marts 06, 2015

ISLAMISERING AF EUROPA EFTER AFTALE FRA 1978.


https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/14bef0abcd6efb38

Selvom det er umådeligt trist, er det alligevel rart at se, at nogle politikere har det fornødne mod til at indrømme, at de har taget fejl...., at de ikke forstod....., at de var blinde.....

Jeg skal ikke gøre mig klog på politik og politikere, manipuleringer og rævestreger, men kunde jeg og andre, der kan huske tilbage til 70' erne ikke få en ordentlig forklaring på, hvorfor man hele tiden hænger sig fast i årstallet 1983, når man vitterligt helt tydeligt besluttede de nødvendige forudsætninger for 1983 i Damaskus år 1978.

I begyndelsen af 70'erne oplevede vi oliekrisen. Europas storindustrier,  der havde sluttet sig sammen i De ni i Fællesmarkedet (EF), måtte sikre sig olie. EF forhandlede med Den arabiske Liga i Damaskus (Den europeisk-arabiske Dialog)  1973-78. EF fik lovet olie til rimelige priser, men - hvad måtte EF (=EU) betale?
De måtte love at tage imod alle fremmede arbejdsløse fra de arabiske lande på gode sociale vilkår  (altså åbne Europas døre for så at sige fri invandring)  og fremme  arabisk kultur (= islam) i Europa m.m.  Traktaten blev underskrevet i 1978 under statsminister Anker Jørgensens regering.

EU-landenes befolkninger blev ikke ordentligt informeret. Damaskus aftalens indhold fortiedes i høj grad, men vi gik hurigt i gang med at fremme "udbredelsen af kendskabet til arabisk kulturog sprog i Europa" ved at oprette undervisning i arabisk på universiteterne og hjælpe med at bane vej for moskeer. (EF Bull. 5-1976, EF Bull. 12-1978, side 26). Der stod intet om, at de arabiske lande skulde åbne sig for orientering om kristendom o.l.

I 1975 udtalte den færøske folketingsmand, pastor Johan Nielsen følgende til forlagsredaktør, tidligere presse og kulturattachè i Paris og dansk repræsentant i UNESCO, J. Steenberg-Rasmussen (Vendsyssel Tidende 19.1.1975):

"Der går en linje fra bestræbelserne på at mindske det danske fødselstal ved hjælp af aborter, piller m.v., over indkaldelsen af titusinder for os vildt fremmede folkeelementer til et snigende halvt hemmeligt arbejde her i Folketinget på at gøre det lettere at opnå dansk indfødsret. Formålet er at skabe grundlag for en fuldstændig omstyrtelse af det danske samfund og rive dets rødder i dets historiske fortid over."


Islamiseringen af EU var dermed begyndt.