november 10, 2015

I følge SVT vil Sverige stramme sin narkopolitik op -

og det netop nu, hvor der givetvis er kommet en del narkohandlere med i invasionsstrømmen!

Her er 2 gamle artikler om narkotika, fra USA og fra Danmark

Hr. Syre

Det typiske LSD “hit” indeholder cirka 100 mikrogram af stoffet. Det vil sige at et gram indeholder cirka 10.000 doser.


Et kilogram LSD består således af cirka 10 millioner hits. Det er vist ingen overdrivelse at sige, at et kilo LSD er en masse syre. Men ikke for William Leonard Pickard. Da han var mest aktiv producerede Pickard et kilo af stoffet hver femte uge.


Pickard var født i Californien i 1945, faderen advokat og moderen ekspert ved Centers for Disease Control and Prevention (bedre kendt som CDC). Han tog eksamen ved Purdue University og vendte tilbage til Californien for at studere avanceret kemi og sluttede med en stor stilling hos UCLA’s Drug Policy Research Program i 1980’erne. Hvordan han havde fået viden om stoffer og, hvordan de skulle fremstilles er noget uklar, men en ting er vi dog sikker på. Han fremstillede en masse LSD.  


I 1988, fremstillede Pickard LSD ved et arkitektkontor uden for San Franciusco, da en nabo tilkaldte myndighederne efter at have kunnet lugte noget mærkeligt. FBI foretog en undersøgelse at det som viste sig at være Pickards laboratorium og her opdagede man 200000 doser syre og anholdt Pickard, som blev dømt for at fremstille LSD og fik 5 års fængsel. 


Efter løsladelsen gik Pickard snart tilbage til de gamle vaner - og i langt, langt større grad. Sammen med en medansvarlig, ved navn Clyde Apperson (hans rolle var begrænset til at opstille og nedtage syre laboratoriet, rejste Pickard United States tynd og skabte midlertidige LSD fabrikker.


Tidligt i 1996 var han i Oregon, derpå i Colorado og fra 1997 og til ind til 1999 i Santa Fe. I hans værksteder fremstillede Pickard helt absurd store mængder af stoffet, og flyttede så til et andet sted inden naboerne fik mistanke.
Pickard blev pågrebet i år 2000 i Wamego, Kansas, da en medarbejder hjalp Drug Enforcement Administration (DEA) til en pågribelse af ham og Apperson. Informanten, Gordon Todd Skinner, gjorde DEA opmærksom på at parret var ved at flytte installationerne til en tidligere missilsilo i byen. DEA arresterede parret da de forsøgte at flytte igen, denne gang til en lejet lastvogn nogle få dage senere.


Ifølge the Washington Times, faldt mængden af tilgængelig LSD i United States med 95% efter Pickards arrestation. Han afsoner nu to gange livstid i Arizona.Bonus Fact: De små cirkler eller prikker du kan “se” med lukkede øjne er hallucinationer der kaldes phosphenes. Når du har øjnene åbne rammer lyset din hornhinde og dine øjne skaber et optisk billede af det øjnene har fokus på. Men hornhinden kan også blive stimuleret mekanisk - hvis noget får trykker på dem - trykket vil blive ‘oversat’ til fantasibilleder. Når du gnider dig i dine lukkede øjne skaber trykket de billeder du oplever. Det er også grunden til at du sommetider ser “stjerne” når du nyser eller får et slag i hovedet.


____________________________________________________________________


Skyld i Børns Narko-Ulykke

I strid med flere artikler i FN's erklæring om Barnets Rettigheder

Hvem bærer ansvaret og skylden for narkotika-spredningen i vort land?

I 1969 fremsatte psykolog Karen Berntsen "Et forslag til et behandlingsprogram for Stofmisbrugere", idet hun skrev: "Det her fremsatte forslag må ikke betragtes som mere end et forsøg, hvis udfald ikke kan forudsiges".

Havde man set sig for i andre lande, hvor man kendte til narkotika, havde man studeret sagen videnskabeligt og grundigt, så havde man kunnet "forudsige" resultatet. Men man vilde ikke se! Man vilde ikke studere! Trods opfordringer. Trods advarsler!

Man vilde noget andet!
Visse fordægte kræfter arbejdede. Vort land, vore børm og unge skulde ødelægges. Der arbejdedes bevidst.
Der arbejdes stadigt.

Her er nogle af de personer, der bærer ansvaret og skylden for narkotikasituationen . Blandt dem er måske nogle ganske få brugbar-naive, men der er også navne i højt betroede stillinger, hvis skyld i talrige unge menneskers ulykke og død næppe nogensinde kan udraderes.

Listen er henved en halv snes år gammel. Den er hentet fra det narko-center, der blev oprettet af den samfundsundergravende Landsforening for Mentalhygiejne (World Federation of Mental Health (WFMH)) efter Karen Berntsens forslag.


I tilsynsråd og/eller bestyrelse:
'Professor dr.jur. Knud Waaben
Direktør cand.jur. Henrik Jespersen
Direktør dr.phil. psykolog Eggert Petersen
MF cand.polit. Lis Groes
Borgmester Børge H. Jensen
Forstander psykolog Kurt Palsvig
Overlæge psykiater P. Skovgaard Jensen
Direktør cand.jur. Ernst H. Larsen (Kbh.s Børneværn!)
Socialrådgiver Kirsten Bøcker Schiøtz
Fuldmægtig H. Vanglo
Administrationschef Mogens Sillemann

Ledelse: psykologerne Karen Berntsen og John Andersson
Administration: Mogens Sillemann fra Mentalhygiejnen.

Forskning:
Eggert Petersen, psykolog, forskningsleder
Søren A. Christensen, stud.scient.soc.
Niels Rasmussen, stud.scient.soc.
Lars Minor Andersen, stud.psych.
Maria Damsholt, stud.psych.
Ole Ibsen, stud.scient, militærnægter

Ungdomsklinikken
Georg K.Stürup. psychiatrisk konsulent
Lise Højmark og Per Rindom, psykologer
Aksel Christensen, Susanne Graversen, Jørgen Kundmann, Henrik Nielsen, Ingeborg Ramm, Bente Sylvestersen - alle socialrådgivere.
MiriamRasmussen, deltidsansat gruppeterapeut
Inger Borg, Lisbeth Gottlieb, AnneGreen, Annie Invernizzi, Margit Kofoed, Kirsten Ottenheim, Bendte Rasmussen - alle sekretærer.
Lisbeth Hjerrild, kontormedhjælper
Lise Kjølsen, omstilling og reception
Ulla Thvilum, kasserer
2 unavngivne psykologpraktikanter
2 unavngivne socialrådgiverpraktikanter


Kontaktcenter og Turfunktion:
Mogens Jacobsen, psykiatrisk konsulent
Fritz Schjøtt, psykiatrisk konsulent
Peter Ege, læge, somatisk konsulent
Tine Bryld, ledende socialrådgiver
Thor Backhausen
Anders Breckling, ingeniør
Otto Clemmensen, litograf, militærnægter
Piet Draiby, stud.med.
Birgitte Faber, kunsthåndværker
Knud B., lærer, Mogens Pedersen, Pernille Helweg - alle tre kalder sig Kløvedal
Hasse Martin Clausen, sølvsmed
Per Meinicke,militærnægter
Tammes Mennè, lærer, militærnægter
Lêo Matos, stud.psych.
John Nielsen, specialoptiker
Lisbeth Nielsen, lærerinde
Steen Packness, lærer (senere narkokonsulent for Kbh.s Kommuneskoler)
Carsten Stæhr Nielsen, kunstmaler, turmedarbejder
Finn Wellejus, lærerstuderende
3 unavngivne praktikanter

Døgncenter:
Flemming Bindslev, lærer,
Jeppe Forckhammer, tekniker
Jan Friis, militærnægter
Alice Møller Kristensen, fritidspædagog
Nina Rasmussen, kunsthåndværker

Skovridergården:
Hasnne Fokdal, lærerinde
Claus Levy
Elmar Senn, forstkandidat

Butikken:
Hanne Helweg Larsen, ergoterapeut
Karen Lange.


Mentalhygiejnens narkocentres samfundsundergravende virksomhed blev afsløret (af Gertrud Galster ved kup af foreningen) og videre af statsrevisoratet (MF Wamberg)
hvorfor det måtte høre op med sin virksomhed. (Se AKTION 2/1977)

Fra det anti-kommunistiske tidsskrift AKTION nr. 1. 1979 ("Barnets År")