juli 03, 2015

Forældreret

Glimrende at Jimmy Åkesson nu bebuder, at Sverigedemokraterne vil  kaste sig over den politik, der særlig  angår børnene. Den har nemlig stort set været forsømt af alle partier og bare overladt til ngo'ere og et enkelt ræverødt parti.

Nu er jeg godt nok ikke så vel indsat i svenske som i danske forhold på dette specielle område, men det allervigtigste punkt i børns verden, er jo forældrene og dermed  forældremyndigheden. Forældrenes ret til at opdrage barnet i det livssyn, de dyrker (forudsat naturligvis at dette ikke strider imod lov og orden). Det indgår selvfølgeligt i menneskerettighederne (paragraf 16) og i børnenes menneskerettigheder, omend lidt svagt udtrykt, idet diktatoriske regimer ikke rigtig er med på en så vigtig rettighed.

Disse for os så naturlige og selvklare rettigheder har været udsat for kontinuerlige angreb siden 1960'erne. Angrebene har rod i Frankfurterskolen og de kommunistiske listige langtidsmål i Vestens demokratiske stater. Hvorfor det? Hvad er formålet?

Det er enkelt og let forståeligt, men alligevel har de borgerlige partier så godt som intet gjort!
Børnene er vores allesammen fremtid. Den verden, som de føres ind i og lærer at holde af, vil de som voksne gribe fat i som deres livssyn og deres politik. Eftersom forældre er vidt forskellige, vil opdragelse i demokratiske lande også være forskellige: Opdrages børnene katolsk, så bliver de gerne katolikker, opdrages de atheistisk, vælger de nok atheismen og opdrages de med Karl Marx så bliver de socialister eller kommunister af en eller anden slags. Sådan er det jo. Derfor føres der en indædt (let kamufleret) kamp om at komme til at indoktrinere børnene. I den kamp er det vigtigt at få skubbet forældremyndigheden lidt til side, så andre opdragere kan komme til.


Man er allerede nået langt, for ideologien inden for det sociale netværk prædiker begrænsning af forældremyndigheden, og ingen ved hvor langt begrænsningen kan gå.
Det stod sort på hvidt i de kommunistiske langtidsmål 1963, gentoges højt og tydeligt i den marxistiske "Landsforening for Mentalhygiejne" (nedlagt af Statsrevisionen) og gik igen i socialdemokratiets forslag til modernisering af deres partiprogram i 1969. Socialdemokratiet gav efter for kommunistisk ideologi i de vigtigste sammenhæng  og den indførtes i praxis i diverse uddannelser til socialarbejdere uden nogen som helst indgriben og protest fra de gamle borgerlige partier.

Vore børn påvirkes bevidst til et kollektiv rødt livsssyn i institutionerne, og forældrene  kan ikke stille noget op. Specielt ikke, når disse samme kollektive idèer er fuldt ud accepterede af staten. Forældrene er værgeløse. De hverken har eller får insigt i, hvad der foregår med deres børn i institutionerne, og i deres imødelommende naivitet tror de, at det ikke har nogen betydning.
Det vilde være en god ting om Jimmy Åkesson kunde sætte tingene på plads igen og styrke forældremyndighed, inden staten helt overtager børn!

Lad det gerne nå frem til Åkessonjuli 02, 2015

Kun nogle få så undergravningen....

Hvordan er det muligt, at jeg først nu opdager en ihærdig og lærd Tanja Bergkvist, når jeg siden 1968  har været i kamp mod de kommunistiske kræfter, der arbejdede med at nedbryde kernefamilistrukturen? Det skyldes teknisk ukyndighed og at jeg ikke har formået at vække den fornødne interesse blandt andre medkæmpere. De fleste lavprioriterede det usympatiske emne eller forstod ikke konsekvenserne. Nu har en venlig sjæl endelig - (seks år forsent!!! Jeg græmmes!) - røbet Tanja Bergkvsts indsats for mig. Jeg skynder mig at videresende denne artikel fra sidste år, hvor netop alt stod på højkant med EU's og WHO's vanvittige krav om at småbørn fra 3-4-års-alderen skulde lære om sex.


augusti 25, 2014

I really think the gender madness has gone too far…
Some time ago I was rushing around with Russia today (Hi Katya, Andrej and Aleksej – gender aware greetings to you! :-) ) in Stockholm. Or more precisely, they were rushing after me with a camera and filming, while I was filming the Swedish gender awareness with my own camera. I have not been a part of editing the film or choosing which material should be included (imagine me talking and doing things from morning to evening for several days –  it’s quite a lot ;-) ). I see that the team has picked out some fun parts – I often forgot I had a microphone on me all the time – but I also miss some parts that I was talking about, so before I link to the film you are about to see, I want to complete with some information (with so many hours of video material  I understand that the RT-team could not take in everything that I was talking about – then the film would have to continue for many days… ) since I think some important stuff was left out, although the film is entertaining, not least for my friends who are sending me sms-messages right now, stressing me to blog about it. :-) I hope you will enjoy it too and together with this text understand what the gender madness is about.

The gender experts required a woman on the sign because women are also crossing the street, but then they complained the woman was to stereotype having breasts and a dress! Then how to illustrate a woman, not to be confused with a man?! They are never satisfied…
I often see that a lot of people from abroad are trying to read my blog by running the URL:s through google translate, so let me try to summarize things here, so that you fully understand the dumbing down industry that is taking place in Sweden, and the gender madness which surrounds us every day. The best way to illustrate things are with concrete examples –  otherwise you may think that this gender madness really has something  to do with equality between men and women, and not with an ambition to deconstruct our whole civilization as such – which is it´s final goal, obviously… The madness has gone too far, but by motivating everything with words like equality, gender, democratic ideals etc, the gender lobby has finally managed to convince the politicians that the solution to almost every problem of society is a gender analysis. And then we also have projects that are so crazy that they illustratePoe’s lawWithout a blatant display of humor, it is impossible to create a parody of extremism or fundamentalism that someone won’t mistake for the real thing.Maybe that’s why I should have sent my mathematical parody of the project ”The Trumpet as a gender symbol” (70.000 Euro from the Swedish Research Council to investigate the trumpet from a gender perspective –The Tumpet -research description ) to the Swedish Research Council, instead of the newspaper where it was published as a parody.

The Trumpet from a gender perspective. Still unexploited areas of research are ALL OTHER INSTRUMENTS ON EARTH from a gender perspective.
I would, in the same manner, probably get funding for trying to investigate equations in two variables x and y, where x is the female component and y the male component, from a gender perspective. For example, I could count the number of times x and y occur in the students’ textbook, and investigate which variable is constantly being assigned a larger exponent in research articles – and how this inherent gender power structure is affecting the self-confidence of the female students, and whichmathematical norms are responsible for the rigid society we are living in – namely a normed vector space. And what about the gender neutral complex variable z? After integration of a function with respect to z – what can we say aboutthe primitive function?  


Se videre om Tanja Bergkvist på Wikipedia !

juli 01, 2015

Det er vist på tide at repetere et og andet:

            The rotten heart


Har ruttenheten slutad i Bryssel?

EU-traktaten om upptagning av tio nya stater i EU-unionen undertecknades den 16 april vid foten av Akropolis. Vid ”demokratins vagga”, sa man för att förespegla att EU är en arvtagare till den forntida grekiska demokratin! En förolämpning mot de gamla atenarna! En grekisk politiker var mera jordnära på TV och uttalade hopp om att EU framöver skulle bli mera öppet.

Tiden är inne för en tillbakablick. Läser man Jean Monnets och Jacques Delors tankar om det EU, de arbetade på, ser man att det från början gällde att nedbryta nationalstaternas suveränitett och smälta allt ihop till en gemensam enhetsstat.
Bernhard Connolly anställdes i EU-kommissionen 1978. Han blev ledare för kommissionens avdelning för monetära uppgifter, men blev så chockerad över hemlighetsmakeriet och händelserna i maktens elfenbenstorn att han ansåg sig tvungen att till varje pris avslöja det.

1995 utkom hans bok ”The rotten Heart of Europe” (Europas ruttna hjärta) om det ”ekonomiska och politiska perverterade samarbete”, som skulle leda till EMU.
Boken väckte uppseende. Utdrag citerades i engelska massmedia den 4 september - samma dag som EU-kommissionen höll sin första presskonferens efter sommarlovet. Naturligtvis riktade journalisterna en massa frågor till kommissionen angående de avslöjanden som Connolly kom med.
De kunde inte svara, eftersom de inte hade läst boken. Men en sak var de övertygade om: mannen skulle sparkas. Och sparkad blev han. Samtliga dörrvaktare fick hans foto och vägrade honom tillträde, redan innan man hade angett några disciplinära skäl. Dessa kom emellertid och resultatet var på förhand givet.
Connolly hade skrivit boken utan tillåtelse från kommissionen. Han försvarade sig med att den inte innehöll nytt eller otillgängligt material.
På 400 sidor berättade Connolly ingående och välgrundat om ”Europas ruttna hjärta”, valutasamarbetet och det politiska rävspelet. Euron skulle efter hans argumentation lyfta den politiska unionen på plats. Eliten i Frankrike och Tyskland skulle dela makten. De europeiska politikerna dolde inte att de ville skapa ”The United States of Europe”, speciellt inte när de pratade sinsemellan eller var utanför valperioden.

Connolly skriver:
”Redan från de första förberedelserna till Rom-traktaten argumenterade Jean Monnet ihärdigt för att nationalstaterna skulle överlämna makt till en gradvis uppbyggnad av en enhet och en samling av den effektiva byråkratiska eliten i Europas länder, så att man skapade ett kraftfält, där en union inte längre kunde stoppas. Överlämnandet av makt skulle börja med relativt okontroversiella ekonomiska funktioner och stålproduktionen för att på det viset minska oron för att den nationella suveräniteten blev nedbruten. Man skulle se till att makten inte skulle kunna föras tillbaka igen. Detta garanterades genom traktatdoktrinen ”acquis communitaire”, som säkrade att all makt som överlämnats till EU:s samhällsinstitutioner gjordes till permanent EU-lag, medan man samtidigt strök den i medlemsländernas nationella lagsamlingar.”
”I det nya Europa är makt och ansvar tydligen åtskilda. Även där det finns formellt offentligt ansvar, är det inte lagfäst. Den europeiska Centralbanken (ECB) till exempel hävdar att den är ”den mest genomskådliga centralbanken” i världen därför att den trycker en kommuniké efter varje möte i Rådet. Men bankens ansvar är inte lagfäst - det är helt enkelt en politik, som banken har valt av bekvämlighet”.

Frankrike och de flesta andra länderna var emot den så kallade stabilitetspakten, som kunde säkra att centralbanken höll tyglarna fullständigt stramt”.* ”Kampen om vem som skulle utse presidenten för ECB avgjordes: Det blev tills vidare Frankrike. Det blir inga rent automatiska sanktioner mot ett land med ihållande underskott. Det krävs nu 2/3 av vågmästarrösterna från de aktivt deltagande EMU-länderna för att genomföra sanktioner. Frankrike fick dessutom godkänt ett så kallat ”stabilitetsråd” och på det viset en direkt politisk roll införd i den monetära politiken genom att man nu till exempel skall formulera riktlinjer för växelkurs för Euron”.
Glöm allt om den hårda, stabila Euron. Det var endast lockbete för något helt annat. Nationalstaterna skulle fråntas sin suveränitet och EU-staten skulle genomtrumfas. I övrigt kommer den rena ekonomiska stabilitetspakten, införd utan att länderna har ordning i sina ekonomier, att leda till verklig politisk ostabilitet.

Den 12 februari 1998 meddelade 154 tyska ekonomiprofessorer med Wilhelm Hankel som ordförande att Europrojektet var fullkomligt utsiktslöst. Det omtalades samma dag på TV-programmet ”Tagesschau” (från ARD TV). Hankel är professor i penningpolitik och utvecklingsekonomi vid Goethe Universitetet i Frankfurt am Main.
Till slut skall sägas att Connolly i dag är ekonomisk rådgivare för en rad multinationella sällskap och europeiska nationalbanker.

*) Ämnet föll redan till marken på Dublin-toppmötet 1998.

Gertrud Galster

juni 30, 2015

VIGTIG  INFO: EU bekender sig til islam


Kære Gertrud

Jeg redigerer bloggen www.new-euro-med.dk  på tysk og engelsk, som du ved.

Jeg er herunder stødt på denne tale af EU's ”Høje Repræsenrant”, dvs. minister for externe anliggender, Federica Mogherini (
EU External Action 25 June 2015).

Jeg finder det sagte så afslørende, at jeg vil bede dig overveje, om ikke du  kunne viderebringe budskabet til befolkningen – og gerne sende det til andre blogs også. Det kan måske medvirke til at fjerne skællene fra befolkningens øjne

Dette er første gang, jeg har set EU-Kommissionen så klart udtrykke sin fremtidsvision for Europa: Man ønsker politisk islam /sharia) i  Europas fremtid – vel vidende , at islam ikke tolererer andre politiske og religiøse systemer.
Endv.  fornærmer hun os ved at påstå, at vi  ikke ved, hvad europæisk identitet er! (Den er hvad EU pålægger os at være, altså muslimsk!)
Bl.a. siger Mogherini:
Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe’s history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe’s present and future.
“Some people are now trying to convince us that a Muslim cannot be a good European citizen, thatmore Muslims in Europe will be the end of Europe. These people are not just mistaken about Muslims: these people are mistaken about Europe, they have no clue what Europe and the European identity are.”
“I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture”.“Any attempt to divide the peoples of Europe into “us” and “them” brings us in the wrong direction. The migrants and us. The Muslims and us”.

Vendlig hilsen

Anders Bruun Laursen
Her kommer talen:

Brussels, 25/06/2015 
150625_07_en 
SPEECH

Federica Mogherini’s remarks at “Call to Europe V: Islam in Europe”, FEPS conference"

"The idea of a clash between Islam and “the West” – a word in which everything is put together and confused – has misled our policies and our narratives. Islam holds a place in our Western societies. Islam belongs in Europe. It holds a place in Europe's history, in our culture, in our food and – what matters most – in Europe's present and future."
"Some people are now trying to convince us that a Muslim cannot be a good European citizen, that more Muslims in Europe will be the end of Europe. These people are not just mistaken about Muslims: these people are mistaken about Europe, they have no clue what Europe and the European identity are."
"The so-called Islamic State is putting forward an unprecedented attempt to pervert Islam for justifying a wicked political and strategic project. … Daʼesh is Islam's worst enemy in today's world. Its victims are first and foremost Muslim people. Islam is a victim itself."
"I am not afraid to say that political Islam should be part of the picture. Religion plays a role in politics – not always for good, not always for bad. Religion can be part of the process. What makes the difference is whether the process is democratic or not."
"Maybe we should also take time to brush up on the “acquis” with some Member States. We have a problem of internal coherence. … We have supported the “bring back our girls” campaign for Nigerian girls kidnapped by Boko Haram. There is such a contradiction between our solidarity when these girls are far away, and our lack of solidarity when they are at our door. This is impossible to sustain. In the coming days and months we need to find solutions not only for the girls in Nigeria, but for their sisters and mothers and daughters who are forced to flee by the very same radicalised movements."
"Any attempt to divide the peoples of Europe into "us" and "them" brings us in the wrong direction. The migrants and us. The Muslims and us. The Jews and us, as anti-Semitism has not been defeated at all. The “other” and us. We learnt from our history that we all are someone else’s “other”. The fear of the other can only lead us to new conflicts."
Read full text pdf - 190 KB

Uret bliver Ret i et demoraliseret Danmark

 Uretfærdighed af Eva Agnete Selsing, filosof

http://www.b.dk/kommentarer/uretfaerdighed   28. juni 2015.

Julenat blev et kærestepar overfaldet. Med gaver under armene blev Mads Schøllhammer slået i hovedet med en flaske, og kort efter stod en gruppe unge indvandrere og sparkede og slog ham med næver og kæder, mens han lå på jorden. Det var så voldsomt, at kæresten Nanna Skovmand frygtede, at de ville slå ham ihjel. Hun forsøgte derfor at få ham væk, men blev blot selv smidt ned i asfalten og tævet i baghovedet med en kæde og mistede kortvarigt bevidstheden. Hun vågnede i en blodpøl med flækket kæbe op til næsen, med én mistet tand og to slået løse.
Forleden faldt straffen så til voldsmændene. Den ene blev frikendt, mens de tre andre hver blev idømt to måneders afsoning i fængslet. Og da de allerede havde været i varetægtsfængsel, kunne de frit gå fra retten.
 Kun de færreste danskere vil være i tvivl om, at dommen er udtryk for den dybeste moralske dekadence. Udfra en gængs rimelighedsopfattelse skulle overfaldsmændene adskillige år i fængsel.
Når de ikke blev straffet behørigt, hænger det imidlertid sammen med den kendte modvilje mod fængselsstraf i det danske retssystem. En ideologisk og kulturel animositet mod at følge almindelig menneskelig intuition og retfærdighedsfølelse. For systemets jurister er det et adelsmærke at være hævet over almuen og dens sentimenter. Der udvises intellektuel overlegenhed ved at recitere den marxist-kriminologiske trosbekendelse: At straf ikke virker. En stærk identitetsmarkør, der både giver indehaveren mulighed for at vise sit moralske raffinement med omsorg for selv de mest nederdrægtige forbrydere og samtidig lader vedkommende dyrke sin ophøjethed i forhold til de primitive masser og deres plebejiske retfærdighedsfornemmelser. Ideologi bliver til kultur.
Denne overlegenhedsfølelse virker selvsagt tiltrækkende på bredere segmenter uden for juristeriet også, særligt på venstrefløjen. Den kulturelle opkomling – hende, der gerne vil lyde, som om hun ligesom er hævet over pøblen og dens vulgære hævntørst, og måske endda har læst en avisartikel om emnet – håber at kunne tale sig ind i den åndelige feinschmeckerklasse: signalér »overskud« i forhold til forbryderen og indkassér sociologisk lækkerhed ved kasse 1. Så ryger vor sociale klatregøj med raketfart fra matchgruppe »ligusterhæk« til matchgruppe »Louisiana«, komplet med Merete Stagetorn’sk ømhed for afstumpede forbrydere og det hele.

Nanna Skovmand modtog dommerens afgørelse med vantro. Lidt ligesom »kædeslag i hovedet«, var hendes følelsesmæssige beskrivelse af udfaldet. Hun er blevet berøvet retfærdighed af et dysfunktionelt system.

Skulle nogen have glemt det, så er dette faktisk en forudsætning for at have en retsstat: Den enkelte borger opgiver selvtægt mod, at staten håndhæver gengældelsen i retssale. Denne kloge ordning hviler ikke først og fremmest på love og regler, men på et sociokulturelt bånd, en tillid, mellem borgere og system. Fra borgernes side er det springende punkt her retsfølelsen – altså dette stykke folklore, som modstanderne af straf ynder at nedgøre, men som, hvis den eroderer væk, fjerner selve systemets legitimitet. I Danmark er den i opløsning.

____________________________________________________________________________


Læs også denne ældre artikel af Pittelkow fra 2009:Misvisende rapport om kriminalitet

Af RALF PITTELKOW, politisk kommentator


For nylig offentliggjorde Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet sin længe ventede betænkning. Det har ført til en debat om det ene og det andet enkeltforslag, som kommissionen kommer med.

Men hvis der skal hold på den politiske indsats, må man have en mere sammenhængende forståelse af kriminaliteten og dens årsager. Ellers ender det i spredt fægtning og symbolpolitik.

En sådan sammenhængende forståelse skulle man kunne finde i en særlig ”udredningsrapport”, hvor kommissionen formulerer baggrunden for de mange enkeltforslag. Men desværre er denne rapport ubrugelig.

Den synes mere optaget af at være politisk korrekt end af at beskrive virkeligheden.

Lad os tage to centrale spørgsmål. Det første drejer sig om udviklingen i ungdomskriminaliteten.

Der er sket en dramatisk stigning i den registrerede voldskriminalitet blandt unge siden begyndelsen af 1990'erne. Mere end en femdobling af røveri og vold mod private! Men med lidt hokuspokus når kommissionen frem til, at det ikke er det store problem: ”Overordnet set må udviklingen i ungdomskriminalitet betragtes som positiv.”

Hvordan kan en femdobling af volden forvandles til en positiv udvikling? Jo, hør nu her: Først fortæller man, at folk er blevet mere tilbøjelige til at anmelde vold (men der er ingen tal). Dernæst konstaterer man, at der ikke er nogen stigning i volden, når man spørger de unge selv. Endelig blander man den grove og den mindre grove kriminalitet (som er faldet). Væk er problemet!

Så til et andet stort spørgsmål: Den kraftige overkriminalitet hos grupper af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande.

Danmarks Statistik har påvist, at mænd fra lande som Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Marokko, Tyrkiet og Somalia begår langt mere straffelovskriminalitet end danskere og indvandrere fra vestlige lande og lande som Vietnam, Thailand, Filippinerne og Kina.


Denne forskel gælder vel at mærke, selv når man har taget højde for sociale forhold og alder. Noget kunne derfor tyde på, at kulturelle forhold spiller en vigtig rolle.

Men hokuspokus, rapporten får tryllet kulturforskellene væk i sin analyse. Den bruger i øvrigt ikke ordet kulturforskelle, men det mere tågede ”etnicitet”, og hævder så, at overkriminaliteten ikke hænger sammen med ”etnicitet”.

Kommissionen henviser til en undersøgelse, der skulle dementere ”etnicitetens” betydning. Men denne undersøgelse vedrører folk, der er født i 1970 og tilmeldt det danske folkeregister i 1985. Den har altså ikke et klap at gøre med de seneste årtiers masseindvandring fra ikke-vestlige lande.

Kommissionen bruger også et skrift om indsatsen mod etniske gruppers kriminalitet. Men heller ikke her gives der dokumentation for kommissionens påstand. Der står sågar i det pågældende skrift, at »meget tyder på, at kulturkonflikten spiller en betydelig rolle.«

På dette mere end tvivlsomme grundlag skaber rapporten det indtryk, at den voldsomme overkriminalitet hos unge fra Libanon, Jugoslavien, Pakistan, Tyrkiet og Somalia ikke har noget at gøre med, at de kommer fra disse lande og står i alvorlige kultursammenstød.

Kommissionen går så langt, at den sår tvivl om, hvorvidt de nævnte grupper overhovedet har en overkriminalitet. Den taler om, at visse etniske minoriteter »synes at have« en højere kriminalitet. »Synes at have«?

Den såkaldte udredningsrapport fra kommissionen er på afgørende punkter stærkt misvisende. Hvad vil regeringen stille op med denne politisk korrekte skønsnak om kriminalitet?

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Og til slut kommentar fra Spydpigen:

Ralf Pittelkov har i et indlæg i JP 30/10 2009 plukket ”udredningsrapporten” fra ”Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet” fra hinanden og afsløret – jeg kunne næsten skrive – det sædvanlige kriminologifup.

Dette fup har stået på i mange årtier, båret frem af Mentalhygiejnebevægelsens marxistiske tankegods gennem personer som H.H.Brydensholt, Flemming Balvig, Erik Nørgaard, Tine Bryld, Henning Koch, Berl Kutschinsky, Jørgen Jepsen, Peter Ege, J. Vestergaard, Mogens Hansen m.m.fl.

Det gjaldt dels om at berolige befolkningen og dels at få dem til at tro på de ”gode” resultater af psykoterapi af de kriminelle, og derved styrke og udbygge eget fagområde og sikre videreudvikling af Mentalhygiejneideologien. I virkeligheden var den bedste løsning på kriminaliteten, at man ikke opdagede forbrydelserne, sagde man. Selvom Hans HenrikBrydensholt troede fuldt og fast på mentalhygiejneidéerne, klargjorde han dog, at de kriminalpræventive resultater var så som så, for først når de kriminelle nåede 25-30-årsalderen og fik interesse for at stifte familie var de modne for påvirkning. Derfor gav man orlovsdage fra fængslet, så de kunne træffe en pige eller tillod besøg af kæresten i fængslet.

Desværre gør Pittelkovs indlæg om rapporten om ungdomskriminaliteten nok ikke større indtryk i Folketinget, så man fortsætter vel som før. Der sker næppe noget væsentligt, før man tager fat om ondets rod og udrenser den kommunistiske samfundsnedbrydning af vort demokrati, som de borgerlige har ignoreret alt for længe. Skal man luge skvalderkål, skal man gå i dybden og tage rødderne med.

Det der er brug for er nok först og fremmest sund fornuft, á la skipperen på Fulton.


*) Se tidligere indläg om Mentalhygiejnebevägelsen, der med psykologi skulle ändre menneskesindet helt og skabe en ny verden.

juni 29, 2015

Reelt er Schengen-landenes åbne grænser i sammenbrud. De enkelte lande gør, hvad der passer dem. De gider ikke vente på at EU holder sin del af aftalen: EU skulle lægge en stærk beskyttelse af EU's ydre grænser. Til gengæld skulle EU-landende åbne deres grænser. Vi har åbnet vores grænser. Holdt vores del af aftalen. EU har svigtet. Derfor har vi et EU, som er åbent som en hullet si.Det var en klar aftale. Betingelsen for at gå ind i Schengen var, at der var en effektiv beskyttelse af ydre grænser.
Når DF vil have kontrol ved vores grænser, er det, fordi EU ikke har overholdt sin del af aftalen. Det vælter ind med migranter i titusindvis. Hvor længe skal vi passivt se på, at det hele sejler?
Stop mobningen af DF. Hold op med de ubegavede udsagn om, at DF vil have en rød grænsebom og en tyk tolder. Hvor er jeg bare dødtræt af de multikulti-forstyrrede, som ikke fatter, hvad deres slaphed ødelægger. Også for alle de mennesker, som vi allerede har besluttet at tage under vores vinger her i landet og integrere.
Der er INGEN som kan være tjent med at lade stå til. Respekt til DF,at I holder fast.
Nu har vi endelig fået en blå regering. Og derfor skal dette vanvid stoppe. Danmark må beskyttes sig selv. Se dog lige ud over Danmarks grænser. Her gør landene, hvad der passer dem, når det kommer til grænsekontrol. Hvor længe skal Danmark være den latterlige duks i det EU cirkus? Selv inden for Schengens regler kan vi gøre rigtig meget mere for at sikre, hvad der vælter ind og ud over vores grænser. Artiklen fortæller, at også Tjekkiet har set skriften på væggen.

Kilde: https://www.facebook.com/profile.php?id=1037440459&fref=ts 

Folkedrabet på armenierne

Her i hundredåret for det armenske folkedrab skriver den italiensk blog "Lisistrata" den 15. april:

Fra Tyrkiet kommer der nyt angreb mod Paven, mens EU-parlamentet siger: det var et folkedrab!
Polemikken mellem Vatikanet og Tyrkiet om udryddelsen af armenierne indvolverer også Europa. Parlamentet i Bryssel har vedtaget en ikke-bindende resolution, med hvilken de beder Ankara at "fortsætte sine anstrengelser for at anerkende det armenske folkedrab" (ordene stammer fra hundredårsmindet for folkedrabet i Armenien).

Man beder også Tyrkiet om at "åbne arkiverne for at acceptere fortiden". Bryssel-parlamentet bruger udtrykkeligt betegnelsen "folkedrab" om udryddelsen af armenierne fra 1915 til 1917 ved hjælp af de tyrkiske osmanner og opfordrer til indstiftelse af en verdens mindedag for folkedrab. Teksten er dog mindre hård end andre tidligere vedtagne resolutioner, hvor man udtrykkeligt forlangte tyrkisk anerkendelse af det armenske folkedrab som en forhånds betingelse for Tyrkiet for at komme med i EU:
Tyrkiets præsident, Recep Tayyp Erdogan, synes ikke at være indstillet på at gennemse sine positioner. "Ligegyldigt hvad parlamentet beslutter, går det ind ad det ene øre og ud af det andet", sagde han kort før afstemningen om resolutionen i Bryssel.

Statsminister Ahmet Davutoglu's ord var meget hårde: han anklagede paven for at have tilsluttet sig "ondskabens front" imod Tyrkiet. Da Davutoglu åbnede valgkampagnen for Akp, sagde han: "Vi tillader ikke, at vor nation bliver krænket ved hjælp af historien". "En ondskabens front er ved at dannes foran os, og nu har paven tilsluttet sig dette komplot imod Akp-partiet og imod Tyrkiet".
Mens Erdogan truer med at jage de mere end 100 tusinde armenier, der bor i Tyrkiet, ud, slutter USA op om pave Francesco. Massakren af halvanden million armenier er "en historisk kendsgerning", svarer Washington igen og understreger hvor vigtig det er for alle  med opklaring af denne historiske periode, "både for Tyrkiet, Armenien og Amerika": "Nationerne er stærkere og kan gå fremad ved at anerkende og gøre regnskab over deres fortids smertelige elementer", sagde talsmanden fra statsdepartementet, Marie Harf.

Nyhedsbureauet  AGI

juni 28, 2015

Her kommer billederne som jeg ikke fik med i går af den svenske soldateruniform og Kirunas Idrætsforenings tøj fra artiklen på bloggen "Avpixlat"

https://www.blogger.com/blogger.g?blogID=29813462#editor/target=post;postID=3217101168880731768

Försvarsmakten och Kiruna IF får HBTQ-certifierade kläder
HBTQ-HYSTERIN Ett normkritiskt HBTQ-certifierat samhälle är ett av de senaste postmarxistiska påfunden från en vänster i desperat famlande efter nya diskurser att legitimera sin existens med efter kommunismens fall. Den utbredda ängsligheten över att inte framstå som tillräckligt politiskt korrekt gör det möjligt för små marginalrörelser men med “rätt” frågor på agendan att få ett helt oproportionerligt genomslag. Ett par färska exempel på detta är att försvaret nu förser sina uniformer med PRIDE-flagga och att ishockeylaget Kiruna IF får helt nya hbtq-certifierade matchtröjor med PRIDE-rörelsens regnbågsfärger i loggan.

Etc. Se foregående Spydpige-indlæg


Sendes Sveriges soldater ud i krig i et muslimsk land, bør man nok rive homosex-mærket af uniformen, inden en muslim får øje på det og massakrerer soldaten.Det svenske Forsvar har fået HBTQ (=multisex) certificat

Forsvarsmagten og Kirunas Idrætsforening har fået HBTQ-certificat

HBTQ (Sveriges multisex)-hysteri
http://avpixlat.info/2015/06/26/forsvarsmakten-och-kiruna-if-far-hbtq-certifierade-klader/
fra Avpixlat og Fria Tider

Et normkritisk HBTQ-certificaseret samfund er en af de seneste postmarxistiske påhit fra ven0strefløjen i desperat famlen efter nye diskussioner at legimitere sin existens med efter kommunismens fald. Den udbredte ængstelse over ikke at fremstå som tilstrækkelig politisk korrekt, gør det muligt for små marginalbevægelser med de "rigtige" spørgsmål på dagsordenen at få et helt uproportionelt gennemslag. Et par ferske exempler på dette er at Forsvaret nu forsyner sine uniformer med pride-flag og at hockeyteamet i Kiruna Idrætsforening får helt nye certificerede matchtrøjer med pride-bevægelsens regnbuefarver i logo'en.

"Visse sager skal man ikke behøve at kamuflere" er budskabet i Forsvarsmagtens sidste annonce. Man hentyder dermed til, at man har en fra normen afvigende sexform. Det omvendte spørgsmål er ikke interessant - hvorfor skal man skilte med sin sexuelle interesse, hvad enten man er heterosexuel, homoseuel eller tilhører de promiller af befolkningen som har nogen anden sexform end ovennævnte, er dette spørgsmål dog naturligt, ligesom følgespørgsmålet: hvad har sexuelle budskaber at gøre på Forsvarets uniformer?

Ifølge Forsvarsmagtens markedschef Robert Forss skal sexsymbolerne på militæruniformerne betragtes som "en fuldstændig naturlig del af vor brede kommunikation". I Forsvaret lader man op til at vise sig i den kommende pride-festivals årligt tilbagevendende pornografiske pride-parade.
Er der nogen, som ikke vil være ringere end ishockeylauget i Kirunas Idrætsforening? Her går man et skridt længere og har fået et reklamebureau til at designe matchtrøjerne fra grunden af. Disse har nu Pride-bevægelsens regnbuesymbol integreret med sportgruppens logo på såvel bryst som skuldrer.
Det ansås for så vigtigt at indføre det sexuelle HBTQ-budskab permanent i Idrætsklubbens påklædning, at man fik dispens fra det svenske Ishockey-Forbunds regler om, at 80 % skal udgøres af  sportsklubbens egne farver. Heller ikke her stiller man det, for mange nok selvklare spørgsmål, hvad har menneskers sexform at gøre på isen i en hockeykamp?

Oversat fra svensk artikel på FRIA TIDERs blog af Gertrud Galster
Hendes kommentar til ovenstående artikel:
Hvad har Forsvaret og Kirunas Idrætsklub betalt for dette undermålige pjat. Vi har set, at herregården Westsura  har betalet 100.000 kr. for lignende certificeringeshalløj. Hvad er det der foregår i Sverige?

___________________________________________________________________________

Kommentar til ovenstående:

Sveriges Forsvar samt Kirunas Idrætsforening bekender sig altså indirekte til den internationale kommunistverden og flager nu med den røde fronts regnbueflag for sex-mangfoldighed.
Dette sexforstyrrede tøjeri er ikke ligegyldigt, og det er hverken spøg eller satire!

Husker I læsere, at vor Vestverden blev oprørt over, at Moskvas borgere ikke måtte holde Pride-festival?
Putin forbød det. For han vidste hvad hele bagtanken bag pride-festivalerne gik ud på. Den var nemlig udtænkt af kommunister på baggrund af Frankfurterskolen og de kommunistiske langtidsmål (1963). Med uendelig evindelig snak om fri sex skulde man lige så stille nedbryde alle de demokratiske lande i Vesten. Det sexsnak, kommunismen spyede ud, skulde fordærve landene indefra. Fordærve landenes struktur. Thi ethvert samfund består af små byggesten, nemlig familier, kernefamilier, som slutter sig sammen i et større samfund (jvf.Menneskerettighedernes paragraf 16).
Denne kommunistiske taktik synes kommunismen at have succes med i EU, ikke mindst i de centraleuropeiske katolske tyske lande, hvor man i akademikermiljø faldt pladask på maven for den af EU og WHO i 2014 påbudte multisex-undervisning for børn fra børnehavealderen. I henhold til lovgivningen om skolepligt kommer Europas børn ind i skolesystemet fra børnehavealderen, hvorved forældremyndigheden til at bestemme opdragelsen er totalt overlades til myndighederne.  Enhver voksen kan forstå, hvad dette indebærer. Hvad de små lærer, bliver landets politik, når de som voksne skal bestemme.
Kommunismen greb til denne snigende taktik for at ødelægge selve grundlaget i vor vestlige kultur. Det må ikke underkendes som noget ligegyldigt. Derfor bremsede Putin taktikken: pridefestivalen i Moskva. Taktikken skulde bruges mod vore lande, ikke mod hans.

Spydpigen

juni 27, 2015

Svensk sexgalskab for tusindvis af kroner

http://www.friatider.se/k-nt-flyktingslott-fick-hbtq-certifierad-bastu·   17.juni2015

HBTQ  (=Alverdens sex) for  indvandrere

Migrationsværket

Mari Anna Helgesdotter har ledet HBTQ-certificeringen på Westsuras Herregård.
Det kendte "flygtninge"slot i Surahammar har fået certificering på en badstue.
Attendo-asylcentret er et af de første asylboliger som har fået en HBTQ-certificeret badstueog bl.a. kønsneutrale toiletter og "normkritisk indretning". Men alle asylsøgere fra 3. verden bryder sig ikke om disse fjollede skattefinansierede tiltag.

Asylsøgere i oprør mod HBTQ-indsats (homosexuelle, bisexuelle, transpersoner og queer) .

På gårdspladsen foran Westsura Herregård i Surahammar i Västmanland vejer den røde fronts regnbueflag. Det har det gjort siden indvigningsfesten den 30. maj, da personale og boende fejrede hbtq-certificering af boligen, skriver Migrationaværket på sin hjemmeside.
Certioficering indebærer at samtlige ansatte har måttet gennemgå en skattefinansieret uddannelse med sexorganisationen RFSL. Mai Anne Helgesdotter, som samordner  arbejdet med HBTQ-certificeringen på herregården, opgiver, at hun bl.a. har gjort toiletterne genusneutrale!

Det første vi gjorde, var at fjerne dame- og herreskiltene på WC'erne. De er bare løjerlige.
Hvorfor skal vi have dem? siger Mari Anne. Desuden har man indført en "normkritisk forholdningsmåde" i indretningen, så at personer ikke skal "fæste sig ved forestillinger om maskuline og feminine farver og hvad der anvendes."

Tidligere havde asylboets badstue kun åbent for mænd og kvinder. Men nu har den, der vil bade for sig selv mulighed for at gøre det. Det gælder at være åben og finde på nye løsninger. mener Mari Anne Helgesdatter.
Hvis vi får mulighed for at lave omklædningsrum, skal vi absolut se på, hvordan de skal udformes, så alle kan føle sig hjemme, siger hun.
Siden Westsura blev et asylbo 2011 har slottet være ramt af en meget lang række grove forbrydelser. Det drejer sig bl.a.om børnevoldtægter, flere tilfælde af mordbrand, hærværk, mishandel og mordforsøg. Og den ny HBTQ-certificering var ikke velkommen hos alle asylsøgere.
Regnbueflaget hejsedes undert klapsalver ved indvigningsfesten. Men den velkommedes ikke af alle.

En HBTQ-certificering for en gruppe på 25 personer koster ca. 100.000 kr., ifølge RFSL

Ophavet til dette skaberværk er en amerikansk myndighed eller indgår i udtalelse, lovtekst eller beslutning af svenske myndigheder og savner derfor ophavsret.
Se om ophavsret i paragraf 9 i Upphovsrättslagen (URL).


Ovenstående galskab synes at høre til bedrageri- eller pengeafpresningsforbrydelserne.

Allt går sönder


"Jag går sönder. Ali går sönder. Sverige går sönder. Allt går sönder. Detta samtidigt som det enda som stör mannen i hörnrummet på Rosenbad, han som kan göra skillnad, är suset från luftkonditioneringen och den diskreta harklingen från statssekreteraren. Allt går sönder

Läs Snaphanen:  http://snaphanen.dk/2015/06/27/jag-gaar-sonder/#more-18334