november 05, 2015

Mogens Camre skriver

 Min facebook i dag, den 5.november 2015

I realiteten er EU's udlændingepolitik brudt sammen. De fleste EU-ledere ved, at den europæiske union ikke kan tåle en indvandring af alle de mennesker fra ikke-vestlige lande, som i øjeblikket ser en mulighed for et bedre liv i EU.

Det drejer sig efter de analyser, som EU nu ser på, om mange millioner - 50 måske 100 millioner, som i de nærmeste år vil søge til EU, hvis det er teknisk og økonomisk muligt for dem. EU's ledere vil ikke sige åbent, at det er en umulig tanke. At EU vil gå til i indre opløsning og borgerkrig, fordi de europæiske borgere ikke vil miste de samfund, som det har taget tusind år at opbygge.

Det er politisk ukorrekt at sige det højt og EU-toppen er bange for vælgernes reaktion, hvis det åbent siges, at EU er på katastrofekurs. Derfor skjuler man sig bag snak om kvoter, fordeling, solidaritet og humanistiske forpligtelser og man opretholder en hyklerisk facade, som lader forstå, at vi "kan klare det", som Angela Merkel siger.

Men EU kan ikke klare det, og det haster med at se virkeligheden og sætte gang i den svære proces det er at lukke EU's grænser og repatriere alle dem, som ikke vil den vestlige civilisation og som ikke hører til i EU.

De forældede konventioner må ophæves, EU's ydre og indre grænser må lukkes effektivt og det må gøres klart for de fejlslagne lande, som omgiver EU, at vi ikke kan løse deres problemer. Det er åbenbart, at det er farligt for verdensfreden, at der er lande, som styres efter koranen. Det er farligt, at disse lande er tilbagestående, ikke-udviklede og behandler deres borgere umenneskeligt. Men det er deres eget ansvar at lave deres lande om. Vi kan rådgive, men vi kan ikke gøre arbejdet for dem. Vore sønner skal ikke dø i deres indbyrdes krige. Lande og befolkninger vil gå til grunde, hvis de ikke forstår at udvikle sig - og de skal ikke få mulighed for at trække os med ned.

Den erkendelse må EU's ledere hurtigst muligt nå frem til - ellers falder EU fra