august 27, 2016

Er hun høj.....?

Noget fløj hen over skærmen og forsvandt. Jeg kan ikke finde det igen. Nogen mente, at Merkel skulde anklages for højforræderi efter tysk ret....

august 26, 2016

Kan politiet ikke give dem arbejde?


Fra Ugeavisen for den tyske "Junge Freiheit" 8. Juni 2016 angående kriminalitet blandt asylansøgere i Tyskland:

Asylansøgere begår 770 forbrydelser om dagen. Asylansøgere har i de første tre måneder af dette år begået ca. 70.000 forbrydelser. Ifølge en rapport fra kriminalvæsenet (BKA) handler det først og fremmest om tyverier samt om formue- og forfalskningskriminalitet siger den tyske radio. Men også om korporlige ovefald, tvang og røveri.

I henhold til rapporten, som refererer til alle Tysklands 16 forbundslande bliver først og fremmerst asylansøgere fra Nordafrika, Georgien og Serbien strafskyldige. Syrier, Afghaner og Irakere derimod mistænkes i mindre grad.


Forbundspolitiet fortæller, at ca. "80 %" af asylansøgerne, som er rejst ind i Tyskland fra januar til april i år, har ikke kunnet forevise dokumenter. Ifølge Bladet "Bild" drejer det sig om ca. 91.000 personer. Hertil kommer 1.300 beslaglagte forfalskede grænse-overskridelser. Ca. 4.000 indrejste asylansøgere blev i årets første fire måneder noteret som eftersøgte.

august 24, 2016

Åndelig fattigdom?


Islam for sygeplejesker - fra Geoffrey Cain
(NB tilsendt mig uden kilde 23. august 2016 - men det kom frem dagen efter, at det var fra Information - 7. marts år 2000. Her er det:)

.
"Sygeplejersker ved for lidt om islam"

Sygeplejerskernes uvidenhed fører til konflikter med muslimske patienter
Antallet af muslimske patienter på de danske sygehuse er stigende. Men sygeplejerskernes viden om islam halter bagefter. Det skaber problemer i det daglige møde med de efterhånden mange muslimske patienter.

Når et for tidligt født barn af muslimsk herkomst skal døbes, ringer forældrene af og til til deres hjemland for at konsultere familiens overhoved. Nogle muslimske kvinder nægter at lade sig behandle af en mandlig sygeplejerske. Og nogle muslimer tror, at deres sygdom skyldes, at de har
overtrådt en religiøs regel.

En uvidende sygeplejerske kan reagere med irritation eller vrede over for de muslimske patienters opførsel, og så er en misforståelse blevet til en konflikt.

"Lynkurser i islam"
"Behovet for viden er meget stort, og der ligger en stor opgave foran os med at lave kurser til alle sygeplejersker, der møder patienter med en anden kulturel baggrund end den danske,"
Sekretariatsleder i Nævnet for Etnisk Ligestilling, Mandana Zarrehparvar byder kurserne velkommen. Hun mener, det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne bliver oplært i at kommunikere på tværs af kulturer og ikke blot kommer på et lynkursus i islam.
"Det er vigtigt, at sygeplejerskerne ikke møder de muslimske patienter med generaliseringer. Nogle har måske fået at vide, at muslimer, der får et handicappet barn, tror, at det er en straf fra Gud. Hvis sygeplejerskerne tror, at alle muslimer tænker sådan, er der risiko for en konflikt" siger Mandana Zarrehparvar.

Sygeplejerske Marit Overbye, der er ansat på Hvidovre Hospitals børneafdeling møder muslimske patienter næsten hver dag. Omkring 25 procent af de indlagte børn er muslimer. De sætter deres farverige, men også forvirrende præg på afdelingen.
Hun og hendes kolleger har brugt adskillige aftener på at høre oplæg om og diskutere de muslimske patienters særlige behov og ønsker. Det har været nødvendigt for at få afdelingen til at fungere.
"For et par år siden var her meget kaotisk. Vi kom i konflikt med vrede, muslimske forældre, der f.eks. ikke forstod, at der var ventetid," siger Marit Overbye.
Andre konflikter opstod alene på grund af personalets uvidenhed.
"Jeg kom til at krænke nogle forældre, fordi jeg ikke vidste, at nogle muslimer tror, at der sker deres barn noget ondt, hvis en fremmed person roser det. Det er jo næsten umuligt ikke at give komplimenter, når man ser en lille pige med mandeløjne og brune krøller. Men det har jeg lært at lade være med."

"Vejviser i religion"
På Rigshospitalet har sygehuspræst Henning Nabe-Nielsen taget konsekvensen af sygeplejerskernes usikkerhed over for fremmede religioner og lavet en vejviser til personalet over de mest almindelige religioner og trossamfund.
"Nogle sygeplejersker ved meget lidt, og det skaber problemer, fordi det netop er i krisesituationer som sygdom og død, at religionen bliver vigtig," siger Nabe-Nielsen.
Han håber, at vejviseren vil betyde, at han knap så tit bliver ringet op af rådvilde sygeplejersker, der ikke forstår de muslimske patienters reaktioner. Vejviseren kan afværge mange konflikter mellem personale og patienter, vurderer klinisk vejleder på hjerteafsnittet for børn, Susanne N. Bojesen.
"I stedet for at blive vred, når de muslimske patienter opfører sig uforståeligt, kan vi lige trække vejret og kigge i vejviseren," siger hun.


Spydpigens kommentar: 

Denne artikel fra - viser det sig  - Information år 2000 er et uhørt og usympatisk generelt angreb på sygeplejersker. Det er tydeligt nok deres skyld, at der opstår konflikter på hospitaler - som her antydet på Hvidovre.

Som om sygeplejerskernes "uvidenhed" og "halten bagefter" med hensyn til indsigt i islamisk tro var en forsmædelig og forsømt brist i deres uddannelse. Som om denne "uvidenhed" ikke stort set herskede i hele befolkningen på denne tid. Og at den var et naturligt resultat af den af staten ønskede propaganda i massemedierne. Havde det ikke været rimeligt, at staten først og fremmest havde sørget for grundig information af alle indvandrende gæstearbejdere, flygtninge, etc. om dansk kultur og dansk lov? og så derpå kunde have tilbudt (uden påtvang) landets egen befolkning oplysning om islams sharialove og krigstricks så objektivt som muligt?

En Mandana Zarrehparvar mener det er meget vigtigt, at sygeplejerskerne ikke blot kommer på et lynkursus i islam, men åbenbart uddannes bedre i Allahs tro. (eftersom religiøse individer dèr som andetsteds selv skaber tanker f.ex.om at rosende ord kan medføre ondt, og forestillinger om Guds straf o.l.)
 

august 23, 2016

ESTONIA

Snaphanen bragte  mandag den 22. august en boganmeldelse af Thomas Nydahl om Stefan Torssells: M/S Estonia. Svenska Statens haveri.

http://snaphanen.dk/2016/08/22/stefan-torssell-ms-estonia-svenska-statens-haveri/

Det er en bog som man under uendelige udredninger af forskellige teorier og diskussioner har håbet på skulde dukke op til sidst med acceptable forklaringer og korrekte kendsgerninger. Bevislige fakta som kunde sætte alle vakkelvorne vidnesbyrd til vægs og røbe undladelsessynder m.m.
(Se evt. tilbage på Spydpigens arkiv, hvor jeg bl.a. genfinder denne tegning. Falsk info? Løse rygter?

RITT


Gammel artikel


Folkeskolens sørgelige tilstand bunder i den radikale undervisningsminister Jørgen Jørgensens Blå Betænkning i 1958, som introducerede begrebet: holdningsopdragelse i folkeskolen. Dermed åbnedes vejen for de kommunistbegejstrede 68´eres politiske børneopdragelse fra vuggestue til universitet.
Tidsskrifter som BUPL´s ”Børn og Unge”, BRIS, ”Unge Pædagoger”, ”Hug!”, ”Skub” m.m. fyldtes med revolutionær optimisme udbasuneret af navne som Jesper Florander, Steen Achton, Egon Clausen, Jesper Jensen, Søren Vinterberg, Torben Weinreich, Ole Lindboe, Agnete Diderichsen m.m.fl.

En af de store landvindinger var psykolog Jesper Jensens 4-punkts-plan til afskaffelse af disciplin i skolen og nedgøring af karakterbog og eksamen. Uden ro og orden i timerne er det umuligt at undervise og lære noget, men ingen i dagens regering synes at ville rette op på forholdene.
Marxismens fremgang gik slag i slag: ”Det nødvendige Seminarium” (Tvind),
Proletariatets Friskole, Det Fri Gymnasium, Den røde højskole – og en sovjet-sympatiserende undervisningsminister: Ritt Bjerregaard.
Hendes holdning stammede fra forældrene, men hun indså at DKP ikke havde større chancer. ”Grunden til, at jeg netop går ind i socialdemokratiet er, at det er det eneste parti, hvor man kan få gennemført noget” (citat fra Ritt Bjerregaard o. 1968 refereret i Ekstrabladet 11.11.80).
Samfundet skulle ændres: Skolen afspejlede det kapitalistiske samfundssystem og skulle tilpasse børnene til det kapitalistiske system og klassesamfundet. Skolen nedvurderede og latterliggjorde arbejderklassen og dens værdier, hævdede hun.

Hun blev undervisningsminister 1973 og igen 1975-78. Hun vidste at
samfundsændringer lettest sker gennem børneopdragelsen. Børnene er fremtidens politik og forsvarsløse over for enhver indoktrinering og manipulation. Straks efter revolutionen i Rusland lagde man skolingen i faste rammer.
Omkring sig havde Ritt B. en aktiv kvindegruppe, bestående af Jytte Hilden, Eva Bendix, Kika Mølgård, Lise Sørensen og Bente Ørum. Med deres forskellige berøringsflader, privat som offentligt, fin kontakt til massemedierne og engagement i marxistiske projekter som ”Berufsverbot”, ”Samarbejdskomitéen for Fred og Sikkerhed” m.m. havde de gode muligheder for massepåvirkning.

Jytte Hilden og hendes daværende mand underviste på gymnasium og universitet. Hun var aktiv i Mellemfolkeligt Samvirke og i den sovjetstyrede fredsbevägelse, hvilket hendes välgere ikke accepterede. Også hendes senere virke som kulturminister fik megen kritik.
Eva Bendix og hendes mand var ansat på avisen Aktuelt; han blev chefredaktør for bladet og for udenrigsministeriets pressekontor; hun blev medlem af Uddannelsesrådet for Grundskolen under CUR (Statens centrale Uddannelsesråd), der udformede ”U 90”.
Kika Mølgård og hendes mand var ansat ved DR; han blev næstkommanderende ved TV, sad i bestyrelsen for journalisthøjskolen, Danidas oplysningsudvalg, repræsentantskabet for filminstituttet og i Det faglige landsudvalg for de humanistiske uddannelser; hun var medarbejder ved bladet ”NB”, aktiv i KULU (Kvindernes U-landsudvalg), skrev om kvindetiåret 1976-85 og bidrog til en lærebog til DR´s skoleradio/TV 1973. Hun stod også for en række interviews med venstrefløjen og et skrift om ”U 90”.
Forfatter Lis Sørensen skrev i Politiken og Aktuelt og i det socialistiske tidsskrift ”Hug!” (Forlag: Tiderne skifter); hun var med i Filminstituttets bestyrelse, hvor hun bl.a. gik i brechen for Solvognsmedlem Nils Vest´s film ”Et undertrykt folk har altid ret”, der viste hvordan arabere i Libanon trænede deres børn militært til krig; hendes mand, forfatter Erik Knudsen (VS), var inviteret med til top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 5 i Kbh. i 1977, som skulle have ændret Danmark!
Psykolog Bente Ørum var knyttet til den lukkede forening, Mentalhygiejnisk Forening for Børne og Ungdomsforsorg, en slags marxistisk femte kolonne-virksomhed. Hun blev forskningsassistent på Socialforskningsinstituttet under cand.polit. Erik Jørgen Hansen. Begge var medlemmer af CUR, der barslede med ”U 90”. Også han var budt med til top-venstrefløjsmødet på Esplanaden 1977. Ligesom ”Statens børnekommission” og ”U 90” gik Bente Ørum ind for samfundets ret til børnene, noget vi stadig døjer under, jvf. TV´s udsendelse 3.9.03 om det overvældende antal tvangsfjernelser af børn, tit uden nogen anledning.

Pigegruppen udgav 3 bøger om kønsroller.

Ritt Bjerregaard stod også for en ”kaffeklub” 1971-84 med Jimmy Stahr, Inge Fischer Møller, Svend Auken, Karl Hjortnæs, Svend Jacobsen, Helle Degn, Dorte Bennedsen, Ole Løvig Sørensen, Kaj Poulsen og Ejler Koch. Her var VS´eren Henning Prins Kløvedal undertiden en kærkommen gæst.
Kaffeklubben afløstes af ”Ritts samtalekreds” med håndplukkede kvinder, bl.a. Helle Degn og Inge Nesgaard (BT 4.12.84). ”Politik er krig, ikke damete med blødt brød og sød snak” (citat fra Ritt Bjerregaard, refereret af redaktør Annelise Bistrup i BT 11.12.84).

Under Ritt Bjerregårds styre begyndte undervisningsministeriet at udgive et blad, ”Klub 1000”, for skolebørn i de mindste klasser. Det blev lavet af journalister ved Danmarks Radio. De fremhævede bl.a. børnenes ret til at være med at bestemme, hvad man skal lære, hvordan og hvornår, ret til elevråd etc. og skrev: De voksne har ret til at gå i seng, når de har lyst; at lade deres børn blive passet af andre; at ryge cigaretter”... ”at slå deres egne børn; at drikke øl (og fremhævet med rødt:) Skal børn være med til at bestemme noget af dette?”
Hvad var meningen med sådant umodent vrøvl? Har voksne ret til at gå i seng, ryge eller drikke i arbejdstiden? Hvad med alkohol og bilkørsel? Slå deres børn? Mishandle, nej! Man ville åbenbart gøre de 6-7-8-årige misfornøjede. Revolutioner opstår ved utilfredshed. Altså måtte man gøre dem utilfredse.

Porno og narko benyttedes af marxistfløjen som effektive midler til nedbrydning af moralnormerne. Snuskede børne- og skolebøger tryktes, ikke mindst af Borgens Forlag. Til og med porno introduceredes i danskundervisningen, f.ex. i ”Triviserien” fra Munksgaards Forlag, hvor heftet ”Pornografi” indleder med følgende opfordring til eleverne: ”Køb i fællesskab nogle pornoblade og kig dem igennem. Det vil være praktisk hvis I alle har et eksemplar af det samme nr. af Weekend-Sex...”.
Undervisningsminister Bjerregaard ignorerede forældreklager. Hun accepterede pornoundervisningen.

Den marxistiske indoktrinering i skolen og nedprioriteringen af visse fag og faglige krav, afskaffelse af karakterbøgerne, etc. rejste debat i massemedierne Ikke mindst CD´s Erhard Jacobsen var meget kritisk. Det ville Ritt Bjerregaard sætte en stopper for: man skulle ”udrydde” ”misforståelserne” og ”myterne” om, at børnene ikke lærte noget. Forældrene måtte ganske simpelt orienteres om skolens fortræffelighed på kurser på folkeskoleseminarierne landet over. Det ansås for så vigtigt, at kurserne undtagelsesvis skulle være – gratis! Altså på skatteborgernes regning!

Det første kursus var på Zahles Seminarium i København. ”Aldrig har jeg oplevet sådan en gang indoktrinering”, skrev en deltager. ”De, der indoktrinerer børnene, er faktisk uden skyld, for de er selv blevet hjernevaskede på seminariet, så de ikke kan tænke selvstændigt.” De bøger man anbefalede på kurset, var ensrettede, tit udgivet på røde forlag. De lærere, der holdt ro i skoleklasserne og fik det faglige stof fra hånden, blev hånligt omtalt. Lærere burde arrangere spændende aktiviteter og snakke med børnene om alt muligt.
I samfundsorientering hørte forældrene om hungersnød i den afrikanske stat Niger. Der er korn nok i verden, forklarede seminarielæreren, men Niger har ingen penge. Han foreslog at Danmark hjalp ved at gå over til korndyrkning i stedet for kvæg- og svineavl.
Måben!
Hvordan skal Niger uden penge kunne købe korn i Danmark? spurgte man.
Jamen - Danmark kan forære det til Niger! mente læreren.
Hvad skal man så leve af i Danmark?
Svar: landbruget er kun en del af vor produktion!
En anden lærer fortsatte emnet: i vesten dør man snarere af forædelse end af sult. Borgerskabet begyndte æderiet ved den franske revolution i 1789: da den forhadte adel blev henrettet, begyndte borgerskabet at æde – i had til adelen! (sic!)

Denne ”undervisning” fandt sted i 1975 ! Det er mig uvist om Ritts politiske kursusplaner fortsatte.

Under Ritt Bjerregaards tid som undervisningsminister nedkom Det Centrale Uddannelsesråd (CUR) med ”U 90”, et stykke ideologisk arbejde med det mål at opelske marxisme i skolen - i tråd med Ritt Bjerregaards indstilling. Børn og unge skulle frigøres fra en række traditionelle forestillinger, som bl.a. fandtes hos forældrene. Med andre ord: børnenes tilknytning til hjem og forældre skulle mindskes til fordel for statens pædagogopdragelse. Forældrene skulle fratages opdragerrollen og retten til at præge deres børn. Man foreslog etablering af børnehaveklasser, da de havde ”socialiserende virkning”. Ritt Bjerregaard mente de skulle være obligatoriske og at der også burde oprettes skolepasningsordninger mellem kl.7-17. Det hele modsvarede Statens Børnekommissions ord: ”Jeres børn er ikke jeres børn”.
Børneopdragelsen skulle være ensartet. Alle skulle være lige.

Der kunne skrives betydeligt mere om Ritt Bjerregaards indsats i samfundet, men det må vente til en anden gang.Gertrud Galster fra 2003   

Kristian Thulesen Dahls ugebrev

Nu må virksomhederne åbne dørene for de ledige danskere– tirsdag den 23. august 2016

Nu må virksomhederne åbne dørene for de ledige danskere

Flere praktikpladser og bedre muligheder for, at ledige kan uddanne sig. Det er nogle af overskrifterne i den såkaldte trepartsaftale, som blev præsenteret i sidste uge. Det kan jeg kun glæde mig over. For der er ingen tvivl om, at mangel på praktikpladser og uddannelsesmuligheder længe har været en hæmsko i forhold til at sikre, at der er tilstrækkeligt med danske faglærte på arbejdsmarkedet.

Nu skal de gode intentioner så føres ud i livet. Det bliver afgørende, om virksomhederne og det offentlige i fællesskab får skabt reel mulighed for, at flere ledige kommer med på vognen og i praksis får fodfæste på arbejdsmarkedet. Fine formuleringer i en aftaletekst gør det ikke alene.

Virksomhederne og deres organisationer har i årevis argumenteret for, at det bedre skal kunne betale sig for ledige at tage et arbejde. Nu har vi fra politisk hold - via det såkaldte kontanthjælpsloft – sat en grænse for, hvor mange penge, man samlet kan modtage i offentlige ydelser og dermed øget den økonomiske fordel ved at være i beskæftigelse. Nu skal virksomhederne så også levere deres del og åbne dørene for de ledige, som har brug for det.

Så jeg glæder mig over en fornuftig trepartsaftale. I modsætning til den ulyksalige aftale, som blev lavet af de samme mennesker tilbage i maj, hvor Venstre og arbejdsmarkedets parter blev enige om dumpingløn og dagpengeret til asylansøgere på den såkaldte integrationsgrunduddannelse. Det var den helt forkerte vej at gå. Det skal vi have lavet om igen.

For der kan ikke være tvivl om, at en af de helt store udfordringer, vi som samfund står overfor i forhold til arbejdsmarkedet, er at sikre, at langt flere af de ledige danskerekommer ind på arbejdsmarkedet. Det er glimrende, at det for tiden går fremad med beskæftigelsen, men det er problematisk, at hvert andet nye job går til en udlænding, når der til stadighed er mange danskere, som mangler et job.

Blandt andet derfor bliver det en smule trist, når virksomhederne bliver ved med at klage over, at det er for vanskeligt at få højtspecialiseret arbejdskraft til landet. Selvfølgelig skal danske virksomheder have mulighed for at ansætte dygtige specialister, som de ikke kan finde i Danmark. Men det kan de også i dag.

Men kravet om nemmere adgang for virksomhederne til at ansætte alverdens ”specialister” fører ofte i den virkelige verden til stigende indvandring af personer, som det er svært at benævne ”specialister”. Det så vi med den gamle greencard-ordning, som slet ikke fungerede efter hensigten og i praksis førte til, at der kom såkaldt ”højtuddannede” til landet, som endte i ufaglærte stillinger eller på overførselsindkomst. Ikke just noget, der bidrager til at styrke det danske velfærdssamfund.

Derfor skal vi først og fremmest have fokus på at få de ledige danskere gjort til en aktiv del af arbejdsmarkedet. Det vil rykke noget. Det bør være højt på den politiske dagsorden. Men det kræver også, at virksomhederne er parate til at åbne dørene for de ledige danskere, når de banker på!

Med venlig hilsen

Kristian Thulesen Dahl

Følg Kristian på Facebook – Tryk her

august 21, 2016

BUPL Indoktrinering


I små halvtreds år har jeg advaret mod den - kamuflerede krigstaktik - der bliver brugt imod Europa uden at vi rigtigt forstår det.
Her er et exempel på noget, der måske for ti år siden opfattedes som harmløst, da det er fra et blad kaldet "Børn og Unge" (nr. 4, 2006). Men det var/er det ideologiske fagblad for de pædagoger, der passede vore børn:
:
"....flere er blevet chokeret over en uskyldig artikel om en ung muslimsk mand (Musa
Kronholt), der ovenikøbet er med i Hizb ut-Tahrir. Nu er det vist på tide, at folk finder ud af, at vi alle ikke abonnerer på den samme samfundsopfattelse. At de chokerede tilsyneladende har blind tiltro til demokratiet, betyder ikke, at denne måde at regere et land på er den eneste rigtige....etc. imod demokrati o.l." (Jesper Kjær, Brøndby Nordvej 72-14-4, 2605 Brøndby).

Musa har som ordstyrer i Hizb-ut-tahrir opfordret til hellig krig mod Vesten for at gennemtvinge en islamisk stat med sharialovgivning og dhimma-tilstande for de kristne, der måtte overleve. Rædslen skal fylde Europas hjerter, hed det....


Et par bladnumre senere tog en pædagog, Alfred Schoonhoven, modigt til genmæle og søgte at holde fornuften fast.


BUPL – Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund - er en gammel kommunistisk fagforening. Da børnepædagogerne i 70´erne indoktrinerede ungerne, udlagdes landsforbundets bogstaver som Børn Under Politisk Ledelse. Med dets kommunistiske baggrund er det ikke så overraskende, at islam har fundet vej til fagbladet.

Måske kan vi fremover i ”Børn og Unge” vente os en positiv artikel om Pol Pots rædselsregime. Eller hvorfor ikke om den forgudede Stalin? eller Hitler? foreslog et læserbrev dengang.
Forældre er generelt afhængige af institutionerne og dermed af pædagogerne. Pædagogerne er generelt set påvirkede af marxismen som det tydeligt ses i deres fagblad.

Børnene er dermed en slags gidsler, som tvinger forældrene til at støtte BUPL.

Det gør de ved medlemskab i FOLA, Forældrenes Landsforening. For forældre til børn i daginstitutioner. Er FOLA oprettet af BUPL eller af BUPL-folk?

BUPL og Fola har i hvert fald fælles interesser: Flere, bedre og billigere institutioner til børnene. Det giver pædagogerne flere stillinger, større magt.....


Det er altså et godt exempel på "Den anden Form for Krig"

august 20, 2016

Islams "tyste erobring" af Europa


Jeg opfordrer hermed alle til at læse Gatestones artikel, skrevet af den italienske journalist Giulio Meotti 17.august 2016.

https://sv.gatestoneinstitute.org/8708/islam-erovring-europa

Den handler om den krigsform, som allerede den kendte kinesiske general  Sun Tsu brugte. Jeg lærte om den da 68`erne begyndte deres "revolution", idet en oberstløjtnant da holdt et foredrag i Birkerød. Den schweiziske stat havde ladet husomdele en advarsel til sit folk om denne "anden form for krig", som er "så farlig, fordi den ikke umiddelbart bliver erkendt som krig" (oversat og udgivet på dansk af "Selskabet til Værn for dansk Folkestyre"). Uden kendskab til denne krigsform er vi forsvarsløse.

.
Gertrud Galster


Hvad bruger SOROS sine formuer til?


Hodjanernes blog lagde i går en video ud, som jeg synes mange bør kikke på og fundere over:

https://hodja.wordpress.com/2016/08/19/en-video-om-soros-indblanding-overalt-i-verden/

Hodjanernes blog skriver 19 august 2016:
"En video om Soros indblanding overalt i verden
Filed under: Multi-kulti, TrumfEs — Tags: RT, Soros — trumfes @ 18:07
Kilden er RT – så tag den med et gran salt:)  "

Relateret
Occupy Wall Street Journal is Funded By George Soros' Tides, Code Pink and Michael Moore
In "Hodja"
Hackere har lækket oplysninger om Soros støtte til Hillary etc
In "Antisemitisme"
The Glazov Gang-Joe Hicks and Tommy "Tj" Sotomayor on “Whose Lives Matter”?
In "Barack Hussein Obama"

august 19, 2016

OSAMA


Choc ved Olympiaden: Idrætsfolk på Pizzeri Osama Bin Laden 

Det mest mærkværdige som de forskellige Olympiadedeltagere og journalister opdagede i Rio var navnet Osama Bin Laden. Det vilde aldrig været faldet en amerikaner eller en europæer ind at åbne et lokale med navnet på den afdøde stifter af Al-Qaida, men i Brasilien er det anderledes.
Som bladet "Italien idag" skriver: I alle andre dele af verden vilde det ikke bare være upassende, men i det mindste også forbudt at indregistrere navnet "Bin Ladens Bar". Men da ejeren, Josè Felipe de Araujo, for mere end ti år siden hørte, at han fik øgenavn efter den mest eftersøgte terrorist i verden, som han lignede, besluttede han at udnytte det og den enkle bar er altid propfuld af folk.

Manden fra islam betyder ingenting og synes ikke at interessere sig for religion. Og det er ikke det eneste tilfælde i Brasilien. Fænomenet har spredt sig og er blevet efterlignet med et andet lokale i San Paolo og et i Salgueiro. De som kommer der siger, at de gør det for gysets skyld, selvom de ved afskeden næsten altid er lidt skuffede over madens kvalitet.

Kilde: avisen Quotidiano libero Italia


PS fra Spydpigen:  Kære Læser
Ved du, at en svigerinde til Obama Bin Laden har skrevet sin livshistorie "Inside the Kingdom: My Life in Saudi Arabia", som er blevet oversat til svensk og udgivet af forlaget "Bra Böcker" under titlen  "En gyllene bur" 2004 (trykt i Danmark !). Heri omtaler hun også sin svoger Osama og hans 53 søskende.