oktober 09, 2015

Uden et skud

Bassam Tawil fra Gatestone Institute skrev:
"Islam Will Conquer Europe Without Firing a Shot"
"Islam vil erobre Europa uden at affyre et skud"
af Bassam Tawil  •  7. Oktober 2015

Ryster du på hovedet? siger du: Vrøvl?
Det skulde du ikke gøre. Det er en ældgammel strategi, som har været omtalt og forklaret ikke bare inden for staters officielle forsvar, men - som i Schweiz - også i en husomdelt pjece, samt naturligvis om og om igen på internettet gennem politiske partier og organisationer og ad privat vej.

Den berømte kinesiske general Sun Tsu skrev i sit værk om krigskunst: ”At vinde 100 sejre i 100 slag er ikke højdepunktet af dygtighed. At undertvinge fjenden uden kamp er højdepunktet af dygtighed”. I vor tid er denne strategi blevet brugt med glimrende succes af kommunisterne. Mens borgerfløjen og socialdemokraterne indbildte sig selv og andre, at kommunismen ikke , længere havde den ringeste chance, gjorde kommunisterne fremskridt med små erobringer lige for næsen af alle vore velvillige demokratiske politikere. Jo ubetydeligere og utydeligere tiltaget var, jo bedre lykkedes det, langsomt, snigende, gerne med et venligt smil....  Der er talrige exempler.

"Sun Tsu-fronten" har ingen skyttegrave og våbenraslen. Omgivelserne er åbne og fredelige.
Tillidsvækkende kunde man sige. Men målsætninger er der. "De kommunistiske langtidsmål"
kaldes de. De er IKKE beregnet  til kommunisterne i Sovjet eller i Kina eller i Nordvietnam.
De er beregnet til de marxister, der er i DIT parlamentariske folkestyre her i Vesten.


Brugbare metoder og retningslinjer til infiltrering i foreninger, fagforbund, skoler, sportsklubber, ja,hvad som helst, og undergravning af din stilfærdige hverdag ved at belære dine børn om  - ja, igen hvad som helst uden din billigelse. Du bliver ikke spugt. Du er hægtet fra!

Efter at denne taktik har været impodet gennem 40-50 år, fortsætter samme SUN TSU-strategi nu under islam. Også de med små umærkelige tiltag ad gangen. Lille Lise kan ikke få leverpostejmad i børnehavn (nå ja, hvad gør det?).  Lille LIse må ikke tale med Peter (nåh, så må hun lege med en anden) -- små skridt frem - og små baglæns.
De har gnavet vores kulturelle rødder over!
oktober 08, 2015

Internet kan være farligt

Det svenske "Red Barnet" - "Rädda Barnet" - er i gang med en landsdækkende kampagne. De synes med god grund, at det er på tide, at nogen tager fat på det triste emne, at børn - specielt piger i puberteten - via internettet kommer i kontakt med mænd, hvis hensigter ikke er af det gode. Ansvarsløse mænd lokker dem til ting, som børnene ikke formår at vurdere, men som kan føre til skrækkelige hændelser, hvad man desværre altfor ofte har måttet konstatere - i værste fald endog til selvmord.


"Rädda  Barnet" har derfor nu udgivet en håndbog med titlen "nättsmart" (netsmart) med tips og råd for at forebygge sexuelle overgreb mod børn via internettet. Tanken er, at bogen skal hjælpe voksne at vejlede børn på internettet og tale med dem om de risici, der findes. "Rädda Barnet"s talsmand, psykolog Maria Schillaci, synes, at forældre skal være med deres barn på nettet ligesom de er med til fodboldstræningen. Det lyder godt, men vor tids forældre har jo kun meget lidt tid til deres børn, idet samfundsstrukturen uheldigvis blev sådan efter sidste krig, at så at sige alle skulde ud på arbejdsmarkedet og børneopdragelse måtte overlades til andre.

"Rädda Barnet"s  håndbog og kampagne lyder som et udmærket initiativ, som forhåbentlig kan  få svenskerne til at vågne op og sætte sig ind i, hvor skrækkeligt det kan gå deres børn i det sex-uføre,som de myndighederne åbenbart holder hånden over.
Problemet er så stort, at man ikke kan se skoven for bar tråer! Sverige blev gennemsexualiseret ved tidligere kampagner og "fyrtiotalisternes sex.revolution" og synes at være en slags avant-garde for Europa. Man oprettede to sex foreninger
:
RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande,
RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning,

Begge har tiltaget sig uhyre megen magt. RFSL fik foden indenfor i den svenske regering og opnåede - trods årelang modstand - observatørstatus i FN 2007. Dermed kan RFSL ikke bare dyrke samfundsnedbrydning på hjemmeplan, men kan som "experter" påvirke beslutninger i alverdens lande om menneskeretttigheds- og sundhedsspørgsmål angående sex. De viser fotos af "homosexuelle småbørn", går ind for at lære småbørn sexlege og for at gøre drenge til piger og omvendt.
Måske (?) kan det have været RFSL's indflydelse som gjorde, at Lissabontraktaten 2007 i forhold til tidligere EU-.traktater ændrede holdning til pædofili. Pædofili - sexmisbrug af børn - er alment anset for en  helt uanstændig forbrydelse i Vestens lande, men i Lissabontraktaten åbnede man lidt for muligheden af en kommende lovændring på dette felt. Måske anså man det for nødvendigt venligt at imødkomme den "kultur", som nu vælter ind over os og kræver at vi accepterer deres pædofili.

EU synes positiv indstillet hertil og forlanger obligatorisk sexundervisning i alle former - også de perverse - for småbørn.

Det vil sige at "Rädda Barnet" med sin aktuelle kampanje i virkeligheden står over for en langt langt større opgave end de sikkert har gjort sig klart, men vi må håbe, at de holder ud og lykkes med indsatsen.

Grov manipulering med retsvæsenet


Menneskerettigheder redder (topkriminelle) Levakovic fra udvisning – Saudisk prins leder FN’s Menneskerettighedsråd - selvom Saudiarabien mig bekendt ikke har ratificeret FN's menneskerettigheder

Fra Uriasposten:

Tirsdag omstødte Østre Landsret udvisningsdommen over kroatiske Gimi Levakovic, der ifølge Ekstra Bladet er dømt 26 gange for alt fra “tricktyverier mod ældre til afpresning og trusler”. Den kriminelle sigøjner har børn, og det ville overtræde menneskerettighederne at udvise ham til sit hjemland.
Den nye formand for FN’s Menneskerettighedsråd (HRC) kommer paradoksalt nok fra Saudi-Arabien, et land hvor man henretter folk for forseelser der i Danmark nemt kunne være offentligt støttet. Fra The Independent – Anger after Saudi Arabia ‘chosen to head key UN human rights panel’.
“UN Watch, an independent campaigning NGO, has discovered that Mr Trad, Saudi Arabia’s ambassador at the UN in Geneva, has been elected as chair of a panel of independent experts on the UN Human Rights Council.
As head of a five-strong group of diplomats, the influential role would give Mr Trad the power to select applicants from around the world for scores of expert roles in countries where the UN has a mandate on human rights.
Such experts are often described as the ‘crown jewels’ of the HRC, according to UN Watch, which has obtained official UN documents, dated 17 September, confirming the appointment. …
The HRC, the UN body responsible for promoting human rights around the world, has long been the subject of criticism for granting membership to countries with dubious human rights records. As well as Saudi Arabia, current members include China, Qatar, Russia and Venezuela.”
(Dansk FN-topchef og Saudi-Arabiske Faisal bin Hassan Trad, ny leder af FN’s Menneskerettighedsråd)

____________________________________________________________________________

Fra Mogens Camre 7. okt. 2015:

Østre Landsret ændrede i går byrettens dom om udvisning af den berygtede gangster Gimi Levakovic, således at han af humanitære grunde ikke skal udvises efter udstået fængselsstraf.
Det har fået mange borgere og flere politikere til stærkt at kritisere Østre Landsrets dom, som blev afsagt med dommerstemmerne 3-3. Det er let at forstå kritikken af, at Levakovic får lov at blive i Danmark, men det ser ud til, at mange ikke er klar over, at hverken regering eller Folketing bestemmer over domstolene. Jo, siger man, Folketinget lovgiver og domstolene skal dømme efter lovene. Ak ja, der var engang - men danske domstole følger ikke Folketingets love i alle afgørelser, for politikerne har afgivet retten til at bestemme over en række meget centrale spørgsmål til Europarådet, EU og FN.

Det kan godt være, at Østre Landsret gerne ville udvise Levakovic, men dommerne tør ikke risikere, at deres dom bliver underkendt ved Menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Derfor dømmer de netop som sket her.
Hvis politikerne vil ændre på det forhold, hjælper det ikke at skælde ud på Østre Landsret. Der er kun et at gøre, nemlig at opsige Danmarks tilslutning til den gamle konvention - den er fra 1950 - og helt ude af trit med virkeligheden i dag. Man kan også meddele Europarådet og domstolen, at Danmark opsiger bestemte dele af konventionen og således ikke giver adgang til at indklage alle domme for denne domstol.


Tilsvarende kan siges om hele striden om asyl til gud og hver mand, som kan finde på en troværdig historie til at begrunde en ansøgning. Politikerne kæmper med at indføre forskellige stramninger, man nedsætter den rundhåndede økonomiske støtte, man giver tidsbegrænsede opholdstilladelser, man anbringer folk i Sandholmlejren og på tålt ophold osv., altsammen usikre og besværlige metoder til at bremse asylstrømmen. Man glemmer, at Danmark har en suveræn ret efter den danske grundlov til at bestemme, hvem, der skal bo i Danmark og på hvilke vilkår. FN's flygtningekonvention fra 1951 er aldrig tænkt som det juridiske grundlag for at ændre hele Danmarks befolkningssammensætning ved at skabe et multietnisk samfund, som i stigende grad bliver et opsplittet samfund med to uforenelige kulturer. Men sådan fortolkes konventionen og det er hovedproblemet.


FN-konventionen må opsiges for at komme videre. Intet land er forpligtet til at ødelægge sig selv, sådan som Sverige og Tyskland er i færd med og som vi også gradvis gør. Der er i en række tilbagestående diktaturlande en stærk interesse i at invadere Europa. Herskerne vil gerne af med deres befolkningsoverskud og nogle tror direkte, at de kan erobre et forsvarsløst Europa gennem masseindvandring. Millioner af mennesker i fejlslagne lande vil af gode grunde hellere leve som klienter i Europa end prøve at udvikle deres egne lande.

Det er Europas altoverskyggende problem, at de europæiske lande er verdens mest vellykkede stater men de er uhyggeligt tæt på en række af verdens mest mislykkede stater. Da de sidste er mere folkerige og har eksplosivt voksende befolkninger, er risikoen klart, at de mislykkede stater indvandrer i de vellykkede og ødelægger dem indefra. Derfor må Europa sikre sine grænser og det forudsætter opsigelse af flygtningekonventionen. Europas indsats må bestå i at påvirke de fejlslagne lande til at ændre kultur og politik - der er ingen anden vej, og de skal ville det selv.
Opsigelse af konventioner gøres af politikerne til noget nærmest umuligt, for konventionerne fremstilles som hellige og ubrydelige. Det er helt grundløst, hvert land er forpligtet til først og fremmest at tage vare på sine egne borgere og i Europa er det sådan, at konventionerne i en lang række tilfælde skader europæerne.

oktober 07, 2015

Islamisk erobring dengang - og nu?


Sådan foregik islams erobring af Byzans 1453


Oriana Fallaci skrev om det i sin bog ”Fornuftens Kraft” 1. kapitel (Rizzoli 2001):

I 1356 snuppede tyrkerne Gallipoli, det vil sige halvøen som strækker sig hundrede kilometer langs med den nordlige bred af Dardanellerne. Derfra tog de udgangspunkt for at erobre det sydøstlige Europa. På et nul og nix invaderede de Trakien, Makedonien, Albanien. De tvang StorSerbien i knæ og med en (ny) femårig belejring lammede de Konstantinopel, som nu blev helt isoleret fra resten af Vesten.. Ganske vist standsede de i 1396 for at sætte sig til modværge imod mongolerne (også de islamiserede) , men i 1430 genoptog de marchen og besatte det venezianske Salonicchi. De løb de kristne over ende i Varna i 1444 og sikrede sig derved besiddelsen af Valacchien, Moldavien, Transilvanien, altså hele territoriet som i dag kaldes Bulgarien og Rumænien, og i 1453 belejrede de atter Konstantinopel, som den 29 maj faldt i hænderne på sultan Muhammed den Anden. Et uhyre som i kraft af den islamiske lov om brodermord (en lov som af dynastiske årsager giver en sultan ret til at myrde sine nærmeste familiemedlemmer) var kommet på tronen ved at skære halsen over på sin lillebror på tre år. Og apropos: kender du den beretning om Konstantinopels fald, som skriveren Phrantzes har efterladt os? Måske ikke. I Europa, hvor man alene fælder tårer for muselmændene, men aldrig for de kristne eller jøderne eller buddhisterne eller hinduisterne, ville det ikke være politisk korrekt at kende til detaillerne om Konstantinopels fald...

Indbyggerne som henunder aften, det vil sige under Muhammed 2´s kanonbeskydning af Teodosius´ bymure, tyer ind i Sofiadomkirken, giver sig til at synge salmer og påkalde den guddommelige barmhjertighed. Patriarken som i skæret af vokslysene holder den sidste messe og vil indgyde nyt mod i de mest skrækslagne råber: ”Vær ikke bange! I morgen vil I være i himmerrige og jeres navne vil leve videre lige til tidernes ende!” Børnene græder, mødrene sukker: ”Stille, sønneke, stille! Vi dør for vor tro på Jesus Kristus! Vi dør for vor kejser Konstatin den Elvte, for vort fædreland!” De osmanniske tropper, som under trommehvirvler bryder igennem hullerne i bymurene, river de genovesiske og venezianske og spanske forsvarere over ende og massakrerer dem alle ved at hugge dem ned med sine krumsabler, så bryder de ind i domkirken. De halshugger til og med de nyfødte. Med deres små hoveder slukker de lysene... Det stod på fra gry til eftermiddag, blodbadet.. Det standsede først, da Storvisiren steg op på Sofiakirkens prædikestol og sagde til massakrens udøvere: ”Hvil jer! Nu tilhører dette tempel Allah!”

I mellemtiden brændte byen. Krigsfolkene korsfæstede og spiddede folk på pæle. Janitscharerne voldtog nonnerne og skar halsen over på dem (firetusinde på få timer) eller lagde de overlevende i lænker for at sælge dem på markedet i Ankara. Og kurtisanerne lavede sejrens festmåltid. Den middag, hvor Muhammed 2. (for næsen af profeten) drak sig fuld i vin fra Cypern, og da han havde en svaghed for unge drenge, lod han den græsk-ortodokse storhertug Notaras førstfødte hente. En fjortenårig dreng, der var kendt for sin skønhed. I alles nærværelse voldtog han ham, og efter voldtægten lod han de andre Notaras-slægtninge hente. Drengens forældre, hans bedsteforældre, hans onkler og tanter, fætrer og kusiner. For øjnene af ham halhuggede han dem. En efter en. Han lod også alle altre ødelægge, alle klokker omsmelte, alle kirker omdanne til moskeer eller bazarer. Jo vist. Det var på denne måde, at Konstantinopel blev til Istambul. Hvad enten FN´s politisk-korrekte myndigheder og medløbere vil høre det eller ej!

Tre år efter, det vil sige i 1456 erobrede Osmannerne Athen, hvor Muhammed 2. igen omdannede alle kirkerne og de antikke bygninger til moskéer. Med erobringen af Athen fuldførte de invasionen af Grækenland, som de skulle beholde, det vil sige ødelægge i godt og vel firehundrede år. Derpå angreb de den venezianske republik...

oktober 06, 2015

Vågner, vågner, danske helte!

Mogens Camre bruger i en kommentar til immigrantfloden udtrykket "det dekadente, døende Tyskland". Tyskland som altså ikke stritter imod immigrantfloden, men lader fem og syv være lige.

Mon ikke forklaringen er, at Tyskland, ligesom alle andre kristne lande har drukket en dødelig cocktail af naiv kristendom og alleomfattende, representativt  demokrati. 
Den barnetro-fixerede kristendom, støttet af den internationale socialisme, medfører abnormt store hjerter, medens det representative demokrati erstatter tænke- og beslutningsevne med studehandler og mediestunts.
  
Tyskerne, som gør alting grundigt, har nydt denne skarntydedrik i ekstra stor dosis. Sandsynligvis for at få 'syndsforladelse' for tågebilleder, sagn og virkelige hændelser fra WW2.

Grundtvigs hyldest til fortids styrke* er væk og nu er det svært at forestille sig, at vores velnærede, anæmiske kultur kan holde stand mod f.eks. Det Muslimske Broderskab, som udgør en uforbeholden krigerkultur. Og som tilmed næres af arbejdsløshedens desperation.Grundtvig; Sol er oppe

Sol er oppe,
Skovens toppe
Glimre alt som Gimles tag;
Bud os bringer
Hanevinger,
Hanegal om klaren dag.
Vågner, vågner, danske helte!
Springer op og spænder bælte!
Dag og dåd er kæmperim.

Vågner! skuer
Borgens buer
I den røde buegang!
Luren gjalder,
Lejre falder
Under Skuldes jubelsang;
Hjartvar ild i skoven tænder,
Bladet falmer, bøgen brænder,
Vågne må selv Dan og Skjold.
Højt det gjalder,
Luren kalder
Kæmper op af morgenblund,
Stolper knage,
Luer brage,
Blusse over grønne lund.
Vågner! Ej til gammens tale,
Vin og smil i kongesale!
Hildurs leg er nu for hånd.
Op nu fage
For Rolf Krage
Kækt at løfte skjold og sværd!
Vel for luer
Ej han gruer,
Men for syn af niddingsfærd.
Ring med glans og sværd med ægge,
Mild han gav med hænder begge,
Hvem tør nu slå ring om ham!

Tak Ingrid!


Her kommer Ingrid Carlqvist - Hør selv!

http://snaphanen.dk/2015/10/06/ingrid-carlqvist-oslo-03-10-2015/

Overgreb på jøder i EU

- skriver Berlingerens Bent Winther 5.10.15 og refererer til en
rapport om "Antisemitisme" fra EUs Agentur for Fundamentale Rettigheder, FRA, der har indsamlet alle tilgængelige oplysninger fra de 28 EU-lande. Og ikke siden agenturet i 2004 begyndte at indsamle informationer om hadforbrydelser begået mod jøder i Europa, har det målt så markant en stigning som i 2014.

Som alle ved går dette emne tilbage til tidernes morgen og synes aldrig at ville slutte. Skal man virkelig sætte sig ind i emnet, kræver det ikke bare utrolig masse tid, men kilderne til alle oplysningerne pro et contra i dette uhyre følsomme emne kan vise sig falske, fulde af løgn, upræcise, manipulerede etc. selv hos ærligt-stræbende forskere. Det kan ikke være andet og derfor holder jeg mig væk fra enhver bedømmelse af rapportresultater om antisemitisme og lignende politiserede emner.
              Abraham i Mamrelund - relief på den svenske Gustavskyrka i København

-  Derimod vil jeg spørge: Er EU og EU's agentur for fundamentale rettigheder, FRA, uvildige "indsamlere af oplysninger" og forskere?
Med al den snak og propaganda, der har været i århundreder - for ikke at sige i årtusinder - må det næsten være umuligt at finde videnskabelige forskere, der har undgået følelsemæssige påvirkninger i den ene eller i den anden retning.

Hvordan var det med EU's "forskningsrapport" i 2004?:
EUMC besluttede under ledelse af den østtyske Beate Winkler i 2002, at de vilde undersøge, hvordan det stod til med antisemitismen i EU.  De engagerede forskere ved universitetet i Berlin til opgaven, og i 2003 forelå en rapport på 112 sider om emnet!
Resultatet viste, at den voxende antisemitisme først og fremmest stammede fra islamiske miljøer, hvilket så at sige alle vidste eller fornemmede - undtagen EU. Hvad havde det venstrevredne personale i EUMC forestillet sig? Nynazister? Så man kunde få en ny anledning til opstramning af EU's censur og kontrol med såkaldte højreorienterede partier i Europa.

Det blev en meget alvorlig og afslørende skandale for EUMC !
Beate Winkler, havde tidligere sagt, at antisemitismen steg i Europa, særligt i Sverige, Frankrig, Tyskland og Holland, men nu stoppede hun hurtigt rapporten ned i skuffen, og erklærede, at perioden, som rapporten omhandlede, havde været for kort. Bare to måneder (maj og juni 2003). Siden sagde hun, at rapporten fagligt set ikke var god nok (november 2003).

Men så let klarede hun ikke frisag* (se note):
Der rejste sig højlydte protester over sagen og hendes hemmeligholdelse af rapporten fra alle sider og krav om offentliggørelse 2004. Også fra Ole Espersen, som på Danmarks vegne var med i EUMC (- og åbenbart havde behov for at vaske hænder (?)).
Derefter hørte man ikke meget mere til Beate Winkler.


*)  Jyllands-Posten Offentliggjort 18. december 2005 22:30:

Ny uro om EU’s racisme-center
Af JENS GRUND og CHR. THYE-PETERSEN
Det omstridte center for overvågning af racisme og fremmedhad (EUMC) i Wien udsættes for skarp kritik af professor, dr. jur. Mads Bryde Andersen fra Københavns Universitet.
Han har i 2005 deltaget i møderne i centrets bestyrelse som suppleant og finder racismecentrets arbejde så uvidenskabeligt, at han som den eneste i bestyrelsen har stemt imod at offentliggøre årsberetningen for 2005.
Mads Bryde Andersen er udpeget af den danske regering, og i et brev til integrationsminister Rikke Hvilshøj (V) redegør han for sin kritik.

Aktindsigt
Morgenavisen Jyllands-Posten har fået aktindsigt i brevet, hvori centret klandres for, at det ”arbejder i blinde”, fordi det ikke har en fast definition af de følsomme begreber, som er grundlag for centrets arbejde: Racisme og fremmedhad.
oktober 05, 2015

VW-skandalen
    
"Formentlig tror de fleste fortsat, at det er et mareridt, som vil forsvinde, når de vågner.
Mareridtet er, desværre, ægte nok." skriver JP's leder


Åbenbart tror de det samme om islam-besættelsen!


oktober 04, 2015

logo.2Til FMI sine medlemar og sympatisørar!
Gratulerer med 28 års dagen for FMI i dag den 4. oktober 2015. I Åsen er flagget opp i dag ved ei bjørk i fine haustfargar. Det reine og vakre norske flagget i norsk natur langt frå dei fargerike maurtuene. Og nett i desse maurtuene passar det godt med orda frå forfattaren Arild Dahl som ser fram til den dagen då det norske flagget vert fira frå Stortinget for så å verte erstatta av eit nytt og større i fargar vi enno ikkje har sett. Og han skriv vidare:
"Jeg blir stiv av skrekk ved tanken på at Norge, slik vi kjenner det, skal være like norsk og hvitt om femti år."

I dei fargerike maurtuene trur eg at han vil verte kvitt skrekken. Der vil han, og andre av hans likesinna, truleg finne lukka? Sitata er henta frå Dahl sin artikkel "Hvor lenge må Norge være norsk?". Artikkelen stod på trykk i Klassekampen (kvar elles?) 15.12. 1987.

Men elles så ønskjer eg alle FMI-arar ein fin dag, og send nokre tankar til alle dei flotte norske kvinner og menn som har gjort ein dugande handslag for fedrelandet gjennom tida i FMI, mange av desse har no gått frå borde, men dei er knytt til FMI og kampen for Norge og skal ikkje gløymast!
aasenMed helsing
Norvald Aasen

Kommentarer   


fmi@fmi.no

15.13 (for 2 timer siden)
til NorvaldKennethKjerstiMorganKenAlfArneHansMagnarRonnyNathalieTrudeStigJanKurtBirgerEirikJarleÅseArneAsbjørnPålTrondEspenJørn
FMI er i dag 28 år. Gratulerer!
http://fmi.no/index.php/1557-fmi-28-aar-041015.html

Mvh
FMI
Bjørnar Røyset
Formann

Ja, lykke til, alle brave nordmænd. Jeg videresender jeres hilsen til Danmark.

Hvis danskere har svært ved at klare det norske landsmål, så læs det højt for dig selv, så går det!

Bedste hilsener til alle her og der.


Danskeres valg: dansker eller muselmand ?

Til den traditionelle danske kultur gennem lange tider hører den finfølsomhed, at religion anses for et absolut privat individuelt åndeligt forhold mellem en person og dennes forestilling om hellighed. Det ansås - og anses fortsat - for utidig indtrængen i andres privatliv at spørge om vedkommenes religion, medmindre vedkommende selv lægger op til det.  Hvis dette er ved at ændre sig i vor tid, er det en naturlig følge af islamiseringen af Danmark. Denne almene finfølsomhed i dansk kultur findes nemlig ikke i islam, hvor man tilmed kan finde på at bruge trusler og korporlig tvang. Og netop dette gør, at danskere kommer til helt frivilligt at afskaffe deres finfølsomhed for ikke at risikere at stifte nærmere venskab med muslimer (hvilket iøvrigt i følge koranen er harem) og dermed løbe ind i visse risici.

https://www.youtube.com/watch?v=lgtndExT5pQ

En dansk muslim følte sig stødt over tilsyneladende skelnen mellem "danskere"
og "muslimer". Hvis man som dansk går ind for dansk lov og ret, så kan man logisk
set ikke samtidigt dyrke den officielle islam, som er gennemsyret af en politik, som
NB er rettet imod ethvert folkestyre.

oktober 03, 2015

I dag udkommer "InHisName"

Norge brænder islamkritisk bog
I stedet for at sende det satiriske billedalbum ’InHisName’ på gaden har det norske forlag
"SpreDet" valgt at brænde hele oplaget, skriver flere norske og danske medier. 
»Jeg vil gerne gå på barrikaderne, men hvis jeg skal ofre livet for noget, skal det være et projekt, som jeg tror 100 procent på. Det gør jeg ikke i dette tilfælde. Mest af alt synes jeg ikke, at bogen er god nok«, siger forlægger Håvard Mossige fra "SpreDet" til den norske avis Verdens Gang
Det satiriske billedalbum 'InHisName' bliver til gengæld udgivet i Danmark. Kåre Bluitgen  vil gerne udgive den kontroversielle bog 

’InHisName’ er lavet af den norske billedkunstner Thomas Knarvik i samarbejde med hans muslimske teenageveninde med kunstnernavnet Miss Suppresionfighter. Værket indeholder en række satiretegninger om forskellige religioner, herunder islam og kristendom.