november 26, 2015

Kommentar om gammel konvention


Mogens Camre
Dansk Folkeparti og nogle medlemmer af Det Konservative Folkeparti har klart markeret, at man ønsker et opgør med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, et papir fra 1950, som er blevet til under helt andre omstændigheder end der findes i verden i dag.
Inger Støjberg erklærer, at regeringen går "til kanten af konventionerne" når man vil begrænse adgangen til familiesammenføring, men hun understreger, at regeringens indvandrer-udspil er indenfor konventionerne. Det er utvivlsomt rigtigt, men det er bekymrende, at regeringen nærmest ser på disse forældede bestemmelser, som var det evigtgyldige forpligtelser, som mennesker ikke kan fravige.
 Fra Mogens Camre:
Den Europæiske Menneskerettighedskonvention medfører, hvis man tager den seriøst, at Danmark ikke kan udvise mennesker, som har begået alvorlig kriminalitet, terror, mord, voldtægt etc., hvis vi ikke kan garantere deres sikkerhed i hjemlandet, eller hvis de har sørget for at etablere familiemæssige relationer i Danmark. Vi kan heller ikke udvise mennesker, som truer danske interesser, rekrutterer folk til terror eller opfordrer til had mod Danmark og dansk kultur. Konventionen bliver således det modsatte af det, der var dens formål i 1950. I dag er konventionen med til at undergrave de europæiske lande indefra.
Der er ingen grund til at iværksætte en omfattende debat på europæisk plan om en nyformulering af konventionen. En sådan proces vil vare mange år og alle de forvirrede mennesker, som udgør Europarådets parlamentariske forsamling, vil vrøvle i årtier om vore humanitære forpligtelser - og det vil de fortsætte med medens terroristerne myrder løs på uskyldige mennesker.
Hvis et flertal i Folketinget beslutter det, kan Danmark uden videre meddele Europarådet en opsigelse af dele af Danmarks tiltrædelse af konventionen på den måde, at man oplyser, at opsigelsen har virkning for konkret udpegede bestemmelser.
Godhedsapostlene, de radikale og alle der lever højt på at uddele skatteydernes penge til folk, som vil afskaffe demokratiet, vil råbe højt, men de repræsenterer et mindretal, som alt for længe har medvirket til at ødelægge det frie, demokratiske Danmark.
Efter vores grundlov har vi stadig eneretten til at bestemme om alle de forhold, for hvilke vi ikke har afgivet suveræniteten til EU.
Vi har stadig vore fire forbehold og dem skal vi fastholde - ikke mindst ved at stemme nej den 3. december.