september 11, 2014

Tanker før et valg

Har man nogensinde i et demokratisk land oplevet at noget anerkendt opstillingsberettiget parti er blevet så hånligt afvist og så svinsk behandlet og tilsølet af anderledes tænkende end Sverigedemokraternes parti? Det gælder ikke bare almindelig politisk tilsøling, men smudskastningen når langt ud i de fjerneste hjørner af samfundet, hvor sådant normalt ikke forekommer. Den statslige pk-indoktrinering har med bagtalelser og angstskabelse formået at påvirke folk og fået dem til at makke ret. Det var bl.a.Uppsalas kvindelige biskop og Nobelkomitèen der gjorde sig ilde bemærket i udtalelser uden lødig begrundelse. Det er ikke bare en nedrakning af et parti, men af en ikke ringe del af det svenske folk. Det sætter ikke bare pletter på de fine noble, rettænkende pk'ere selv, men på Sverige og dets befolkning.

Vi så noget lignende da EU's 0topfigurer vendte ryggen til det østrigske folk, fordi de havde stemt som de gjorde på nogen, de havde tillid til. Og man mindes også hvordan maorierne på New Zealand rakte tunge og vendte deres nøgne bagdele til mod den engelske dronning....
.
Hvad er der galt med Sverigedemokraterne? Hvad gemmer der sig bag historien?

Jo, se de er imod indvandringen! Og det passer ikke ind i magthavernes politik. Jeg tænker ikke på statsminister Reinfeldt og Europas politikere som sådan. De er jo kun marionetter. Magthaverne er EU. Mange gange har man fortalt os, at alle de europæiske vasalstaters love er underlagt EU's love, og at vore politikere har overdraget firs % af vor suverænitet til EU.

Indvandringen var et EU-Mellemøstenprojekt,  

EU (der opr. hed EF) og de arabiske lande forhandlede sig frem til en aftale i 1978: de arabiske lande skulde levere olie til de europæiske industrier til rimelig pris imod at EU vilde åbne for indvandring af mennesker på gunstige vilkår og vilde fremme arabisk kultur (= islam) i deres lande, hvad vi strax gik i gang med. Ved universitetets lærestole, ved tilladelser til at bygge moskèer, ved at støtte muslimske grupper og lande etc.

Nogle bildte sig vel ind, at en forbrødring imellem de muslimske lande i et fælles "Eurabia" vilde give udvikling, handel, penge, fred. Hvem stod bag EU og projektet? Store finansmænd, verdens rigeste, som havde fundet sammen i "Bilderberg" efter sidste verdenskrig - i 1954. Hvorfor mødtes de hemmeligt år efter år? Hvorfor lovede verdenspressen at tie? Hvorfor takkede David Rockefeller dem i 1991 for at have holdt mund i fyrretyve år, sådan som de havde lovet. "Ellers vilde det have været umuligt for os at udvikle vor plan for Verden", sagde han.

Massemediernes hemmelighedskræmmeri - eller censur om man vil - skulde forhindre kendskab til og angreb på projektet. Invitationen til millioner af fremmede uintegrerbare mennesker fra dårligt udviklede regioner skulde på sin måde medvirke til projektets gennemførelse. Had og fjendtlighed skal føre til omvæltninger i den hidtidige samfundsstruktur, nedbryde og ødelægge europæisk kultur og underkue dets befolkninger, således at klodens rigmænd, der forstår at tjene penge både på krig og på fred, verdens største finansmænd kan gennemføre det projekt, de fabler om: skabe en een-verdensregering, som skal styres af dem alene som et eensidigt regime uden hensyn til undersåtterne som ikke vil blive spurgt.
Derfor vil EU ikke tillade, at et parti i Sverige har den uhyre frækhed at ville sætte mindste kæp i hjulet. Der har flere gang været tilløb til og oprettelse af analoge partier i de europæiske lande, og de bliver overalt udsat for samme smædekampagner eller påstande om at være nazister, - sjovt nok ikke kommunister, skønt de langt, langt overgik nazisterne. Men det har vel også sin forklaring!