maj 26, 2015

Flot indlogeret

Flygtninge i en herregård fra 1700-tallet uden ejerens kendskab 

Husker De/du indlægget den 20. maj hvordan en mand købte et hus i Værmland og smed lejerne ud for at kunne sælge det til Immigationsverket. Det betaler nemlig svimlende priser for at kunne leve op til Sveriges løfter om bolig til tusindvis af fremmede, der styrter ind over grænserne. Her er en anden historie:

Der var flygtninge i hans ejendom uden hans vidende. I Udine er grev Francesco Lovaria, en af ejerne til herregården, Villa Lovaria ved Pavia, blevet overrasket ved at opdage, at der boede 38  flygtninge.

Flygtninge
Herregården er hverken  indrettet til hotel eller til flygtningelejr, forklarer grevens efterkommere til avisen "Messagero Veneto". Derfor har advokat Maurizio Miculan bedt politimesteren at tilbagekalde ethvert dokument som måtte kunne give tilladelse til at tage  imod flygtninge og "undgå enhver udnyttelse, som måtte være i strid med bygningens historie eller i strid med loven om, at kuturelle værdier ikke må forfalde, ødelægges,  beskadiges eller bruges til noget, der ikke er foreneligt med deres historiske eller kunstneriske karakter eller sadanne at de vækker indsigelse om deres bevarelse".

"Greven har ikke noget imod flygtningene", tilføjer advokaten, "Greven har udtrykt sin største medfølelse med dem i det menneskelige drama, de må gennemleve", men præciserer advokaten, "han mener også at en historisk og kunstnerisk ejendom som Villa Lovaria bør være beskyttet i henhold til gældende lov. Der er sikkert mulighed for at finde forskellige løsninger på logi". Miculan skal også have indgivet anmeldelse og anklage mod Alessandro Viscovich, som er arving til en nevø (eller barnebarn) til greven af Lovaria, som skal have indgået en aftale med Røde Kors om at bruge herregården til humanitært formål.

Kilde:
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/udine-profughi-villa-700-allinsaputa-proprietario-1132472.html   via den italienske blogg Lisistrata 23.5.2015