marts 20, 2015

Er EU og Europa døende?

Er EU og Europa døende?
Er  EU døende?

Patrick J. Buchanan
                     
Da Den Europæiske Kul og Stål Union blev til EF og siden EU fik vi at vide at “Et Europas United States” var ved at blive virkelighed, efter modellen USA. Og andre lande og kontinenter ville uundgåeligt følge Europas eksempel.
Der ville være en North American Union med U.S. Canada og Mexico og en Latin America Union med Mercosur handelssamarbejde.
I et essay, “EU eksperimentet er slået fejl,” argumenterer Bruce Thornton fra Hoover Institution for at drømmen er død, EU er i opløsning. Eet Europa er forbi.  
Overvej dette. For det første voksede økonomierne i 2013 i Europa med 1% sammenlignet med U.S.’s 2,2%. I december var arbejdsløshedstallet i Europa 11,4%, i U.S. 5,6%. Amerikanerne er som i chok over det laveste antal i arbejdsstyrken siden Reagan, 62,7%. I Europa i 2013, var det 57,7%
Europæerne kan ‘hulke’ over den tyskinspirerede “sparsommelighed,” men regeringers andel af Europas BNP er vokset fra 45% i 2008 til 49% i dag. I Grækenland er det hele 59%.
Mest kritisk er den demografiske krise. For at en nation kan overleve skal dens kvinder føde i gennemsnit 2,1 barn. Europa har ikke haft en så høj fertilitetsrate i over 40 år. I dag er man nede på 1,6 barn.
Europæere er en aldrende, stadig mere skrøbelig og uddøende race.

Is the European Union dying?
Det at der ikke fødes nok europæere kompenseres af stadig større “koncentrationer af ikke assimilerede og ikke integrationsvillige muslimske indvandrere, der bor i kvarterer som banlieues som i Paris eller Amsterdam ‘parabol byer.’
“Udelukket fra arbejdsmarkedet, oversvømmet med generøse velfærdsrettigheder og det at de får lov til at dyrke deres kultur og tro, der er fjendtligt indstillet over for demokratiet gør at mange af disse immigranter foragter deres nye hjem, og finder den religiøse forpligtelse og skråsikkerhed hos radikal Islam som et attraktivt alternativ.”
“Nogle vender sig mod terrorismen” som de fransk-algeriske brødre der udførte nedslagtningen ved magasinet Charlie Hebdo.
“En sådan vold,” skriver Thornton, “sammen med kulturpraksis, som æresdrab, tvungne ægteskaber og polygami ...giver grobund for et politisk slag mod muslimer.”
Populistiske partier dukker op - U.K Independence Party i Storbritannien, National Front i Frankrig og nu “Patriotiske europæere mod islamiseringen fra mellemøsten,” PEGIDA in Tyskland. Disse partier vil snart blive stærke nok til at komme ind i regeringerne, indføre restriktioner mod indvandring og kræve assimilation.
Så kan de kulturelle konflikter blive til vold.
Et fundamentalt spørgsmål har plaget europæisk enighed siden Romtraktaten i 1957, skriver Thornton:
“Af hvad består den kollektive opfattelse, og de værdier der kan forme grundlaget for et ægte europæisk samfund? Hvad er det alle europæere tror? Europa og dets nationer blev formet i en blanding af ideer, og tro på Kristendommen, der giver guddommelig sanktion til begreber som menneskerettigheder individets ukrænkelighed, politisk frihed og lighed. I dag, over hele Europa er den kristne tro en skygge af fordums tider. Færre og færre europæere går regelmæssigt i kirke....Det er almindeligt for mange katedraler i Europa at have flere turister under en gudstjeneste end sognebørn....Denne sekulariseringsproces - der allerede var fremskreden i 1887 da Nietzsche fremkom med den berømte frase; ‘Gud er ikke andet et blegnet ord, ikke engang en opfattelse’ . Det er nærmest fuldstændig gjort i dag og dermed er Europa uden det historiske forenende princip.”
Politiske religioner - kommunismen, fascismen, nazismen - er erstatninngsguder der svigtede. “Det verdslige sociale demokrati har heller ikke givet folket et gennemskueligt princip der retfærdiggør ofre for det større fælles gode, eller blot giver folket en grund til at reproducere sig.”
“Et overordnet fokus på afslapning, en kort arbejdsuge, og et generøst social sikkerhedsnet er ikke noget der er værd at dræbe og dø for.”
Og hvem vil dø for Nonetsk, Luhansk eller Krim?

Pacifismen er tillokkende. Ethvert større europæisk land i NATO - Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen - kan se at udgifter til forsvar i 2015 går ned med 2% af BNP.
Ideen om Eet Europa har været under forudsætning af “nedgørelsen af patriotismen og national stolthed,” skriver Thornton. “Dog eller alle folk produkter af en særlig kultur, sprog, traditioner, sædvaner, historie, landskabet ... Denne følelse af at tilhøre et samfund defineret ved en fælles identitet kan ikke skabes ved en fælles valuta.”
Kristendommen gav Europa sin tro, identitet, formål og vilje til at erobre og omvende verden. Kristendommen skabte Europa. Og Kristendommens død efterlader kontinentet uden noget forenende princip udover en vandet forpligtelse til demokratiet og La Dolce Vita.
Fra Marine Le Pen’s Frankrig til Putins Rusland bryder nationalismen og patriotismen frem i Europa, fordi folket frarøvet sin, eller ikke længere har den gamle tro, ønsker en ny tro der giver mening, formål og vitalitet til deres liv, noget at kæmpe for, leve for og dø for,
Utallige millioner muslimer har i deres gamle tro fundet ny tro. Og efterkommerne af de nu ikke længere eksisterende europæiske kristne fra det 19. og 20. århundrede finder deres nye tro i gamle stamme og nationalidentiteter.
Det står stadig mere og mere klart, at multikulturalismen ikke er fremtiden.

Patrick J. Buchanan is the author of the new book “The Greatest Comeback: How Richard Nixon Rose From Defeat to Create the New Majority.”

Kilde: http://humanevents.com/2015/03/13/is-the-european-union-dying/
via bloggen Synopsis 19.3.15