Vi er taknemmelige mod medierne, hvis direktører har overværet vore møder og i 40 år overholdt deres løfte om diskretion. Ellers ville det have været umuligt for os at udvikle vor plan for verden" 
(http://www.mega.nu:8080/ampp/bilderberg.html)

(Læs "Hvem styrer koloniseringen af Europa" af Anders Bruun Laursen i "De binder os på mund og hånd", Forskningsforlaget Rafael 2006).

Iøvrigt pålagde EU's overvågningskontor i Wien under den østtyske Beate Winkler alle journalister i EU en selvcensur.

Bare drengestreger !


http://lokalavisen.dk/voldsmaend-efterlyses-flaekkede-taender-og-braekkede-naese-paa-19-aarig-/Sjaelland-Politi/20150831/artikler/150839948/1265

 Lokalavisen.dk  31. August 2015 11:08

 Voldsmænd efterlyses: Flækkede tænder og brækkede næse på 19-årig.

 Lokalpolitiet i Køge vil gerne høre fra vidner til et brutalt overfald på en 19-årig mand fredag aften.
Den 19-årige mand fra Køge blev overfaldet af to udenlandske drenge, da han var på vej til Ellemarken ad Rebslagervej i Køge klokken 22.30. Han blev slået og sparket, så han flækkede to tænder, brækkede sin næse og fik skrammer i ansigtet.
Begge gerningsmænd beskrives som ikke etnisk danskere, begge ca. 170-175 cm høje. den ene skaldet og den anden med kort hår i toppen og skaldet i siderne.
Kontakt Midt- og Vestsjællands Politi på telfon 1-1-4 eller Lokalpolitiet i Køge, hvis du har oplysninger i sagen.


Den overfaldne mand er 19 år
De to voldsmænd er drenge, men dog 170-75 høje. Skaldet skal åbenbart betyde glatragede
Er benævnelsen "drenge" - bevidst brugt som "formildende" (eufemistisk) omstændighed?
Det er måske tilmed nogle "ensomt kommende børn" ?

Voldtægt er en naturlig handling

Hver tredje dømte for voldtægt har indvandrerbaggrund
28. august 2015, 06:43

Det er ikke overraskende!

Gruppen af indvandrere og efterkommere er langt overrepræsenteret blandt dømte for voldtægt, viser tal fra Danmarks Statistik.
32 irakere, 26 tyrkere og 25 somaliere er dømt for voldtægt de seneste 10 år, ifølge Danmarks Statistik.

I alt har 615 mennesker fået en voldtægtsdom ved en dansk domstol i perioden 2004 til 2013. Heraf er de 212 indvandrere eller efterkommere, svarende til 34,5 procent. Det er mere end tre gange så stor en andel som gruppen generelt udgør i befolkningen, skriver metroxpress.

Kultursociolog og indvandrerforsker Mehmet Ümit Necef fra SDU (Syddansk universitet) kalder det »vigtigt, at de her tal kommer frem«.
»Nydanskere er klart overrepræsenteret blandt de dømte for voldtægt. En del nydanskere kender ikke og forstår ikke dansk kønskultur. At det, at en dansk kvinde, som går beruset hjem om natten ikke betyder, at hun er lettilgængelig,« siger han til metroxpress.

Både nordmænd og svenskere bosat i Danmark tæller med, men er i perioden ikke dømt for voldtægt.
Tallene bliver bakket op af ny forskning fra SDU, hvor man har undersøgt 296 anmeldte voldtægter i Østjylland. I 40 procent af sagerne har gerningsmanden en anden etnicitet end dansk.
Ifølge rapporten »Voldtægt, der anmeldes« er udlændinge især overrepræsenteret, når det gælder overfaldsvoldtægter.

»Det er voldsomt. Det maner til eftertanke og betyder formodentligt, at vi bliver nødt til at sætte ind med en oplysningsindsats,« siger rets- og integrationsordfører Sofie Carsten Nielsen (R).
»Vi bliver nødt til at forholde os til den overrepræsentation af indvandrere blandt voldtægtsmænd,« siger DFs gruppeformand, Peter Skaarup (DF).


________________________________________________

Spydpigens kommentar: 

Både i dyreriget og hos muslimerne forekommer maskulin vold som en "naturlig" del af sex. Hvis en muslimsk kvinde anmelder en voldtægt, skal hun have fire øjenvidner med for at blive troet. Ellers er det en "falsk" anmeldelse. som hun kan straffes hårdt for.

august 31, 2015

No nukes for mullahsINGEN  ATOMVÅBEN  TIL  MULLAER

august 30, 2015

Engel er hankønDen afstumpede Angela MerkelMan har hørt mange både rystende og ubehagelige udtalelser fra de politikere, som vil omdanne Europa til et intetsted, hvortil alverden skal have adgang. Helt tilbage i 1985 udtalte daværende statsminister Poul Schlüter, at ”der altid i en befolkning på fem millioner vil være nogen, som bryder åndeligt og moralsk sammen over for udfordringer. Det er en modenhedsudfordring at tage imod flygtninge” (Berlingske 4. august 1985). Ret kvalmende og svært nedladende, ikke? Og sådan er det fortsat slag i slag i 30 år.
Europas mest ubehagelige politiker for tiden er vist Angela Merkel. At nogen har set op til hende som en såkaldt ansvarlig politiker, må fremkalde hovedrysten og undren. Da bekymrede borgere – de var nemlig ikke højreradikale alle sammen, så langt fra – i byen Heidenau i den tyske delstat Sachsen fredeligt protesterede over et lynplanlagt asylcenter til 600 personer i en by med 16.000 indbyggere, fik de følgende ord med på vejen af deres kansler:
”Der er ingen tolerance over for dem, som stiller spørgsmålstegn ved andres værdighed. Der er ingen tolerance over for dem, som ikke er klar til at hjælpe. Jo flere mennesker, som gør det klart, jo stærkere bliver vi”.
Bemærk særligt den midterste sætning. Der er ingen tolerance over for dem, som ikke er klar til at hjælpe. Tyskland står til at modtage 800.000, måske helt op imod en million asylsøgere i år. I Danmark ville det svare til mere end 50.000. Hvis ikke man som tysker er klar til at hjælpe disse asylsøgere med ophold i Tyskland, hvis myndighederne finder det rigtigt,skal man ikke tolereres, det vil sige, man må ikke tåles, men skal udgrænses af fællesskabet.
Jeg mindes ikke at have læst en statsleder, der udtrykker sig så nedladende og modbydeligt over for store dele af sit eget folk. Og det i en situation, hvor udviklingen er fuldstændig ude af kontrol, og hvor selv bl.a. Politikens Bo Lidegaard og Dansk Flygtningehjælps generalsekretær Andreas Kamm har givet udtryk for, at dette ikke kan fortsætte ubegrænset.
Det er tragisk for tyskerne, at de må lide den tort at blive regeret af en Angela Merkel. For os andre viser det, at Tyskland har vi ikke råd til at vente på. Det bliver tyskerne med alle deres komplekser fra deres forbryderiske fortid anno 1933-1945, der må komme halsende efter os andre, når de omsider indser, at nazisternes industrielle massemord på Europas jøder – og drab på ufatteligt mange millioner andre – ikke kan være lig med, at Tyskland skal gå under som nation og tyskerne gå under som folk, fordi alverden som en bodsøvelse måtte komme til Tyskland.

august 28, 2015

Han følger ikke med!


"Bekæmp Dansk Folkeparti som man bekæmpede kommunisterne" skriver Hans Davidsen-Nielsen, lederskribent på Politiken, og henviser til socialdemokratiets "effektive  indsats" i 50'erne - 60'erne, som ifølge ham var skyld i, at det aldrig lykkedes DKP at få nævneværdig opbakning.

(Arbejderne havde det ganske simpelt for godt til at ville lave revolution.)

H.D.N. fortsætter: Det er en almindelig misforståelse, at de borgerlige partier var kommunisternes værste fjender under den kolde krig.
Det har Davidsen ganske ret i. De sov godt og grundigt og det synes de ind imellem stadig at gøre.

Men -  det gør den gode H.D.N. minsandten også! Han vil bilde os ind, at kommunisterne blev bekæmpet! Nej, min fine ven, men de lagde taktikken fuldkommen om og i stedet for en synlig klassekamp valgte de den langt mere fordægte kamouflerede "anden form for krig", som Schweiz advarede sin befolkning om i 1969 i en husomdelt bog. De gik i nært samarbejde med socialdemokratiet eller direkte ind i partiet

Det  danske socialdemokrati bukkede under for de kommunistiske ideer sidst i 60`erne, da flere af partiets  fremtrædende  politikere blev inficeret med kommunismens ideologi. "De kommunistiske langtidsmål" fra 1963 gik igen i adskillige af socialdemokratiets tiltag,  forordninger og politiske lovforslag op gennem 70' erne ved Ritt Bjerregaaard, Eva Gredal, Niels Matthiassen m.fl.  Som H.D.N. siger, var de borgerlige partier ikke kommunisternes værste fjende under den kolde krig. Åh, så langtfra. Sovende godtog de det ene kommunist-befængte forslag fra socialdemokraterne efter det andet, og mig bekendt har de endnu ikke taget sig ordentligt sammen til at kikke de ting igennem, de desværre bidrog til, og rense dem for utøj.


http://politiken.dk/debat/profiler/hansdavidsen/ECE2814007/bekaemp-dansk-folkeparti-som-man-bekaempede-kommunisterne/


Gertrud
UK-svineri blev fortiet

http://www.jyllands-posten.dk/protected/premium/international/ECE7968351/Ni-magtfulde-m%C3%A6nd-i-Storbritannien-mist%C3%A6nkes-for-sexmisbrug-af-drenge/

Ni magtfulde mænd i Storbritannien mistænkes for sexmisbrug af drenge

International 26.08.2015 kl. 21:43
Storbritannien: Ministre, parlamentsmedlemmer, efterretningschefer og andre samfundsspidser havde i 1980’erne et magtfuldt pædofilt broderskab, mener politiet. Et offer anklager banden for at stå bag drab på tre smådrenge.                                                         True


Henrik Thomsen, Jyllands-Postens korrespondent
LONDON - Ni af 1980’ernes mest magtfulde mænd i Storbritannien mistænkes for at have været med i en pædofil bande, som sexmisbrugte, mishandlede og myrdede smådrenge.
På listen over mistænkte i den hårrejsende sag er angiveligt bl.a. den tidligere konservative premierminister Edward Heath, den tidligere konservative indenrigsminister Leon Brittan, tidligere chef for efterretningstjenesten MI6 Maurice Oldfield, tidligere chef i søstertjenesten MI5 Michael Hanley, en tidligere topgeneral, Edwin Bramall, og det tidligere konservative parlamentsmedlem Harvey Proctor.
Navnene er kommet frem, fordi en af mændene, Harvey Proctor, i vrede har videregivet oplysninger, som politiet udleverede til ham under en afhøring.
  Den 69-årige Proctor er selv mistænkt for drabet på to smådrenge og medvirken til drab på en tredje. Han nægter sig skyldig og anklager politiet, politiske modstandere og »en kludepose af fantaster på internettet« for at drive heksejagt på homoseksuelle.»Jeg er homoseksuel. Jeg er ikke morder. Jeg er ikke pædofil eller en pæderast,« lød det fra Proctor under et langvarigt pressemøde, hvor han i detaljer gennemgik politiets beskyldninger.
I magtens korridorer i London har politikere og journalister i årtier udvekslet rygter om, at fremtrædende medlemmer af det britiske parlament og ledende embedsmænd i 1970’erne og 1980’erne havde en slags pædofilt broderskab, som sexmisbrugte drenge.
Anklagen om, at tre af drengene blev myrdet, kommer fra det påståede sexoffer ”Nick”.

Troværdig og sandfærdig

Scotland Yard betegner Nicks beskyldninger som »troværdige og sandfærdige«, men politiet har ikke offentliggjort listen med de mistænkte. Den afslørede Proctor til gengæld.
Et omdrejningspunkt i affæren er London-bordellet Elm Guest House, hvor fremtrædende britiske mænd angiveligt købte børnesex. Men misbruget foregik også i private lejligheder. Her blev rædselsslagne smådrenge angiveligt misbrugt under perverse orgier, lyder påstanden fra Nick.
Beretningerne om sexmisbruget i Elm Guest House førte i 2012 til en politiefterforskning, Operation Fairbank, som gradvist har kastet lys over skandalen.
Vidnet Nick – som har optrådt anonymt i flere medier – forklarede, at hans perverterede far i 10 år udlånte ham til de magtfulde pædofile mænd. Han blev typisk hentet af en privatchauffør og kørt til en lejlighed, hvor der også var andre drenge, men de måtte ikke tale sammen. De lystne mænd kom og gik i løbet af aftenen.
Nick deltog i mange orgier, siger han, og under et af dem var han – ifølge sin egen forklaring – vidne til, at en cirka 12-årig dreng blev kvalt af en politiker.
 Det viser sig nu, at den mistænkte er Harvey Proctor. Han sad i parlamentet for De Konservative fra 1979 til 1987, da han måtte trække sig efter afsløringen af seksuelle eskapader med unge mænd. Den seksuelle lavalder lå dengang på 21 år, og en af hans sexkontakter var kun 19.
Proctor nægter sig skyldig i de nye beskyldninger og anklager Nick for at være fuld af løgn.
Men vidnet har afgivet særdeles detaljerede forklaringer.

Han så det ske

»Jeg så det ske,« forklarede han om drabet på den 12-årige.
Nick har også fortalt om to andre bestialske mord, som Proctor sættes i forbindelse med. Vidnet er i dag i 40’erne, og hans påstande er delvist understøttet af et andet vidne.
Over for journalister har Nick forklaret om sin angst for selv at blive slået ihjel, og om hvordan drengene altid var musestille. Derfor kender han ikke navnene på de tre, som frygtes dræbt. Men omtalen af sagen fik pårørende til to forsvundne drenge til at stå frem.
Vishal Mehrotra blev som otteårig bortført i 1981 i nærheden af Elm Guest House. Året efter dukkede dele af drengens skelet op i et skovområde.
I 1979 forsvandt en anden dreng, den 15-årige Martin Allen. Han er aldrig fundet.
Siden 1980’erne er rygter om pædofili blandt Westminster-politikere jævnligt dukket op, men hver gang har sagerne lidt en stille død.
Allerede i november 1983 sendte det daværende konservative parlamentsmedlem Geoffrey Dickens en 40 siders rapport til indenrigsminister Leon Brittan i Margaret Thatchers regering. Rapporten rummede angiveligt detaljerede pædofilianklager mod otte prominente politikere, og Dickens sagde til sin familie, at materialet ville »få det hele til at eksplodere«.
Men intet skete, og nu er Brittan selv under mistanke. Han døde i januar af kræft, men siden har politiet ransaget hans tidligere hjem for at lede efter beviser.
Også den tidligere general Edwin Bramalls hjem er gennemsøgt, og politiet har afhørt ham med en sigtets rettigheder. Den 91-årige pensionist, som også har siddet i Overhuset, var engang den højst rangerende officer i den britiske hær.

Også aktiv i Nordirland

Den for længst afdøde Maurice Oldfield – chef for MI6 fra 1973 til 1978 – var angiveligt også med i pædofiliringen, og et andet vidne har hævdet, at han endvidere forgreb sig mod smådrenge i Nordirland. Hans kollega Michael Hanley – chef for MI5 fra 1972 til 1978 – er ifølge Harvey Proctor ligeledes på politiets liste over mistænkte. Han døde i 2001.
For en måned siden kom det frem, at politiet også mistænker den tidligere premierminister Edward Heath for seksuelle overgreb mod børn. Han stod i spidsen for en konservativ regering 1970-1974.
En tidligere antydning blev angiveligt fejet ind under gulvtæppet. Heath døde for 10 år siden.


Et omdrejningspunkt i pædofilisagerne er det tidligere London-bordel Elm Guest House, hvor fremtrædende britiske mænd angiveligt købte børnesex. Arkivfoto: Peter Macdiarmid/Getty Images