november 17, 2015

Alarm! Oriana Fallaci og profetien om islam: "Paris er tabt"


"Paris er tabt: her hersker hadet mod os vantro, og imamerne vil kuldkaste de menneskeskabte love til fordel for sharia".

Dette var en af Oriana Fallacis bekymrende og apokalyptiske profetier.
Strax efter de nye blodbade i Paris har mange på Facebook videresendt de hårdeste passager i den toskanske journalist Fallacis bøger og debatter, den stolte modstander (der gik imod strømmen) imod islam og dets fanatiske og radikale ideer, fremfor alt efter den elvte september 2001.

Islam mod fornuften
"At indbilde sig at der findes en god islam og en ond islam - det vil sige at man ikke forstår, at der kun findes een islam og basta, at hele islam er en sump og at vi med dette skridt ender med at drukne i denne sump er mod enhver fornuft.
At undlade at forsvare sit eget territorium, sit eget hus, sine egne børn, sin egen værdighed, sin egen existens, er imod fornuft. At passivt acceptere de vanvittige eller kyniske løgne, som gives os som arsenik i maden er imod enhver fornuft. At vænne sig til, resignere, give efter af fejghed eller af dovenskab er imod enhver fornuft. At dø af tørst og ensomhed i en ørken, hvor Allahs sol brænder i stedet for fremtidens sol, er imod enhver fornuft. Og det er også imod enhver fornuft at håbe på, at branden slukker af sig selv takket være et uvejr eller et mirakel fra Jomfru Maria.

Koranen og de vantro hunde
"Det er koranen og ikke min tante Caroline, som kalder os vantro hunde, d.v.s. lavtstående væsner som stinker som aber, kameler og svin. Det er koranen og ikke min tante Caroline, som ydmyger kvinderne og taler om hellig krig, jihad. Læs den nøje, den der bog "Mein Kampf", og ligegyldigt hvilken udgave det er, vil I komme til den samme konklusion: alt det onde, som Allahs sønner gør imod os og imod sig selv kommer fra den bog. Står skrevet i den bog."

Raseriet og stoltheden
Hellig Krig - "Forskræmte som I er af angst for at gå imod strømmen d.v.s. at ligne racister forstår I ikke eller vil I ikke forstå, at her står vi over for et omvendt korstog. Vant -  som I er - til dobbeltspil, blændet som I er af nærsynethed, forstår I ikke eller vil I ikke forstå at her står vi i en religionskrig. En krig, som de kalder jihad. Hellig krig. En krig som ikke sigter på at erobre et territorium, måske ja, men som helt sikkert sigter på at  erobre vore sjæle. På tiltintetgørelse af vor frihed og vor kultur. Tilintegørelse af vor måde at leve på og dø på, vor måde at bede på eller ikke at bede, vor måde at spise og drikke på, klæde sig og more sig og uddanne sig. I forstår ikke eller I vil ikke forstå , at hvis ikke man gør modstand, forsvarer sig, ikke kæmper , så vinder jihad. Og den vil ødelægge verden uafhængigt af hvad godt eller ondt vi har lykkedes at frembringe, at ændre, at forbedre, at gøre mere intelligent altså mindre skinhelligt eller ligefrem slet ikke skinhelligt. Og dermed ødelægge vor kultur, vor kunst, vor videnskab, vor moral, vore værdier, vore fornøjelser."


Kilde: den italienske blog  liberoquotidiano  oversat af Gertrud


http://www.liberoquotidiano.it/news/sfoglio/11848408/Oriana-Fallaci-e-quella-profezia-sull.html