november 23, 2015

Velbegrundet frygt

Den dygtige og energiske Nicolai Sennels skriver læserbrev:

Kære Berlingske
Med eneret:

Berlingskes Kristian Mouritzen skriver, at USA gribes af "angst for islam" (22/11). Termen angst betegner en irrationel overreaktion, og med udtrykket angst for islam benytter Mouritzen et fordanskning af det kontroversielle udtryk islamofobi. Det er upassende politisering, for det er hverken angst eller fobi, men velbegrundet frygt og bekymring, som amerikanerne udviser. Amerikanerne afværgede i 2014 hele 60 islamiske terrorangreb på egen jord, og efterforsker pt. jihad-relaterede trusler i 50 stater. Erfaringer viser desuden fra Europa, at der i kølvandet på islamisk indvandring og flygtninge er fulgt en lang række problemer med parallelsamfund, kriminalitet, overbebyrdelse af velfærdssamfundet og terror. Det er et udtryk for fornuft og ikke angst, når amerikanerne forsøger at undgå at kopiere europæernes skæbnesvangre fejl.

Mvh
Nicolai Sennels, psykolog
Marstalsgade 17
2100 København Ø

Links: