marts 23, 2015

Marxistisk strategi til samfundsødelæggelseSchweiz ser på Danmark:
http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Schulen-sollen-im-Unterricht-Pornos-zeigen-25042837

"I Danmark er jeg født...
...et lille land, og dog så vidt om jorden
end høres danskens sang og mejselslag..."

Hvilken glæde og stolthed over vort dejlige Danmark!


Luzern dengang........


Og nu....?....
Ødelæggende marxistiske kræfter har tilsnusket vort land og vort gode rygte. Og de har gjort ligedan i de andre europeiske lande, for de styrer ikke længere sig selv, de er under samme diktatoriske regime, som har sit sæde i Bryssel. Marxisterne var tidligt klar over. at det dèr mere end andetsteds gjaldt om at tilrive sig magten. Det skete med store pengesummer, lobbygrupper og propaganda i massemedierne.  Propagandaen valgte blandt de negativer, som de kommunistiske langtidsmål i sin tid gav instruks om. Man kan ikke ødelægge kultur med smukke ord og billeder. Det er det grimme, hæslige, modbydelige, perverse tanker, som gør indtryk og klistrer sig fast i sindet og næsten ikke er til at få skuret væk.
Fra Schweiz klager man over, at "nogen" i Danmark mener, at skolelærerne skal vise eleverne hård beskidt porno som en "beskyttelse imod sexualisering". De skriver:

På læreplanen i de danske skoler kan der snart komme et nyt skolefag: Pornografi. I følge en lokal avis går en professor i sexualkundskab ved Aalborg Universitet ind for, at der ved de offentlige skoler vises pornofilm. Og det er ikke en hvilken som helst: Christian Graugaard, der foreslår hårdkorned porno. Også i Sverige og England er der lignende diskussioner i gang.

Rundspørge:

Skal man virkelig vise skolebørnene porno?
1) ja, for kun sådan lærer de at skelne mellem
      realitet og fiktion
2) Nej, porno hører ikke hjemme i skoleklasserne
3) Ved ikke


Men det står heller ikke for godt til i Schweiz: ideen med porno i undervisningen er blevet godt modtaget hos de schweiziske ungsocialister, som mener, at underskolens elever jo alligevel ser hård porno på mobilen i frikvarteret. Det siger formanden for ungsocialisterne, Fabian Molina: denne tendens vokser og fører til, at børn får et falsk billede af sexualitet. Derfor forlanger han: "Inden for rammerne af lærerplan 21 skal man i faget sexualkundskab vise eleverne porno fra første mellemskoleklasse. Kun på den måde vil de unge piger og drenge lære at skelne mellem realitet og fiktion. Ved at undervise i pornografi som tema, vil det også miste sin pirrende nysgerrighed.

"Kvinder vises  som genstande"
De schweiziske ungsocialister får støtte fra Miljøpartiets nationalrådmand Maja Graf:
"Der er mange børn, som ikke kan tale derhjemme om de til dels chockerende pornofilm". Det fører til et krast kvindebillede: "Kvinder bliver fremstillet som genstande, som man kan behandle som man vil. "Sådan lærer de unge sikkert ikke at respektere deres gensidige behov i et partnerskab." Det er nok værd at prøve at vise pornofilm i skolen for mellemskoleelever under opsyn af en sexualexpert. Den endelige beslutning ligger  hos den kantonale uddannelsesdirektion.
Formanden for den nationale uddannelseskommission, Matthias Aebischer (SP) kan ikke få noget godt ud af ideen: "Det er vigtigt at omtale porno, men at vise det er tydeligt nok at gå for vidt".Det er alt for meget at fordre af børn, der aldrig har set porno. "Det er ikke alle der omgås sexualitet så åbent. Visse religiøse kredse vilde blive noget chockerede". At vise dem pornofilm på skolen vilde være et respektløst angreb!"Afgrunde i menneskets væsen"
Nationalrådmand, Hans Fehr, fra SVP (Folkepartiet) mener, at "afgrundene i menneskets væsen skal under ingen omstændigheder flimre hen over skolernes TV-skærme. Sådan et "Brimborium" for at arrangere et tema, som angår højst ti procent af eleverne, er fuldkommen overdrevent. Skulde det være nødvendigt kunde det vel diskuteres i rammerne for Livskundskab.
Først i marts debatterer de schweiziske politikker om sexualopdragelse hører ind under skoleundervisning eller er forældrenes sag.. Nationalrådet har ganske vist udtalt sig imod folkeforslaget om "Beskyttelse  mod sexualisering i børnehaver og underskoler".

Kilde: http://www.20min.ch/schweiz/news/story/Schulen-sollen-im-Unterricht-Pornos-zeigen-
25042837


Der kommer sikkert en kommentar til ovenstående fra Spydpigen