november 02, 2015

Repetition ang. Soros's zigøjnere

I anledning af Peter Krabbe kommentar til nedlægningen af zigøjnerlejren i Malmø er et tilbagekik vist ikke af vejen:

http://www.friatider.se/regeringen-bjuder-in-george-soros
Publicerat den 18 oktober 2012 og 
videre spredt af Spydpigen samme dato


"Formellt vill George Soros tala med den svenska regeringen om romernas situation i Europa, och på torsdagen publicerade han en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med Erik Ullenhag och Birgitta Ohlsson.
Romernas situation på kontinenten har länge varit ett ämne omgärdat av tystnad, men sedan den internationella finansvänstern hamnat i öppen konflikt med Ungern, framförallt om dess centralbankssystem, har romernas situation blivit högintressant för västerländska makthavare. Idag betraktar EU och vänstern romerna som ett viktigt politiskt slagträ och en möjlighet att intervenera i ungersk och övrig östeuropeisk bidrags- och inrikespolitik, med hänvisning till så kallade mänskliga rättigheter."


Verdens storkapital forsøgte i det længste at indbilde Vestverdenen, at den fordægte tale om Bilderberg var lyv og løgn og conspiracy.  Det lykkedes i fyrretyve år. Dem, der anede ugler i mosen, fik man hængt ud som værende naive og ikke troværdige. Selv granskede de ikke i sagen. Men da  man var nået længere end langt med Bilderberg, takkede Rockefeller verdenspressen for, at de havde holdt mund (som lovet ham) i 40 år, så de hemmelighedsfulde aftaler havde kunnet lade sig gennemføre.
Verdens storfinans vil regere uden menigmands indblanding. Storfinansmanden George Soros har - ligesom andre storfinansmænd - haft mange sociale hjælpeprogrammer f.ex. til oprettelse af univertsiteter, kollegier o.l., hvorved deres navne har opnået en god klang hos menigmand, således at også deres rævestreger kan blive accepterede af de manipulerede befolkninger.
George Soros har en plan for Europa: Muselmænd og Zigøjnere skal accepteres overalt i de europeiske lande på basis af FN’s menneskerettigheder.  Sidste år, 3. marts 2011,  afholdt borgmester Anna Mee Allerslev, København, således en kampagne for integrering af muselmænd i Europas storbyer. 
I invitationen oplystes, at den aktuelle rapport hed ”Muslimer i Köbenhavn: Jeg hörer til” og var en del af et projekt fra George Soros’s ”The Open Society Foundation”, kaldet ”At home in Europe”, som ”arbejder på at öge social inklusion af minoriteter og marginaliserede grupper i Vesteuropa”. – ”Open Society Foundation fulgte rapporten op med konkrete aktiviteter i Köbenhavn i samarbejde med lokale aktörer”.
Der henvistes i övrigt til oplysninger på internettet om ”Open Society Foundation” og dens ophavsmand, den umådelig rige George Soros, der skiftevis betegnes som om han var en hvid engel eller en sort djävel, men först og sidst ökonomisk speculant.
Borgmester Allerslevac oplysninger på Rådhusmødet 3.3.2011 var yderst povre. Hun fortalte heller ikke, at George Soros stod bag, men hans logo fandtes på flere internetopslag angående inter-EU-kampagnen for integrering af både muselmænd og zigøjnere. På Rådhuset i København  vistes der plakater med sådan propaganda fra Marseille og andre byer.

Mest tydelig var meningen og SOROS-
symbolet (OSF) på plakaten fra Hamborg, 
hvor en islamisk kvinde havde taget 
opstilling i en islamisk dominerende attitude.
______________________________
Spydpigen  skrev april 04, 2014
Vil du bidrage til milliardfond for Europas zigøjnere?
EU-kommissær ønsker et milliard-fond for zigøjnere.
I dag den 4. april afvikles det såkaldte EU-Zigøjner-topmøde. EU vil vide, om medlemsstaterne ordentligt har gennemført de dem i 2011 af EU pålagte opgaver med hensyn til zigøjnere. Og sådan ved siden af vil man rådslå om et forslag fra EU-justitskommissær Viviane Reding. Hun havde gerne haft et milliardtungt "hjælpefond til bedre integration" af de ca. 10 millioner zigøjnere i Europa.
Den rumænske præsident, Traian Basescu og Bulgariens viceministerpræsident, Zinaida Zlatanova er selvskreven til at tale med om foranstaltninger til zigøjnerfinansiering. Til syvende og sidst gælder det hovedsageligt om at resten af Europa og dermed i første række tyskerne sørger for deres borgeres ve og vel.
"Medlemsstaterne må gøre noget for at forbedre zigøjnernes hverdag gennem uddannelse, arbejde, bolig og sundhed", sagde Laszlò Andor, kommissær for arbejde, socialvæsen og integration. "Kommissionen vil sanarbejde med medlemsstaterne for at nå dette mål gennem EU-bidrag de næste syv år. Nu har vi en god lejlighed til at udvexle ideer med de mennesker, der virkelig gør sig anstrængelser og ønsker en forandring og sørger for at der er de fornødne midler til at fremme sagen.
At de gennem de øgende zigøjnerinvasioner svært beskadigede lande og kommuner allerede må gribe stadig dybere nede i skatteborgernes penge for at finansiere denne galskab, falder åbenbart slet ikke herskabet i Bryssel ind. Det yderst brogede pengefordelingsprogram fra EU-kommissionen går naturligvis - som lignende foretagender under flaget "bedre integration!" En integration som ikke vil finde sted, fordi den aktuelle persongruppe ikke vil integreres. Nogle tyske byer ligner allerede rumænske zigøjnerlandsbyer. Den kendsgerning at også den sociale fred gennem tiltagende larm, affaldzdynger og kriminalitet står på spil i de berørte områder, bliver vel fejet under EU's filtgulvtæppem af disse Bryssel-"topmødeignoranter".

Kilde: Politically Incorrect 2.4.2014

Indsendt af gertrud kl. 4.4.14 Links til dette indlæg