april 19, 2014

Ude af kontrol

Trods vinterstorme er tusinder afrikanere kommet over Middelhavet til Europa. De næste måneder ventes en direkte stormen frem. De illegale msseindrejser til EU kom ud af kontrol. Mens der i det første årskvartal af 2013 kom ca. 1000 mennesker til Italien med båd, så kom der allerede i de første tre måneder af det indeværende år 18.000 ifølge FN's flygtningehjælp. Og den helt store bølge af flygtninge kommer først nu, for først nu bliver vejret på Middelhavet bedre. Om vinteren kan det være et farligt hav.

Alene i Libyen venter op til 600.000 mennesker på lejlighed til overfart ifølge italienske vurderinger. Professionelle slæbebådsbander gør deres livs forretning. Efter at 387 mennesker druknede ved Lampedusa i oktober er grænseværnet gået over til at hjælpe afrikanerne ved landingen i stedet for at forhindre illegale grænseoverskridelser og sende dem tilbage. Men eet står fast, at jo flere, der kommer uskadt over, jo flere venner og slægtninge i Afrika får mod til at følge efter.

Som forventet runger nu råbet i EU på "mere solidaritet", og det rettes ikke overraskende imod Tyskland. Både socialdemokraternes spidskandidat, den tyske Martin Schulz, ligesom også hans af EU understøttede luxemburgske modkandidat Jean-Claude Juncker kræver af tyskerne at de tager imod flere Afrikanere for at aflaste Italien.

Kilde: Hans Heckel på Politically Incorrect 19.4.2014
Skrækkeligt som det kan gå! En borgerliste til kommunalvalg i Tyskland vil stoppe vold og kriminalitet, men ak! trykkeriet har klokket i det, så forbryderens ansigt er blevet ganske mørkt som om det var en neger.
Femhundrede ødelagte plakater. De har kostet 1500 Euro, og det er forsent at få lavet nye.

Partiets talsmand, Herr Reinnbold, beklager det dårlige resultat.


Kilde: Politrically Incorrect 19.4.2014

Hvorfor nej til alt fra EU?

     
Dato: 18. april, 2014

 
 
Det kan lyde næsten for kompromisløst, men er det ikke. EU har vist sig at være alt det, som modstanderne i 1972 frygtede. Og en hel del til. EU er vor tids svøbe, idet ophøret af Danmarks og de europæiske nationalstaters suverænitet er ensbetydende med at sige farvel til Europa og dermed til den så langt vigtigste del af den vestlige verden. USA, Canada, Australien og New Zealand forandres også voldsomt i disse år, og deres fremtid er usikker. Europa som kernen i den vestlige kultur er derfor afgørende at få bevaret. Kun ved opretholdelsen af en samlet europæisk kultur med rod i de europæiske folks afstamning og i kristendommen kan Danmark gøre sig håb om en fremtid for vore efterkommere.

Om Danmark må det altid handle først og fremmest, men dette kan kun ske ved at medtænke hele Europa. Det danske folks kamp mod EU kæmper vi således ligefuldt med svenskerne, tyskerne, englænderne, hollænderne, franskmændene og så videre.

EU´s utilgivelige synd er organisationens erklærede krig mod de europæiske nationalstater. Så sent som for få dage siden udtalte EU-kommissionens formand Manuel Barroso, at “De gamle dæmoner er ved at vågne igen”, og Barroso advarede imod “nationalister og EU-modstandere, som ikke bidrager til at komme væk fra Europas gamle, aggressive natur og stærke nationalisme, som satte skub i Første Verdenskrig.” Lederen af den liberale gruppe i EU-parlamentet, Guy Verhofstadt, stemte i ved at påstå, at det skyldes det “europæiske projekt”, at der ikke er krig i Europa.

Historieløsheden er chokerende hos de to herrer. Begge overser de det faktum, at Europa før den første verdenskrigs udbrud i 1914 ikke bestod primært af nationalstater, men af imperier. Samtlige fem stormagter, Storbritannien, Frankrig, Rusland, Tyskland og Østrig-Ungarn, var imperiedannelser, om nogen var. Storbritannien og Frankrig var det i kraft af deres kolonier, Storbritannien også som følge af besiddelsen af Irland, hvor ønsket om selvstændighed var næsten universelt fraset Nordirland. Rusland var en imperiemagt i udtalt grad med kun ca. 45 procent etniske russere i kæmperiget i år 1900. Tyskland var det på grund af landets annektering af Sønderjylland, af Alsace-Lorraine og af den mere end hundrede år lange besættelse af polske områder mod øst. Og Østrig-Ungarn var det mere end alle andre med dobbeltmonarkiets kontrol over tjekker, slovakker, serbere, slovenere, ukrainere, polakker, rumænere med mange flere mindre folkeslag.

Det var dette imperiernes Europa, der gik i krig med hinanden i de skæbnesvangre dage i juli og august 1914. Det var ikke nationalstaternes Europa med Danmark, Norge, Sverige og Holland i spidsen. Danmark havde et uforløst grænseproblem med Tyskland, men var ellers en endog meget ensartet nationalstat, hvor især de fordelingspolitiske spørgsmål delte vandene. Hvad angik forsvaret af Danmark slog det også gnister, men det skyldtes netop kun, at imperiet Tyskland havde ranet hele Sønderjylland efter krigen i 1864. Danmark var i modsætning til stormagterne i Europa ikke besat af stridigheder mellem nationaliteter. Danmark ønskede ikke at være et imperium, blot en nationalstat.

Europas nationalstater anno 1914 ønskede fred, mens Europas imperiemagter kastede Europa ud i en ødelæggende krig. Krigens afslutning bragte den nordlige del af Sønderjylland hjem til Danmark efter en afstemning, der foregik på retfærdig vis. Det ses også af, at ikke engang forbryderen og den ultimative imperiebygger Adolf Hitler krævede en revideret grænse mellem Danmark og Tyskland efter besættelsen den 9. april 1940.

Fredsslutningerne efter den første verdenskrig var på en række områder lidet gennemtænkte. Særligt hævdelsen af Tysklands eneskyld for krigen var et psykologisk fejlgrab af dimensioner. Krigsskadeerstatningerne, som Tyskland blev pålagt, var den næste kæmpefejl. Og adskillelsen af Østpreussen fra det øvrige Tyskland var en tredje. Det skal indrømmes, at det var særdeles vanskeligt at løse alle nationalitetsproblemer blot nogenlunde tilfredsstillende. Sudetertyskerne i den nye statsdannelse Tjekkoslovakiet springer særligt i øjnene.

Ved en kombination af begivenheder udefra, den store depression fra 1929, og en tysk generation af borgerlige politikere, der intet begreb af nazisternes nihilisme og megalomani, måtte Europa sande, at det mest umenneskelige styre i Tyskland var en realitet. Resten er historie, den mest modbydelige af slagsen, med folkedrab på knap seks millioner europæiske jøder og mange millioner andre europæere, især slaviske folk i Østeuropa.

Det tyske vanvidsimperium brød sammen i 1945, og hvad blev læren hos Europas toneangivende eliter, der nu måtte sande, at verden havde fået to magter, supermagter, USA og Sovjetunionen, der var stærkere end alle andre, inklusive Europas gamle stormagter? Svaret var Gud hjælpe mig, at en ny imperiedannelse var vejen frem. Jean Monnet og Robert Schuman står som EU´s fædre, idet de begge afsvor deres nationale loyalitet for i stedet at skabe en fælles europæisk identitet. Der var blot ét problem, som Monnet og Schuman aldrig begreb: Europæerne havde allerede en europæisk identitet. Det fulgte logisk af det forhold, at Europa og også den samlede vestlige verden for længst var netop én samlet kultur, alle forskelligheder til trods. En kunstig skabelse af et nyt Europa ville med andre ord betyde en underminering af nationerne, der udgjorde det sande Europa.

Resultatet kender vi. Et Europa, der gennem forsøget på at ophæve selvbestemmelsesretten hos Europas folk kombineret med en afsindig udlændingepolitik, der giver adgang for alverden, er ved at forandre Europa til noget, det aldrig har været.

Europas egentlige mening er at give stemme og suverænitet til Europas mange forskellige folk: Baskere, flamlændere, skotter, montenegrinere, danskere, svenskere, og hvad de alle sammen hedder. Europas mening er det partikulære, er det specielle, på bekostning af det generelle, på bekostning af det imperiale.

Det giver altid og uden undtagelse kun mening at stemme nej til det forheksede Europa, i skikkelse af EU, som vore eliter guddommeliggør. Om det er i dag, den 25. maj eller næste gang EU´s kværnende maskineri går i gang, spiller ingen rolle.

Nej tak, må det hedde.

Morten Uhrskov

april 18, 2014

Stryg 75% af EU's budget!

Europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt vil arbejde for at afskaffe både landbrugsstøtten og EU's strukturstøtte.

Af: Ritzau /Nyheder

Europaparlamentarikeren Morten Messerschmidt mener, at der skal stryges 75 procent af EU's budget. (Foto: Henning Hjort)
 Afskaf landbrugsstøtten og strukturstøtten. Så er budgettet barberet med tre fjerdedele, og pengene kan vende tilbage til hjemlandene.
Sådan lyder forslaget fra Morten Messerschmidt, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti og spidskandidat til det kommende EU-valg.
- Landbrugsstøtten er direkte skadelig for landbruget, den tredje verden og forbrugerne, så vi bør lave en plan for, hvordan den hurtigst muligt kan aftrappes, siger han.
- Strukturmidlerne er forbundet med svindel, fordi landene betragter pengene, der kommer fra EU, som frie midler og omgås dem med stor ansvarsløshed. De programmer bør også afvikles, mener Morten Messerschmidt.
Pengene gør mere gavn i medlemslandene, siger kandidaten, der ikke synes, det giver mening, at Danmark skal kæmpe for, at penge, som vi selv har sendt til Bruxelles, kommer tilbage til landet.
Gennem strukturstøtten kan medlemslandene søge støtte til lokale projekter, og støtten udgør omkring 35 procent af EU's budget.
Landbrugsstøtten står for omkring 40 procent. Allerede i 2007 vedtog Folketinget en principiel beslutning om at afvikle landbrugsstøtten. Men flertallet af EU-landene er imod, og derfor er det ikke blevet betragtet som realistisk.
Morten Messerschmidt frygter dog ikke, at hans forslag ikke kan gennemføres.
-Jeg har hørt mange tale kritisk om både landbrugsstøtten og strukturstøtten. Det handler bare om, at man vil det, at man tør det, og at man ikke bare dukker sig, fordi man er bange for franskmændene, siger han.
Frankrig er en af de ivrigste fortalere for landbrugsstøtten.
Morten Messerschmidt vil nu forsøge at samle en gruppe af parlamentarikere, der vil arbejde for at barbere budgetterne. Når der om syv år endnu en gang skal lægges en ramme for EU's langtidsbudget, skal parlamentarikerne få afskaffet støtten over en årrække.


Kilde: http://ekstrabladet.dk/nyheder/politik/article2256315.ece?track=lokalavisen    7. Apr 2014

Hamed Abdel-Samad: islam og demokrati er uforeneligt

Det er ikke bare i Danmark, at visse muslimer er begyndt at se på sig selv og på deres sære hadfulde religion. I Tyskland har Hamed Abdel-Samad skrevet bogen "Den islamiske Fascisme", hvilket har givet ham adgang til flere medier. Fornylig blev der lavet en video med ham i den stærkt islamiserede Berliner-forstad, Berlin-Kreuzberg, hvor han havde fem vagter med sig. Han har holdt foredrag på skoler og fået indtryk af tiggende tidsbomber.
"Islam må man lige så lidt kritisere som mafiaen", siger han
Han trækker paralleler mellem fascistiske og islamiske bevægelser. Begge forherliger vold og vil dele verden i godt og ondt, idet man går ud fra sin egen overlegenhed og "forgifter" sine egne folk "med had".
"Islam og Demokrati kan ikke forenes", fordi vejen til totalitarisme forud er indtegnet i selve islam med dets gud, Allah, hvem man ikke må stille spørgsmål.


Kilde: Politically Incorrect 14.4.2014

Åbent brev angående moskèbyggeriet i Haderslev

Åbent brev fra Poul Berg til MB Gjesing i Haderslev angående medansvar for moskèbyggeriet


Kære Gjesing.
Fra mig bliver der ikke sendt mails til byrådsmedlemmer, biskop og domprovst for sjov.
Situationen i dagens Danmark er lige så alvorlig, som da tyskerne rykkede over grænsen i 1940 og hele den lange tid med den kolde krigs trusler fra Sovjetunionen.
Under de tidligere nævnte tog nogle socialdemokrater (- og andre) det heller ikke så tungt. Specielt under den russiske trussel tog man det let blandt ledende A-politikere, hvor mange mente, at USA var farligere end Warzawapagtlandene. Det er jo det, som partiet i dag har forsøgt at lægge låg på ved at forbyde Bent Jensen adgang til papirerne, som man ikke allerede har destrueret.
Efter 1945 blev der gjort op med en del af medløberne, hvilket desværre aldrig er sket med dem, der i vid udstrækning støttede og arbejdede for kommunismens overtagelse som direkte landsforrædere. Det, jeg gerne vil have jer til at se, er, hvad der reelt foregår i hele den frie verden, hvor man lukker bærere af arabisk kultur og den tilhørende religiøse opfattelse ind, hvor man hver eneste dag bøjer af for krav, der dikteres af koranen. Mange tror, at det er en hellig bog, men i virkeligheden er den bare en anden form for "Mein Kampf". Her skulle der gerne efter krigen komme et opgør med medløberne.
I dag bebrejder mange sig selv, at de ikke troede på, at Hitler ville gøre det, han havde skrevet om. I dag tror mange, at muslimerne ikke vil gøre, hvad koranen forlanger af dem. Den taler om drab på alle, der ikke anerkender Muhammed - og du går ikke ram forbi, bare fordi du vil give dem lov til at bygge en moske, som i virkeligheden er en fæstning, hvorfra man planlægger krigen, som de har indset, at de ikke kan vinde med våben.
De er snedigere end som så. Ved at spille offerrollen som mindretal, der bliver forhånet, lykkes det dem at få enhver, der udtrykker sig sandfærdigt om deres forehavende, indstævnet efter paragraf 266b, hvor beredvillige advokater og dommere deltager aktivt i arabernes kamp mod os. Det ville være en øjenåbner også, hvis du fandt ud af, hvor mange unge piger af f.eks. svensk afstamning, der bliver voldtaget hver eneste dag. Her taler vi om et meget stort tal. Dette sker ikke blot fordi, de unge indvandrere er særligt trængende, men fordi det er en kampmetode, der i første omgang ødelægger pigerne både psykisk og legemligt, og i anden række ødelægger man familierne samtidig med, at der sættes en skræk i hele befolkningen, så hverken de voksne eller deres børn tør færdes ude - specielt efter mørkets frembrud.
I store dele af verden er muslimerne i flertal. Har du lagt mærke til, at de der er i fuld gang med folkemord. I Egypten er der kun 10% af den oprindelige befolkning, der endnu ikke er dræbt, tilbage. Kristne bliver slagtet i og udenfor deres kirker. Herhjemme har man også nogle steder måttet betale for vagter omkring kirkerne - på et begynderstade.
Du forlanger at blive slettet af min mailliste. Jeg forstår dig så udmærket, for det er ikke hyggelige noter, men eftersom du er en offentlig person i et byråd, der skal tage stilling til sager, som mange af jer ikke er helt fortrolige med, er det et voldsomt krav. Chefen på skattekontoret kunne vel heller ikke forbyde en borger at maile, hvis denne mener at have problemer med skatten. I hvert fald kunne han ikke kalde det spam. Jeg er bange for, at din eneste mulighed er at få lavet et polititilhold, hvilket efter politimestrenes indstilling til muslimerne vist heller ikke skulle være så svært.

Jeg vil dog indtil videre gerne sende en VENLIG hilsen.
Sendt som åben post.
Poul Berg
Spydpigens Kommentar:

Til Byrådsmedlem i Haderslev, hr. Jens Christian Gjesing

Jeg ser, at Poul Berg har sendt dig et åbent brev med skrappe oplysninger om muslimers virke, som du irriteret kalder "spam", hvilket det i egentlig forstand nok er, men det må du ikke sige højt for så krænker du "religionen".

Jeg synes faktisk, at det er enhver borgers pligt i et demokrati at komme politikerne til hjælp, når disse mangler kundskab, så et uheldigt tyndbenet og skæbnesvangert forslag i et byråd kan blive behørigt afvist.


Gertrud Galsterapril 17, 2014

Sådan gik det til !

Her er god og lærerig information til læsning i påskedagene. Det er sendt mig fra den utrættelige modstandsmand, som driver bloggen lilliput-information

17. april 2014

15 INDLÆG SKULLE VÆRE ALT RIGELIGTRate This

Og her berettes end ikke om børneødelæggelsen, om økonomi- og pengeødelæggelsen, ikke om skole- og uddannelsesødelæggelsen, ikke om menneskeskabt klima-svindelen eller om de øvrige ødelæggelser, der er sat værk for at for få omdannet Vesten til en totalitærstat efter Leo Trotskys og Islams opskrift, uden at vi sætter os til modværge i tide. Vi har beskrevet det hele, men du har ikke tid til at læse alle 2.667 øvrige indlæg. Du kan ikke finde noget særligt herom på andre blogge, men du kan bruge søgemaskine til højre i kolofonen ved at søge på ét, to eller tre af de mest betydende ord i teksten (forbundet med et + eller blot med et ophold efter hvert ord). Du vil efter at have læst disse 15 indlæg være meget foran de millioner i Danmark, der har valgt ikke at blande sig og/eller som tror på mainstream-medierne og officielle informationsorganer. Det er ikke behageligt at vide besked, men vi fandt det nødvendigt for selvrespekten at imødegå de løgne, som vort såkaldte demokratis aktører leveredes os dagligt, nu vi havde forudsætninger derfor. Vi har på denne blog fra begyndelsen den 18. maj 2006 valgt at dokumentere vore oplysninger og også valgt at indrømme, hvis vi tog fejl.

http://danmark.wordpress.com/2009/05/05/europaeerne-rendes-over-ende-med-stoerste-hast-amerikansk-dokument/

http://danmark.wordpress.com/2014/04/08/nu-kommer-pressens-indrommelser-lidt-pa-skromt-hvor-er-de-ansvarlige-gemt-sig/

http://danmark.wordpress.com/2014/02/05/udo-ulfkotte-rejser-de-sporgsmal-i-tyskland-som-vi-ogsa-rejste-i-danmark-om-velfaerdens-slagside/

http://danmark.wordpress.com/ikke-vestliges-forbrug-af-velfaerd-i-danmark-i-2010/

http://danmark.wordpress.com/2014/02/02/hvad-koster-indvandringen-europa/

http://danmark.wordpress.com/2014/01/24/bruxelles-antwerben-og-amsterdam-er-overtaget-belgien-og-holland-er-overtaget-2030/

http://danmark.wordpress.com/2014/01/10/8-ud-af-10-briter-vil-mindske-indvandringen-norge-og-sverige/

http://danmark.wordpress.com/2012/04/27/stryhn-viser-vejen-at-offentligheden-forvirres-har-mainstream-medierne-ene-ansvaret-for/

http://danmark.wordpress.com/2013/12/13/80-pct-af-de-voldskriminelle-i-berlin-har-indvandrerbaggrund-melder-statsanklageren-i-berlin/

http://danmark.wordpress.com/2013/08/22/fn-advarede-i-2008-mod-indvandringen-til-eu/

http://danmark.wordpress.com/2013/08/21/hvad-er-vaerst-dumhed-eller-ondskab-de-raevesovende-mentalrobotter-er-vaerst/

http://danmark.wordpress.com/2013/06/09/magtsamlende-bedrag-der-igen-forer-til-okonomisk-kollaps-eller-krig/

http://danmark.wordpress.com/2012/11/07/danmark-bliver-med-sikkerhed-et-omrade-uden-erhvervsmuligheder/

http://danmark.wordpress.com/2013/05/22/hvorfor-fortaeller-medierne-ikke-hvad-en-ikke-vestlig-indvandrer-koster-landets-skatteborgere/

http://danmark.wordpress.com/2013/03/31/anzahl-anteil-der-migranten-und-der-sozial-leistungen-in-deutschland-deutsches-og-dansk-version/

Ukendt forfatter

Til alle de børn, der som jeg, overlevede 1950 , 60, 70 og 80´erne
Først så overlevede vi at blive født af mødre, der røg og drak under graviditeten.
Efter dette traume, blev vi lagt på maven for at sove i en krybbe malet i en lyserød eller babyblå maling med højt blyindhold.
Vi fik aspirin og alle mulige medikamenter og drak sødmælk fra lunken flaske, men blev aldrig testet for diabetes.
Og var vi søde, fik vi en rå, ubehandlet æggeblomme i en kop med et læs sukker og en teske, og kunne så røre os en herlig æggesnaps.
Vi havde ingen børnesikring på medicinflasker, døre eller vinduer, og da vi cyklede, vi havde ingen hjelme! For ikke at tale om den risiko vi tog, da vi som unge blaffede! Som spædbørn og børn kørte vi i bil eller på barnesæde på cykel uden bil pude, sikkerhedsseler eller airbags.
Vi drak vand direkte fra haveslangen og ikke fra glas eller flaske.
Vi delte en sodavand med flere venner og drak direkte fra flasken og ingen døde af det.
Vi spiste kager, mors boller, hvidt brød, frisk smør og for meget sukker på cornflakes. Og blev vi sultne mellem måltiderne, fik vi en rugbrødsmad med fedt og salt klappet sammen! Vi blev ikke overvægtige af det! For:
Vi var altid UDENFOR og legede!
Vi kunne gå ud om morgenen, lege hele dagen og komme hjem, når gadelygterne blev tændt.
Ingen var i stand til at nå os hele dagen, og vi var OKAY! Og vi var trygge, for de andres forældre kiggede efter, at intet skete eller ingen "grimme mænd" fik fat i os!
I timer var vi i stand til at bygge en sæbekassebil ud af gammelt skrammel og derefter køre ned af en bakke og derefter finde ud af, vi har glemt bremserne.
Efter kollision med træer og buske et par gange, lærte vi at løse problemet.
Vi havde ingen Playstation, Nintendo, X-box, ingen video eller dvd, der var ikke 150 kanaler på TV, ingen surround sound, CD-afspiller, ingen mobiltelefoner, computere, ingen internet eller MSN. Men vii havde venner og dem fandt vi udendørs!
Vi faldt fra træer og tage, skar os, brød lemmer og slog tænder ud! Og der var ikke nogen der blev sagsøgt eller stævnet for det.
Vi spiste orme og kager lavet af sand eller jord og ormene fortsatte ikke med at leve i maven!
Vi fik vandpistoler, og nogle endda luftgevær ved 10 års alderen, opfandt lege og legede med en stok og tennisbolde, og selvom man sagde, at det kunne ske, så det var ikke ret mange, der fik deres øjne stukket ud af spidse pinde.
Vi cyklede eller gik til venner, ringede eller bankede på og nogle gange gik vi bare ind og talte til dem.
Gymnastik havde alle konkurrencer, og ikke alle blev udvalgt, dem der ikke blev det, måtte lære at håndtere skuffelsen…. Utroligt eller hvad??
Tanken om at vores forældre ville være på vores side, hvis vi brød loven var ikke til stede. De var faktisk loven højre arm!
Denne generation har faktisk fået den største risiko-vilje, er de største problemløsere og investorer nogensinde.
For de sidste 50 år har været en eksplosion af innovation og nye idéer. Vi havde frihed, fiasko, succes og ansvar, og vi lærte at tage alt dette!
Hvis du er en af dem/os:
TILLYKKE!
Du ønsker måske at dele dette med andre, der har været lige så heldige at vokse op som børn af en tid, før PÆDAGOGER og ADVOKATER og myndigheder kontrollerede dit liv for 'dit eget bedste'?
Du skal være velkommen !

Hver tredie læge på akutmodtagelserne uden endelig eksamen

Mer end hver tredie læge rundt om i Sverige mangler sin endelige eksamen. Det fremgår af Sveriges radios kortlægning af skemalægningen på akutmodtagelsen på godt og vel 30 sygehuse. Der hersker delte meninger om, hvilke konsekvenser det kan få. men ifølge lægen Martin Wohlin, som forsker og underviser i akutsygepleje ved Uppsala Universitet, kan mange uerfarne læger betyde en dårligere pleje til patienter og længere ventetid.
- Jeg tror det forlænger plejetiden ret voldsomt. At det forsinker, fordyrer og forværrer, siger han til Sveriges Radio. Ved Centralsygehuset i Kristianstad var halvdelen af alle læger, som gjorde tjeneste i den uge, hvor kortlægningen foregik, uden endelig eksamen ifølge Sveriges Radio Kristianstad.

Kilde: TT og Kristianstadbladet14.4.2014

april 16, 2014

Kulturen raser

Den kendte tyske journalist Henryk M. Broder gør tykt nar af Tysklands høje kulturstade. Man diskuterer veganernæring og kønsroller. Et samfund, der beskæftiger sig med den slags ting, er i gang med at tage livet af sig selv af mangel på virkelige problemer. Den der vil vide noget om Forbundsrepublikken, hvad der ophidser indbyggerne og bevæger dem, bør besøge en velassorteret boghandel. Og slå sig ned i afdelingen med kogebøger. Dèr finder man tidsånden! Med titler som "Vegan for nybegynder", "Vegan fra det fineste", "Peace Food - den vegane kogebog", "Vegan for Fit", "Vegan for sjov", "Vegan på skrump" "Vegankøkken for børn", "Rock'n'Roll Veganer Kogebog".

Strax ved siden af finder dyrevennen alt, hvad han vil vide om sine små kære. "De bedste hundelege", "Hjælp, min hund er i puberteten", "Lege og boligidèer for marsvin", "Kan hunde drømme?". Og bare lidt længere henne, i afdelingen om opdragelse er der metervis af kønsrolle-forskning, en relativ ny, men allerede en meget differentieret disciplin: "Kønsrolle Mainstreaming i børnehaven", "Mænd i børnehaver", "Kønsroller i islam og i kristendom", "Kønsroller i narkoarbejdet", "Gud og kønsroller".
Mere forvirret end oplyst forlader besøgeren boghandelen og søger tilflugt i det virkelige liv - ved pølsevognen på hjørnet. Så falder hans blik på eftermiddagsavisen, som en gæst har ladet ligge.. Forsiden er lidt krøllet, men dog læselig: "Første Kirkegård i Berlin kun for lesbiske". Efter besøget i boghandlen er der ikke plads til overraskelser, men nu går det for vidt! Lesbisk kirkegård! Skal vi også have en kirkegård til veganer? Eller en til ikke.rygere? cyklister, pacifister, nudister og atheister, som vil hvile mellem deres egne....

Kilde: Politically Incorrect 15. april 2014Kulturen raser

Den kendte tyske journalist Henryk M. Broder gør tykt nar af Tysklands høje kulturstade.

Man diskuterer veganernæring og kønsroller. Et samfund, der beskæftiger sig med den slags ting, er i gang med at tage livet af sig selv af mangel på virkelige problemer. Den der vil vide noget om Forbundsrepublikken, hvad der ophidser indbyggerne og bevæger dem, bør besøge en velassorteret boghandel. Og slå sig ned i afdelingen med kogebøger. Dèr finder man tidsånden! Med titler som "Vegan for nybegynder", "Vegan fra det fineste", "Peace Food - den vegane kogebog", "Vegan for Fit", "Vegan for sjov", "Vegan på skrump" "Vegankøkken for børn", "Rock'n'Roll Veganer Kogebog".

Strax ved siden af finder dyrevennen alt, hvad han vil vide om sine små kære. "De bedste hundelege", "Hjælp, min hund er i puberteten", "Lege og boligidèer for marsvin", "Kan hunde drømme?". Og bare lidt længere henne, i afdelingen om opdragelse er der metervis af kønsrolle-forskning, en relativ ny, men allerede en meget differentieret disciplin: "Kønsrolle Mainstreaming i børnehaven", "Mænd i børnehaver", "Kønsroller i islam og i kristendom", "Kønsroller i narkoarbejdet", "Gud og kønsroller".
Mere forvirret end oplyst forlader besøgeren boghandelen og søger tilflugt i det virkelige liv - ved pølsevognen på hjørnet. Så falder hans blik på eftermiddagsavisen, som en gæst har ladet ligge.. Forsiden er lidt krøllet, men dog læselig: "Første Kirkegård i Berlin kun for lesbiske". Efter besøget i boghandlen er der ikke plads til overraskelser, men nu går det for vidt! Lesbisk kirkegård! Skal vi også have en kirkegård til veganer? Eller en til ikke.rygere? cyklister, pacifister, nudister og atheister, som vil hvile mellem deres egne....

Kilde: Politically Incorrect 15. april 2014
EU's ødsleri

Messerschmidt på tysk med oversættelse

(Seit dem 15. März 2014 berichtet der EU-Parlamentarier der Dänischen Volkspartei (DF), Morten Messerschmidt (kleines Bild) täglich auf seinem Blog in der großen dänischen Tageszeitung „JyllandsPosten“ aus der „Arbeit“ der EU – vornehmlich darüber, wie die Steuergelder der europäischen Bürger auch noch abseits der Rettungsschirme und der Umvolkung verschwendet werden. Er dokumentiert, dass wir mit der heutigen europäischen Union einen Apparat haben, der zu groß, zu teuer, zu fremd, zu beängstigend und zu fern der Heimat, in diesem Fall für Dänemark, aber auch für alle europäischen Länder ist.
Seit er 2009 in das Europaparlament gewählt wurde, hat er darüber geschrieben und laut vermeldet, dass es mit der EU nur den einen Weg gibt: in den Zentralismus – in die Einbahnstrasse – die zur Entmündigung der europäischen Nationen führt. Bis zum 25. Mai will er 70 mal aus seinem EU-Verschwendungs-Fundus berichten.
Nun ist er schon beim 31. Verschwendungs-Beispiel angelangt. Da es schwierig ist, alle Berichte vollständig hier wiederzugeben, sind diese auf das Wesentliches verkürzt übersetzt worden. Man kann aber bei größerem Interesse die angegebenen Links benutzen, die oft direkt zu den skandalösen Fällen führen.)


EU-parlamentarisker, Morten Messerschmidt, gør sit bedste for at oplyse europæerne om EU's utrolige ødselhed, inden valgdagen kommer. Hver dag forklarer han på sin blog i JyllandsPosten, hvad skatteborgernes penge bruges til i EU. Han begyndte den 15. marts, men allerede tidligere har han haft en 50-dages lang serie med afsløringer.
EU-apparatet er altfor stort, for dyrt, for fremmedartet, for skræmmende og for fjernt fra EU-landene.

Lige siden Messerschmidt i 2009 blev valgt ind i EU-parlamentet, har han skrevet og højlydt fortalt at EU kun har een vej: Centralisering - ensrettet vej, som munder ud i de europæiske nationer. Frem til den 25. maj vil han 70 gange fortælle om en bestemt ødselhed i EU. I øjeblikket er han på exempel nr. 31. Da det er svært at berette alle ting fuldstændigt, er de væsentligste ting blevet forkortet ved oversættelsen. Men har man større interesse kan man benytte de angivne links, som ofte fører direkte til de skandaløse tilfælde.

Ødselsheds-serien begyndte som sagt på Politically Incorrect den 15. marts. Meddel det videre til dine tyske venner.
april 15, 2014

Analfabeterne hærger


Under eftermiddagen besökte ett ungdomsgäng biblioteket i Staffanstorp. Av någon okänd anledning valde dessa att välta omkull hyllor med böcker och de bar sig allmänt illa åt. De sprang senare från platsen.
Har ni sett något eller vet något om händelsen? Ring 114 14 eller skicka ett meddelande tilltipsapolisen.skane@polisen.se. Du kan vara anonym.Udueligheden selv

Det er en hel fantastisk og vidunderlig artikel, Information har bragt den 8. april. Tilståelsen om PET's totale uduelighed. Den tidligere chef i PET, Hans Jørgen Bonnichsen, hvis meninger man gang på gang er blevet præsenteret for, og som foran TV-apparatet i hjemmene eller over køkkenbordet er blevet kommenteret med hovedrysten og tvivl for ikke at sige injurierende ord som "idiot" eller "skvadderhoved". De venstrevredne og radikale journalister elskede ham tilsyneladende og brugte ham ivrigt.

Hans naivitet og bortforklaringer nød ingen større respekt ude i den del af befolkningen, der søgte sig information på internet og andre steder. Bonnichsens forbløffende naivitet kommer her frem igen i al tydelighed. Han er fortsat så blåøjet at han tror, at vi godtager hans letkøbte "undskyldninger". Det duer jo ikke at sige, at "vi ikke vidste" etc. etc.  For det var jo netop HANS JOB i PET at være vågen og finde ud af tingene. Men han fandt ikke ud af. Han læste sig ikke engang til, hvad islam er for en størrelse, hvad muslimer bør gøre og ikke gøre, deres levevis og moral. Bonnichsen kunde - som andre - have sat sig grundigt ind i den form for islamisk dobbeltspil, som bruger begrebet "taquia" og er ganske almindeligt for alle troende muslimer, imamer eller ej, for på den måde at glæde ALLAH.

Bonnichsen har nu selv vedgået, at han var og er overnaiv og aldrig nogensinde burde have været ansat i PET. Moralsk set burde han tilbagebetale sin løn eller give afkald på sin pension! For at rette op på, at han lig en forræder har forbrudt sig imod befolkningen.


Kilde:  

Hvervning til den kriminelle verden

Apropos gårsdagens indlæg angående Haderslev, så er Tyskland nok lidt længere fremme med brugen af deres moskèer som det her spydigt berettes:


april 14, 2014

MoskèskolerneKære islamforkæmpere i Haderslev:Ole Bang Jensen , Finn Lykkeskov , Bo Morthorst Rasmussen, Benny Bonde , Allan Emiliussen , "Jens Chr. Gjesing" , Hans Peter Geil , Svend Brandt , Kim Eriksen , Karl Erik Olesen , Henrik Rønnow , Karl Gunnar Gregersen , Claus Larsen , Uwe Jessen , John Freytag Hansen , Kjeld Thrane , Camilla Eva Jørgensen, Marianne Christiansen , Rune Højer , Maria Damgaard, Per Hauritz , Signe Knappe , Jesper Andreasen , Preben Holmberg , Keld Valentin , Bent Kloster , Lene Hedegaard , Børge Koch , Lone Ravn , Thies Mathiasen , Peter Kofod Poulsen, Søren Rishøj Jacobsen , Holger Mikkelsen 
Lidt nyt igen om moskeer og deres anvendelse.
I bør forøvrigt betænke, at en moske i Haderslev ikke kun er et Haderslev-anliggende. Ikke engang kun et anliggende for Haderslev Stift, men for hele Danmark.
Vi kan udvide området til hele Europa, ja sågar hele kloden, idet der ikke findes et eneste sted på denne jord, hvor mennesker kan leve i fred i nærheden af moskeer og omgivet af muslimer. Bemærk venligst, at det ikke er os, der er provokatørerne. Muslimer er forpligtede til at gøre det af med os og vor kultur og livsform. Det er dem, der skelner mellem dem og os, selv om mange tror det modsatte.

Venlig hilsen
Poul BergSkarpe anklager mod omstridt moske: Unge sendt på indbrudstogt
Af Martin Kjær Jensen, mkj@bt.dk Mandag den 14. april 2014, 08:06
 Centrale personer i denne moske på Grimhøjvej i Aarhus har sendt unge brugere på indbrudstogter for at skaffe penge til hellig krig. Det hævder en ven af de unge. Den tidligere imam Ahmed Akkari betegner påstanden som værende sandsynlig. 

Centrale kræfter i en berygtet moske i Aarhus har systematisk manipuleret unge muslimer til at begå kriminalitet for at skaffe penge til hellig krig.

Det hævder en mangeårig ven af en række unge mænd, som de seneste år er blevet hvervet af radikale islamister på adressen.

- Jeg har desværre flere venner, der er blevet radikaliseret i den moske og siden er blevet taget for butikstyverier og indbrud. Og det er altså unge drenge, som aldrig før har haft problemer med loven. De går meget stille med det, men overfor mig og andre, der har kendt dem i mange år, lægger de ikke skjul på, at det er noget, de er blevet opfordret til i moskeen. De får at vide, at det er deres pligt at bidrage til den hellige krig, og at de i første omgang kan gøre det ved at skaffe penge ved at stjæle fra de vantro, siger kilden.

Frygt for repressalier

Af frygt for repressalier fra personkredsen omkring moskeen ønsker han ikke at stå frem med navn, men BT kender hans fulde identitet. Kilden er vokset op side om side med blandt andre den 21-årige Victor Kristensen, som sidste år rejste til Mellemøsten og deltog i et selvmordsangreb efter at være blevet hvervet af islamister.

Moskeen, der beskyldes for at stå bag opfordringer til kriminalitet, ligger på Grimhøjvej tæt ved Gellerupparken i Aarhus’ vestlige udkant. Adressen har i mange år været samlingssted for såkaldte salafister, der hylder et gammelt islamistisk ideal og er modstandere af alt moderne og vestligt. I samme periode er moskeen sat i forbindelse med flere sager om terror og hellig krig. Senest er det kommet frem, at 22 ud af 27 aarhusianske unge, der er rejst til Syrien for at deltage i borgerkrigen, har haft deres daglige gang her.

Vrede

Kilden, som BT er i kontakt med, stammer selv fra bydelen, hvor Grimhøjvej-moskeen har sin største menighed. Han besluttede sig for at fortælle om sine oplevelser, da moskeens ledelse for nylig afviste at have noget ansvar for handlinger begået af sine unge radikale brugere.

- Jeg bliver vred, når jeg ser, at de bare skubber ansvaret fra sig og lader som om, de intet ved om, hvad der foregår. For sandheden er, at de ved det hele. Flere af mine venner har fortalt, at tyvekosterne fra deres missioner sågar er blevet afleveret og solgt i moskeen. Og det er altså heller ikke noget, der sker af sig selv, når drenge pludselig finder på at rejse i krig. Det kræver, at nogen med de rigtige forbindelser planter ideen i deres hoveder og hjælper dem med at komme afsted. Folkene i den moske har ødelagt så mange liv, og det er på tide, at de kommer til at stå til regnskab, siger kilden, der selv kender fire af de foreløbig 22 personer fra Grimhøjvej-moskeen, som er draget i krig i Syrien.

Den tidligere imam Ahmed Akkari fungerede i flere år som tilbagevendende gæsteprædikant i den udskældte moske. Han forlod miljøet for flere år siden og kender derfor ikke de konkrete sager. Han betegner det dog som meget sandsynligt, at centrale kræfter i moskeen har støttet kriminalitet på den måde, som det beskrives.

- Både på Grimhøjvej og i mange andre moskeer hersker der en ret udbredt opfattelse af, at islam og Vesten er i krig, og at det retfærdiggør nogle handlinger, som ellers ikke er acceptable. Det gælder bl.a. kriminalitet mod de vantro. Jeg ved, at nogle imamer velsigner det som en legitim krigshandling. Men de fleste er meget forsigtige med ikke at opfordre til noget direkte, fordi de så selv kan komme i problemer med politiet, siger Ahmed Akkari.

Østjyllands Politi har ifølge BTs oplysninger kendskab til en enkelt sag, hvor en gruppe af unge har begået kriminalitet for at skaffe penge til hellig krig i udlandet. Denne sag er ikke sat i forbindelse med andre personer end de unge selv.

Formanden for moskeen på Grimhøjvej i Aarhus, Oussama El-Saadi, kender historierne om unge muslimer, der sendes på indbrudstogt af fremtrædende brugere på adressen for at skaffe penge til hellig krig. Der er dog ikke tale om andet end ubekræftede rygter, siger han til BT.

- Jeg har hørt det samme, som du har hørt, men jeg kender ikke til det. Det er forkert og forbudt siger han.

- Det er noget, vi har snakket om allerede for længe siden – at man ikke må gøre det. Det er meget forkert, fortsætter Oussama El-Saadi.

Moskeformanden opfordrer alle, der måtte have konkret viden om velsignelse eller opfordring til kriminalitet på adressen, til at komme til ham eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer med deres viden.

- Hvis der er nogen hos os, der gør det, og hvis jeg finder ud af det, så vil jeg med det samme tage en snak med ham om det og sige, at han ikke må gøre det, siger han.

Moskeformanden afviser også, at der nogensinde er indsamlet og solgt tyvekoster i moskeens lokaler, sådan som en kilde tæt på flere af de yngre brugere i moskeen siger til BT.

http://www.bt.dk/danmark/skarpe-anklager-mod-omstridt-moske-unge-sendt-paa-indbrudstogt

Kommentar fra Spydpigen:
Tak til BT og Poul Berg for information, som politikere og massenedier har forsøgt at skjule i årtier.
Man har godt nok glemt en lille vigtig detaille: det islamiske begreb, "taquia", tillader og pålægger de islamtroende at manipulere, forfalske og fylde deres udsagn med løgn over for ikke-muslimer, hvilket medfører, at man - desværre - aldrig nogensinde kan stole på dem.

april 12, 2014

Røde Kors er noget rødt

Hvad var Daban Ibrahims hensigt, da han gik til Røde Korskontoret i Falun for at tale med en medarbejder dèr.

Røde Kors er rystet i sin grundvold efter at en medarbejder har sagt, at Røde Kors gør mere nytte dèr hvor tingene sker end ved fortsat at tage flere unge mennesker til Sverige og således hele tiden spæde på den allerede høje ungdomsarbejdsløshed. (Det med nytten er jo så sandt som det er sagt). "Jeg synes, vi skal hjælpe jer, hvor I er", sagde han, men det oprørte åbenbart Daban Ibrahim, som optog deres samtale, og medarbejderen fortsatte: "Jeg synes,vi først og fremmest skal hjælpe vore egne unge mennesker".
I Røde Kors blev der panik, og et par personer fra ledelsen blev straks sendt til Falun for at høre hvad der var sket. Medarbejderen er nu fratrådt og i næste uge vil ledelsen tage stilling til, hvad der formelt skal gøres.


Disse aktive meninger er uforenlige med vor værdigrundlag, siger Marcuz Haile, som bl.a. er projektleder for Røde Kors's interne arbejde angående værdigundlagsproblemer. Ord står mod ord, men det vi hører på optagelsen er tilstrækkeligt.  Der er ikke noget at forsvare. Det er ikke OK. Jeg er frygtelig ked af det, der er sket. Frem for alt er det "opdelingen mellem vi og dem", som oprør mig, siger Haile. Og filmen håber Røde Kors nu at kunne anvende sig af internt (- til advarsel mod selvtænkende medarbejdere!). Man vil også indlede et samarbejde med Daban lokalt!!!


Kilde: http://avpixlat.info/2014/04/09/roda-korset-skakas-av-fornuft/