september 12, 2014

Returneret læserbrev


Fra Poul Berg:
Søndag den 7. sept. sendte jeg et brev til JydskaVestkysten, men i dag fik jeg svar fra læserbrevsredaktøren og to chefredaktører.
De har hjulpet mig uden om en fængsling åbenbart.

Kære Poul Berg
Tak for dit læserindlæg, som vi har valgt ikke at trykke. Vi vil kæmpe indædt for din ret til at mene og ytre præcis, hvad du vil, men vi vil også stå fast på vores ret til at redigere avisen. De læserbreve, vi bringer, skal overholde både lovgivning og god tone.
Det er ikke utænkeligt, at du i dit indlæg er på kant med straffelovens paragraf 266b, når du i generelle vendinger anklager muslimer for en adfærd, der i lovens forstand må opfattes som krænkende. Det var noget andet, hvis du anklagede konkrete personer for konkrete handlinger eller adfærd, de påviseligt har begået eller udvist, men generaliseringerne er ifølge tidligere praksis ift 266b noget, man skal være varsom med.
Og selv om dit indlæg så måtte holde sig på den rigtige side af loven, så vil vi alligevel ikke trykke det, fordi det efter vores opfattelse krænker god tone. At påstå, at tredje verdenskrig er i gang, at kristne i tusindvis halalslagtes, og at USA har en muslimsk præsident er over stregen for vores vedkommende.
Vi hilser en skarp debat også om udlændinge velkommen, og du er derfor også velkommen til at sende en ny version af dit indlæg, hvis du vil imødekomme vores krav til god tone. Og så skal det i øvrigt også være noget kortere.

Med venlig hilsen
Peter Orry, chefredaktør
Jørn Broch, chefredaktør
Harry Pedersen, debatredaktør


OG HER ER SÅ, HVAD JEG SKREV.

Jeg sidder her søndag middag og hører diskussionen på DR om friskoler for muslimer. Selv borgerlige politikere er den ene gang efter den anden fremme med udtalelser om, at man ”skader integrationen”, når ikke man blander araberne med danskerne, muslimerne med de kristne. Ser man sig om i verden, ved vi, at vi er i fuld gang med Tredje Verdenskrig, hvor kristne regulært halalslagtes i tusindvis.

Jeg husker endnu den forrige krig. Naturligvis så jeg den kun med et barns øjne, men som voksen har man jo haft tid til at danne sig et indtryk fra den tid. Jeg mindes ikke en eneste gang at have hørt om bestræbelser på at integrere de grønne soldater, der kom op sydfra. Der var aldrig tale om familiesammenføring og tosproget undervisning til deres i så fald medbragte børn. Da store flokke af tyskere, flest kvinder og børn, kom til Danmark efter kapitulationen, blev de anbragt i indhegnede områder, hvorfra der ikke var almindelig omgang med den hjemmehørende befolkning.

Der blev aldrig talt om, at de skulle have statsborgerskab i flokkevis eller stemmeret, der blev aldrig talt om, at de skulle blive her for altid fremover. Der var ikke nogen, der tilbød at rydde store bydele til tyskersamfund med egne regler og lovkyndige. Der blev ikke bygget lokaler, hvor importerede kun tysktalende nazister kunne prædike denne politik for de mange soldaterenker og hitlerjugend. Ingen fortalte dem, at de skulle arbejde hen mod at destruere det land, der havde modtaget dem i deres elendighed. Alle blev sendt hjem igen, da det kunne lade sig gøre. Nu, så mange år efter, ser vi dem gerne som turister, og vi er ikke bange for at slutte venskaber med dem.

Der er et par ting, som nogle endnu ikke har gjort sig klart. Fødselstallet blandt dem, som nogle holder af at kalde ”nydanskere”, er i uhyggeligt misforhold til danskfødte. ”Gammelaraberne”, som jeg vil kalde dem, fordi ikke mange har tænkt sig at blive danskere, ved, at gennem fertilitetskrigen, Wumb War, kan de vinde uden sværdslag i stemmeboksen inden så længe. For hver eneste ”vellykket integration” kommer vi nærmere på at blive en arabisk provins, hvilket allerede er sket med Sverige på trods af, at svenskerne stadig er i overtal. Her bliver befolkningen kuet af egen regering i aldrig tidligere set målestok i et nordisk land. Selv et ironisk maleri kan give kunstneren over et halvt år i fængsel.

Hvorfor føder danskerne så få børn? Det kunne være, at man tænker på den fremtid, som de små vil komme til at leve i. Eller rettere eksistere under, for ”leve” kan man ikke tale om i forbindelse med zombier. "Vi kommer aldrig til at kunne leve sammen," siger muslimerne, og den holdning har de fra Muhammed. Så passer det.

Skal situationen for Danmark reddes, må der ske en Radikal ændring i Enhedslisten, men så sandelig også i Venstre og hos de Konservative. Skal situationen reddes for verden, må vi have en anden ikke-muslimsk præsident i Amerika.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spydpigens kommentar:

 ..."vi er i fuld gang med Tredje Verdenskrig, hvor kristne regulært halalslagtes i tusindvis"
Er det ikke sandt? Jo, det mener jeg. Der er flere former for krig, nogle af dem med meget "isenkram", mere eller mindre voldsomt, men man kan også gå stille med dørene og anvende våben, som knapt opdages: biologiske våben f.ex., som kan have den fordel, at man ikke ødelægger så mange bygninger og løsøre. Endelig har vi også det der hedder "psykologisk krig", som starter som en listig stille ødelæggelse af "fjendens land" indefra med femte-kolonne-folk og først ser ud som et internt politisk opgør eller krise eller lignende.

"en anden ikke-muslimsk præsident" - tja, hvad skal man sige til det. Har Poul B. ikke lov at formode, at nogen er muslim ?