maj 27, 2015

EU vil sætte Europol ind imod nationale strømninger

Udgivet den  H

EU’s kommissær for indre anliggender, Cecilia Malmström, har under en konference i Litauens hovedstad Vilnius forkyndt en kommende forstærket »kamp imod højre«. Ved konferencen i Vilnius, nærmere betegnet Konferencen om Fundamentale Rettigheder, talte Malmstrømmen for at EU’s politimyndighed Europol og justitsmyndigheden Eurojust skulle bistå nationale myndigheder i opsporingen og pågribelsen af de såkaldte »hadforbrydere«.
Det fremgik underforstået, at Malmströn med »hadforbrydelser« udelukkende opfattede disse som udslag af etniske europæeres overgreb på andre grupperinger, og aldrig f.eks. den anden vej rundt. Således nævnte hun som eksempel på disse hadforbrydelser bl.a. overgreb mod homoseksuelle i Frankrig (som hun vel opfattede som »højreekstremisters« værk), sigøjnerfjendtlige demonstrationer i Ungarn og det nylige mord på en venstreorienteret rapper i Grækenland.
Malmström kritiserede i samme ombæring en tiltagende utilfredshed mod indvandrere hos EU’s borgere. Dette, mente hun, banede vejen for »populistiske partier«, som vandt terræn overalt i EU. Malmström mente, at

»I stedet for at forsvare berigelsen fra indvandrere og minoriteter i EU, melder politikere sig alt for ofte under de populistiske partiers faner og skælder ud på minoriteterne«

malmstromSom et eksempel herpå nævnte hun Silvio Berlusconis udtalelse om at »færre udlændinge betyder mindre kriminalitet i Italien«.
Herefter opfordrede hun de enkelte EU-lande til – trods sparedirektiver – at omsætte en retningslinje fra 2008, som vil gøre fremmedfjendtlighed og racisme strafbart: »Alle lande har ansvaret for at sørge for, at denne lov bliver omsat i praksis«, mente Malmström. EU-kommissionen vil endnu i år ifølge hende fremlægge en rapport over hvordan omsætningen skrider frem.
Malmström mente, at Europol kunne indsættes i kampen mod de højreorienterede kræfter:

»EU-myndigheder såsom Europol og Eurojust kan hjælpe de enkelte lande med at undersøge og opklare de pågældende forbrydelser.«

Dette skulle i særdeleshed gælde for forbrydelser på internettet af den omtalte art. Det europæiske center imod cyberkriminalitet arbejdede således tæt sammen med de enkelte lande og vil i det kommende år fremlægge en beretning om sit arbejde.
Leder af European Jewish Congress Moshe Kantor sammen med Netanjahu
Leder af European Jewish Congress Moshe Kantor sammen med Israels Netanjahu
Konferencen om Fundamentale Rettigheder i Vilnius blev i øvrigt afholdt af det europæiske agentur for fundamentale rettigheder. Dette selvsamme agentur (European Union Agency for Fundamental Rights) er mest kendt for sit indædte arbejde til opsporing af antisemitisme blandt EU’s borgere. I 2005 udgav agenturet ”the working definition of anti-semitism”. Ifølge denne skulle det gælde som »antisemitisme«, hvis man f.eks. beskyldte jøder for at »overdrive brugen af Holocaust« eller »beskyldte jøder for at være mere loyale overfor eller knyttet til Israel end til deres hjemlande«. Grundrettighedsagenturet har desuden mødtes gentagne gange med de førende jødiske organisationer såsom European Jewish Congress i et samarbejde om at bekæmpe de etniske europæeres modstand mod masseindvandringen.


Kilde: Hammersmedens blog 11.12.2013  Fandens Fødselsdag