november 07, 2015

Vi har meget lidt tid til at redde os....

Jeg har gang på gang omtalt "Den anden form for krig" (også kaldet psykologisk krig), som jeg stiftede bekendtskab med i den schweiziske "Zivilverteidigung" (udgivet 1969) og et foredrag af oberstløjtnant E. Harder. Her kom så nu igen en forklaring på denne krigskunst, som vi europæere befinder os midt i uden rigtig at forstå fremgangsmåden, hvilket kommer os dyrt at stå.
                                                                                                               Gertrud Galster.Af Lawrence Sellin, PHD.
Underkastelse er den strategi der benyttes mod ens modstandere og er absolut ikke ny. Den kinesiske militærstrateg, filosof og general Sun Tzu skrev for over 2500 år siden:

"Krigskunstens ypperste er at underlægge sig fjenden uden at kæmpe.”

 I et interview med tidligere Sovjet KGB agent Yuri Bezmenov fra 1985 beskrives de teknikker  for ideologisk underkastelse der blev benyttet for at underminere amerikanske værdier, traditioner og institutioner og det i en udstrækning som mennesker ikke vil være i stand til, eller uvillige til, at modstå: Kommunismens totalitære ideologi der nu er blevet adopteret og anvendt mod USA af støtter af radikal Islam.

Ifølge Bezmenov:

 “Det som det faktisk betyder er at man skal få ændret virkelighedsopfattelsen hos enhver amerikaner og det i en sådan grad, at trods overfloden af information, så er ingen i stand til at træffe fornuftsbetonede konklusioner for at forsvare sig selv, deres familier og deres land.
Det er en gigantisk hjernevaskproces, der foregår meget langsomt og er opdelt i fire stadier. Den første er - demoralisering; det tager sådan cirka 15-20 år at demoralisere en nation. Hvorfor så mange år? Fordi dette er minimum antallet af år der er påkrævet for at uddanne en generation af studenter i din fjendes land. De skal udsættes for fjendens ideologi. Med andre ord, bliver den marxistisk/leninistiske ideologi proppet ind i de ‘bløde’ hoveder hos mindst tre generationer af amerikanske studenter, uden den bliver udfordret af eller imødegået af basisværdierne i amerikanismen (amerikansk patriotisme).

 Resultatet? Det er ret tydeligt. De fleste der gik ud af skolen i 60’erne sidder nu på stillinger i regeringen,i kommuner, virksomheder, i massemedierne og i uddannelsessystemet. Vi hænger på dem. Vi kan ikke komme af med dem. De er blevet forurenet; de er programmeret til at tænke og handle på visse stimuli og i et bestemt mønster. At ændre deres sind er ikke muligt, selvom man udsætter dem for ægte, sand information, selvom du beviser at hvidt er hvidt og sort er sort, så kan du stadig ikke ændre deres grundopfattelse og logikken i deres handlemønster.Med andre ord, for disse mennesker ....er processen ved demoralisering fuldendt og uigendrivelig. For at komme af med disse personer i samfundet skal der bruges endnu tyve eller 15 år med at uddanne en ny generation af patriotisk sindede og mennesker med sund fornuft, der der vil kunne handle i USA’s og det amerikanske samfunds interesser.

 Som jeg nævnte før så vil udsættelse for ægte, sand information ikke betyde noget mere. En person der er demoraliseret er ude af stand til at fatte ægte information. Kendsgerninger betyder intet for ham. Selvom jeg oversvømmer ham med information, med ægte beviser, med dokumenter, med billeder, selvom jeg tager ham med til Sovjetunionen og viser ham koncentrationslejre så vil han nægte at tro på det, først når han får et gevaldigt los i bagdelen. Når en militærstøvle rammer plet ... så vil han forstå. Men ikke før. Det er tragedien ved hele situationen om demoralisering.

 Overvej hvad Bezmenov beskrev der i 1985 og så den islamiske indoktrinering der nu for tiden finder sted i vort uddannelsessystem, og den islamiske lov Sharia der ganske langsomt introduceres i vort lovsystem og kultur af anti-amerikanere og de nyttige idioter, der vil være de selvsamme mennesker der er målet for udslettelse under et nyt totalitært regime - som beskrevet af Bezmenov.
 "De fleste af dem ville skulle udslettes, jovist. Ganske enkelt fordi det psykologiske chok de vil opleve i det fremtidige smukke samfund med ‘lighed’ og ‘social retfærdig’ i praksis betyder at de helt klart ville gøre oprør. De ville være meget utilfredse, frustrerede og det marxistisk/leninistiske regime tolerer ikke sådanne mennesker. De vil helt klart være i gruppen af dissidenter.

 “I det fremtidige USA ville der ikke være plads for marxistisk/leninistisk afvigelse som der er i nutidens Amerika. Her kan man blive populær og stinkende rig som Jane Fonda for at være ‘dissident’ for at ‘kritisere Pentagon.’ I det fremtidige samfund ville disse mennesker blot blive knust som kakerlakker. Ingen belønning til dem for deres smukke noble ideer om lighed.” spy _ agent_.jpg
 Bezmenov beskrev de sidste stadier i den ideologiske underkastelse.:
 “Næste trin er destabiliseringen - og det tager blot fra to til fem år at destabilisere en nation på de væsentlige områder - økonomi, udenrigspolitik og forsvarssystemerne...Næste trin er, naturligvis - Krise. Det kan tage op til blot seks uger at bringe et land ud i en krise. ....Og efter krisen, med en voldelig forandring i magtstruktur og økonomi får man den såkaldte periode med ‘normalisering. Den kan vare for evigt.
 ‘Normalisering’ er et kynisk udtryk lånt fra Sovjet propaganda. Da Sovjet tanks kørte ind i Tjekkoslovakiet i 1968 sagde kammerat Brezhnev, “Nu er situationen i vort broderlige Tjekkoslovakiet normaliseret” “Dette er hvad der vil ske i USA, hvis I tillader alle disse slyngler at bringe landet ud i krise, ved at love folket alle mulige goder og et paradis på jorden, for at destabilisere Jeres økonomi, eliminere princnipperne bag fri markedshandel og oprette en Big Government i Washington D.C.”

 I disse tider nu da USA er under angreb såvel hjemme som ude af de totalitære ideologier ved radikal Islam og den politiske venstrefløj er Bezmenovs vise råd mere end nogensinde sande. Det var et sådant råd præsident Reagan forstod, og han tog kampen op mod Sovjets aggression og derfor vandt vi til sidst Den Kolde Krig.
 “Uddan Jer og forstå hvad der foregår rundt om Jer. I lever ikke i en fredens tid. I befinder Jer i en krigstilstand og der er meget lidt tid til at redde Jer selv.” 


Lawrence Sellin, Ph.D. is a retired colonel with 29 years of service in the US Army Reserve and a veteran of Afghanistan and Iraq. Colonel Sellin is the author of "Restoring the Republic: Arguments for a Second American Revolution ". He receives email at lawrence.sellin@gmail.com.
http://www.familysecuritymatters.org/publications/detail/soviet-spys-dire-warnings-30-years-ago-come-true-in-obamas-america?f=must_reads#ixzz3qRtLZTwN
Print

Fundet på bloggen Synopsis:  http://synopsis-olsen.blogspot.se/

ETIKETTER: MEDIER OG BEDRAG., RELIGION/POLITIK, SAMFUND
REAKTIONER:
TIRSDAG DEN 3. NOVEMBER 2015
___________________________________________________________________________

Flygtningekrisen: Den ægte historie versus Vesten fantasi
FLYGTNINGEKRISEN - HISTORIEN VERSUS VESTENS FANTASI
 Raymond Ibrahim
 En af de primære årsager til at de islamiske nationer og Vestens nationer “lever i to forskellige verdener” er netop at de opfatter verden som “forskellige.” Muslimerne ser verden gennem historiens briller, hvorimod Vesten har omskrevet og forvandlet historien så den passer med dens ideologier.
Modsætningen i tankegang kan ses overalt. Da Islamisk Stat erklærede man ville “erobre Rom” (se denne artikel på synopsis) og “knuse korsene” var det kun meget få i Vesten  der indså at ord og målsætningerne fra Islams grundlægger og hans efterfølgere, som de er gengivet i islamiske kilder, - er ord og målsætninger der har ført til over 1000 år med jihad mod Europa.
Her for nylig kom der er kort fra Islamisk Stat over de områder man planlægger at inddrage i de næste 5 år. Kortet omfatter de europæiske nationer - Portugal, Spanien, Ungarn, Tjekkiet, Slovakiet, Grækenland, Bulgarien, Ukraine, Rumænien, Armenien, Georgien, Kreta, Cypern og dele af Rusland.
Grunden til disse europæiske nationer er med på kortet er ganske simpel. Ifølge islamisk lov, så vil et land der engang har været erobret (eller “åbnet” som det siges på arabisk) for evigt være islamisk.
Dette er så selve hovedårsagen til at muslimerne foragter Israel. Det skyldes ikke sympati, medfølelse med palæstinenserne - hvis det var tilfældet ville de omkringliggende arabiske nationer have absorberet dem for lang tid siden (ligesom de burde absorbere alle nutidens muslimske flygtninge.)

Nej, Israel hades fordi efterkommerne af “aber og svin” - for at benytte Koranens terminologi - vover at styre et land der engang var “åbnet” ved jihad, og derfor skal returneres til Islam. (Læs mere om Islams “How Dare You?!” indstilling for at forstå kilden til islamisk vrede, især mod Israel.)
Alle de nævnte europæiske nationer opfattes som nu for tiden at være “besat” af kristne “vantro” og de skal “befries.” Det er på den måde jihadi organisationer henviser til terroristangreb i sådanne lande som værende “jihad som forsvar.”
Man hører kun sjældent om de islamiske planer mod Europas nationer, fordi disse er store og langt borte fra den muslimske verden. På den anden side er lille Israel lige midt i islamisk hjerteland - derfor blev de fleste jihadi forhåbninger tilrettelagt mod den jødiske stat: Det var nemlig langt mere realistisk af erobre det land.
Nu er Kalifatet imidlertid blev genfødt og vil vide sig ud mod det nærmest lammede Vesten, i drømme om at erobre dele af Europa - om ikke gennem jihad, så gennem indvandring - og de drømme bliver mere og mere sandsynlige, måske langt mere end at erobre Israel.
Grundet de historiske erfaringer med Islam er nogle af de  central- og østeuropæiske lande fuldstændig klar over de muslimske forhåbninger. Ungarns premierminister Victor Orban nævnte endog nationens grumme fortid under islamisk styre (ved Det Osmanniske Imperium) som årsag til ikke at tillade muslimske flygtninge at komme ind i landet.
Men for de ‘mere oplyste’ vestlige nationer - det vil sige idealistiske nationer der forkaster eller omskriver historien efter deres subjektive fantasier er Ungarns ræsonnement uretfærdig, umenneskelig og racistisk.
Jovist har det meste af Europa haft erfaringer med islamiske overgreb. Så sent som i det 17. århundrede oplevede endog det fjerntliggende Island at blive invaderet af muslimske slavehandlere. Sådan cirka 800 år tidligere, i år 846, blev Rom plyndret og Vatikanet vanhelliget af muslimske plyndringsmænd.
Nogle af de muslimske indvandrere i Italien gør det samme i dag, og Pave Frans erkender det. Alligevel foreslår han i samme åndedrag at “man kan tage forholdsregler og give disse mennesker arbejde.” (Vi har før set denne form tankegang: the U.S. State Department citerer manglen på “jobmuligheder” som selve årsagen til at Islamisk Stat eksisterer.
Måske skyldes det at U.K. Skandinavien og Nordamerika aldrig blev erobret og besat af Islams Sværd - ulig de sydøstlige europæiske nationer der står imod de muslimske flygtninge - at de mener de kan omskrive historien ifølge deres subjektive idealer, at Kristendommen historisk set er dårlig, og alle andre religioner er lige så gode (jo mørkere og/eller mere fremmedartet des bedre.)
Der er skrevet utallige bøger og afholdt kurser om det kristne Europas “synder” - fra Korstogene til kolonialismen. (Her for nylig - sporede en bog sig frem til at  fremkomsten af islamisk overherredømme i Egypten til at være grundet af at en  europæisk nonne irettesatte en uvorn muslimsk pige).
Denne “nye historie” - især at  Muslimer er de historiske “ofre” for intolerante kristne fra Vesten - har spredt sig som cancer overalt, fra højere læreanstalter til universiteter til Hollywood til nyhedsmedierne (der er blevet yderst vanskelige at skelne fra hinanden).
Da U.S. President Barack Hussein Obama fordømte middelalderens kristne for at relativisere overgrebene fra Islamisk Stat —eller for i bedste fald at hævde, at religion, hvilken som helst religion, aldrig er iværksætter af vold—var han blot repræsentant for den fremherskende historiefortælling der undervises i i Vesten.
Selv ellers fornuftige historiebøger bidrager til denne forkvaklede tankegang. Selvom sådanne værker nævner “Osmannernes ekspansion” i Europa, udelades det islamiske element. Således fremstilles tyrkerne som blot endnu et konkurrerende folkeslag, der bare vil have en niche i Europa, ikke spor anderledes end de rivaliserende kristne imperier. At “Osmannerne” (eller “Saracenerne”, eller “araberne” eller “maurerne” eller “tatarerne”) opererede under det krystalklare islamiske jihad  banner - præcis som Islamisk Stat i dag - den forbindelse nævnes aldrig nogensinde.
Generationer af pseudohistorie har ført til at Vesten, så langt fra er mistænkelig eller fordømmende over for muslimerne, jamen så skal de tilpasses - eller tillades at indvandre i Vesten i hobetal. Måske vil de så “holde af os.?”
Sådan er progressiv visdom.
Samtidig, i klasseværelserne i den muslimske verden, fortsætter man med at indoktrinere børnene ved at glorificere jihadi erobringerne - erobringer ved sværdet og i Allahs navn. Mens det progressive Vesten dæmoniserer europæisk/kristen historie - da jeg gik i grundskole var Christopher Columbus en helt, da jeg gik i gymnasiet blev han en skurk - så bliver Mehmet Erobreren, hvis overgreb mod kristne europæere får Islamisk Stats voldshandlinger til at ligne handlinger af drengespejdere, hyldet hvert år i det “verdslige” Tyrkiet på årsdagen for den brutale plyndring af Konstantinopel.
Resultatet af Vestens fantasier og islamisk historie er, at muslimerne nu kommer ind i Vesten, uden hindringer, i forklædning som flygtninge der derpå nægter at lade sig assimilere med “vantro” og som skaber sig enklaver, i islamisk terminologi, ribats - frontstillinger, hvor jihad kan føres mod de vantro, på forskellig vis.
Dette er ikke det rene og skære gætværk. Islamisk Stat står helt bevidst bag flygtningefænomenet og har lovet at sende en halv million - flest muslimer - ind i Europa. Man hævder, at 4,000 af disse flygtninge er deres egen krigere: “Vent blot ....Det er vor drøm at der skal være et kalifat, ikke kun i Syrien, men i hele verden, og det vil snart komme, om Allah det vil.”
Det er ofte blevet fremhævet, at de som ignorerer historien er fordømt til at gentage den. Hvad siger det så om de som omskriver historien på en måde der dæmoniserer deres forfædre samtidig med de hvidvasker forbrydelserne forfædrenes fjender påførte dem?
Resultatet ser vi lige for vore øjne. Historien gentager ikke sig selv; sværdsvingende muslimer erobrer ikke militært set Europa. Næ de får lov til at gå lige ind.
Måske skal der introduceres en ny aforisme for vor tid: De som glemmer eller ignorerer historien er dømt til at blive erobret af de som glemmer og er stolt over det.
Raymond Ibrahim is a Shillman Fellow at the David Horowitz Freedom Center, a Judith Friedman Rosen Writing Fellow at the Middle East Forum and a CBN News contributor. He is the author of Crucified Again: Exposing Islam’s New War on Christians (2013) and The Al Qaeda Reader (2007).

http://www.frontpagemag.com/fpm/260338/refugee-crisis-muslim-history-vs-western-fantasy-raymond-ibrahim

Print
INDSENDT AF OLSEN KL. 19.50 0 KOMMENTARER   LINKS TIL DETTE INDLÆG

ETIKETTER: ISRAEL/PALÆSTINA, LOVGIVNING OG SHARIA, MAGTMISBRUG, MEDIER OG BEDRAG., MELLEMØSTEN, RAYMONDIBRAHIM, RELIGION/POLITIK
REAKTIONER:
MANDAG DEN 2. NOVEMBER 2015