marts 18, 2015

Lægeerklæringer kan være politiske
Poul Jaszczak, formand for Lægeforeningens etiske udvalg, indrømmer i Kristeligt Dagblad (18.marts 2015), at ”nogle læger i højere grad end andre lever sig ind i deres patienters livssituation, sygdom og problemer – og at den empati også giver sig udtryk i den måde, de skriver erklæringerne på” (!).

https://nationaldemokraten.dk/regeringen-30-000-indvandrere-skal-tage-job-fra-danskerne/

Nationaldemokraten
Regeringen: 30.000 indvandrere skal tage job fra danskerne

Af Anders Nielsen | on 18 mar, 2015

30.000 indvandrere skal i arbejde. Sådan lyder overskriften på regeringens seneste påhit indenfor modefænomenet integrationsprojekter. Succesraten på disse tiltag har tidligere været tæt på 0.
”Alle skal bidrage”, er titlen på projektet. I sig selv en erkendelse af, at horderne af fremmede (heller) ikke har været en økonomisk gevinst for Danmark. Spørgsmålet er så, om de fremmede kan og vil. Og det er øjensynligt ikke tilfældet. Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet er 83% af de fremmede, der ikke er på førtidspension og andre skattebetalte goder, ikke i stand til at varetage et almindeligt arbejde. Når de ikke falder ind under den gavmilde evighedsordning benævnt førtidspension, kunne det være spændende at se, hvad i alverden der så er årsagen.

Nå, men tilbage bliver reelt ca. 7.000 indvandrere, der ikke har en undskyldning for at være til rådighed på arbejdsmarkedet. 7.000? Hvorfor i alverden er planen så, at 30.000 skal i arbejde? Det store flertal af flygtninge der kommer til Danmark, er jo smarte nok til at få diverse udtalelser fra læger og psykologer på, at de ikke kan arbejde. Denne form for erklæringer, som der jo også store penge i for lægerne og psykologerne, er under skarp beskydning, fordi man angiveligt beskriver flygtningene som mere syge end de i virkeligheden er.
Poul Jaszczak, formand for Lægeforeningens etiske udvalg, indrømmer i Kristeligt Dagblad (18.marts 2015), at ”nogle læger i højere grad end andre lever sig ind i deres patienters livssituation, sygdom og problemer – og at den empati også giver sig udtryk i den måde, de skriver erklæringerne på” (!).

Man sidder undrende over, hvad der er den skjulte dagsorden i regeringens plan om 30.000, når langt de fleste af disse omkostningstunge ”gæster” ikke kan eller vil arbejde. Der er efter statistikkerne ”kun” 7.000 indvandrere, der kan sættes i gang. Et andet spørgsmål presser sig på: Hvilket arbejde vil man så tilbyde disse 7.000? Med andre ord: hvilke grupper af danske arbejdstagere er det denne gang, man vil kanøfle og presse ud i arbejdsløshed?