november 04, 2015

En ulykke - påført os af staten.

En af staten påført ulykke!

Adressaterne: Radikal Ungdom (og radikale Politiken) mener, at politiet skal afvæbnes. Højrefløjens våbenliderlighed må stoppes, siger det radikale parti, der altid har svigtet Danmark og stukket halen mellem benene, når det brændte på. Jeg har selv oplevet 2´verdenskrig og læst vel alt om den siden, men aldrig har jeg set en phd.afhandling om, hvor mange radikale, der evt. deltog AKTIVT i modstandsbevægelsen. Det var dog en undersøgelse værdig? Og politiet har lige anskaffet sig kraftige pistoler (Glock) og for år siden den bedste maskinpistol nogen sinde, Hockler & Kock. De penge er da smidt ud ad vinduet, hvis de radigale får magt som agt!

I Svendborg har formandinden for de radigale, en vældig voluminiøs kvinde, der søger rampelyset, startet en “Venligboerforening”, hvad det så end er, og da hun har Mylenebergs sympati, har hun Mylenbergs avis til sin rådighed! FAAs redaktør, Cilleborg, der nægter mig optagelse med begrundelsen – “jeg vil ikke bringe det”!, skriver hver gang han omtaler flygtning “de traumatiserede, angstfyldte og hvad har de ikke oplevet” etc.

I dag har dog et ægteparDorthe og Davis Gilbert, fra landsbyen Horne, hvorfra færgen går til Als, fået lov til at stå frem i samme avis. De er nærmeste nabo til et asylcenter i det tidl. plejehjem. For 8 måneder siden kom de første fra Langbortistand, og nu kan der ikke proppes  flere ind i bygningerne. Ægteparret tog godt imod og forærede deres cykler og andre brugbare ting til centret samt lånte dem værktør og hjalp på flere måder.

Nu kan de ikke mere! Hele someren har de ikke kunnet være ude i deres have med smuk udsigt ud over havet, men har måttet finde sig, at alt muligt affald smides ind over hækken til dem, mens alverdens børn er trængt gennem hækken ind til dem og har brugt deres have og taget frugt og blomster. Ingen tager sig af børnene, der er uden opdragelse. De løber rundt på vejene – råbende og skrigende indtil midnat, mens “tyrkisk musik” drøner ud af getthoblasteren fra centret! Affald flyder alle steder, og cykler bliver smidt, hvor man standser, og de bliver liggende – også midt på vejen! 
Der står altid voksne og kigger gennem hækken ind til Dorthe og David og følger med i, hvad de foretager sig. De må derfor hele tiden have trukket for hele døgnet. Deres sommer har været pinefuld, og de har måttet køre lange ture for at komme væk! Udlændingestyrelsen har nu beskostet et 2,5 m højt og tæt hegn, men daer ikke er pigtråd eller glasskår for oven, hænger børnene nu på de runde stolper og glor ind til dem! Dorthe og David trænger sikker til psykologhjælp for at forstå børnenes traumer, står der dog ikke i FAA!  

Der er jævnlig brandudrykninger pga. brandalarmerne går igang som følge af voldsom mados eller der ryges på værelserne trods forbud. Nu sendes en regning på 4.000,-kr. til centret ved hver udrykning - ligeledespå Lange-land,  hvor der er mange udrykninger. Dorthe og David har fået at vide, at centret skal fortsætte, så nu kan de ikke holde til mere. Efter 32 år sætter de deres hus til salg vel vidende, at det måske slet ikke kan sælges. Og så er de vendt 180 grader og ønsker de 98 “flygtninge” sendt tilbage, hvorfra de kom!

Jeg nævnte for nogle dage siden, at der var fyret 5 medarbejdere/havde selv sagt op fra asylcentrene på Langeland. I ugeavisen står nu, at der i år indtil nu er afskediget 28 medarbejdere! Kommunen skal nu betale for en dyr konsulentrapport for at udrede situationen. Og de dumme skatteborgere betaler gildet. Alligevel udtaler en forudsætningsløs bonde, der er blevet venstreborgmester, at kommunen tjener penge på “flygtninge”!

Disse forbryderiske tilstande har politkerne trukket ned over hovedet på den danske befolkning uden at spørge, om befolkningen ønskede det sådant! Det er forbryderisk!

Kilde: fra Erik Dagø