september 24, 2016

Sagt ligeud

Mogens Camre: Min facebook 22. september 2016

Det er utroligt, med hvilken dårskab verden - ja selv Europa - regeres. Nu har højtuddannede mennesker sagt det i årtier: den islamiske og den afrikanske civilisation er uforenelig med Vesten.
Vi er mange, der har råbt, skreget og dokumenteret, at de to fremmede civilisationer er fejlslagne. Enhver kan se, at de ikke kan styre endsige udvikle noget. De har simpelthen en IQ, som gør det umuligt for dem. Demokrati kan ikke fungere i samfund med gennemsnitlig IQ under 90. Nu kommer de så strømmende for at snylte på os - og de ødelægger Europa med deres syge religiøse overtro og manglende produktion.
Nu er det med al gru ved at gå op selv for Angela Merkel. Snart er hun færdig som kansler, men kun en Churchill eller Cæsar kan redde Europa fra barbarerne.

Her er hvad DR skriver i dag. Så forstå det dog:
"Kun 125 flygtninge har fået arbejde i Tysklands største virksomheder
Tysk industri har hårdt brug for arbejdskraft, men man kan ikke bruge de mange nyankomne.
Omkring 350.000 flygtninge og migranter søger lige nu arbejde i Tyskland. Men det står sløjt til, når det gælder integrationen på det tyske arbejdsmarked.

Kun 125 flygtninge har fået job i Tysklands 30 største virksomheder, viser en undersøgelse fra correctiv.org - og det er, selvom tysk industri har hårdt brug for arbejdskraft.”
Tyskerne har hverken kameler, æsler eller daddelpalmer nok til at de indvandrede kan få arbejde, og endnu værre: hverken tyskerne eller vi har forstået, at når man giver folk penge og mad for ikke at arbejde, så er der rigtig mange, som ikke gør det.

Hvad man bør undgå


Vigtig artikel fra Gatestone:
Brexit og Norge: Dette bør man undgå
af Fjordman
22. September 2016
Oprindelig engelsk tekst: Brexit and Norway: What to Avoid
Oversat af Mette Thomsen

"[Briterne ønsker] at være som Schweiz, men de er ikke klar over, at Schweiz betaler kolossale summer til EU... De vil blive nødt til at acceptere befolkningernes frie bevægelighed og betale høje lønninger og acceptere nogle love, som de ikke har indflydelse på." – Daniel Pedroletti, formand for gruppen af schweiziske samfund, New Helvetic Society, London.

Norge er det eneste land, der har indført alle EU's direktiver før tidsgrænsen. Norge, som formodes ikke at være medlem af EU, implementerer således EU's regler og regulativer mere lydigt end selv lande, der har været med til at grundlægge EU, så som Frankrig, Tyskland, Italien, Belgien, Holland og Luxembourg.

De fleste af Norges nuværende love er skrevet af bureaukrater i Bruxelles, ikke af valgte parlamentarikere i Norge.

Norges indbyggere har afvist medlemskab af EU to gange. Meningsmålinger i dag viser, at det store flertal af nordmænd er imod et medlemskab af EU. Til trods for dette har landets politikere mere eller mindre gjort deres land til EU-medlem, men uden indflydelse og uden stemmeret – i modstrid med folkets vilje og muligvis også i strid med landets grundlov.

Briterne burde granske tilfældet Norge indgående. Men mest som et negativt eksempel på, hvad man bør undgå.

Kollektiv statsopdragelse ?

Et klip fra BM-Debat i Berlingeren  
modtaget fra Geoffrey Cain:

"Det er forfærdende, at en 36-årig mor til  en datter, der er blevet chikaneret på nettet, selv ifl Berlingske 23/9  tilsvines af en flok ubehøvlede drenge organiseret i en modbydelig chikaneforening, som burde være stoppet for længst. Beklageligt, at de ikke hjemmefra har lært lidt om, hvordan man opfører sig over for andre mennesker. Hvad er det dog for forældre, de har?...."  
B. Bune Schmidt i Berlingeren


Spydpigens kommentar:

Stop en halv, Bune Schmidt! Du glemmer helt, at opdragelse i dag i langt højere grad foregår ved faguddannede pædagoger, som - måske/måske ikke - deler samme livssyn og politiske opfattelse som forældrene.

Kikker man nøjere efter vil man måske finde ud af, at de pågældende forældre faktisk har samme opfattelse som du selv og har gjort, hvad de kunde for at opdrage deres børn til  rare og glade børn. Men at institutionspædagogerne faktisk har det officielt pk-rigtige syn på opdragelse, og at det dermed er forældrene, som ikke forstår de moderne tider og således er på kant med samfundets opfattelse.

september 23, 2016

Tale- og trykkefrihed

Væk med fortielser og manipulationer i massemedierne.

Da jeg på internettet havde set, at journalist Jeppe Juhl  var en journalist ud over det sædvanlige, som havde modtaget Cavlingprisen for dygtigt arbejde og afsløringer, så jeg med store forventninger hen til hans annoncerede serie Newspeek: Jeppe Juhl møder - -  - Ole Hasselbalch.

Men de første tre-fir... videoer var mig stort set en skuffelse.
Ikke over Hasselbalch for han fortalte op ad stolper og ned ad vægge, men - over  den i øvrigt meget sympatiske Jeppe Juhl.
Hans kropssprogs stille kommentarer fortalte mig, at meget af Ole Hasselbalchs foredrag og forklaringer var ham fuldkommen ukendt. Således som det også må have været for seerne, medmindre de selv har haft berøring med sagen eller har opsøgt den på internettet.

Men nu kom så afslutningen på serien i en video nr. 5, lagt til rette og pudset af.
Og "når enden er god, er ....". Jeppe Juhl fik en utrolig masse materiale overladt af Ole Hasselbalch, så nu kan vi forhåbentligt se hen til, at vigtige hændelser ikke forties i pressen, og at mere sandfærdige udlægninger af politikernes politik når ud  til folket via massemedierne.

Tak til Jeppe Juhl og Ole Hasselbalch for denne spredning af information. Måtte den bære frugt!


september 22, 2016

Forsvar jer !

         Højhus i Dresden
Værn Jer endelig mod islamisering, masseindvandring og meningsdiktat !

ISLAM REKLAMEEn klage fra Leif Knudsen over TV2Lorry rundsendt af Geoffrey Cain 20. september 2016:

"Til TV2Lorry.

Klage: Det var et absurd indslag om muslimske friskoler 20/9 2016.

TV2Lorry er helt ukritisk og er tydeligvis ved at revne af iver for at reklamere for islamiske institutioner.

Hvis der havde været den samme disciplin i en dansk skole, så havde TV2Lorry smadret dem i kritik om "den sorte skole" og mangel på moderne pædagogik samt en masse om de onde borgerlige kræfters tilbagetog."...etc.Hvorfor er der ikke disciplin i danske skoler?

Det skyldes ganske simpelt kommunismens angreb på folkeskolen. 
Og de borgerlige partiers fantastiske uvidenhed og naivitet
Den ræverøde psykolog Jesper Jensen så klart, at disciplin var det vigtigste og mest ømtålelige begreb.
Kunde disciplinen ødelægges i folkeskolen, så havde kommunismen stort set sejret i uddannelsessektoren. Undervisningsminister Ritt Bjerregaard var jo med på noderne.

 
Her er et citat fra Familieværnets sjællandske telefonavis 9. april 1976.

”Jesper Jensen, der er kendt for den lærer- og forældrefjendske ”Lille Røde Bog for Skoleelever”, fortæller i en 4-punkts slagplan om, hvordan man kan ødelægge folkestyrets folkeskole. Først nedbrydes autoritetstroen, rektors lärernes og foräldrenes myndighed, og så fortsätter man gennem dette kaos til den socialistiske Skole og en ændring af samfundet. 

Der finde andre skolefolk med samme målsætning. Læs lærer Peder Hoves bog: ”Dér hænger han”. Lån den på biblioteket.”

september 21, 2016

Jämställdhet

Sammenligning
Foto fra KeniaFoto fra Molenbeek


september 20, 2016

Vesterlændske publicister giver efter for islam

Fra Gatestone

Västerländska publicister underkastar sig islam

av Giulio Meotti  •  16 september, 2016
 • På grund av sin islamkritik lever Hamed Abdel-Samad under polisbeskydd i Tyskland. Precis som Salman Rushdie har han en fatwa på sig. Till fatwan kan också läggas förolämpningen att ha blivit censurerad av ett oberoende förlagshus. Detta är samma sak som man gjorde i Sovjetunionen för att tysta författare: förstörde deras böcker.
 • I en tid när dussintals författare, journalister och akademiker är utsatta för islamistiska hot, är det fullständigt oförlåtligt att västerländska publicister inte bara går med på att vika ner sig, utan ofta kapitulerar redan på förhand.
 • En domstol i Paris dömde Renaud Camus för "islamofobi" (böter på 4 000 euro) för ett tal han höll 2010, där han resonerade kring utbytet av den franska befolkningen med hjälp av multikulturalismens trojanska häst. En annan författare, Richard Millet, fick i mars förra året sparken från förlaget Gallimard på grund av sina åsikter om multikulturalism.
 • Inte nog med att Rushdies förläggare kapitulerade; även andra förläggare slängde lojaliteten överbord och återgick till att göra affärer med Teheran. Oxford University Press deltog i Teherans bokmässa, liksom två amerikanska förlagshus, McGraw-Hill och John Wiley. Dessa publicister valde att besvara mordisk censur med att falla till föga.
 • Det påminner om hur det var när nazisterna brände böcker – västerländska publicister teg inte bara, man bjöd till och med in en tysk delegation till Paris och New York.

Hamed Abdel-Samad lever under polisbeskydd i Tyskland, efter att ha uttalat kritik mot islam. Precis som Salman Rushdie har han en fatwa på sig. Till fatwan kan också läggas förolämpningen att ha blivit censurerad av ett oberoende förlagshus.
När Salman Rushdies Satansverserna publicerades 1989 utsattes Viking Penguin, det brittisk-amerikanska förlaget som gav ut boken, för trakasserier från islamister dagligen. Som Daniel Pipes skrev, liknade förlagets Londonkontor "en militärförläggning", med polisbeskydd, metalldetektorer och särskilda eskorter för besökare. På Vikings New York-kontor sniffade bombhundar igenom alla paket, och platsen betecknades som ett "känsligt område". Många bokaffärer attackerades och en del vägrade till och med att sälja boken. Viking la 3 miljoner dollar (över 25 miljoner kronor) på säkerhetsåtgärder 1989, detta fatala år för västerländsk yttrandefrihet.
Icke desto mindre vek Viking aldrig ner sig. Det var ett mirakel att boken till slut gavs ut. Andra publicister vacklade dock. Sedan dess har situationen bara blivit värre. De flesta västerländska publicister vacklar i dag. Detta understryks inte minst av Hamed Abdel-Samad-affären.

september 19, 2016

Skaarup går i rette med retten


Lars Hedegaard (via Ruth Bering)

Peter Skaarup tager bladet fra munden

Under sin tale til Dansk Folkepartis årsmøde argumenterede Peter Skaarup præcis på
 samme måde, som jeg gjorde den 7. september i Østre Landsret.

Dommerne var komplet ligeglade.Til gengæld glæder det mig, at fornuften har vundet indpas på Christiansborg. Det skal Skaarup have tak for.

Her er Peter Skaarup:

"I Helsingør Byret blev en dømt for at sammenligne islamisk ideologi med nazisme.
Man behøver ikke nødvendigvis være enig med folk for at anerkende deres ret til ytringsfrihed.

I København straffer domstolen de folk, der vover at nævne navnet på den mand, som forsøgte at myrde islam-kritikeren Lars Hedegaard. Selv Lars Hedegaard – altså ofret – er nu blevet idømt en bøde på 10.000 kroner.

Den tager vi lige igen. Bare dét at nævne navnet på en ekstremist, som er flygtet fra retsforfølgelse, kan være strafbart.

Det er helt forkert. Det er ikke rimeligt, at offentligheden går rundt i uvidenhed. Hvad med i stedet at offentliggøre den efterlyste islamists navn vidt og bredt med billede? Hvad med at udlove en dusør? Så kunne offentligheden jo hjælpe politiet.

Og tænk, hvis terroristen skulle vende tilbage til Danmark! Ville det ikke være bedre, hvis lovlydige borgere kunne genkende ham og hjælpe politiet?"


https://www.facebook.com/lars.hedegaard.31?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf


Learn more:
Om islamisk vold

Fra Synopsis søndag den 18. september 2016

OM ISLAMISK VOLD:
Glem Koranen og se på verdenshistorien i stedet 

Debatten om muslimsk vold har alt for ofte centrum i doktrinen - hvad Koranen og Hadiths (Muhammads ord og gerninger) faktisk betyder og skal fortolkes.

Af Raymond Ibrahim*
http://www.frontpagemag.com/fpm/263785/islamic-violence-forget-koran-look-history-raymond-ibrahim

Islamiske skrifter er slet ikke nødvendige for at afgøre om Islam underviser om vold og krig mod ikke-muslimer.
Verdenshistorien er så rigelig:
Tænk over de mange fakta, som er bevidnet af både muslimske og ikke-muslimske primære historiske kilder. Blot et årti efter Islams ‘fødsel’ i det 7. århundrede udbrød der jihad i Arabien. På blot få årtier havde muslimer permanent erobret det som dengang var for to tredjedels vedkommende kristen verden. Hjertet af den muslimske verden - nationer som Egypten, Syrien og hele Nordafrika, Tyrkiet med flere - var i det 7. århundrede Kristendommens hjerteland.

Derefter blev der ført en vedvarende krig mod det kristne Europa. Blandt de territorier og nationer der blev angrebet og/eller kom under muslimsk dominans i de følgende århundreder er (efter moderne navne, og tilfældig rækkefølge): Portugal, Spanien, Frankrig, Italien Sicilien, Schweiz, Østrig, Ungarn, Grækenland, Rusland, Polen, Bulgarien, Ukraine, Litauen, Rumænien, Albanien, Serbien, Armenien, Georgien, Kreta, Cypern, Kroatien, Bosnien-Hercegovina, Makedonien, Hviderusland, Malta, Sardinien, Moldova, Slovakiet og Montenegro.

Mindre end 3 årtier efter den traditionelle dato for Islams grundlæggelse år 622, blev fem af de oprindelige kristne centre, som var grundlagt af apostlene - Alexandria, Antiokia og Jerusalem - opslugt af Islam, den fjerde Konstantinopel kæmpede tappert mod islamiske angreb i århundreder men blev så endeligt indtaget af Islam i 1453.
Skønt det fjerne Rom blev plyndret og brændt ned af muslimer så tidligt som 846, blev det kun dette femte center - Vatikanet - der ikke blev erobret.

De få europæiske regioner der undgik islamisk besættelse på grund af deres norvestlige fjerne beliggenhed var Storbritannien, Skandinavien og Tyskland. Det betyder naturligvis ikke at de ikke blev angrebet af Islam. Faktisk plejede kristne helt oppe på Island at bede Gud om at frelse dem fra “tyrkens terror.” Dette var ikke paranoia, for så sent som 1627, hærgede muslimske korsarer området og tog fire hundrede fanger for at sælge dem på slavemarkederne i Algiers.
Amerika undslap heller ikke. Få år efter grundlæggelsen af United States, i år 1800, blev amerikanske handelsskibe i Middelhavet plyndret og deres søfolk holdt som slaver af muslimske korsarer. Ambassadøren i Tripoli forklarede for Thomas Jefferson, at det var en muslims ret og pligt at føre krig mod ikke-muslimer, hvor det kunne ske, og slaveholde så mange af deres fanger som muligt.
Der var intet mystisk ved Islam dengang. Så tidligt som den 8. århundrede skrev den byzantiske kronikør Theophanes i sin Chronographia:

“Han [Muhammad] lærte dem, som lyttede til ham, at den som slog en fjende ihjel - eller selv blev slået ihjel af fjenden - kom i paradiset (Koranen 9:111). Og han sagde paradiset var kødeligt og sensuelt - orgier med mad, drikke, og kvinder. Der var også en flod af vin....og kvinder var af en ‘anden verden’ og sex var langvarigt og nydelsen blev langvarig [f.ex., 56: 7-40, 78:31, 55:70-77]. “ Og masser af mere af samme sludder.

Seks hundrede år senere, i det 14. århundrede fortalte kejseren i Byzants, Paleologus II, til en muslimsk lærd: “Vis mig hvad det nye er Muhammad har bragt, og du vil finde kun onde og umenneskelige ting - såsom ordren til at sprede troen med sværdet.”

Sådan var den direkte tale ved interreligiøse dialoger i tidligere tider.
Det fortjener at blive gentaget ved historiefortællingens standarder: den førnævnte historiske optegnelse er ikke til at bære og attesteres af såvel muslimske og europæiske kilder, fra den traditionelle begyndelse af Islam til vor moderne tid.

Kort sagt: Uanset hvad Koranen og andre islamiske skrifter faktisk har “betydet” i rundt regnet et årtusinde og som er blevet tydeliggjort ved korsfarernes modstand (den modstand som det moderne Vesten nu er besat af at nedgøre og dæmonisere) - har muslimer ført hensynsløs og varig krig mod Vesten. De gjorde det og fortsætter det i Islams navn,

Det er hele humlen: I dag uanset om der undervises i det i high school eller på universiteter, uanset om det portrætteres af Hollywood eller i nyhedsmedierne, er den altdominerende historiske fortælling at muslimer er “ofre” for “intolerante” kristne i Vesten.
Nu er vi her hvor vi betaler prisen for at være et samfund uden godt kendskab til verdenshistorien. Nogle få år efter de islamiske angreb 9/11 - et i rækken af de århundredlange jihad angreb mod Vesten - valgte amerikanerne, to gange, en mand med muslimsk baggrund og slægt som præsident - en mand, der åbenlyst  giver det samme islamiske samfund som Vestens krigere kæmpede mod i århundreder, mere magt.

Jovist må Uniteds States europæiske ophav - der engang, igen og igen enten kæmpede mod eller blev besejret af Islam - de må da vende sig i deres grave.
Så siger du - at alt dette er historie? Hvorfor ikke glemme det? Hvorfor ikke lade det ligge og komme videre, indlede et nyt kapitel med fælles tolerance og respekt, selvom historien så skal “smukkeseres” en smule?

Dette vilde på sæt og vis være en ganske god grund, hvis det ikke lige var for den kendsgerning at over hele kloden - fremturer muslimer stadig med den samme imperialistiske impuls og med intolerant herrefolksindstilling som deres erobrende forfædre. Den eneste forskel er at den muslimske verden lige for tiden ikke er i stand til at besejre Vesten ved konventionel krig.
Dog kan det vise sig ikke at være nødvendigt. Takket været Vesten dybe uvidenhed om historien får muslimer lov til at strømme ind i Europa, så der næsten ikke går en dag uden overskrifter om muslimers vold mod ikke-muslimer. Her for nylig - eller i det mindste mens jeg skriver dette —invaderede muslimer en kirke i Frankrig, tvang præsten på knæ og skar hans hals over.

Alt dette fører til endnu et særdeles vigtigt punkt. Hvis den sande historie om Vesten og Islam således bliver vendt på hovedet, hvilke andre historiske “sandheder" vil så være ligeså falske? Fortællingen om Islams hævdede fredsommelighed bliver kun betvivlet, fordi verden ser muslimer begå vold dagligt. Men der er helt sikkert andre nederdrægtige og oprørske kræfter der er intelligente nok til ikke at afsløre sig selv, ikke sandt?

I fremtiden (hvordan den så end bliver) vil beretningerne om vor tid sandsynligvis betone hvordan vor tid, ironisk nok kaldet “informations tidsalderen” ikke var en tid hvor folk var særlig godt informeret, men snarere en tid, hvor misinformation var så udbredt og ikke betvivlet at generationer af mennesker levede i bobler af alternative virkeligheder - til disse bobler så endelig blev punkteret.*) Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007).

http://www.frontpagemag.com/fpm/263785/islamic-violence-forget-koran-look-history-raymond-ibrahim


september 18, 2016

EKSTRA NYHEDSBREV
fra Dansk Samling

Fra Morten Uhrskov Jensen via Poul Berg
Klik for åbning i nyt browser vindue
Dansk identitet og kultur udslettes bid for bid

Rektor på Egaa Gymnasium ved Aarhus har forbudt enhver højtideligholdelse af traditionelle danske højtider. Disse højtider bygger som bekendt på kristendommen, der på unik vis har formet danskerne som et folk gennem tusind år.
At Egaa Gymnasium således afskaffer julen, er et absurd eksempel på, hvordan stærke kræfter målrettet søger at udslette dansk identitet og tradition. Ofte sker det for at give plads til islam - i dette tilfælde er det snarere for ikke også at skulle give plads til islam. Tør man ikke værdikampen, kan man jo altid gøre sig selv helt værdiløse.
Åndløsheden regerer også på Langkaer Gymnasium, hvor man har forbudt religiøse aktiviteter, fordi de muslimske elever lå og bad på gangene i tide og utide. Derfor må en lille gruppe kristne studerende nu opgive deres ugentlige møde, som ikke generede nogen. For det skal jo ikke hedde sig, at man gør forskel.
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby må straks gribe ind i disse sager. Regeringens eget program fastslår, at ”Danmark er et kristent land”. Hvordan kan regeringen så acceptere, at markeringen af danske højtider forbydes på landets gymnasier?
De danske traditioner, som i den grad er rundet af kristendommen, skal ikke vige en tomme. Vi skal ikke nedlægge os selv for at give plads til folk, der ikke ønsker at respektere danske normer og skikke. Tværtimod har Dansk Samling en plan, der - med demokrati og retsstat i behold - vil kunne overtale de utilpassede til at rejse tilbage til deres kulturelle og religiøse hjem.
Dansk Samling står fast på danske værdier og traditioner. Her er nogle af de tiltag, vores parti vil kæmpe for:
 • Forbyd muslimsk hovedbeklædning i skolen - både for elever og lærere. Tørklædet er et symbol på underkastelse og opdeling i rent og urent.
 • Det kristne kors skal naturligvis være tilladt. Dansk Samling er ikke bange for at gøre forskel, og vi tager gerne opgøret med forældede konventioner.
 • Undervisning i kristendomskundskab gøres obligatorisk for alle. Danskere af enhver herkomst skal lære om landets historiske rødder.
 • Obligatorisk morgensang i Folkeskolen.
 • Forbud mod at skoler og andre offentlige institutioner holder fri på muslimske helligdage.
 • Skærpet tilsyn med muslimske privatskoler, moskeer og foreninger.
Dansk Samling vil forsvare og kæmpe for ethvert initiativ, der trækker i modsat retning af den opløsningstendens, vi ser på gymnasierne. Hvis udviklingen fortsætter, vil Danmark ikke bare ophøre med at være et kristent land. Det vil ophøre med at være Danmark.
Husk at skrive under på, at Dansk Samling kan stille op til det næste valg til Folketinget. http://dksamling.dk/

Se også Morten Uhrskov fortælle om sagen her.

På vegne af hovedstyrelsen i Dansk Samling
Morten Uhrskov Jensen

Vårt nya Sverige


- en statslig propagandafilm om indvandring fra 1980
(Swedeninanutshells kanal   Fuatilia - 33)


https://www.youtube.com/watch?v=DLtg1QL_lK8
Svensk propagandafilm fra 1980, bestilt af daværende Indvandringsvæsen (nuværende Migrationsvæsen), hvis formål det var "at skabe forståelse for og nytte af vor indvandringspolitik".
Denne propagandafilm vistes i alle mulige forbindelser, men henvendte sig først og  fremmest til skolebørn.


(Efter et kort glimt af en "muslim") dukker skuespiller Ernst-Hugo Järegård op som talsmand for statspropagandaen.

Han er valgt med omhu. Hans skuespillerkarrieres rolleliste med uhyggelige undertoner som snedig morder i dramaer og/eller psykisk-makabre scener parret med en sødladen stemme vil gå lige i børnene, sådan som det er hans mål. De er totalt forsvarsløse og vil ligesom deres forældre - (der givetvis ikke var blevet indviet i dette angreb mod dem og deres børn) - falde for forestillingen.
Järegård "havde med sin stærke udstråling (...) publikum i sin hule hånd", hed det. "Han anses af mange for at være blandt sin generations største svenske skuespillere".
At denne propaganda først og fremmest er rettet til børn, pynter ikke på sagen.

Sådan statsaccepteret Goebbelspropaganda i Sverige i 1980 er givetvis en overraskelse for mange danskere trods vore ubehagelige minder fra svenskekrigene og vor egen nuværende propaganda pro islamisering.

Både nazismen og kommunismen har haft indflydelse på svensk regering.