november 01, 2015

Om bare 8 år kommer svenskerne i mindretal


De mange danske, tyske og hollandske sommerhusejere i Sverige bør nok overveje deres situation.Svensk befolkningspronose  2016-2030
Med den invasion Sverige er udsat for for tiden vil 8 millioner have udenlandsk baggrund i 2023 (rød streg. 7 millioner muslimer og 1 million ikke-muslimer), mens svenskere vil blive en minoritet på knapt 8 millioner med svensk baggrund.

Kilde: den svenske blog "Every kinda people" 31.102015