november 26, 2015

De ødelægger verdens kulturelle arvegods

Tænk engang ! Sveriges TV-nyheder, som udmærker sig ved at være utrolig tyndbenet og fyldt med pk-propaganda har i dag gjort sig virkelig fortjent til ros:


I forbindelse med kulturnyhederne viste og forklarede TV-journalistn, hvordan IS ødelagde mange kulturhistoriske genstande ved at knuse dem. Eller de solgte dem til turister for svimlende summer eller til museer i andre lande for at bruge disse indtægter til deres terroristvirksomhed. Man opfordrede derfor svenskere til ikke at købe sådanne antikviteter.
Det gjaldt ikke mindst de store udgravninger af Palmyra i Syrien. Hvad journalisten ikke fik fortalt var, at den syriske arkæolog Khaled Assaad gjorde, hvad han kunde for at gemme de mest værdifulde ting fra udgravningerne. Han nægtede at røbe for ISIS terroristerne, hvor tingene var og måtte derfor bøde med livet ved at få hovedet hugget af. I Italien har man mange steder i parker o.l. plantet et træ til minde om denne modige mand, der så trofast vogtede på sit lands klenodier.
Se indlægget på Spydpigen 27. august 2015

En god ting

Det forlyder fra Tyskland, at peberspray er blevet sværere at få fat i.  Det er jo et våben, som især kvinder lægger an på for at forsvare sig mod overfald og voldtægter. 
Peberspray er lovlig vare i Tyskland.

Kommentar om gammel konvention


Mogens Camre
Dansk Folkeparti og nogle medlemmer af Det Konservative Folkeparti har klart markeret, at man ønsker et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, et papir fra 1950, som er blevet til under helt andre omstændigheder end der findes i verden i dag.
Inger Støjberg erklærer, at regeringen går "til kanten af konventionerne" når man vil begrænse adgangen til familiesammenføring, men hun understreger, at regeringens indvandrer-udspil er indenfor konventionerne. Det er utvivlsomt rigtigt, men det er bekymrende, at regeringen nærmest ser på disse forældede bestemmelser, som var det evigtgyldige forpligtelser, som mennesker ikke kan fravige.
 Fra Mogens Camre:
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention medfører, hvis man tager den seriøst, at Danmark ikke kan udvise mennesker, som har begået alvorlig kriminalitet, terror, mord, voldtægt etc., hvis vi ikke kan garantere deres sikkerhed i hjemlandet, eller hvis de har sørget for at etablere familiemæssige relationer i Danmark. Vi kan heller ikke udvise mennesker, som truer danske interesser, rekrutterer folk til terror eller opfordrer til had mod Danmark og dansk kultur. Konventionen bliver således det modsatte af det, der var dens formål i 1950. I dag er konventionen med til at undergrave de europæiske lande indefra.
Der er ingen grund til at iværksætte en omfattende debat på europæisk plan om en nyformulering af konventionen. En sådan proces vil vare mange år og alle de forvirrede mennesker, som udgør Europarådets parlamentariske forsamling, vil vrøvle i årtier om vore humanitære forpligtelser - og det vil de fortsætte med medens terroristerne myrder løs på uskyldige mennesker.
Hvis et flertal i Folketinget beslutter det, kan Danmark uden videre meddele Europarådet en opsigelse af dele af Danmarks tiltrædelse af konventionen på den måde, at man oplyser, at opsigelsen har virkning for konkret udpegede bestemmelser.
Godhedsapostlene, de radikale og alle der lever højt på at uddele skatteydernes penge til folk, som vil afskaffe demokratiet, vil råbe højt, men de repræsenterer et mindretal, som alt for længe har medvirket til at ødelægge det frie, demokratiske Danmark.
Efter vores grundlov har vi stadig eneretten til at bestemme om alle de forhold, for hvilke vi ikke har afgivet suveræniteten til EU.
Vi har stadig vore fire forbehold og dem skal vi fastholde - ikke mindst ved at stemme nej den 3. december.
Grisehoved anbragt på stakit ved en moskè et sted ved Neapel. 


Gerningsmændene ukendte, men politiet har forhørt nogle grupper på egnen og fik straks slettet de grimme ord ved siden af svinehovedet "Fuck Isis".

Formanden for det lokale islam prøvede at formilde sagen: "Jeg er sikker på, at det er en drengestreg, men jeg fordømmer den, ligesom jeg fordømmer den vold, der udøves i islams navn uden at have noget med islam at gøre."

"Ingen problem med intollerance."
Imamen nægter at der nogensinde har været problemer med intollerance. "Jeg har været her i 30 år og er italiener ligesom min kone, og vi har sldrig haft problemer. Jeg rækker hånden til den, der har gjort det her og inviterer ham til komme  og besøge os for at forklare, hvad vi skal gøre og fremfor alt forklare, hvad det sande islam er, nemlig noget andet end hvad gerningsmændene ved blodbadet i Paris fortalte.

Sikken en sød historie.
Her er et billede fra et stakit et andet sted, men det må givetvis være et falsum.november 25, 2015

Undskyld os, Oriana! lyder det nu fra Italien

Nu ser man og hører man, hvad man ikke tidligere vilde se og høre. Oriana Fallaci advarede Italien og Italienerne, men de forstod det ikke. Dengang.


Oriana Fallacis bog ”La forza della ragione” (”Fornuftens kraft”) udkom på Forlaget Rizzoli 2004 med en dedikation til "de døde i Madrid", fra blodbadet den 11. marts.

Oriana Fallaci tog fat, hvor hun slap i 2001 med sin bog "La rabbia e l`orgoglio” (”Vreden og Stoltheden”), I ærgrelse over, at magtens folk ikke havde taget hende alvorligt. Hun vendte tilbage til bogen fra 2001. Et opgør med islam, et råb til Vesten om at vågne op, inden det er forsent!
Bogen var blevet revet væk!. Men magtens folk havde ikke lyttet!. De lod verden bryde sammen om hende i et ramaskrig af forargelse.

Fallaci havde talt hen i vejret som en Cassandra. Hun sammenlignede de anklager, trusler, forfølgelser, beskæmmelser, hun havde været genstand for siden udgivelsen af ”La rabbia e l`orgoglio” med middelalderens inkvisition i hendes fødeby Firenze, hvor filosofen Messer Francesco da Ascoli i 1327 havde dristet sig til at skrive et polemisk skrift, som bragte ham - vraget og forhånet - på kætterbålet.
Oriana Fallaci føler noget nær den samme smerte ved den mentale udstødelse af det politisk-korrekte samfund, fulgt af hån og spot i avisspalterne og ved pøbelens sammenstimlen.


Hun havde bare fortalt sandheden, spejdet ind i fremtiden. Men magtens folk ville ikke lytte. Derfor kom hun nu igen. Oriana Fallaci havde en styrke, som vi andre små Cassandraer ikke har: hun har for længe siden vist os sin overlegne fortællekunst, sin indsigt og kløgt... Hun har nået et stade, hvor hun er så godt som urørlig. Modstanderne kan hidse sig op og hyle i kor, politianmelde for krænkelse af de forvrøvlede love om ”xenofobi”, ”racisme” etc., kræve hendes bøger beslaglagt og hende selv stillet for retten. Hun havde mulighed som ingen anden for at tage til genmæle og gendrive urimelige beskyldninger. Hun behøvede ikke som andre Cassandraer nære frygt for sit daglige levebrød, hvis hun ikke rettede ind i det politisk-korrekte geled.

"Fornuftens kraft" fortæller ikke bare om  islams gamle drøm om at tilegne sig Europa. Bogen er først og sidst en afsløring af, hvordan Europa bliver til Eurabia af de europeiske lederes egen fri vilje uden, at de spørger den brede befolkning. Den fortæller om de grundlæggende betingelser for islams overtagelse af Europa som en slags gave uden krigsførelse. Uden disse forudsætninger ville det aldrig være lykkedes for islam.

Hvad er det vor tids Cassandra peger på? Det er de borgerlige partiers absorbering af venstrefløjens synspunkter under den kolde krig, en udvanding af de borgerlige værdier. Det var som om samfundet blev angrebet af en aidslignende sygdom, af en  regnbuefarvet holdningsløshed, hvor alt er lige godt, ligestillet, ligeværdigt eller om man vil - ligegyldigt.
68´ernes holdningsløshed vandt indpas overalt og gennemsyrede samfundet: i politikken, i uddannelsessektoren fra vuggestue til universitet, i massemedierne, i kirkerne...

Entusiastiske fredsfolk, som trods evindelige krigshandlinger og massakre på kloden tror på evig verdensfred, vil have lammet til at græsse ved siden af løven. Ensrettet fred, bestemt af nogle, og ikke af andre, ligesom under den kolde krig. Multifred er utopi, ligesom kommunismen og umma.
Pladderhumanisme uden realitetssans.
Holdningsløsheden indoktrineres stadig i hele undervisningssektoren, hvor fag som historie,  religion, oldtidskundskab, biologi, musik, gymnastik forsømmes eller forsvinder.
Massemedierne, hvis opgave det er at holde befolkningen informeret, undgår altfor ofte reelle oplysninger og dybdeboringer og glimrer med omskrivelser, forvanskninger og fortielser. Sødsuppe-beretninger!

Fallaci konkluderer, at de gamle politiske højrefløje i Europa ikke existerer mere. Netop det er grunden til al slattenhed i Europa, som gjorde, at politikerne uden videre sluttede traktat med de arabiske lande under oliekrisen, blindt gik med på deres krav og således begyndte udleveringen af Europa til islam.
Oriana Cassandra lider ikke under den ”masochistiske” tanke ”at vende den anden kind til”. Hun ved, at det betyder underkastelse. Hun er rystet over de europæiske love om ”racisme, xenofobi etc.”, som kvæler ytringsfriheden og baner vej for et islamisk diktatur, vi aldrig vil kunne slippe ud af igen.
Europas demokratiske love er skabt af og til Europas demokratiske befolkninger og ikke til en udefrakommende fuldkommen modsat rettet kultur. Islams herrementalitet udnytter hæmningsløst vore demokratiske love til at sikre sig selv ståsted, magt og indflydelse så at sige på et falsk grundlag og afskaffe demokratiet. Europas egne politikere har spillet Europa i hænderne på islam og fortsætter spillet. Nådesløst afslører Fallaci ikke bare de europæiske politikeres svigefuldhed, dumhed, falskhed og laden-stå-til, men også den katolske kirkes holdningsløshed og hykleri fra præsteskabet til pavestolen, uddannelsessektorens manglende viden og kundskabsfattige indoktrinering samt massemediernes manglende vilje til at finde frem til sandheden, hvilket er journalisternes fornemmeste opgave.


Politikerne fabler om integration og ligestilling samtidigt med at de lukker øjnene for de fremmedes overtrædelser af de love, som urbefolkningerne straffes for.
Fallaci gennemgår og afslører forholdene i England, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Holland, Skandinavien og – Tyrkiet,  og forklarer, hvorfor et vellykket udfald af USA´s krig mod Sadam er en umulighed.

Politikerne synes at tro på utopien og kræver, at vi andre også tror på den, skønt det eneste islam i knapt halvandet tusinde år har vist sig dygtig til er at invadere, erobre og underkue andre befolkninger. I dette er de uovertrufne.

Fallaci beskriver den eviggyldige sandhed, at samarbejde og medløberi først og fremmest skabes gennem frygt. Hvormange tilsluttede sig ikke nazismen, fascismen, maoismen, pol pot styret af ren og skær frygt? Frygten for at udelukkes fra uddannelse, frygten for at miste sit levebrød, sine egne eller konens avancementsmuligheder, frygten for at ens børn skal blive mobbede i skolen, frygten for hærværk på hus og bil, for overfald eller likvideringer...

Frygten får folk til at tie. Overvinder Europas befolkning ikke frygten, så er der ingen vej tilbage. Så forbliver Europa et Eurabia, hvor vore efterkommere vil lide under fordummelse og underkuelse. Som dhimmier skal de med arbejde og skatter bære et barskt herrefolk på deres skuldre og tvinges til at antage deres religion og brutale livssyn.

Det er ikke vore tvetungede politikere, men det brede folk i Europa, urbefolkningen, som står med benene plantet i mulden og endnu har sund bondefornuft, som kan forandre forholdene. De forstår måske ikke til bunds, hvad der er galt, og at de selv har stemt personer frem, som svigagtigt har forrådt dem, men de føler ind til marven af deres knogler, at der er noget voldsomt galt fat, som kun de kan ændre.

Skæbnen ligger i deres hænder.

Oversat fra italiensk af Gertrud Galster

             

november 24, 2015

Pas på! Tænk godt efter. Sig Nej og atter NEJ.

Mogens Camre på Facebook om vort valg 3. december
Jeg håber, at mange så Detector på DR 2 lige for lidt siden. Det blev entydigt slået fast, at det lovforslag, vi skal stemme om ved folkeafstemningen den 3. december, er udformet sådan, at der, efter et ja, ikke er nogen juridisk beskyttelse mod, at et flertal i Folketinget bruger ja'et til at ophæve hele resten af det retlige forbehold. Der står ikke i loven noget som helst om, at der skal en ny folkeafstemning til, hvis flertallet vil bruge et ja til mere end at tilslutte os til Europol. Flertallet vil således kunne lægge hele udlændingepolitikken ind under EU og altså f.eks. tvinge danskerne til at acceptere, at et flertal i EU bestemmer, at vi som led i en EU-fordelingsplan skal modtage hundredtusinder af indvandrere.
Det blev præciseret, at muligheden for en ny folkeafstemning, hvis et flertal vil udvide ophævelsen af retsforbeholdet, alene er omtalt i bemærkningerne til lovforslaget, og de er som bekendt ikke juridisk bindende.
Det er hævet over enhver tvivl, at statsminister Lars Løkke Rasmussens påstand i Folketinget, om at der er en juridisk beskyttelse mod at gå videre end til samarbejdet med Europol, ikke er sand. Statsministeren og regeringen er ved at snyde befolkningen til at ophæve hele retsforbeholdet, ved at bilde befolkningen ind, at loven indeholder noget andet end den faktisk gør.
Tak til Detector for en ærlig fremstilling af sagen.
Stem nej - det gør jeg.

november 23, 2015

Fra Camre


En historie fra Italien

Du er alt for vestlig indstillet" mente en inder og satte ild på sin kone.
Efter en familieopgør hældte han benzin over konen og satte ild til.
Det er, hvad der er sket i Dello nær den italienske by Brescia i Norditalien hos et indisk ægtepar. Kvinden på 26 år, som er mor til to børn på 2 og 4 år, er bragt på hospitalet i Brescia, mens manden er taget i forvaring af carabinierene.
Det var naboerne, der slog allarm. "Det stod ikke godt til mellem ægtemanden og hans svigermor, som syntes konen klædte sig alt for vesterlandsk", forklarede ofrets bror. "Vi har givet medgift i Indien, men de blev ved at kræve penge", tilføjede han.
Det er ikke den første episode af denne art i Italien. For bare en måned siden gennemtævede en mand sin kone, da hun opførte sig altfor langt fra islams regler ved gentagne krænkninger, sådan som kvinden selv har sagt til efterforskerne af sagen: "I italienske kvinder er beskidte, vi må gøre jer rene" *(se note!), har kvinden tilstået at have sagt. Det ser altså ud til, at kultursammenstødet, som man ser i disse dage efter terrorangrebene i Paris også finder sted inde i hjemmne, hvor kvinderne bliver tævet og brændt fordi de vil være fri....

*) Denne udtalelse må givetvis være en kulturel misforståelse. Det drejer sig givetvis ikke om korporlig snavsethed. I Islam taler man meget om ren og uren og deler hele verden op i to dele med de to ord, f.ex. Er en pige med islamisk tørklæde «ren», mens en nordisk pige i sommerkjole er «uren». Tænker du og handler du som du skal i islam, så er du ren, mens alle såkaldte «vantro» (= ikke-muslimer) er «urene». 

Kilde:
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/sei-troppo-occidentale-d-fuoco-moglie-1196941.html   20/11 15


Velbegrundet frygt

Den dygtige og energiske Nicolai Sennels skriver læserbrev:

Kære Berlingske
Med eneret:

Berlingskes Kristian Mouritzen skriver, at USA gribes af "angst for islam" (22/11). Termen angst betegner en irrationel overreaktion, og med udtrykket angst for islam benytter Mouritzen et fordanskning af det kontroversielle udtryk islamofobi. Det er upassende politisering, for det er hverken angst eller fobi, men velbegrundet frygt og bekymring, som amerikanerne udviser. Amerikanerne afværgede i 2014 hele 60 islamiske terrorangreb på egen jord, og efterforsker pt. jihad-relaterede trusler i 50 stater. Erfaringer viser desuden fra Europa, at der i kølvandet på islamisk indvandring og flygtninge er fulgt en lang række problemer med parallelsamfund, kriminalitet, overbebyrdelse af velfærdssamfundet og terror. Det er et udtryk for fornuft og ikke angst, når amerikanerne forsøger at undgå at kopiere europæernes skæbnesvangre fejl.

Mvh
Nicolai Sennels, psykolog
Marstalsgade 17
2100 København Ø

Links:


Igen et afvist læserbrev - nu fra Information


​r man engang har slugt en løgn og fordøjet den godt, kan man
vanskeligt gylpe den op igen​, fordi den er blevet en del af ens DNA.
Og derfor kan de politisk korrekte ikke lade være med at spille videre
på melodien "det har ikke noget med islam at gøre", selv om sangen
klinger hujende falsk.

Et godt eksempel er islamforsker Brian Arly Jacobsen, der for nylig i
Deadline bedyrede, at Islamisk Stat og islam ikke har noget med hinanden
at gøre. Manden er ikke en løgner, han siger bare, hvad hans DNA
tilsiger ham at sige. Det er det stade, europæisk oplysning nu er nået
til. I stedet for forskere med selvstændige hjerner udklækker
universiteterne nu robotter med politisk korrekte meninger.

Geoffrey Cain

Baggrundskilde fra Uriasposten:

https://mail.google.com/mail/u/0/#search/Arly+Brian+Jacobsen/15133c76bd254548

Argument bunder i løgn !

Socialdemokraterne kaster sig nu også for alvor ind i kampen for at sikre sig et 'ja' ved folkeafstemningen om retsforbeholdet den 3. december.
»Hjælp politiet med at optrævle pædofile netværk«, »hjælp politiet med at stoppe kvindehandel« og »hjælp politiet med at bekæmpe indbrudsbander« lyder budskaberne i en kampagne, som Folketingets største parti fredag ruller ud på sociale medier. Budskaberne ledsages af en række modelfotos - blandt andet af et barn og af en kvinde. Men allerede nu bliver kampagnen kritiseret skarpt af flere partier fra nej-siden.
»Det er et skræmmende eksempel på en skræmmekampagne. Den er så manipulerende og usaglig, som den kan være. Den påstår jo, at hvis ikke man stemmer ja den 3. december, så mener man ikke, at pædofile netværk skal bekæmpes. Det er for lavt,« siger Dansk Folkepartis næstformand Peter Skaarup til Berlingske. Enhedslistens Pernille Skipper siger til avisen, at kampagnens budskab »er på grænsen til at være »løgnagtigt«.
Spydpigens kommentar:
Så vilde vort eget og det internationale politi bare stå med korslagte arme og se på børneporno ! Den må de længere ud på landet med. Løgnagtig trussel fra socialdemokratiet!
Jeg har selvtidligere i socialdemokratiet iagttaget grov manipulering af partimedlemmernes vurdering af en sag. Det gjaldt dengang eventuel lovliggørelse af hash, og partimødet holdtes Bernhard Tastesens regi. Han var en varm tilhænger af VS'eren Tine Bryld, og hash var derfor i hans og partiets øjne ikke værre en en frokostøl. Angiveligt havde to navngivne politimænd været med til at skrive nævnte pjece, men NB de to politifolk afsvor sig enhver deltagelse i forfatterskabet. De havde kun set pjecen som et færdigt produkt.november 22, 2015

Læserbrev

Petter Mathisen skrev nedenstående læserbrev til Berlingeren, men det blev afvist

Morten Østergaard i Deadline.
I DR2´s Deadline 4/11 blev radikale Morten Østergaard konfronteret med den nylige opinionsundersøgelse, der klart viser, at andelen af muslimer i Danmark, der går ind for en bogstavelig efterlevelse af koranens ord, altså fundamentalisme, er steget fra ca. 62% i 2006 til nu ca. 77%. En af hans mystiske kommentarer hertil var, at de muslimer, der kommer til Danmark jo netop flygter fra fundamentalistiske regimer ! Med andre ord mener MØ åbenbart, at disse formodet moderate muslimske indvandrere ryger fra asken i ilden, når de kommer til Danmark !
 
Petter Mathisen

Stadig nærmere islam

https://www.facebook.com/lars.hedegaard.31?fref=ts

Jeg har modtaget nedenstående via Ole Gerstrøm:

Lars Hedegaard leverer her en analyse som jeg faktisk er meget enig i. Løkke er helt i lommen på Merkel, for hvem problemet er vokset over hovedet. Merkel har helt undervurderet antallet af migranter og aner ikke hvad hun skal gøre for at stoppe tilstrømningen. Lige nu er det Sverige der sidder med sorteper. Lukker de grænserne ender det i kaos hos os. Det er kun et spørgsmål om tid.

Lars Hedegaard i går kl. 19:56 ·
Svigter DF?
Jeg har i dag talt med en velplaceret – og erfaringsmæssigt uhyre vidende og troværdig – kilde, der oplyser, at Thulesen har gjort alt hvad han kunne for at få Løkke til at lukke grænsen for flere muslimer. Løkke er ikke til at rokke. Hvorfor? spurgte jeg. Han er i lommen på Frau Merkel, var kildens vurdering.
Men hvorfor trækker Dansk Folkeparti ikke tæppet væk under en regering, der præsiderer over Danmarks undergang? Fordi det vil bane vejen for en regering, der er endnu mere ryggesløs, lød svaret.
Løkke er helt bidt af EU-projektet og ser ligesom Angela frem til den dag, hvor nationalstaterne er gået graven og alt styres fra de uduelige idioter i Bruxelles. Afstemningen den 3. december har intet med politisamarbejdet at gøre, men er en bevidst provokation, der skal få danskerne til at bøje nakken endnu mere.
- - - - - - - - -  - - - - - - - - - -
Set med mine øjne har Hedegaard desværre ret i, at DF svigter os.
 Lars Løkke er en vante, og vore EU-glade politikere har med den megen islamisering
allerede svækket landet betydeligt

Gertrud

november 21, 2015

En mærkelig annonce

Deres Testamente hjælper !
Dø dog for en flygtning! 
UNO "Flygtninge, flygtninge" overalt, ingen steder undgår man Asylpropaganda. Vi har mange, vi får endnu flere, vi bliver terroriseret, undtagelsesvis som julegæssene, men vi må klare det. Til syvene og sidst er de flygtede Europas sidste chance for ikke at uddø, som man har sagt os. Og den, som ikke klarer det i livet, den skal venligst dø for at hjælpe okkupanten til hus, bil og en rengøringshjælp. "Deres testamente hjælper !!" - det er titlen på en annoncekampagne fra UNO's flygtningehjælp. "Giv flygtninge en fremtid - med Deres testamente".

Kilde L.S.Gabriel på Politically Incorrect 21.11.15.

 32 KommentareVel talt, Sørine Godtfredsen. Tak!

SØRINE GOTFREDSEN: Hulhed præger mindeceremonier efter Paris-terror


Hulhed præger mindeceremonier efter Paris-terror

Når forfærdede danskere mødes på åbne pladser med levende ild og synger tomme sange uden strejf af evighed og fortæller hinanden, at vore værdier aldrig må forgå, er det hulheden, der skinner igennem, mener Sørine Gotfredsen.
Vores mindeceremonier er præget af sentimentalitet snarere end af styrke og bevidsthed om dybe rødder. De tårevædede optrin bliver til selve påmindelsen om, at en del af kampen måske allerede er tabt, skriver Sørine Gotfredsen
På en vis måde er det jo meget smukt. Folk samles for at mindes dem, der gik bort ved terrorangrebet i Paris, og de bærer fakler og synger og lytter til store ord om frihed og godhedens sejr.
Ikke desto mindre sidder man tilbage med en frygtelig uheldsvanger fornemmelse, for den velkendte skabelon har noget hjælpeløst over sig. Man synger Nordahl Griegs ”Kringsat af fjender” og PH's ”Man binder os på mund og hånd”, og politikerne får tårer i øjnene og taler om kærlighed og danske værdier.

Men det er skrøbeligheden og den manglende kampånd, der står tilbage, for mange ved vel reelt ikke, hvad det egentlig er, vi kæmper for. Jo, vi kæmper for retten til også i fremtiden at kunne sidde på en fortovscafé i ligeværdigt selskab og drikke vin og nyde livet.
Men kæmper vi også for de helt grundlæggende årsager til, at det overhovedet er muligt at sidde netop der? Tør vi i det daglige modsige dem, der ikke mener, at for eksempel kvinder bør sidde der, klædt som de vil?

Tør vi hævde, at der i denne verden findes grundlæggende forskellige menneskesyn, og at vi kræver, at alle i dette land anerkender den tankegang, der hersker her? Eller hylder vi bare udfoldelsen, så længe vi stadig har den?
I søndags skrev forfatter Christian Mørk et essay i Ekstra Bladet, hvor han priste livsstilen i Paris, hvor han selv bor. Og således lød det: ”Lad os hylde den og hinanden. Allerede nu, til aften. Selvom det er søndag. Tag den korte kjole på, de damer. Følg med hende et sjovt sted hen i aften, d'herrer. Længe leve Paris. Længe leve sex. Længe leve friheden.”
Man kan læse dette som en livskraftig hyldest til den frie tilværelse i Vesten, og man kan læse det som et panisk vidnesbyrd om, at den er i færd med at gå under.

For den vestlige verden er kropslig, som Christian Mørk også formulerer det, hvormed det antydes, at det åndelige er perifert. Og det er sandt. Kun få kan efterhånden sætte ord på det historiske og kristne tankegods, der udgør rodnettet under vores frie livsform, og når vi ved mindeceremonier synger ateistiske sange frem for salmer, viser det, hvordan centrale åndfulde tråde er kappet over.
Vi henter ikke styrke i noget større, men skal bære alt selv, og derfor indhylles udsagnene om frihed og kærlighed i en skygge af afmagt. Vi kan nævne Voltaire, oplysningstiden og religionskritikken, men hvis ikke vi lærer at se dybere end det, går vi på grund.
Stort set ingen dansk politiker eller kunstner formår i dage som disse direkte at nævne kristendommen som en del af kilden til vores menneskesyn og respekt for individet. Kun få refererer til noget større at stå til ansvar for, og i et fællesskab, hvor den personlige frihed er ophøjet til guddom, ender man ved den korte nederdel som samlende ikon.

Vores mindeceremonier er præget af sentimentalitet snarere end af styrke og af hule fraser snarere end af bevidsthed om dybe rødder. De tårevædede optrin bliver dermed til selve påmindelsen om, at en del af kampen måske allerede er tabt, og da folkene fra Charlie Hebdo i søndags som reaktion på højtidligheden i Notre Dame udtalte, at mere religion er det sidste, vi har brug for, understregedes det atter.
En central ulykke i vor tid er, at mange slet ikke skel-ner mellem islam og kristendom. Vesten er nedsunket i indædt modvilje og uvidenhed i forhold til al religiøsitet, og det fordummer os og driver os i armene på afgudsdyrkelse af det kropslige, hvor målet er at nyde livet endnu mere uden tanke for, hvordan man på et dybere plan bærer ansvaret for det.
Dog er der én meget stærk indre kraft, der kan komme til at fylde i Vesten.
Da en ulykkelig far, der under massakren i Paris mistede sin datter, af en tv-journalist blev spurgt om, hvad han følte, lød det kort og klart: Had. Og vel at mærke ikke kun til dem, der havde dræbt hans datter, men også til de politikere, der så længe har tilladt samfundet at udvikle sig på denne vis.

Man forstår ham, og hadet og frustrationen kan brede sig i en vestlig verden, hvor folk mere og mere vil føle, at fundamentet på umærkelig vis eroderer. Fordi vi ikke gør nok for at holde det i live, fordi vi i sekulært hovmod og velfærd har ophøjet nydelsen som det største udtryk for menneskelig livsfylde, alt imens vi lukker kirker og udhuler kristendommen til ukendelighed. Og fordi vi har underlagt os troen på, at videnskab og fremskridt vil bringe os derhen, hvor kun de mest naive kan tro på Gud.
Og se blot. Når forfærdede danskere mødes på åbne pladser med levende ild og synger tomme sange uden strejf af evighed og fortæller hinanden, at vore værdier aldrig må forgå, er det hulheden, der skinner igennem.
Hør blot. Vi bliver ved med at gentage os selv i den vestlige verden, men det gør hverken fra eller til. For hvis vi ikke snart begynder at forstå, at tilværelsen bygger på andet end krop, alkohol og korte nederdele, så har vi måske slet ikke kræfterne til at bevare den frihed, vi elsker så højt.

Hulhed præger mindeceremonier efter Paris-terror

november 20, 2015

Manipulation med info

Spydpigens kommentar til forrige indlæg fra Metroxpress:

3.december-valget set fra en anden synsvinkel
EU-Ja-partierne bruger tidens almene demoralisering, som har rod i 1968's "sexrevolution" som en slags trussel, at der ikke vil være nogen, der kan efterforske pådofil- og pornosager, hvis ikke vi er med i Europol og dermed afgiver endnu mere suverænitet til det EU, som i 1978 lovede de arabiske lande, at vi skulde tage imod dem med åbne arme og fremme deres arabiske "kultur" (= islam) i Europa.
Sexmisbrug af børn er den mest frastødende kriminalitet, der findes, og synes at være mere udbredt end som så dels på grund af IT-teknikken og dels på grund af den fremmede primitivitet, som EU har åbnet sine grænser for. Vore politikere var ret ligeglade med den marxist-styrede demoralisering og nedbrydning af vort samfund i 60'erne-70'erne og har ikke rettet op på det.
Lissabontraktatens text blev i 2007 formet på så snedig vis, at man faktisk åbnede for den mulighed at lovliggøre pædofili - vel af hensyn til de indvandrende fremmede, eftersom pædofili er accepteret og brugt i islamisk "kultur".
Det viser sig nu, at de borgerlige EU-ja-partier bruger disse kriminelt usikre tilstande i deres propaganda her før valget den 3. december angående "retsforbeholdet". De har fået den forkerte opfattelse, at det er Europol, der opklarer pædofil- og pornosager, men det er ikke Europol, der gør det, men Interpol, der arbejder i langt flere lande, nemlig ialt i 178 lande. Så argumentet duer ikke! Det er forkert.

Ifølge Lars Underberg, der i 12 år var Rigspolitiets efterforsker i sådanne kriminelle sager og kendt fra IKAROS-aktionen i 2011 med 112 anholdte i 22 lande, foretager Europol ikke efterforskninger.

Gertrud Galster

Vigtigt at læse

3. december nærmer sig

JA-argumentet duer ikke! Det er forkert!

http://www.mx.dk/nyheder/danmark/story/31057443
mx
Metroxpress
 
Af Lars Fogt - 19/11-15 04:00; Opdateret: 19/11-15 10:27
 
Efterforsker: Europol opklarer ikke børneporno

Efterforsker: Europol opklarer ikke børneporno
Det er ikke korrekt, når ja-partier siger, at Europol opklarer sager om børneporno, siger mangeårig efterforsker på området i Rigspolitiet og forfatter bag ph.d.-afhandling.
En tidligere efterforsker hos Rigspolitiet, der i 12 år arbejdede med børneporno-sager, siger at Europol ikke selv opklarer børneporno-sager. Noget ja-kampagnen ellers bruger som argument i Europol-afstemningen !
Det kommer ikke til at betyde det store for efterforskningen af børneporno om det bliver et ja eller nej til afskaffelsen af retsforbeholdet 3. december. Der foregår nemlig ingen egentlig efterforskning mod pædofile i Europol.

 Det forklarer Lars Underbjerg, der i 12 år var efterforsker hos Rigspolitiet på området. Han koordinerede operation Icarus i 2011, hvor 112 blev anholdt for børneporno i 22 lande. En aktion Europol ellers bryster sig af selv om al efterforskning foregik i Danmark.
 - Den praktiske del af disse efterforskninger foregår i de enkelte lande, hvor man benytter sig af den internationale database, som huses af Interpol. Efterforskning af denne kriminalitetstype er verdensomspændende og kan ikke ses som et isoleret Europæisk problem, der er afhængig af, om Danmark er med i et Europol samarbejde eller ej, siger han.
Ifølge ham er det langt vigtigere, at man styrker dansk politi med flere ansatte og bedre lovgivning, hvis man vil bekæmpe pædofile, end om man stemmer ja eller nej.
Han understreger dog, at Europol er med til at holde koordinerende møder og analyserer data på børneporno-området. Men efterforskning laver de ikke.

Interpol har derimod en enhed, der efterforsker børneporno i de 178 deltagende lande. De har eksempelvis en offerdatabase, hvor der sidste år var identificeret 35 danske ofre.
Flere partier bruger kampen mod børneporno og pædofile som vigtigste grund til at danskere skal stemme ja 3. december. Socialdemokraterne har plakater med et barn og teksten “Hjælp politiet med at optrævle pædofile netværk. Stem ja.”  Dette argument er altså ikke korrekt!
 Efterforskeren bakkes op af en ny ph.d. afhandling om international efterforskning mod pædofile, Europol & cyberkriminalitet.
- Konkret i forhold til efterforskning, så er der flere politifolk, som omtaler Europol som ekspeditionskontor eller et bureaukratisk mellemled . En politimand, der arbejder med organiseret kriminalitet sagde, vi har slet ikke tid til at gå gennem europol. Der er et stort gap mellem politifolk i Europol og så politifolk, der arbejder på nationalt niveau, når det gælder betydningen af Europol i forhold til det daglige politiarbejde, siger post. doc. Trine Thygesen Vendius.

 I den aktuelle sag, hvor en 48-årig mand fra Randers er sigtet for at have styret to netværk for børneporno og selv at have misbrugt tre børn har det fremgået, at tippet kom fra Europol. Det er forkert. Det var derimod hollandsk politi, der kontaktede Danmark.

Federica Mogherini, såkaldt  "minister for externe anliggender i "EU-staten"" holdt en tale i juli, hvori hun bl,a sagde: "Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe’s present and future."


Hertil lyder Anders Bruun Laursens kommentar (www.new-euro-med.dk)

"Dette er første gang, jeg har set EU-Kommissionen så klart udtrykke sin fremtidsvision for Europa: Man ønsker politisk islam /sharia  i Europas fremtid – vel vidende , at islam ikke tolererer andre politiske og religiøse systemer."

"Multikultur - en forudsigelig nitter!" skrev Michael Sandfort 19. januar 2011

Spydpigens kommentar:
Idèen med at påtvinge EU-landene multikultur var helt enkelt, at vi skulde tolerere alle kulturer. Hvad betyder "tolerere"? At anerkende noget som egentlig ikke er helt fint.
Multikultur. Hvad er det? Alle kulturer blandet sammen. Med hinanden. Mod hinanden. Over hinanden. Under hinanden. Alt tilladt. Rod. Rodløshed. Uorden. Kaos. Alles love mod hinanden. Ret. Uret. Efterret. Bænkevælling. Alle ord. Alle guder. Alle djævle. Enhver sort.  Sort er alle farver rørt sammen. Ruskomsnusk. Ragnarok.

Polens regeringschef om Angela Merkel

Merkel er den største skadeforvolder i Europa. Merkels uigennemtænkte indvandringspolitik har skabt trusler i hele Europa, sagde den tidligere polske regeringschef, Leszek Miller (formand for venstrepartiet SLD) i en kommentar til attentaterne i Paris. Ved den franske gesandts besøg i Warsjava, hvor han tænkte på offrene for blodbadet i Paris, kritiserede Miller Merkels politik. "Angela Merkel er den største skadeforvolder i Europa", sagde han. Med sin uigennemtænkte indvandringspolitik har hun fremkaldt en trussel for hele Europa og dermed ført kontinentet ud i ulykke. Ingen har spurgt EU's regeringer og samfund, om de var forberedt på en masseindvandring, tilføjede han.

(Kilde: sputniknews.com).

Kilde: Politically Incorrect 15. nov. 2015