april 27, 2015

Verdens blinde øje

Årsagen til massedruknedøden i Middelhavet er den tredje verdens galopperende overbefolkning. Men det er der næsten ingen, der vil se i øjnene.
Mennesker drukner i tusindvis i Middelhavet, og europæerne ved ikke rigtigt, hvad de skal mene om det. De ved heller ikke, hvad de skal gøre ved det, og som sædvanlig har godhedsindustrien et svar parat; det hele er europæernes egen skyld! Og derfor europæernes eget ansvar. Det hedder udskamning, og det er blevet prøvet før, ofte med temmelig katastrofale konsekvenser. Et godt eksempel på udskamningens effektivitet er den berygtede palæstinenserlov af 3. marts 1992, der gav kollektivt asyl til 321 afviste palæstinensere, der, som det senere viste sig, overhovedet ikke var i fare for overgreb i de lande, de udvandrede fra. Men takket være en skræddersyet særlov kom dealligevel ind. Og tingene gik stærkt. Det startede med palæstinensernes besættelse af først Enghave Kirke og kort derefter også Blågårds Kirke, hvor sognepræst Lisbeth Søe inviterede dem indenfor. Herefter var det godhedsindustrien, der kørte løbet, idet hele 600 danske præster, skrev under på en støtteskrivelse til fordel for de afviste, vel vidende at flere af dem havde været på ferie i de lande, de angiveligt var flygtet fra.
Folkeligt” pres
Derefter bredte idéen sig som ringe i vandet, og næste aktører i spillet var BZ'erne, der besatte Direktoratet for Udlændinge og Justitsministeriet. De fik straks opbakning fra de Radikales Bernhard Baunsgaard, SF'eren Ebba Strange og kulturpersonligheder som Savage Rose, Kim Larsen, Anne Marie Helger og Lone Hertz, og sagen endte med, at et flertal i Folketinget bevilgede samtlige 321 palæstinensere asyl.
Men sagen om palæstinenserloven ender ikke dér. Ifølge en artikel i Jyllands-Posten året efter (21.3.1993) var der meget, offentligheden ikke fik at vide. Journalisten hed Kristian Nystrøm og overskriften i hans artikel var PLO STOD BAG DEMONSTRATIONER I DANMARK, og her afslørede Nystrøm, at ”de statsløse palæstinenseres langvarige protestdemonstrationer var tæt koordineret med PLO i Beirut”. Kilden var PLOs Salah Salah, som Nystrøm have talt med. ”Salah Salah er stolt over, at det i 1991 og 1992 lykkedes at få næsten 100 000 palæstinensere fra Libanon sikret asyl i vestlige lande som et resultat af en internationalt og arabisk planlagt genbosættelses-aftale”. I Danmark var der allerede tale om 8000 palæstinensere, så der var stærke kræfter i kulisserne til fordel for palæstinensisk indvandring. Ikke mindst fra dansk side. Hvad de 321 oprindelig afviste asylansøgere angik, var det ifølge Nystrøm ”Dansk Flygtningehjælp, Folkekirkens Nødhjælp og dansk-palæstinensiske venskabsforeninger, der førte an i protesterne mod Flygtningenævnets afgørelser (dvs. de oprindelige afvisninger, GC)”. Og han føjer en interessant detalje til. ”Såvel lederen af Flygtningehjælpens juridiske afdeling, Jacob Gammelgaard, som Folkekirkens Nødhjælps informationschef Kristian Paludan skrev forinden rapporter, som viderebragte PLOs synspunkter om, at ingen asylansøger ville kunne sendes tilbage uden at risikere repressalier fra de libanesiske myndigheder.”
De danske lobbyisters misinformation
Det var tilsyneladende tunge argumenter for asyl. Men var påstanden sand? Ikke ifølge Salah Salah. ”Salah Salah erkender, at ingen tilbagesendte asylansøgere har været udsat for myndighedsrepressalier”, skrev Nystrøm. Hvilket vil sige, at hele sagen hvilede på misinformation. Også kaldet fup. Og hvad kom der ud af det i det lange løb?
Ifølge en undersøgelse fra 2011 var 42 procent af de oprindelige 321 palæstinensere blevet dømt for kriminalitet, mens en tidligere opgørelse fra 2005 viste, at 56 procent af deres børn også var blevet straffet for kriminalitet. Om Krudttønden- og synagogemorderen Omar al Hussein er en af dem, ved jeg ikke, og det er måske heller ikke det, der er det mest interessante ved sagen. Det erpresset fra godhedsindustrien. Dens evne til at give folk dårlig samvittighed for bedre at kunne styre dem i den ønskede retning. Præcis det samme pres oplever vi i dag på baggrund af de hundredetusinder af migranter, der flygter fra lande, som overbefolknings, miljømæssige og menneskelige følger er ved at gøre ubeboelige. Tusindvis drukner på vej til Europa, det forjættede land, og det er uhyggeligt og tragisk. Men er den tredje verdens børnerigelighed Europas skyld? Ja måske en lille del af den, fordi alle – EU, FN, USA og ikke mindst den hjemlige godhedsindustri –har vendt det blinde øje til verdens problem nummer ét – som tillige er verdens tabu nummer ét:Overbefolkningen. Snart vil den nuværende og stedse voksende bølge af forhutlede mennesker på jagt efter en bedre tilværelse blive til en tsunami. Og hvad vil Europa gøre så? Blive ved med at fordele migranter fremfor at se sandheden i øjnene? Det ser desværre sådan ud.

Geoffrey Cain er cand. mag. et art. og medlem af Demografisk Tænketank

april 26, 2015

Konfirmation af folkemordet på de kristne armenere


Tyrkisk demonstration i Berlin for at fralyve sig folkemordet på armenerne.Dette foto viser deltagerne i dagens demonstration af tyrkiske nationalister på 17. juni-gaden i Berlin, hvor de fralog sig folkemordet på armenerne. Vore kvalitetsmedier fortalte ingenting om denne tyrkiske magtdemonstration i den tyske hovedstad. De der har opfordret til demonstrationen var blandt andet det imperialistiske tyrkiske selskab i Berlin (Formand Bekir Yilmaz zom iøvrigt er medlem i socialistpartiet) og det tyrkiske firma Ditib. Også det tyrkiske genralkonsulat  har med video-film støttet den løgnagtige demonstration.

Kilde: Politically Incorrect 25.4.2015

Tilståelse

"Det er vores skyld!" skriver den kendte tyske journalist Henry Broder

Hvis De  vil være populær i disse dage i Tyskland, det være sig hos Günther Jauch i TV eller til en middag på en stjerne-resturant, så behøver De blot at sige: "Det er vores skyld"  Vi er skyld i at milllioner af afrikanere flygter fra Afrika - fordi vi har fisket hele deres fiskebestand. Vi er skyld i at tusinder drukner i Middelhavet, fordi vi sætter skodder op og har gjort Europa til en fæstning. Vi er skyld i tilstandene i Somalia, i borgerkrigen i Syrien, i Libyens forfald, for de mange døde i Irak - fordi vi blander os ind overalt. Eller også fordi vi netop ikke blander os og ikke hjælper de mange mennesker at komme væk fra elendigheden i deres hjemland.

Nå, der kan være noget om, at "vi" hellere skulde have holdt os væk i Irak og i Libyen. Så havde Saddam Hussein og Muhammar Gadaffi stadig haft magten og "vi" vilde have haft "stabile forhold" i disse lande i stedet for kaos, vold og forbrydelser. Eller heller ikke.

For intet menneske kan bagud sige, hvordan tingene vilder have udviklet sig.  Men i hvert tilfælde gælderdet nye "mea cupa" (min skyld). Vi er skyldige! Og derfor må vi tage imod alle, der vil komme til os,  det er vor "kristen pligt" at åbne alle hjerter og døre på vid gab og dele vor rigdom med dem, som det nyligt krævedes af en kendt tysk journalist, som selv ikke engang tænkte på at gå i spidsen som et godt exempel.


Kilde: Politically Incorrect

Gringo

Uha, uha, Pia Kjærsgaard kaldes for "racist"

Gringo-avisen i Sverige startedes af den 22-årige indvandrer, Zanyarr Adami, i 2003 med sigte på forstædernes ghettokvarterer og skrevet på beboernes kaudervælske ”sprog” (hvorved man undgik stavefejl og givetvis fik sympat blandt de unge, der ikke kunde eller vilde lære svensk). Adami lagde ikke skjul på, at hensigten var at udbrede det sproglige makværk og få slangordene officielt anerkendt gennem Svenska Akademin*: ”Vi har jobbat för det, inte bara vi, men många andra, för att få in de här orden”, forklarede han.

Målet var at påvirke og nedbryde svensk sprog og få Svenska Akademin tvunget til at optage Gringo-avisens gloser som korrekt svensk, omend uforståelige for mange svenskere. Gustav 3. havde godt nok bestemt, at Akdemin skulde arbejde for sprogets ”tydelighed, udtryksfuldhed og anseelse”, men nu havde man i 1997 erklæret Sverige for multikulturelt og med fem lovsikrede minoritetssprog: finsk, tornedalsfinsk, samisk, zigøjnersprog og jiddisch.
Desuden havde man modersmålsundervisning i skolens 1-9 klasser i 123 - ethundrede og treogtyve sprog!

I 2002 kom der forslag om at sikre svensk som nationens majoritetssprog. Svensk var erkendt som officielt sprog i Finland og i EU, men ikke på hjemmeplan. Et lovforslag herom kom til afstemning i Rigsdagen 7.12.2005. Det blev nedstemt med 147 stemmer mod 145. Socialdemokrater mente, at en bestemmelse om, at den offentlige forvaltning skulle anvende et klart og forståeligt svensk, ”kunde opfattes som diskriminerende” mod dem, der ikke havde svensk som modersmål (sic!) !
Gringos nedbrydning af svensk sprog og kultur kunde altså fortsætte uforstyrret, og målet var kommet nærmere, idet reglerne vistnok (?) blev ændret, så Akademins Ordliste nu skal optage ord, som bruges af folket og massemedierne.

Da invasionen af  indvandrere rimeligvis er kommet til Sverige for at besætte og overtage Europa, (selvom de som individer ikke har kendt til en sådan plan og ikke havde hørt om Bilderberg og Eenverdens planerne m.m.) kan Gringo-redaktionens ønske om at ødelægge Sveriges sprog og land næppe overraske nogen. Ligesom vi i Danmark under besættelse havde tyskvenlige medløbere og såkaldte "værnemagere", viste der sig lignende forhold blandt svenskere. Metro-avvisens chefredaktør, Sakari Pirkænen, så en økonomisk gevinst forude ved at tage sig af Gringo og således få kunder blandt indvandrerne. Gringo kom på gaden som et gratis tillæg til Metro – og dermed i stort oplag.

Skånska Dagbladet, som har været prioriteret højt af de skåninger og svenskere, som satte pris på skånske og svenske værdier, faldt desværre også senere på halen for den økonomiske fristelse, der udstrålede fra Malmøs store andel uintegrerede fremmede.

Men een ting er nu dette Gringoblads kåring af Pia Kjærsgaard til Europas største "racist", hvilket hun sikkert er dybt bedrøvet over at høre!

Langt værre er det at høre, hvor tåbeligt svenskerne har ladet sig rende over ende af et useriøst sprogakademi og tankeløse politikere, som i multikultitidens kaos og pågående nedbrydning af landet, ikke har fået sikret sig deres sprog, hverken praktisk eller teoretisk. Det Danske Sprognævn har i øvrigt i forbindelse med en retssag ved højesteret erklæret, at ordet "racist" er aldeles uden mening i dag, da det bruges i flæg som tomt skældsord.


*) Svenska Akademin svarer til Det Danske Sprognævn


april 25, 2015

Politiet advarer

 ADVARSEL 24.4.15:

VEJLE - Sydøstjyllands Politi advarer nu mod romaer, der prøver at stoppe bilister på motorvejstilkørsler i området.

- Vi kan ikke indtrængende nok sige til bilister: Lad nu være med at stoppe, selv om det ser ud, som om de har brug for hjælp. Romaerne tigger penge eller prøver at afsætte guldsmykker, og vi har fredag eftermiddag fået flere henvendelse i politikredsen, siger vagtchef Jørn Lindhardt.

Spydpigens kommentar:
Nomadefolket uden grænser har vidtrækkende grænseløst syn på verden og lovparagraffer.
Den nævnte fremgangsmåde er ikke ukendt. Man kan endog opleve at nogen med en "happening" agerer ulykkeshændelse med en "såret" liggende i vejkanten...

april 24, 2015

Samfundet er indforstået

Til en anonym Morten på Snaphanens blog

 Mortens kommentar til Snaphanens artikel om "Europeiske politikeres krig mod de svageste" slår ned på noget meget væsentligt: socialsektorens personale synes indforstået med at muslimer udnytter de pigebørn, der er blevet ødelagt i samfundets løsslupne demoralisering, gennem stoffer, alkohol, sex, kriminalitet etc.  en linje, som har præget Europa i mange år. Den har en påfaldende lighed med de såkaldte kommunistiske langtidsmål, som alle gode kommunister skulde/burde  bruge for at nedbryde Vestens demokratiske samfund. Det vigtigste budskab er at bryde den normale samhørighed mellem forældre og børn og overlade opdragelsen og varetagelsen af børnene til socialsektoren. Denne ideologi blev råbt ud over alverden efter anden verdenskrig under dække af fremgang og frihed: børn skulde selv bestemme over sig og sit. Denne ideologi væltede kraftfuldt frem igennem ungdomsoprøret i 68, styrket af narkotika og henrykkelse over fri sex, kollektiv sex, sex i alle afskygninger. Ideologien havde allerede da så godt fodfæste, at det ikke bare var overfladigt ungdomshalløj, men havde sine politiske fortalere i Europas socialistiske politikere.

Gamle tanker og gammel moral blev udskiftet. Nogle fagområder gik i spidsen som indpiskere, psykologer og socialrådgivere, der som "experter" ikke kunde sættes spørgsmålstegn ved. Det gjaldt at "trives". Børnene skulde have det godt. Ikke for meget skolegang, ikke for mange overvejelser, prøve dit og prøve dat, stjæle i stormagasinet, ryge en "fed", pyt med det hele. Pædagogerne, der skulde opdrage på dem, der droppede ud, var vokset op under samme indoktrinering: man skulde trives, hygge sig, ikke tage det for tungt, opleve noget. Ikke bestemme, ikke forbyde noget, ikke rette, ikke korrigere, ikke straffe..
..
I 68 havde man endnu ikke nogen muslimsk invasion og besættelse og man anede ingenting om deres verden, men da den først brød ind over EU med fuld styrke efter EU's aftaler med araberne, så  man først hvor "nyttigt" det var med disse fortabte, ødelagte børn. I følge Morten er det i socialsektorens interesse, at de "kan "fodre" seksuelt hjem- og rodløse, muslimske mænd med "marginaliserede" europæiske piger. Så derfor lukker pædagoger og socialpædagoger øjnene for misbrugsfænomener. Fordi teorien er, at når muslimske mænds seksualitet får afløb på svigtede danske og engelske piger - så farer de lidt mindre rundt og reagerer lidt mindre aggressivt i almindelighed."  Hertil kommer at socialsektorens personale jo selv er blevet opdraget under de samme løsslupne normer som disse piger og under den samme landsgældende politik, som de dyrker. 

Umedvidende er disse pigebørn blevet et slags levende værn for samfundets "pæne piger". De står til rådighed for de muslimske mænds uudslukkelige sexuelle krav og er lette at håndtere, eftersom  deres klager ikke bliver hørt. EU's politikere har inviteret muslimerne til at komme til vore lande, og vi har længe kunnet iagttage, at de uden større hensyn til EU's egentlige befolkninger bestræber sig på at komme dem imøde på alle mulige måder. Således viser også Lissabontraktaten år 2007, at man forstod og tænkte på, hvordan man skulle løse problemet med muslimernes sex: man ændrede denne traktat i forhold til alle tidligere EU-traktater og åbnede for den mulighed at forandre vore europæiske love imod pædofili, vel vidende at pædofili er godtaget og meget dyrket i de muslimske lande, mens man i Europa ser på pædofili som noget yderst vederstyggeligt.

EU synes at være ledet af korrupte og perverse politikere.

Gdertrud Galster

EUropæiske Politikeres Krig mod de svageste


Har du/De/I læst SNAPHANENS indlæg den 23. april om "Europæiske Politikeres krig  mod de svageste" om de skrækkelige forhold pigebørn i UK har været udsat for, og myndighedernes ligegyldighed og manglende vilje til hurtig indsats....
.
....så kan I læse videre om, hvordan det står til med samme emne indenfor EU's ledelse på min blog Spydpigen, www.spydet.blogspot.se  den 29. marts 2014.
Jeg har forgæves forsøgt at få nogen, f.ex. Den korte Avis, til at tage dette emne op, granske det til bunds og klarlægge det for de europæiske forældre. De er næppe klar over, hvor galt det er fat, omend der inden for det sidste år har været en voksende anelse om det og højlydte protester i visse lokalområder i Centraleuropa.

Her gentages Spydpigen fra 29. mart 1914:

EU pro muhammedansk pedofili
EU vil lovliggøre pedofili
Den sag, jeg vil skrive om, er langt større end man i første omgang aner, men lignende ting i andre lande lader formode, at de har eet og samme udgangspunkt, nemlig i EU.
Taktikken bag disse sager er for normale mennesker så usandsynlig, at de nægter at tro det, hvad der så netop giver "fjenden" og hans taktik et forspring. Nej, lad mig begynde et andet sted:

Langt de fleste hundyr bliver rasende, hvis man angriber deres afkom, og forsøger at redde det, med mindre situationen på forhånd er helt håbløs.
Den kulturkamp, vi er havnet i med indvandring fra lavt udviklede lande, er ikke nogen åben krig med våben, men en krig mod de enkelte individer, f.ex. med konstante og tiltagende overfald på hvem som helst på gaden, der hurtigt tvinges i gulvet for derefter at sparkes eller trædes ihjel. Gælder det kvinder, voldtages de.

Tro mig eller lad være: i øjeblikket er man fra højere sted i Europa i gang med lignende taktik: man angriber det enkelte individ, men ikke med fysisk, men med psykisk vold. Man finder en anledning, den være sig nok så ringe, til at fjerne barnet fra forældrene. Anledningen kan f.ex. være som i Sverige, at forældre selv underviser deres barn i underskolekundskaber, hvilket er forbudt. De fjernede børn bliver sat i pleje eller på institution. At børnene her skulde have det bedre end hjemme, kan man indbilde sig. I Sverige har de været nødsaget til at give fjernede børn - der i mellemtiden er blevet voksne - pengeerstatning for en tabt bartndom!!!

Magtfulde myndigheder kan også fjerne børn på mere listige måder, viser det sig nu. Man kan
gennem skoleundervisning tvangsindlægge ungerne til accept og medvirken til splittelse af deres familie uden at de selv naturligvis forstår denne ondskabens taktik. EU begyndte allerede med Lissabontraktaten 2008 at arbejde i det dulgte på denne måde. Teksten i Lissabontraktaten åbnede nemlig - som afsløret - for mulighed for ny lovgivning som tillod pedofili, sexuel brug afbørn. Det gjaldt for EU at komme videre med sine integrationsplaner af de uintegrerbare muhammedanere, der strømmer ind i Europa fra Afrika.. De vil jo på alle punkter fortsætte deres "kultur", og den består bl.a. i, at pedofili er accepteret og meget almindeligt, både i fri udøvelse inden for familien eller som giftermål med barnebrude. For ikke-muhammedanere er alene tanken på pedofili vederstyggelig, men man har i nogle år drevet propaganda for sex i alle former, og tankegangen synes at have udviklet sig fra accept af homosexualitet til begyndende accept af pedofili. Rimeligvis bl.a. gennem den kendsgerning at en svensk sex-forening, RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande lykkedes med at komme ind i FN 2007 som rådgivende element for diverse lande.
Nu har EU så i samarbejde med WHO (World Health Organisation) lagt op til en tvungen sexundervisning fra 2015 fra børnehavealderen (WHO anbefaler tilmed "from birth!) i alle sexformer, herunder også netop pedofili. Forældre har gjort oprør mod, at man således fra myndighedsside fuldkommen vil ignorere forældremyndigheden. Der vendes helt op og ned på samfundet og dets love. WHO hævder, at sexundervisning i alle former er absolut nødvendig for barnets sundhed og velvære. Forældre bryder sig næppe om snusket politisk sex-undervisning,men får næppe den fjerneste kontrol med undervisningen.
Her vil læsende forældre nok afbryde mig og protestere. De kan ikke forestille dig, at det kan gå, som jeg siger. Men jeg har jo set en snært af dette før: da visse pædagoger i skolen i 70'erne brugte pornografiske lærebøger eller direkte pornohefter.
I Sydtyskland er et forældreoprør mod EU's planlagte sexundervisning i gang med demonstrationer, og i Schweiz lægger man langsomt op til folkeafstemning om sagen.

Den svenske "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter", sigter specielt på forældre og børns menneskerettigheder i Norden. De forsøger at gøre noget imod de altfor mange unødvendige og ulyhkkelige fjernelser af børn fra hjemmene, der ofte foregår med yderst tvivlsomme argumenter og indhyldes i tåge ved påberåbelse af "tavshedspligt". Sverige har et dårligt rygte for denne trafik, idet det gang på gang har vist sig, at plejeforældre eller institutioner, hvor de fjernede børn anbringes ikke bliver kontrolleret ordentlig for opførsel herunder mulig pedofili. Staten har følt sig tvungen til at råde bod på dette ved til de - efterhånden voksne børn - at udbetale en slags "erstatning" for mistet barndom.

Nu viser det sig, at ovennævnte "Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter" har været til en større konference i Europaparlamentets Petitionskommitté (PETI) afdeling nu den 19 marts 2014 angående tvangsfjernelse af børn og tvangsbortadoptering i Storbrittanien. Det drejede sig angiveligt omkring 1000 børn om måneden uden at nogen greb ind. https://www.youtube.com/watch?v=rAPWzDw_KG4
Videre fremgik det, at NKMR havde sendt en rapport om forholdene i Sverige, Norge, Danmark og Finland den 23. december 2013 til ovennævnte Europaparlaments Petitionskommitté (PETI) afdeling , men at de endnu ikke havde modtaget noget svar.

En billedtekst fra konferencen fortalte:
Det maximale choc - også kendt som sandheden:
Højesteretsdommer og børnesex-ringen: Rådgiver for den engelske dronning og stifter af en pedofilgruppe, som arbejder for, at forbrydere ikke skal havne i fængsel. Lord Justice Adrian Fulford udsås sidste år til rådgiver for den engelske dronning. Han var en vigtig medhjælper af den berygtede pedofilgruppe for informationsudbytte (PIE). Politiet mistænker, at gruppen bedriver overgreb på børn på "industrielt niveau". Fulford afsløres som en af dem, der står bag kampagnen for at forsvare PIE. De krævede at børns alder for accept af sex (pedofili) skulde sættes ned til kun 4 år.

Et sygt samfund! Det er hvad det er! Muhammedanerne vil have deres "kultur" med sig ind i Europa og vil ikke risikere straf for lidt pedofili. Og EU giver efter, sådan som de hele tiden har gjort det. Det her er så svært at fatte, at mange sikkert vil tro, at det er misforstået. De vil indbilde sig, at familien er beskyttet gennem forældremyndigheden, men sådan er det ikke. En magtfuldt diktatur kan gennemtrumfe de love, de vil.

Gertrud Galsterapril 23, 2015

Okända adress


Medelhavets Människosmugglare har kopplingar till Sverige
skrev Dagens Nyheter 21.4.2015  

Sveriges statsminister, Fredrik Reinfeldt har ropat ut över hela världen, att Sverige med sina stora areal har plats till alla. Vi lärde ju faktisk i skolan en gång, att hela jordens befolkning kunde stå på Bornholm. Att det kanske inte var så roligt att stå där sammanpressade som sill i tunnor, det tänkte Fredrik tydligen inte på. Nutidens asylsökare vill ha bostad och mera till. 

Vid presskonferensen i Palermo efter flyktingkatastrofen vid den lilla Medelhavsön Lampedusa natten den 3. oktober 2013, där 369 människor omkom på en brinnande och sjunkande båt, kom det fram att människosmugglarna hade kopplingar till Sverige. Det sa chefen för polisens utryckningskorps i Rom, Renato Cortese, som tidigare bl.a. har haft uppgiften att hitta gärningsmän på fri fot i det maffiahärjade Syditalien, och därför kallades "jägaren". Hans största fångst var "Gudfader" från "cosa nostra", Bernardo Provenzano, fångad 11.4.2006 efter 43 år på fri fot!

År 2012 blev Renato Cortese chef för polisens utryckningskorps i Rom och är nu också med i  den italienska polisens nationella koordineringsgrupp SCO (Servizio Centrale Operativo).

Man har en del namn på personer i nätverket omkring människosmugglingarna, men de verkliga hjärnorna bakom den riskfyllda och cyniska transporten är inte lätta att spåra och håller sig nog gömda i länder som Libyen och liknande... Men påståendet om att smugglarna har bankkonton i Sverige och använder svenska banker förvånar inte svensk polis.


Det skulle väl inte finnas ett sammanhang med de dolda husförsäljningarna i Sverige till folk från Mellanöstern?:

SVT Smålandsnytt visade den 12. juni 2013, hur ”fastighetsmäklare” Kadry El-Naggar, köpte upp förfallna svenska privathus, ofta med en trädgård som sopplats, för så att sälja den till ”nybildade handelssällskap” i Mellanöstern t.ex. i Egypten, Saudiarabien, Dubai.
De svenska myndigheterna kunde inte få kontakt med de nya ägarna, eftersom det inte fanns något telefonnummer, liksom ”handelssällskaperna” uppträdde under en och samma adress, som nota bene inte reagerade.


Svenska myndigheter var därmed förhindrade i att klaga över fastighetens snuskiga tillstånd och liknande problem. ”Fastighetsmäklaren” hade inte något med fastigheterna att göra längre, eftersom han ju hade sålt dem. Det rörde sig om i allt 40 fastigheter i södra Sverige. Flera av husen visades på TV.
Vem köper fallfärdiga hus i Sverige och varför? För att ha en adress i Sverige. Ska den användas till något kriminellt? Till försäjning av narkotika? Eller ohederliga företag?

El-Naggar verkade inte trovärdig på TV'n. Han sa att han berättade för sina kunder att Sverige inte hade EURO nu, men när de fick EURO, skulle fastighetspriserna stiga 500 %. Bloggen AVPIXLAT avslöjade bedragaren: han lovade köparna visum och permanent uppehållstillstånd (PUT) i Sverige vid köp av fastighet.

Bluff och bedrägeri!

De døde kan bruges

Daniel Suhonen har i den svenske Expressen skrevet om de skrækkelige ting, der sker på Middelhavet, hvor mennesker stuvet sammen i menneskesmugleres primitive pramme sejler lige lukt ud i druknadøden. Knugende og gribende rammer det dybt ned i sjælen. Vi mennesker stilles  gang på gang over for valg og hændelser, som berører os dybt og kræver sjælelige overvejelser og afvejninger. Tit går det bare som det går. Vi var ikke herrer over det. Vi forstod det ikke. Vi lyttede ikke. I dag er mennesker dårligere forberedt på livets vrangsider end nogensinde før. Man har levet for overfladisk, pylret for meget, glemt og hånet de gamle værdier, som intet socialkontor kan erstatte og tusindvis af kornsække ikke kan opveje.

Men kun nogle få linjer nede i Suhonens beskrivelse skæmmes den af hans ordvalg og tankegang.
Og formålet ikke at forglemme! Hensigten - den helliggørende! Propaganda! Hvad gør Breivik her? Massemorderen fra Utøya? Er der sket kortslutning i Suhonens hjerne med tanke på alle de bådflygtninge, der flygter fra de gale ISIS-bødler?

Politisk journalistik. Ja, det kunde jeg tro. Nu har jeg kikket på Wikipedia og konstateret at manden er socialdemokratisk kommunist. (Germaniseret) Bundverwand med kommunismen, som har slået flere mennesker ihjel end nogen anden nutidig -isme!

Andre triste tildragelser i menneskehedens historie har fået langt smukkere og værdigere minde i litteraturen. Kunde Suhonen ikke beherske sig og have lagt stilen om?

Gertrud

april 22, 2015

Se sandheden ki øjnene!


Middle East Forum
Promoting American Interests
Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List
Follow the Middle East Forum
MEF Home  |   Research & Writings  |  Donate

Muslims Must Admit Armenian Genocide

by Tarek Fatah
The Toronto Sun
April 21, 2015
Share: Facebook Twitter
  Be the first of your friends to like this.

Visitors lay flowers at the Tsitsernakaberd Armenian Genocide Memorial in Yerevan, Armenia on April 21,2015. (AFP)

A hundred years ago this week, as British and French troops were bogged down facing Germany on the western front of World War I, the Kaiser's ally in the east, the Turkish Ottoman Caliphate, was preparing for a new kind of war.
A war of extermination.
The target of the Turks was their large Armenian Christian population living within the Caliphate, whom the Turks feared was loyal to Russia.
On April 19, 1915, Cevdet Bey, the Turkish governor of the city of Van, (today on Turkey's eastern border with Armenia) ordered the city's residents to furnish him with 4,000 soldiers under the pretext of conscription.
The Armenians, fearing for their lives, refused.
Bey accused the Armenians of "rebellion", and laid siege to the city, asserting his determination to "crush" it at any cost. "If the rebels fire a single shot", he declared, "I shall kill every Christian man, woman, and (pointing to his knee) every child, up to here."
The next day, April 20, the siege of Van began until a Russian military force intervened and rescued the Armenians.
The Russian intervention in Van provided the Turks with the pretext to label the minority Armenians as traitors.
On April 24, the Turkish government rounded up and imprisoned an estimated 250 Armenian intellectuals and community leaders in Istanbul, sending them to holding centers near Ankara, where they were shot in cold blood. By the time 1915 came to an end, nearly 1.5 million Armenians were dead.
Many historians and scholars, as well as the governments of many countries, including Canada, have labeled the ethnic cleansing by Turks as the Armenian Genocide, commemorated annually on April 24.
Some Islamic groups in the United States have come together to echo Turkish denialism.
Turkey, however is adamant. It refuses to acknowledge the crimes committed by the Ottoman Caliphate against its Christian Armenian citizens. In fact, when Pope Francis earlier this month referred to the Armenian Genocide as one of the "three massive and unprecedented tragedies" of the last century, Turkey's president, Recep Tayyip Erdogan, rebuked the Pontiff, warning him not to "repeat this mistake."
Turkey is not alone. Some Islamic groups in the United States have come together to echo the Turkish line, claiming the Armenian Genocide was just one event in "the painful history of over 30 nations fighting for over four years and the loss of over 37 million lives in World War I, including those of the Armenians."
The U.S. Council of Muslim Organizations (USCMO) said in a press release they "share the pain suffered by Armenians during this period" but oppose referring to it as genocide. Another reason USCMO gave for opposing the United States acknowledging the Armenian Genocide, was that Turkey was "the only Muslim-majority member of NATO."
In Toronto, where thousands of people gathered at Queen's Park on Sunday to commemorate the Armenian Genocide, a small group of Islamist men and women held a counter protest promoting the Turkish position.
Keyvan Soltany, a Kurdish Canadian from Iran who attended the commemoration told me, "I was disgusted to see Islamist women in burkas and hijab trying to insult the memories of the Armenians who the Turks killed."
Time and again, too many Islamic leaders have demonstrated that they represent the interests of global Islamism in the United States and Canada, not the values of universal human rights, individual liberty and freedom that make us who we are.
On the issue of the Armenian Genocide, too many Muslim leaders have failed their community, again.
Tarek Fatah is a founder of the Muslim Canadian Congress, a columnist at the Toronto Sun, and a Robert J. and Abby B. Levine Fellow at the Middle East Forum. He is the author of two award-winning books: Chasing a Mirage: The Tragic Illusion of an Islamic State and The Jew is Not My Enemy: Unveiling the Myths that Fuel Muslim Anti-Semitism.

Svensk valgsystem er problematisk

I årevis har der været klaget over Sveriges valgsystem, både fra vælgerskaren og fra udlandet. Nu har en ny gruppe gjort opmærksom på en  ny mulighed for fusk og snyd.. Det er meget pinligt, at et så veludviklet land som Sverige, der altid gerne  bryste sig i forhold til omverdenen, skal have det siddende på sig.

Ny grupp kräver: Stoppa valfusket i Sverige!

Vallokal_sedlar-640x251_c
DISPATCH INTL Kan det pågå valfusk i Sverige? Den frågan ställer sig en nybildad grupp som vill engagera alla riksdagspartierna i rejäla kontroller av de svenska valresultaten. “Alla borde ställa upp på detta”, säger gruppens talesman Lars Agerstig till Dispatch.
De flesta svenskar känner sig nog övertygade om att valsystemet är demokratiskt och säkert. Ändå förekommer det vid varje val att valsedlar från ett eller flera partier försvinner från vallokalerna, och den som vill rösta på ett parti utan valsedlar måste alltså gå fram till en valförrättare och be om rätt lapp – och därmed avslöja sin valhemlighet. I Danmark finns inte denna risk eftersom man där bara använder en enda valsedel, där alla partier finns med.
Lars Agerstig
Lars Agerstig
Men det är inte detta förfarande som ”Stoppa valfusket” fokuserar på, även om de tycker att rejäla förbättringar bör göras även i vallokalerna. Det man har upptäckt är att ingen har kontroll på vad som händer i Valmyndighetens databas från det att röstetalen matats in till dess att resultatet redovisas.
– Vi tror att man kan känna sig ganska trygg med den rösträkning som sker, säger Lars Agerstig. Där sitter ju rösträknare från alla partierna och där finns många ögon som håller koll på de andra.
När rösträkningen är avslutad skickas alla avgivna röster i en förseglad låda till Länsstyrelsen, där den öppnas och kontrollräknas. När allt stämmer utses en person som matar in resultatet iValmyndighetens databas.
– Därefter vet ingen vad som händer. Ingen kontrollerar att det som kommer ut faktiskt stämmer med det som matades in, säger Lars Agerstig.
Men vad skulle kunna hända i databasen?
– Det finns två sätt att mixtra med resultaten. Det ena är att någon har skickat in ett så kallat spyware (spionprogram) i databasen, som har till uppgift att omfördela röster. Låt oss säga att den som skickat in detta spyware inte vill att Folkpartiet ska bli för stort. I ett valdistrikt kanske Folkpartiet har fått 100 röster. Programmet drar då av tio stycken och fördelar dessa på övriga partier.
För dem blir det bara några promilles ökning, men Folkpartiet har förlorat tio procent av sina röster i detta distrikt.
– Den andra möjligheten är egentligen samma sak, men kan bero på att de som har byggt systemet redan från börjat har programmerat det att omfördela röster.
Men låter inte detta övermåttan konspiratoriskt?
– Inte alls. Alla vet att det är pengar som styr världen. Om mäktiga personer riskerar att förlora pengar om Sverige för en viss politik, har de ett enormt intresse av att styra valresultatet. Och det enda vi faktiskt begär är en granskning av Valmyndighetens databas. Vi har förstås talat med Valmyndigheten och de medger att de inte ens har tänkt på den här möjligheten.
Gruppen Stoppa valfusket kommer i veckan att skicka ut sitt förslag och sin uppmaning till alla riksdagspartier och alla stora medier i Sverige. Förslaget går ut på att varje parti utser en granskare, en dataspecialist, som sitter med när rösterna räknas i nästa val.
– Innan röstetalen matas in i Valmyndighetens databas så skickas hela programmet över till granskarnas datorer, som då är fria från spyware. Därefter jämför man resultaten – stämmer allt överens har vi inget valfusk, men om siffrorna skiljer sig så har vi ett stort demokratiskt problem och ett valresultat som givetvis måste ogiltigförklaras.
Lars Agerstig hoppas på stor uppslutning för gruppens förslag.
– Vem kan vara emot det? frågar han retoriskt. Det enda vi begär är ju en kontroll av systemet så att vi kan utesluta valfusk.
Fotnot: Stoppa valfusket har en Facebook-sida som hittas här.
Ingrid Carlqvist
image
Ny grupp kräver: Stoppa valfusket i Sverige!
Kan det pågå valfusk i Sverige? Den frågan ställer sig en nybildad grupp som vill engagera alla riksdagspartierna i rejäla kontroller av de svenska valresultaten. “...
Forhåndsvis efter Yahoo


april 21, 2015

Gør som Australien

Australien til EU: Gør som os – stop flygtningebådene

Af Ole Damkjær  21. april 2015, 17:31

Til gengæld for australsk bistand skal Cambodja huse bådflygtninge, som Australien har afvist. Australiens premierminister, Tony Abbott, opfordrer EU til at kopiere den hårde kurs og bruge den i Middelhavet.
Australien er nu ved at være klar til at sende de første afviste flygtninge til Cambodja, hvor de i henhold til en udskældt og kontroversiel aftale mellem de to lande skal genhuses.

Aftalen, der blev indgået sidste år og finpudset i sidste måned, indebærer, at den australske regering betaler Cambodja 40 mio. dollar, omkring 275 mio. kroner, for at tage imod bådflygtninge, som Australien har afvist.

»Den første gruppe af frivillige ventes at tage til Cambodja om kort tid,« oplyser en talskvinde for den australske immigrationsminister, Peter Dutton, til avisen The Australian.


Læs også: Ingen lette løsninger på flygtningekrisen i Middelhavet 


Det har været fremme, at aftalen omfatter op mod 1.000 afviste flygtninge, men i første omgang handler det om omkring 200 bådflygtninge, som den australske kystvagt har opsnappet og anbragt i særlig lejre på stillehavsøerne Papua Ny Guinea og Nauru.

Kilder på Nauru oplyser til avisen Guardian Australia, at de australske myndigheder har omdelt breve til flygtningene, hvori de får besked på, at et fly med kurs med Cambodja snart vil være klar til afgang.

»At flytte til Cambodja er en mulighed for dig og din familie for at tage hul på et nyt liv i et sikkert land, fri for forfølgelse og vold, og skabe dig en fremtid,« hedder det blandt andet i brevet.

Cambodja er langtfra et paradis
Aftalen mellem Australien og Cambodja, der ud over bistand for 40 millioner dollar også betyder, at Australien i de første 12 måneder vil betale for flygtningens basale fornødenheder, skolegang og sundhedsydelser, er blevet kritiseret af FN og flere menneskerettighedsorganisationer. De beskylder Australien for at eksportere sit ansvar for flygtningene i strid med FNs Flygtningekonvention.

Desuden understreger blandt andre menneskerettighedsorganisationen Human Rights Watch, at Cambodja på ingen måder er det »tropiske demokratiparadis«, som de australske myndigheder gør det til.

»Realiteten er, at Cambodja er en økonomi op ad bakke med en ineffektiv og korrupt regeringsførelse, hvor landets egne borgere dagligt møder korruption, undertrykkelse og vold,« som direktøren i organisationens australske afdeling, Elaine Pearson, udtrykker det.


Læs også: Røde Kors efterlyser to milliarder kroner ekstra til flygtningekrisen


Men kritikken afvises af den australske premierminister, Tony Abbott, der længe har ført en bevidst hård kurs over flygtninge, der søger mod Australien.

Bådflygtningene skal ikke have en chance for at sætte deres ben på australsk jord, og derfor har premierministeren indsat militærets flåde, så skibe og både med flygtninge – blandt andet fra Indonesien – ikke når Australiens kyster.

Ingen druknede ud for Australien
Hvis flygtningenes nationalitet ikke kan klarlægges, eskorteres de videre til særlige lejre på stillehavssøerne Papua New Guinea og Nauru.

Missionen kaldes »Operation Suveræne Grænser« og udgangspunktet er »nul tolerance« over for menneskesmuglerne og deres last af bådflygtninge.

Indsættelsen af flåden har været en succes i den forstand, at der i de seneste 18 måneder stort set ikke er anløbet et eneste flygtningeskib i Australien.

Der har heller ikke været rapporter om druknede bådflygtninge – i hvert fald ikke registrerede tilfælde – og den australske premierminister opfordrer nu EU-landene til at kopiere den hårde kurs i deres forsøg på at standse tilstrømningen af flygtningene over Middelhavet og samtidig undgå, at bådflygtningene drukner undervejs.

»Den eneste måde, man kan stoppe dødsfaldene, er faktisk ved at stoppe bådene,« siger Tony Abbott til avisen The Australian.

»Vi må være beslutsomme og standse det forfærdelige problem og den eneste måde, man kan standse dødsfaldene på, er ved at standse menneskesmuglerne. Det er derfor, det er så påtrængende, at landene i Europa vedtager meget håndfaste politikker, der vil sætte en stopper for menneskesmuglingen i Middelhavet,« pointerer den australske regeringschef.

Læs også: Norge sender redningsskib til Middelhavet

I Danmark har Dansk Folkeparti fremhævet den australske model som en løsning på Europas flygtningekrise i Middelhavet.

Allerede i efteråret foreslog partiets udlændingeordfører, Martin Henriksen, i Berlingske, at flygtninge kunne flyves fra Danmark til lejre i f.eks. Kenya – på lignende vilkår som Cambodja modtager flygtninge, og han mener nu, at EU og Danmark bør følge opfordringen til at se nærmere på den australske model.

Forpasset mindedag for armenierne


Desværre er jeg på grund af min tekniske uduelighed forsent ude med nedenstående begivenhed fra den 17. april. Men det er mig en trøst, at der i nærmeste fremtid kommer flere, for det er jo nu hundrede år siden, at tyrkernes had imod kristendommen gik amok med folkedrabet på armenerne.


Fredag 17. april 2015, 16:15
Fredag 17. april markeres 100 års dagen for starten på det armenske folkemord med foredrag, debat og musik. 
Alle spisebilletter til den armenske buffet er udsolgt, men der er fri adgang til foredrag, debat og koncert.
Armenien ligger klemt inde mellem Rusland og Tyrkiet, Georgien og  Azerbaijan, men det er  kun grænsen til Georgien og Iran, der er åben. Armenien har været kristent i 1700 år og var det første af datidens riger, der sluttede sig til kristendommen.
I forbindelse med 1. verdenskrig og det ottomanske riges fald indleder den tyrkiske stat en systematisk forfølgelse af armenere, der kulminerer i 1915. Den 24. april 1915 markeres som dagen for det armenske folkemord, hvor 250 intellektuelle arresteres og likvideres i Konstantinopel (Istanbul). Mellem 1915 og 1918 blev 1,5 millioner armeniere systematisk fordrevet og dræbt. Den tyrkiske stat, som stod bag, benægter indtil i dag, at der var tale om et folkedrab. Hidtil har parlamenter i 25 lande, heriblandt Rusland, Canada og Sverige, vedtaget resolutioner, der fordømmer folkedrabet, men altså ikke Danmark.
Aftenen indledes med en historisk redegørelse af Mathias Bjørnlund, der er historiker og som har forsket i det armenske folkedrab.  Derefter følger en samtale mellem Christopher Azrouni (Cepos, Børsen) og Søren Espersen (MF for DF og næstformand i udenrigspolitisk nævn). De vil diskutere folketingets rolle i sagen og berøre Tyrkiets aktuelle håndtering af religiøse og etniske mindretal samt Armeniens forhold til sine nabolande.
Vi spiser sammen (NB. alle spisebilletter er udsolgt) og derefter vil sognepræst Jan Asmussen vise fotografier fra sin rejse til Armenien. Aftenen slutter med en koncert med armensk musik fremført af bl.a. violinisten Loussine Azizian.
Program:
16.15: velkomst.
16.30-17.45 : "Historikeren Matthias Bjørnlund har gennem mere end 10 år beskæftiget sig indgående med det armenske folkedrab, senest i bøgerne Det armenske folkedrab fra begyndelsen til enden (2013) og På en ulmende vulkan (2015). Til Armeniensdagen i Stavnsholtkirken, der markerer 100-året for folkedrabets begyndelse i 1915, vil han fortælle om, hvordan og hvorfor historien om armenierudryddelsen også er vores danske historie."
17.45 – 18.45: Samtale mellem Søren Espersen Christopher Arzrouni: Hvorfor har Danmark ikke anerkendt det armenske folkemord og er det lande/staters rolle at gøre dette?
19-20: Armensk buffet i samarbejde med dansk- armensk forening - billetter til buffeten er udsolgt.
20-20.30. Fotografier fra Armenien ved sognepræst Jan Asmussen.
21: Koncert i Stavnsholtkirkenviolinisten Loussine Azizian, som er af armensk afstamning, men opvokset og uddannet i Danmark. Hun spiller sammen med pianisten Anna Kirova og klarinettisten Pedro Lopez. På programmet står musik af armenske komponister, bl.a. Khachaturian, Babadjanian og Komitas.
Tilmelding og betaling
Man kan deltage i hele arrangementet eller dele deraf. Deltagelse i spisningen kræver tilmelding (pris 100 kr.). Tilmeld dig ved at sende en mail til kirkekontoret påkontor@farumsogn.dk eller henvend dig i kontorets åbningstid, mandag til fredag 9 - 13. Hurtig tilmelding tilrådes, da der er et begrænset antal pladser.
NB. alle billetter til buffeten er udsolgt.
Efter bekræftelse af tildelt plads indbetales kr. 100 pr. person til kirkens konto: Reg.nr.: 2229 kontonummer: 3496 682 628 senest d. 10. april. Angiv venligst navn på den eller de deltagere, indbetalingen gælder.
Arrangør: Farum Sogn
Sted
Stavnsholtkirken