marts 15, 2015


Børnehave i Friuli (den nordøstligste del af Italien, der grænser mod Jugoslavie

I børnehaven kan drenge og piger bytte tøj og røre ved hinanden i en "Porno-time".

Der er opstået polemik i det italienske område Friuli Venezia Giulia på grund af det initiativ, som lokalområdet og Triest's Kommune har fremlagt: i 45 børneskoler i Triest hilser man et projekt velkommen, som skal "verificere kundskaber og meninger hos drenge og piger om, hvad det vil sige at være hankøn eller hunkøn, og afsløre tilstedeværelsen af stereotyper om køn og gordne børnenes tanker, idet man også tilbyder dem et alternativ syn udover det traditionelle."  De kalder det "Respekt-legen" 

(NB: første efterfølgende sætning er forkert. Noget må være faldet bort):
For at besværge (afværge) "kønsstereotyper" børnene/og de kan "udforske deres kammeraters kroppe og gensidigt lytte til hinandens hjerteslag og åndedræt". Og længere fremme står der: "Selvfølgelig kan børnene forstå at der er fysiske forskelle, som karakteriserer dem, især omkring kønsdelene."

Den frie skriver: 
Forestil jer nu en børnehaveklasse, som lytter og undersøger hinanden og forstår kønsforskellene, og så spontant, fri for didaktisk håndpålæggelse, sammen med lærerinden eller læreren som kikker på fra katedret eller overvåger "legen", når de går mellem pultene og han uundgåeligt deltager i udforskningen, og svar så: er dette en leg eller en syg fantasi?

Man foreslår også børnene at bytte tøj: man opfordrer dem faktisk til at klæde sig ud "med tøj, der afviger fra det tøj, deres køn normalt har på" og "lege videre 0med dette tøj på".
Transvestitisme, som er en alvorlig ting med dybe og komplicerede psykiske rødder, gives videre til børnehavens børn som en hvilken som helst leg.

Og videre læser man "Selvfølgelig kan børnene forstå, at der er fysiske forskelle, der karakteriserer dem, især omkring kønsdelene. Projektets bagmænd afslører "hvor vigtigt det er for dem at bekræfte, at hankøn og hunkøn er forskellige i så henseende og uden (angst, ængstelighed) at nævne de mandlige og femminine kønsdele". (I børnehaven???!!! Og hvorfor er det nødvendigt???!!!).

Nu kommer sagen for i Parlamentet

Det er jo EU's projekt i samarbejde med WHO !!!

Her har vi det. Sort på hvidt!

Møj beskidt!