maj 20, 2015

1-2-3. Så er det klaret !


Er vi på vej ind i sidste afgørende fase?
Den svenske blogg Avpixlat opgiver statistiktal på befolkningsudviklingen i nærmeste fremtid i Sverige, som bekræfter hvad jeg skrev om overtagelse af svensk territorium.

http://avpixlat.info/2015/05/19/var-tredje-invanare-i-arbetsfor-alder-2030-fodd-utomlands/

Befolkningsutbyte
Var tredje invånare i arbetsför ålder 2030 född utomlands.
.
Enligt ny statistik från Statistiska Centralbyrån, SCB, kommer antalet invånare
 i Sverige ha ökat med dryga tre miljoner fram till 2060, och tiomiljonersgränsen väntas nås redan nästa år allt tack vara fortsatt massinvandring.

Under de närmaste åren beräknas befolkningen i Sverige att växa med hela 150 000 personer per år, ett antagande som baseras på att massinvandringen fortsätter i samma takt, och detta främst från Syrien. På något längre sikt väntas inflödet sjunka till ca 50 000 per år.
Fler beräknas även att invandra än utvandra, och fram till 2045 kommer nettoinvandringen spela störst betydelse för folkökningen. Efter 2045 kommer däremot barnafödandet stå för merparten av ökningen.

Till 2030 förväntas dessutom så mycket som en tredjedel av befolkningen i åldern 25–64 år vara födda utomlands.