juli 23, 2014

person-informations-databaser

  Danske medier registrerer folk ulovligt
  Af Thomas Sand, Berlingske Nyhedsbureau 
  23. juli 2014, 00:07
  Det er ulovligt, når danske medier registrerer oplysninger om personer uden at anmelde det til datatilsynet. Kun 80 ud af 1.000 medier har anmeldt deres informationsdatabaser.
  • Næsten samtlige danske medier har samlet personoplysninger i redaktionelle informationsdatabaser, som indeholder interne kildelister, databaser med upublicerede artikler samt journalisternes egne researcharkiver til brug for arbejdet. Men det er de færreste, der gør det på lovlig vis, skriver Politiken.
  • Kun 80 ud af cirka 1.000 danske medier har anmeldt deres redaktionelle informationsdatabaser til Datatilsynet, som loven kræver, viser en opgørelse på Datatilsynets hjemmeside.
  • Persondataloven skal beskytte privatlivet, når firmaer behandler personoplysninger.
  • Loven om massemediers informationsdatabaser er fra 1994 og undtager medier for persondataloven af hensyn til ytringsfriheden.
  • »Hvis medier har uanmeldte redaktionelle databaser, vil en stor del af deres personoplysninger være ulovlige, fordi de ikke har borgernes samtykke. Og det er en potentiel bombe under medierne, fordi de kan blive mødt af krav fra registrerede borgere om at få udleveret, berigtiget eller slettet oplysningerne. Det er ganske alvorligt«, siger professor i medieret Sten Schaumburg-Müller fra Aarhus Universitet.
  • Det drejer sig blandt andet om, Metroxpress, Aller Media, 7 af 8 TV 2-regioner, Søndagsavisen og Radio24syv, der har undladt at anmelde deres redaktionelle databaser.
  • Michael Bruun Andersen er leder af journalistuddannelsen ved Roskilde Universitet, og han kalder det »lettere chokerende« og »meget problematisk«, at mange medier ikke er opmærksomme på reglerne.
  • »Medierne ser ud til at have skabt et kæmpe problem for sig selv. De kan få store administrative kvaler, hvis det vælter ind med anmodninger fra borgere. Mere principielt kan det bringe fortroligheden mellem kilder og medier i fare,« siger han til Politiken.
Spydpigens spørger: 
Hvorfor nævnes specielt ovenfor navngivne  elleve, som ikke har registreret sig, 
når yderliger 900 og noget heller ikke har gjort det ?
Faktisk kan vel hvem som helst - f.ex. et politisk parti? - anmelde en ikke database-registreret avis til registertilsynet for denne ulovlighed og få avisen straffet (?). Sådan mener jeg det var allerede 1980 (og måske tidligere?).

Her følger en gammel sag fra 1980: se næste indlæg!


Paragraf 67 vågner op?


Videresendt


Christiansborg, onsdag den 23. juli 2014


DF vil lukke Grimhøjmoskeen efter opfordringer til drab på jøder

Dansk Folkepartis udlændingeordfører, Martin Henriksen vil, som en reaktion på imams udtalelser om at slå jøder ihjel lukke Grimhøjmoskeen i det vestlige Aarhus og have tjekket imamens opholdsgrundlag. Endelig kræver Martin Henriksen regeringen på banen.

- Det er rystende og fuldstændig vanvittigt at begynde at tale om at slå jøder ihjel. At imamen har tilknytning til Grimhøjmoskeen bør efter min mening være det sidste søm i kisten. Moskeen er også kendt for at sende unge muslimer til såkaldt hellig krig i Syrien. Justitsministeren må lukke moskeen, og vi bør kræve al offentlig støtte, som de har fået til deres såkaldte foreningsarbejde, tilbagebetalt. Der må statueres et eksempel, og vi må handle hurtigt, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen vil indkalde justitsminister Karen Hækkerup (S) og social- og integrationsminister Manu Sareen (R) i samråd.

- Det skal kontant handling til og ikke bare snak. Jeg kan forstå, at regeringen bebuder en handlingsplan på området, og det hilser jeg i udgangspunktet velkomment. Men jeg må indrømme, at jeg ikke er optimist i forhold til, at regeringen vil gøre det nødvendige. Den aktuelle sag viser desuden med al tydelighed, at vi ikke kan bruge imamer til noget som helst. Hvis man render rundt med en illusion om, at imamer kan bruges til at styrke integrationen, så må man da vågne op nu. Det er faktisk ganske skræmmende at tænke på, at denne imam, der kræver død over jøder, er et forbillede for nogle, siger Martin Henriksen.

Martin Henriksen siger, at han desuden vil bede om at få kontrolleret imamens opholdstilladelse. Det skal ske for at se på, om der er mulighed for at fratage ham denne og desuden nægte ham indrejse i Danmark.

juli 22, 2014

I "Krigens Hus"

Formanden for det muslimske forbund i Sverige får mig af en eller anden grund til at tænke på sennep. Hans navn er Omar Mustafa, og han er oprørt over, at et byrådsmedlem i Gøteborg, Robert Quiding, «målar upp ett slags krig mellan Väst och muslimer». 
Det forstår jeg ikke? «Krig» er jo islams egen betegnelse for den adfærd, de udviser mod det gæstfrie Europa, som har taget imod tusindvis af mennesker, hvisegne regimer ikke vilde brødføde dem. 
De kunde bruges til krigen i «Krigens Hus», en strategi som har rødder langt tilbage i historien. Vi, som bor i Europa, bor «i Krigens Hus» siger de. Det betyder, at vi bor i et territorium. Som er under islamisk erobring. Derfor har de også navngivet mange af deres moskèer som «Erobringsmoskèer», for det er dèr krigstaktikken udformes, en taktik, hvor man stille og snigende erobrer landet ved fjendens (=europæernes) opgivenhed og eftergivenhed. En taktik, der er i familie med de Trojanske Heste og Femte Kolonne.
Nævnte byrådsmedlem vilde (sikkert ligesom mange andre) gerne forbyde den islamiske dødskult, som i langt højere grad er politik end religion. I den danske grundlov er islam egentlig forbudt, men de danske politikere har ignoreret grundlovens klare ord og forført folket. De «glemmer» konstant, at paragraf 67 har en meget vigtig eftersætning af stor historisk betydning.


http://www.expressen.se/gt/omar-mustafa-det-ar-otroligt-allvarligt/
KættermadDen kultur-ufølsomme englænderinde Julie Cottle (43 år) købte ind i supermarkedet «Tesco» i det nordlige London midt i Ramadanen og havde mod til at komme frem  med skinke og vin til kassen til den troende, fastende kasserer.

Muhammedaneren forviste kunden til selvbetjeningskassen, da det var ham forbudt at røre disse uhellige ting. Den kvindelig kunde reagerede højst fortørnet og krævede at tale med butikslederen. Han forklarede den ikke helt a-jour-værende englænderinde, at kassereren havde ret til her under den hellige måned at nægte betjening af sådanne indkøb. Kassereren var jo midt i den rituelle faste. Også lederen henviste kunden til selvbetjeningen.

Så megen hensyn til en medarbejder kunde den uforbederlige englænderinde ikke fatte. Hun sagde til avisen «Dailymail»:
Jeg ved, han har sin tro – selv er jeg kristen – men han skal kunne passe sit arbejde ordentligt. Jeg er krænket. Når han nægter at gøre sit arbejde, burde han ikke være her....Han forsvandt helt enkelt ind i bagbutikken. Butiklederen mente, at jeg skulde gå hen til selvbetjeningskassen. Jeg var i så dårligt humør, da jeg komn hjem, at jeg ringede til Tesco for at klage. Alt hvad de sagde var: Det lyder ikke OK, men når butikslederen siger, det er OK, så er det OK.
I mellemtiden har firmaet Tesco undskyldt sig og forsikret om, at de har talt med den pågældende medarbejder. Firmaet siger, at de ikke har nogen bestemt firmapolitik, men tager sig pragmatisk af sådanne tilfælde. For bare et halvt år siden hed det fra firmaets side: Vi finder det meningsløst at give arbejde til folk, som af religiøse grunde delvist nægter at arbejde.

,

Spydigheder

Den kendte ihærdige tyske aktivist, Michael Stürzenberger skriver spydigt på Politically Incorrect 20. juli 2014:

For at fjerne islam fra skudlinjen har «Religionsexperterne» i Bayerns indenrigsministerium og i Forfatningsværnet forsynet islam med en kunstig underafdeling til vældigt grin for troende muslimer og enhver islamkender.
Ser man bort fra «islamisme» og de «legaliserede», «voldsorienterede» og «jihadistiske islamister» er islam en ganske fredelig verdensreligion, som nar udbredt sig ganske fredligt over den halve verden.

Denne ikke ganske uvæsentlige extra-oplysning om de enorme blodspor med 270 millioner døde gennem 1400 års rasende jihad bliver ganske enkelt nedgjort. De kunde nemlig forstyrre det rosenrøde Taka-Tuka-billede af det - åh så! «pacifistiske» islam. I Tyskland findes der naturligvis næsten udelukkende «fredelige» muslimer, som helt sikkert lever efter den legendariske «Euro-islam»: Altsammen ganske nette, moderne, åbne, vel integrerede, demokratisk sindede, arbejdsvillige og uddannelsessultne muslimer.

juli 21, 2014

Ugebrev fra Christiansborg


Når kunsten kvæles…
I 1984, mens jeg var journalist i Aalborg, blev et gavlmaleri afsløret på C.W. Obels Plads, lige ved siden af det gamle Aalborg Kloster, og præcist midt i Limfjordsbyen. Ophavsmanden var Jens Jørgen Thorsen, og på gavlen afbillede han den korsfæstede Kristus med et erigeret lem.
Det blev i Danmark til mange artikler om denne sag, som i løbet af kort tid tilmed nåede stor international opmærksomhed, og som journalist interviewede jeg såvel kunstneren som mange politikere, gejstelige og borgere i Aalborg.

I mange kredse var vreden mod Jens Jørgen Thorsen stor. Troende var ulykkelige, og protesterede over at se deres frelser skildret på denne måde, og de fleste borgere syntes, det skæmmede byen. Et par gange blev der sprøjtet graffiti på værket - dog uden at anrette skade.
Efter længere tids parlamenteren blev værket dog fjernet, idet Aalborg Kommune snedigt fandt på den forklaring, at ejeren af gavlen ikke havde indhentet behørig tilladelse, og at kunstværket således stred imod en eller anden lokalplan. Ellers havde gavlmaleriet såmænd nok været der endnu...!
Thorsen selv led lykkeligvis ingen overlast. Thorsens hjem blev ikke overvåget og omdannet til Fort Knox.

Thorsen blev ikke 24 timer i døgnet bevogtet af politiet. Thorsen kunne stadig frit bevæge sig overalt. For Thorsen var ikke i ét eneste sekund i livsfare.
For sådan var nemlig forholdene i Danmark i 1980erne. Det var dengang troende nøjedes med at være ulykkelige og protestere overfor skændingen af deres Gud. Det var dengang kunstnere kunne skildre verden præcist, som de så verden - uanset hvor forvrænget og ækelt, man kunne synes, de skildrede den. Det var dengang, vi endnu havde ytringsfrihed i landet. Det var dengang, kunsten var fri.

Ak, hvor forandret....!

I Søndags-Politiken den 20. juli afsløres den modbydelige historie om kunstens og kunstneres vilkår i Danmark her i 2014: Fem kunstnere lever i konstant livsfare, fordi de har tilladt sig at skildre verden, som de ser den. Disse kunstnere har fået det budskab af politiet, at der her, midt i vort land, lusker en flok morder-kandidater rundt, som, alene med henvisning til sårede, hellige følelser, har afsagt dødsdom over dem.
At disse fem kunstnere fremover ikke længere vil kunne skabe kunst, som de ønsker, er indlysende. Dette forhindrer alene deres konstante overvågning og fysiske beskyttelse. Men at der derudover vil være i snesevis, måske ligefrem i hundredvis af kunstnere, som i disse tider lægger bånd på sig selv eller udøver diskret selvcensur, turde ligeledes være en given sag.

Der har til alle tider været kunstnere, som har forarget, fornærmet og såret følelser. Kun ikke når kunsten blev lagt i lænker af inkvisitionen, af nazismen, af kommunismen. Så fik magthaverne det, præcis som de ville, hvorved kunsten blev ufarlig og uskarp og dermed aldeles ligegyldig.
Mens kunsten i disse år, som følge af intimidering, trusler og selvcensur gennemlever en langsom, smertefuld kvælning - og mens morder-kandidaterne lusker rundt i landet, er det her og nu, der skal handles.
I Dansk Folkeparti afventer vi i spænding regeringens handlings-plan...!
Med venlig hilsen
Søren Espersen  21. juli 2014

Spydpigens kommentar:
Jeg er på en måde nok enig med Søren Espersens tema, men så alligevel ikke!
Frihed har været et grundlæggende element i min tilværelse fra barndommen og har på sin vis styret mit liv. Måske lidt for meget endda. (Og absurd nok må enhver styring, man underkaster sig, vel egentlig være det modsatte af frihed?).

Frihed er ikke ensrettet: er der frihed til noget, er der også frihed fra noget. I TV kan man lukke for kassen. På en kunstudstilling, kan man måske se en rådden svinekrop eller en hundelort udstillet, og man behøver ikke gå derind.
Thorsens idè var vel at provokere ved at forarge borgerskabet og de gudsfrygtige - og vise sig frem.
En følsom knægt med navnet Hans Christian løb af lære, fordi han ækledes ved snedkersvendenes grove tale. Jeg forstår ham. Hvorfor søger man ikke det skønne og det smukke i livet?

Har jeg ikke lov at mene det? Midt i al jeres - dikterende - «frihed»?

Magni dei, bonum date nobis deinde pulcrum et docete nos patienter injurias ferre.

Gertrud

juli 20, 2014


paedo-mohammed
Allahstaten Iran er et paradis for pådofile. Altsammen ganske legalt. Religiøse «traditionsvog-tere» forhindrer at børn beskyt-tes mod tvangsgiftermål. International ret bliver saboteret. Masser af piger bliver bortskaffet for «brudepenge». Nogen hjælp for pigerne findes ikke.
Transparency for Iran fortæl-ler: Med ægteskabets indgåe-lse måtte skolegangen også afbrydes. Barndommen var forbi. Sådan lyder mange skildringer fra iranske kvinder, som blev tvangsbortgiftet som unge piger eller som børn.

Denne skæbne er ifølge officielle angivelser ikke nogen sjældenhed i Iran. Den iranske «National Organisation for Civil Registration» offentliggjorde i sidste uge nye tal. I følge disse blev 31.000 piger under 15 år gift i tidsrummet fra marts til december 2013. Det er mere end fire gange så mange som i 2011, hvor antallet var 7.440 sådanne børneægteskaber.
Disse børn er ikke bare ramt af deres forældres beslutning, men også prisgivet lovene. I henhold til paragraf 1014 i den iranske civillov, som er baseret på islamisk ret, må piger fra en alder af 13 år og drenge fra 15 år gifte sig. Ud over dette kan forældre til piger under 13 få en dommers erklæring om «ægteskabsmodenhed». Sådan kan selv piger på syv og otte år ganske legalt blive bortgiftet af deres forældre.

I områder, hvor skilsmisser ikke er fuldkommen forbudt, ligger de ret højt i tal:
Ifølge officielle angivelser er der årligt gennemsnitligt 800 skilsmisser, hvor de gifte piger er mellem 10 og 14 år, og 15.000 skilsmisser, hvor de er mellem 15 og 19 år.
Shirin Ebadi lever i exil som advokat og er blevet beæret med fredsnobelprisen for sit arbejde. Hun holder børnebryllupperne for «en slags menneskehandel» og siger:
For det meste bliver pigerne gift med velhavende mænd. Og forældrene handler sig frem til høje brudepenge.

Den af hende i 1994 stiftede børneorganisation «Sociewty for Protecting the Child's rights» var den første organisation i Iran, som tilbød en hjælpende hånd til børn i nød. Ebadi husker, at der dengang også var tvangsgiftede piger, som bad om hjælp. Men desværre kunde man ikke gøre meget, siger den 67-årige Ebadi. For der er ikke tilflugtssteder i Iran: Der findes ikke engang rigtige kvindehuse. Mange piger, som flygter fra tvangsægteskaber, lander på gaden.

Iran holder sig ikke til de internationale aftaler om beskyttelse af børn. Iran har ganske vist skrevet under på den interfntionale børnekonvention, men på en betingelse: «Islams ret går forud». Således forgifter børneskænderen Muhammed fortsat pigers og kvinders liv. Under Shahen af Persien lå mindstealderen for ægteskab på 18 år. Shirin Ebadi vilde være glad, hvis giftealderen bare kunde hæves til 16 år. Hun kræver straf for mænd, der gifter sig med børn eller bortgifter børn.juli 18, 2014

Der findes endnu præster, der holder deres præsteløfte

Her er en prædiken fra 8.søndag efter trinitatis I, NB 21/7 2013


Falske profeter har vi alle vegne til alle tider. Men typisk for Jesus, så tiltror han os, at vi selv 
kan kende dem. Vi skal nemlig bare se på deres frugter, siger han. Det vil sige: Hvad kommer der 
ud af det, de siger? Hvordan ser deres ord ud, når de er omsat i virkelighed. 
Det er meget simpelt. Hvis jeg nu var en falsk profet – den mulighed foreligger jo – så skulle I se på, hvad jeg prædiker og holde det sammen med det jeg gør eller det, som i praksis kommer ud af ordene. 
Hvis jeg nu f.eks. prædikede afholdenhed og sparsommelighed, men selv røg og drak og 
brugte alle mine penge på at stifte gæld, så burde der være en alarmklokke, der gav sig til at 
ringe hos jer. Eller hvis jeg fyldte mine prædikener med smukke ord om kærlighed, men 
selv tævede min kone og mine børn, så burde jeres sunde fornuft sige: Han er en falsk profet. 
Se på, hvad der kommer ud af al snakken, se på, hvad ordene gør og brug så jeres forstand og 
døm selv. Sådan er det i kristendommen: vor Herre regner os for voksne, tænkende 
mennesker, der har dømmekraft nok til at finde og vogte sig for de falske profeter. 
  Ræve prædiker for de gæs


I dag vil jeg tale om nogle, som jeg bestemt mener, er falske profeter. Og det kan I jo så lytte 
til og se, om I kan give mig ret. Det er ikke folk i lange gevandter, jeg snakker om. Nej, de fleste 
af dem er ansat på Syddansk Universitet, Aarhus Universitet eller Carsten Niebuhr-instituttet i 
København. De er eksperter i Mellemøststudier og islamiske studier, og i den egenskab hentes de 
i tv-studiet, når journalisterne vil oplyse os om islam og muslimer. Eller til regeringskontorerne, 
når politikerne skal træffe indenrigspolitiske beslutninger i integrationssager eller 
udenrigspolitiske beslutninger i forhold til den muslimske verden. Første læsning til højmessen 
er i dag fra Jeremias bog, hvor profeten Jeremias skælder ud over hans kolleger, der lover folk fred 
og ingen fare, netop, når lokummet brænder, så at sige. Og de falske profeter, jeg taler om, 
islameksperterne, mellemøsteksperterne – de gør præcis det samme: Fred og ingen fare, 
siger de hver eneste gang, der er problemer med militante islamister i Danmark. Mod 
bedre vidende fylder de os med idylliserende ønsketænkning og skønsnak. Men kend dem på 
frugterne! 

Et enkelt eksempel: I København lukker man kirker og bygger moskeer. I øjeblikket er man mig 
bekendt i gang med planlægning eller bygning af i al fald tre store moskeer. Én af dem skal ligge på 
Vingelodden i Københavns nordvestkvarter. For et halvt års tid siden kom det frem, at Qatars 
emir Hamad bin Khalifa al-Thani har doneret intet mindre end 100 millioner kroner til 
byggeriet. Det havde vakt nogen bekymring, selv i Københavns røde Borgerrepræsentation, for 
emiren skulle vel have et eller andet igen for alle sine oliepenge?


Men da fløj en lektor fra Syddansk Universitet ud og beroligede: Nej, der var ingen grund til bekymring. ”Qatar vil formentlig se moskeen som en måde at fremme det flerkulturelle samfund i Danmark”, sagde lektoren. 
Qatar er jo umådelig rigt, og de rare oliemillionærer vil bare gerne dele deres penge ud til deres brødre og søstre i hele verden. Sådan talte lektoren, skønt han med sine studier burde vide langt bedre. En anden moske i København, har 
det vist sig, støttes af den iranske revolutionsgarde, altså den
islamiske stats egentlige magthavere, direkte under kontrol af 
den øverste ayatholla. 

Men igen gydede eksperterne olie på vandene: Nej, der er ingen grund til bekymring. Det er ganske almindelig politik, at de iranske myndigheder støtter opførelser af moskeer rundt om i verden. 
Det svarer lidt til vores eget ”De danske udlands-og sømandskirker”, der sørger for, at der er præster 
i byer som London, Paris og Berlin. Sådan taler de falske profeter: Fred, fred! Enhver, der studerer 
islam og især den ekstreme islam ved da, at moskebyggeri blandt de lærde anses for brohoveder i generobringen af hele verden for islam. 
Generobring – for vi er egentlig alle født som muslimer. Vi er blot blevet ledt vild af 
kristendommen! Hvorfor mon ellers moskeen i f.eks. Kiel er navngivet ”Erobringsmoskeen”? 
Selvfølgelig vil Qatars emir og den iranske revolutionsgarde have noget for noget. De vil 
have kontrol med den islamiske mission og med danske muslimers samvittighed. Hvad ellers? 

Men islam-eksperterne beroliger og dysser ned. 
De har en eller anden mærkelig dagsorden, der går på, at de hellere vil tale mod bedre vidende 
end udsætte sig for anklager om at krænke muslimer eller opfordre til hetz mod muslimer. 
Det er i mine øjne uredeligt. Her skal man som almindeligt tænkende menneske følge Jesu råd 
og sige: Hvad er der kommet ud af det hidtil? 
Ikke andet end mere islam i Danmark. Jeg tror, emiren og revolutionsgardisterne føler sig rigtig 
godt hjulpet. De frie forskere bliver nyttige idioter for militant islam. 

Jeg vil tro, I kender til denne her fornemmelse: Man sidder foran sit tv eller sin computer og ser 
endnu en reportage om muslimsk terrorisme eller endnu en af de uhyggelige film på nettet, 
hvor barbarer henretter deres ofre og skærer deres hjerte ud og bider i det for rullende 
kameraer. Man hører om muslimer, der jublede, da tvillingetårnene faldt eller om imamer, der for 
skjult kamera opfordrer mænd til at tæve deres koner eller offentligt hylder drab på vestlige 
soldater, som da organisationen Hitz-but Tahrir holdt konference i Falkoner Centrer under en 
plakat med et kort over Afghanistan, hvorpå der var anbragt en masse kister med Dannebrog på. 
Sådan noget og meget mere. Og samtidig hører man så eksperterne på tv tale om islam som 
en i virkeligheden fredelig og tolerant religion, bare en anden slags religion end kristendom. 
Det er skam kun nogle få hundrede galninge på verdensplan, der ødelægger det hele. De fleste 
muslimer er ligesom os og tænker fuldstændig som os. 

Jeg kunne tænke mig, at andre end jeg har svært ved at få det til at hænge sammen. Men igen: 
Så brug jeres sunde fornuft: Det hænger jo ikke sammen! Med eksperterne har vi at gøre med 
falske profeter, der taler mod bedre vidende. De er bange for at kritisere muslimer, for så risikerer 
de måske deres stillinger eller forskningsmidler. 
Derfor siger de lutter søde ting – det meste af det ting, som de så gerne vil tro, men som slet ikke 
har det mindste med virkeligheden at gøre.

Lad mig understrege, at jeg da godt ved, at der findes mange fornuftige muslimer herhjemme, 
som slet ikke er med i alt det, men som blot ønsker at leve fredeligt og passe deres ting 
herhjemme. Problemet er, at de såkaldt moderate muslimer i moskeen og den muslimske 
menighed faktisk altid anses for dårlige muslimer. De gode er de militante. De militante kan slå op 
i bøgerne og Koranen og begrunde deres vold og drab med at sådan vil Allah have det. Det ved 
eksperterne godt, men de undlader at fortælle hele sandheden. Når de siger, at islam er fredens 
religion, så er det rigtig nok – islam er fredens religion! De glemmer bare at tilføje: Men kun for 
muslimer! Det kan også siges at Allah både er god og barmhjertig – men igen: overfor muslimer! 
Når det gælder kristne og jøder er det en helt anden sag. Der er regler for muslimer og der er 
regler for kristne og jøder.

I stedet for at lytte til falske, danske profeter skal man hellere lytte til kristne i muslimske lande. 
Der findes bøger om det, og man kan finde det på nettet. De er vores trosfæller, og de ved, 
hvordan det er. Siden middelalderen har det været en fast politik i alle muslimske lande, at 
kristne og jøder er det, man kalder d’himmier, dvs. andenrangsmennesker. Ifølge den såkaldte 
Omars lov, som er en historisk tvivlsom affære, skal alle kristne og jøder betale 
beskyttelsespenge. Det svarer ganske til rockernes dummebøder: man betaler skat for at 
være i fred. Kristne kan ikke beklæde højere embeder end muslimer, de kan ikke have 
muslimske ansatte. De har ikke lov til at bygge kirker – de må allerhøjst have lov til at reparere 
eksisterende bygninger. I gamle dage skulle de gå i en særlig ussel klædedragt og bøje sig, når en 
muslim gik forbi, og muslimen var tilmed berettiget til at give dem et skub som en 
yderligere ydmygelse. Hvorfor tror I, de fleste kristne koptere i Kairo lever af at samle og 
sortere skrald? Det er da fordi det ikke er et arbejde for muslimer. Hele meningen med alt det 
er, at kristne og jøder skal presses til at konvertere. Og det gør de nødtvungent, ligesom 
der – uanset at de er kristne eller jøder – står i deres pas, at de er muslimer. Hvorfor fortæller 
de lærde os ikke om det? De ved det godt. Og frugterne – de er jo, at mange går stadig rundt og 
tror, der er fred og ingen fare, og alt i det store hele er godt. Ligesom det såkaldte arabiske forår, 
som naturligvis viste sig at være et arabisk efterår.

Det er egentlig træls at stå og fortælle alt det, men det er faktisk min pligt som sognepræst. I 
åndens verden skal man kalde en skovl for en skovl. Her er en anden dobbelthed, som vi møder 
så tit. Det siges, at islam er kvindeundertrykkende, bl.a. symboliseret i tørklædet. Men vi har nok alle set interview med unge piger med ansigtet snøret grundigt ind i tørklæde, der alvorligt bedyrer, at de skam selv 
har valgt det og bærer det helt frivilligt. Og de falske profeter er der altid og siger, at det er jo 
bare religion. Hvad skal man dømme? Det hænger sådan sammen: Hvis jeg var unge pige i 
det muslimske miljø ville jeg også helt af mig selv tage tørklæde på, for ellers ville far og mor jo 
blive vrede, andre i omgangskredsen ville sladre om mig og bringe skam over mine forældre. Jeg 
ville ikke kunne gå i fred på gaden, men hele tiden blive antastet og mødt med sjofle 
tilnærmelser – for så var jeg jo uren. Frivillig tvang er vel ordet. 

Eller hvad med imamerne, der går ind for stening, men som, når de bliver spurgt siger så mærkeligt, 
at spørgsmålet om stening ikke er relevant. Hvad betyder det? De falske profeter og eksperter kan 
vi ikke få hjælp fra, men når imamerne siger, det ikke er relevant, så betyder det følgende: 
Da vi for tiden har flertal af ikke-muslimer, så er der ingen, der vil indføre stening. Men hvis 
muslimer af imamernes observans får magten – så naturligvis ja! 


Islam- og mellemøsteksperterne fra vore universiteter ved det. De kender Islams 
skyggesider, men de råber fred og ingen fare. 
Kend dem på frugterne, siger Jesus. Af frygt, af korrekthed, af formynderisk bedreviden, af 
tusind andre grunde fremmer de en tyrannisk religion – det er deres frugter. Så enkelt er det 
råd, jesus giver: Kend den på knækket, kend alle falske profeter sådan.Sognepræst Morten Rydal,
Hem-Hindborg-Dølby Kirker.

Amen


Kalkmaleri i Ottestrup Kirke. En ræv
prædiker, mens en anden snupper en gås, men gæssene vågner til sidst og 
klynger rævene op i galgen!
juli 17, 2014

Angela Merkel blev 60 i dag


katastrophen-merkel

Hun bliver fejret overalt og den dumme befolkning er åbenbart for største delen tilfreds. Men Merkel er 
den dummeste, farligste, karakterløseste, bagholdsagtige, værste, dyreste , skadeligste og fatalistiske
regeringschef i Tyskland siden Hitler. Hun er den største forræder af tyske interesser siden stiftelsen af den tyske Bundesregering. Ingen Bundeskansler eller ledende politiker har så ofte og så slemt brudt
retten og sagt usandheder som Merkel.

Det mener en læserbrevsskribent på den tyske Politically Incorrect  17.7.2014

Rammer for militær indsats mod egne befolkninger

»The solidarity clause provides for the Union and its member states to act jointly in assisting another member state being the object of a terrorist attack or the victim of a natural or man-made disaster

EU's paramilitære enheder kan snart sættes ind
EU’s paramilitære enheder kan snart sættes ind
Den vedtagne solidaritetsklausul kan et medlemsland gøre brug af, hvis en krise skulle overstige dens beredskabskapaciteter. Herefter skal EU mobilisere »alle sine til rådighed stående instrumenter« med henblik på en intervention på tværs af landegrænser. Hertil hører også politimæssige og militære forholdsregler.

»The Union will mobilise all the instruments at its disposal. The Commission and the High Representative, assisted by the European External Action Service, will in particular identify all Union instruments and capabilities that can best contribute to the response to the crisis, and take all the necessary measures under their competence. The decision also provides for an immediate activation of the Integrated Political Crisis Response arrangements (IPCR), a mechanism approved in June 2013 by the Council. This will allow a rapid involvement of the political authorities across the EU in order for the Council to ensure the strategic direction of the response and to take appropriate action to the benefit of the member state affected.«

Vedtagelsen skete i det skjulte; punktet optrådte ikke på dagsordenen for mødet og pressen var ikke informeret om det. Imidlertid drejer det sig om et af de mest omstridte punkter i EU-traktaterne, hvorfor punktet ved undertegnelsen af Lissabon-traktaten var blevet udskudt til et senere tidspunkt, oplyste medlem af den tyske forbundsdag André Hunko.
Med denne klausul skaber EU det juridiske grundlag for indsættelse af dets politi- og paramilitære enheder såsom f.eks. de politimæssige specialstyrker indenfor ATLAS-netværket, der bliver opbygget af EU-kommissionen eller eliteenheden EUROGENDFORmed base i italienske Vicensa. Ydermere forlyder det, at EU er i færd med forberedelserne til skabelse af et tværrækkende EU-politi til generel indsats på tværs af landegrænser. Som noget nyt har EU med disse tiltag desuden skabt det nødvendige grundlag for en militær intervention udenfor EU’s grænser, hvis en »menneskeskabt« krise i et medlemsland skulle sit ophav udenfor EU. Dermed er der lagt op til, at konflikter i EU hidrørende fra EU’s tilgrænsende regioner (~mellemøsten og den islamiske verden) til enhver tid kan foranledige EU til at blande sig og intervenere i disse områder også.
Desuden skal EU-kommissionen for tiden træffe foranstaltninger til skabelse af et særligt EU-politi og særligt EU-advokatur, sandsynligvis til at imødekomme de juridiske tvister, der måtte komme i kølvandet på indsættelse af EU’s udvidede magtmidler i de såkaldte »krisesituationer«, hvori disse nu end måtte bestå og desuagtet, at mange af disse kriser faktisk overhovedet først er fremkommet pga. EU: Skab et problem og skab derefter selv løsningen til selvsamme problem efter skabelonen tese → syntese → antitese uden at folk når at opfatte hvem der i virkeligheden er den egentlige kilde til hele miseren


Kilde: Hammersmedens blog  3, juli 2014
http://hammersmeden.wordpress.com/2014/07/03/eu-skaber-rammerne-for-militaer-indsats-mod-befolkningerne/

juli 16, 2014

De overgår os i kriminalitet

«Indvandrerkritisk Facebook-gruppe i søgelyset», skriver Morten Borup i Nationaldemokraten 15 juli 2014: 
«Stadig flere danskere giver offentligt udtryk for deres modstand, når det kommer til indvandringen og den multietniske samfundsudvikling. Dette kan i høj grad ses på de sociale medier, hvor indvandrerkritiske grupper får stadig større tilslutning. Udviklingen er bekymrende, mener flere eksperter.
Een af de populæreste grupper er NEJ – til kriminelle indvandrere, som kan findes på Facebook. Gruppen har over 6.000 medlemmer, og har på kort tid oplevet en kraftig tilslutning. Den er på under eet år vokset fra godt hundrede medlemmer til de nuværende 6 tusind, fortæller gruppens grundlægger og administrator, Maj-Britt Krittenstein.»


Det kan da ikke undre, at den gruppe har fået stor tilslutning med den megen kriminalitet, indvandrere lægger for dagen. Det har gang på gang været nævnt i pressen, at deres kriminalitet statistisk er betydelig større end vor egen, hvilket fremgår af tallene fra fængslerne.

Hertil kommer så islams ideologi, der gennem koranen belærer alle muhammedanere om, at de «vantro» er deres fjender, som bør bekæmpes med alle midler, og at deres love ikke duer og ikke skal overholdes, da de ikke som «sharia» er skrevet og givet af guden Allah.