september 24, 2014

Psykologhjælp ? (sic !!!)DKA. Den korte avis  23. SEPTEMBER 2014:
Danmark trues af en ny, frygtelig form for terror.

Psykologhjælp, siger de kloge ministre !!!! Nu be´r jeg Dem, fru Heilbunth. Som K.K. Steinke udtalte ved sin afgang fra Folketinget: "Det er første gang, jeg har oplevet en børnehave, hvor alle er så sent oppe." /rb  (Ruth Bering)

To ministre vil bekæmpe radikalisering med psykologhjælp – men ikke et ord om radikal islam og moskeer

Afsløring: Moskeer på stribe vil ikke tage afstand fra Islamisk Stat – regeringen gør intet


USA og flere arabiske lande har i nat bombet den syriske by Raqqa, der er Islamisk Stats hovedby.

Islamisk Stat vil blandt andet søge at svare igen ved at bringe terror til de vestlige lande.
Det fremgår af en tale, som organisationen i går (før bombardementerne) udsendte på de sociale medier. Den blev holdt af dens ledende talsmand, Abu Muhammad al-Adnani, og var fuld af trusler mod alle dem, som Islamisk Stat betragter som sine fjender. Trusler om en ny form for terror.
 Tilhængerne af Islamisk Stat blev opfordret til at myrde tilfældige ”vantro” europæere, amerikanere, australiere eller canadiere. Det vil sige almindelige borgere i alle de lande, der deltager i koalitionen mod IS. Blandt andet hed det:
”Hvis du ikke kan finde en bombe eller en kugle, så få fat i en vantro amerikaner, franskmand eller en hvilken som helst af deres allierede. Knus hans hoved med en sten, eller slagt ham med en kniv, eller kør ham over med din bil, eller smid ham ned fra et højt sted, eller kvæl ham, eller giv ham gift.”
Det er ikke tomme trusler
I talen var det verbale skyts i særlig grad rettet mod ”de ondskabsfulde, beskidte franskmænd”, fordi Frankrig for nogle dage siden gennemførte sine første luftangreb mod Islamisk Stat i Irak.
 Men de islamistiske fanatikere lægger vægt på, at alle deres fjender kan blive ramt. Deres forbitrelse er vokset yderligere efter nattens bombardementer.
 De opfordrer IS-sympatisører, der lever i koalitionens lande, til at myrde løs, hvis de kan komme af sted med det. Blandt andet i Danmark. Også ”vantro” vestlige lande uden for koalitionen kan blive angrebet.
 Det er på ingen måde tomme trusler. Både de norske og de australske myndigheder har afsløret IS-cellers planer om at vælge tilfældige almindelige familier ud og slå dem ihjel, mens det skulle filmes for at sprede skræk og rædsel.
 Noget lignende vil kunne komme på tale herhjemme. Det behøver ikke at være tilrettelagt centralt fra i Islamisk Stat. Det kan være terror, som sympatisører gennemfører på egen hånd. For eksempel hellige krigere, der vender hjem fra Syrien eller Irak.
Islamisk Stat har nu givet dem et klart signal om, at de bør forsøge sådanne angreb med alle tænkelige midler. Herunder altså at køre folk ned eller stikke en kniv i dem.
 Afstumpet menneskesyn
For Islamisk Stat gælder ingen anstændighedens eller menneskelighedens grænser. En hvilken som helst form for bestialitet er tilladt – ja, en pligt – når det er et led i den hellige krig mod ”de vantro”.
 Faktisk har man indtryk af, at organisationen ligefrem søger at opdyrke en sadistisk nydelse ved at se andre mennesker lide.
 De fanatiske islamisters ekstremt afstumpede menneskesyn skaber en terrortrussel, der er mere omfattende, end hvad man i Vesten hidtil har været vant til.
 Den ny terror er lettere at gennemføre
Terroren er ikke bare rettet mod særlige politiske mål – som det for eksempel har været tilfældet med Jyllands-Posten i forbindelse med Muhammed-tegningerne. Nu kan alle blive ofre, fordi IS simpelt hen vil sprede så megen rædsel som muligt.
Denne form for ubegrænset terror har ydermere den fordel, at den ikke kræver så meget planlægning eller så store ressourcer som den traditionelle terror, der er rettet mod særligt udvalgte mål.
Der skal meget mindre til for simpelt hen at myrde løs på tilfældige mennesker. Dermed er det også sværere for samfundet at beskytte sig mod terroren.
Man så det, da fire mennesker i maj i år blev myrdet på det jødiske museum i Bruxelles af en fransk muslim, som er tidligere hellig kriger og formentlig har haft forbindelse til Islamisk Stat.
 Nødvendigt med en bred tilgang
Den ny form for terror gør det endnu mere nødvendigt, at samfundet har en bred tilgang til terror.
 Det er ikke nok, at efterretningstjenesterne overvåger mistænkelige aktiviteter. For den terror mod almindelige mennesker, som Islamisk Stat anbefaler, kan ramme meget uvarslet.
 Alt muligt kan pludselig blive til et terrorvåben. Om det så er de bare næver, der bruges til at kvæle folk – sådan som IS-lederen Abu Muhammad al-Adnani foreslår.
 0Derfor bliver det vigtigere end nogen sinde, at myndighederne har føling med, hvor der udvikles ekstremistiske holdninger. For når disse holdninger er til stede, kan der nemt gennemføres drab med primitive våben, som så kan blive filmet for at skræmme.
0Danske moskeer, Islamisk Stat – og to politisk korrekte ministre
Det er i den forbindelse chokerende, at en stribe danske moskeer, der er blevet spurgt, ikke vil tage afstand fra Islamisk Stat (se gårsdagens avis og artiklen i dagens avis). Hvilken påvirkning udgår der fra disse moskeer?
 Justitsminister Karen Hækkerup og integrationsminister Manu Sareen har netop fremlagt en plan for indsatsen mod radikalisering. Her skulle det være indlysende, at man beskæftigede sig med den ny form for terrortrussel, der knytter sig til holdninger, som sympatiserer med Islamisk Stat.
 Men ministrenes plan nævner end ikke ordet islamisme!
Dér sidder to politisk korrekte danske ministre og hælder vand ud af ørerne. Imens hører man Abu Muhammad al-Adnanis stemme:
 ”Hvis du ikke lige har en bombe eller et andet våben, kan du altid smadre folks hoved med en sten.”