maj 11, 2015

Udvisning af personer med fast ophold

Tilrejsende tyve valfarter fra Chile til Danmark.

De kommer til Danmark fuldt vidende om, hvad de skal. De kender geografien og ved, hvordan de kan sende byttet ud af landet eller afsætte det. De har en stærk organisering for at udnytte tiden fuldt ud og kan få assistance fra herboende.Det er værd at lægge mærke til, at tyvebandernes effektivitet især skyldes hjælp fra herboende landsmænd. Uden de fastboendes hjælp til bosætning under indbrudsturneen, og deres udpegning af velegnede huse til indbrud, så ville de ikke kunne nå så mange forbrydelser. Og ville være stærkt udsat for at blive fanget.Dansk Folkepartis forslag om, at ethvert ophold af udlændinge skal kunne opsiges ved kriminalitet, er værd at gennemføre.

Når vedkommende står parat med en dansk indregistreret bil, med diskret overnatningsmulighed og en kortskitse over ejendomme værd at plyndre, er der behov for reaktion.En person, som har fået ophold i Danmark, er klar til at takke for det, ved at forberede plyndringer.Han bør kunne udvises efter afsoning, selv efter års ophold i Danmark.