marts 02, 2015

Landet bliver en stor flygtningelejr


Den ungarske stasminister, Viktor Orban, har angrebet liberalismen og multikulturalismen. Han har lovet at bekæmpe den tiltagende indvandring, som forvandler landet "til en flygtningelejr".

Ungarere har ikke lyst til at se horder af folk vælte ind fra andre lande, folk der ikke kan indpasses. Folk der udgør en trusel mod staten og mod ungarernes levebrød.. (Citeret af Associated Press.).

Ungarerne er af naturen politisk ukorrekte. Det vil sige, at de har beholdt deres "sunde fornuft".
Som medlem af EU har Ungarn haft en tilstrømning af indvandrere i 2014, mestendels fra Kosovo, som prøver at nå frem til Tyskland og vesteuropeiske lande.

Statsministeren omtalte videre den multikulturelle stat som "en illusion og forsvarede landets bestræbelser på at opgive "en liberal og social politik, der var i modstrid med den kristne kultur".

I sin tale sidste år sagde Orban også, at han ønskede at Ungarn skulle være en "ikke-liberal" stat.

Han roste videre den ungarske regerings ukonventionelle økonomiske policies der er blevet kritiseret af investorer for dens høje beskatning af banker og udenlandske firmaer

Ungarn er blevet en økonomisk succes, og det bliver efterhånden anerkendt i resten af Europa, hvilket landets 3,3% vækstprocent i 2014 tydeligt viste.


Geoffrey Cain


SRK/AS/MHB